Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia siedma: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie siedmej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 03.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešené bohatstvo sudoku. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ podľa svetla rozumu života pre liek človeka s identickým (správnym) kódom DNA pre sudoku svojich blížnych: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

Siedma lekcia učiva podľa: svetla rozumu života pre liek človeka s identickým (správnym) kódom DNA

  1. vzor „kohút a vajce:“ štvrtá časť bielka života zložená zo štyroch častí
  2. vzor „strom poznania:“ štvrtá časť z koruny života zložená zo štyroch častí

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu v siedmej čakre s autosugesciou: pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi: + užíva bohatstvo sudoku, dokonalý prúd jadrovej energie. Pozri obrázok z dňa 03.02.2021

  1. začíname zo stredu priestoru slovo k čísliciam 10101010: vytrvalosť života + užíva bohatstvo sudoku = rozžiarenú sústredenosť a vytrvalosť s praxou života
  2. pokračujeme do stredu priestoru skutok k čísliciam 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax, + užíva bohatstvo sudoku = nahromadené skúsenosti s praxou života
  3. ukotví sa v strede priestoru odbornosť k čísliciam 13131313: pre kraľovanie budúcnosti v odbore – profesii + užíva bohatstvo sudoku = sloboda inteligentného správania s vyhliadkovou vežou
  4. postaví sa do medzi – priestoru myseľ a slovo na vtáčiu nôžku (spektrum farieb lomeného svetla) k čísliciam 9999: múdrosť života + užíva bohatstvo sudoku = potvrdí vitalitu podaním nového múdreho živého slova = premenou na skutok
  5. prejde celými medzi – priestormi slovo – myseľ cez jadro a pokračuje celými medzi – priestormi skutok a odbornosť k čísliciam 12121212: vyššie Ja v rutine života + užíva bohatstvo sudoku = preverí pripravenosť človeka
  6. z medzi – priestoru skutok a odbornosť od číslic zamieri k čísliciam 8888: pre zákazku života + užíva bohatstvo sudoku = programovanie úspešného života
  7. ukončí svoju pracovnú služobnú cestu v jadre číslic 14 psychiky a fyziky + užíva bohatstvo sudoku = pre zdravé bunky a vitálneho ducha človeka s čistým posvätným stolom života

Život na vtáčej nôžke so spektrom farieb človeka rozžaruje: rozžiarenú sústredenosť a vytrvalosť s praxou života, nahromadené skúsenosti s praxou života, sloboda inteligentného správania s vyhliadkovou vežou, potvrdí vitalitu podaním nového múdreho živého slova = premenou na skutok, preverí pripravenosť človeka, programovanie úspešného života, pre zdravé bunky a vitálneho ducha človeka s čistým posvätným stolom života. Liečime sa podľa jedenástej autosugescie v siedmej čakre: pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi: užíva bohatstvo sudoku, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť