Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia šiesta: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie šiestej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 02.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe nosí: minulosť, prítomnosť a budúcnosť, ukladá správne riešenia bohatstva sudoku – „sud v oku„. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ pri liečení poznania, to, čo bolo dobré charizmatické, nechaj zhasnúť svetlo/ďakuj/, udržuj zdravé pevné bunky a /pros/ za všetko, čo sa potrebuje rozžiariť cez zákon dokonalosti Boha Univerza, obnovuje sa ti zdravá bunka – zdravý kód DNA – bohatstvo sudoku.

Šiesta lekcia učiva podľa: lieku pre všetky časy života

  1. vzor „kohút a vajce:“ tretia časť bielka života zložená zo štyroch častí
  2. vzor „strom poznania:“ tretia časť z koruny života zložená zo štyroch častí

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu v šiestej čakre s autosugesciou: pre vytrvalosť života + užíva bohatstvo sudoku, dokonalý prúd jadrovej energie. Pozri obrázok z dňa 02.02.2021

  1. začíname s minulosťou zo stredu priestoru skutok, číslicami 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax, + užíva bohatstvo sudoku = nahromadené skúsenosti s praxou života
  2. pokračujeme s minulosťou do stredu priestoru slovo k číslici 10101010: vytrvalosť života + užíva bohatstvo sudoku = rozžiarená sústredenosť a vytrvalosť s praxou života
  3. príde v prítomnej chvíli do medzi – priestoru slova a mysle k číslici 9999: múdrosť života + užíva bohatstvo sudoku = odhaľuje sluch vitality – múdrosti života
  4. vychádza hore medzi – priestorom slova a mysle, prezrie – overí zdravé jadro číslicu 14 psychiky a fyziky + užíva bohatstvo sudoku
  5. pokračuje medzi – priestorom skutku a odbornosti k čísliciam 12121212: vyššie Ja v rutine života + užíva bohatstvo sudoku = preverí pripravenosť človeka
  6. z medzi – priestoru skutku a odbornosti z číslic 12121212: vyššie Ja v rutine života + užíva bohatstvo sudoku k čísliciam 13131313: pre kraľovanie budúcnosti v odbore – profesii = sloboda inteligentného človeka
  7. pokračujeme s budúcnosťou do stredu priestoru mysle k čísliciam 8888: zákazka života + užíva bohatstvo sudoku = programovanie úspechu života

Vidieť inteligenciu zdravého veliaceho ducha človeka z minulosti: v skutku, v slove nahromadenou skúsenosťou z praxe, prezrádza vytrvalosť v praxi, odhaľuje vitálnu múdrosť v prítomnej chvíli, zdravé jadro psychiky a fyziky, pripravenosť vyššieho Ja pre zdravé kraľovanie v odbore – v profesii v budúcnosti pre programovanie úspešného života. Liečime sa podľa desiatej autosugescie v šiestej čakre: pre vytrvalosť života + užíva bohatstvo sudoku, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť