Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia piata: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie piatej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 01.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešenia bohatstva sudoku „súd v oku“. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ pre liek človeka s jadrovou energiou.

Piata lekcia učiva podľa: lieku pre človeka s jadrovou energiou

  1. vzor „kohút a vajce:“ druhá časť bielka života zložená zo štyroch častí
  2. vzor „strom poznania:“ druhá časť z koruny života zložená zo štyroch častí

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu v piatej čakre s autosugesciou: pre múdrosť života + užíva bohatstvo sudoku, dokonalý prúd jadrovej energie. Pozri obrázok z dňa 01.02.2021

  1. energia začína zo stredu priestoru mysle, číslicami 8888: zákazka života/myslí/ + užíva bohatstvo sudoku
  2. jadrová energia sa zastavuje v medzi – priestore myseľ a slovo k čísliciam 9999: múdrosť života/hľadá riešenie/ + užíva bohatstvo sudoku
  3. jadrová energia prvýkrát prebehne z medzi – priestoru: myseľ a slovo cez jadro do medzi – priestoru skutok a odbornosť k čísliciam 12121212: vyššie Ja v rutine života/príde nápad/ + užíva bohatstvo sudoku
  4. jadrová energia sa nasmeruje do priestoru odbornosť k čísliciam 13131313: pre kraľovanie v odbore – profesii/príprava na realizovanie/ + užíva bohatstvo sudoku
  5. jadrová energia zamieri druhýkrát cez jadro do priestoru slova k čísliciam 10101010: vytrvalosť života/ realizuje/ + užíva bohatstvo sudoku
  6. jadrová energia zamieri do priestoru skutok, k čísliciam 11111111: zvládnuté nové pokrokové učivo – prax, kde zanechá zručné dielo života/známkuje inteligenciu života jedinca – človeka/ + užíva bohatstvo sudoku
  7. jadrová energia zamieri do vnútra jadra, svedčí o tom inteligencia – zdravé vnútro jadra číslic 13131313: zdravá psychika a fyzika + užíva bohatstvo sudoku

Počuť inteligenciu zdravého ducha: v mysli, v riešení, v nápadoch, v prípravách realizácií, v realizovaní, a tak zanecháva stopy života. Liečime sa podľa deviatej autosugescie v piatej čakre: pre múdrosť života + užíva bohatstvo sudoku, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www. immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť