Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia štvrtá: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie štvrtej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 31.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorá v sebe prijala a uložila správne spracované bohatstvo „sudoku“. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ pre liek koruny života slovom a skutkom.

Štvrtá lekcia učiva podľa: liek koruny života slovom a skutkom.

  1. vzor „kohút a vajce:“ prvá časť bielka života zložená zo štyroch častí
  2. vzor „strom poznania:“ prvá časť z koruny života zložená zo štyroch častí

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu vo štvrtej čakre s autosugesciou: pre zákazku života + užíva bohatstvo sudoku, prijať otca/slovo/ a matku/skutok/. Pozri obrázok z dňa 31.01.2021

  1. Otec/slovo/ (akcia slova – červený trojuholník bod prúdu pozitívnej energie tvorí žltú farbu pre aktívnu tvorbu) – ľavá ruka uchopí v priestore slova číslice 10101010: vytrvalosť, pravá ruka rozprúdi prúd energie v medzi – priestore skutok a odbornosť číslice 12121212: vyššie Ja v rutine života, vyzve priestor mysle číslice 8888: zákazka života nám premietne riešenia v mysli, označí ťa inteligentným človekom – dobrá rada stojí nad zlatom.
  2. Matka/skutok/ ( realizácia skutku – modrý trojuholník bod prúdu pozitívnej energie tvorí žltú farbu pre reálny skutok) – ľavá ruka uchopí v priestore skutok číslice 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax, pravá ruka rozprúdi prúd energie v medzi – priestore slovo a myseľ číslice 9999: múdrosť života, vyzve priestor odbornosť číslice 13131313: kraľovane v odbore – v profesii pre umelecké, kráľovské dielo skutku.
  3. To svedčí o tom, že si Božie dieťa Univerza: kráľovský tvoríš so zdravou psychikou a fyzikou miešaš/m/ základné farby pre červenú, modrú a žltú vytvoria nám spektrum farieb.

Na pamäti máš/m/ otca – červený trojuholník hore, svetlo pravdy slova: červená + žlté farba pre hrejivosť človeka. Červená krv smrteľníka = keď príde nové staré opustime.

Na pamäti máš/m/ matku – modrý trojuholník dole, svetlo pravdy skutku: žltá + modrá pre spokojnosť človeka, šľachtická modrá krv.

Overený skutok je pravdivosť slova známka tvorivosti spojenia s Bohom Univerza.

V každej chvíli používaj OTCA/slovo/ a MATKU/skutok/. Liečime sa podľa ôsmej autosugescie v štvrtej čakre: pre zákazku života, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www. immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť