Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia ôsma: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie ôsmej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 04.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešené bohatstvo sudoku. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ pre liek človeka, podľa prsteňa – svätožiary života, práca na psychickej úrovni.

Lekcia ôsma z učiva podľa: lieku prsteňa – svätožiary života = skrotené živly života, cez posvätný oheň života.

  1. vzor „kohút a vajce:“ blana života
  2. vzor „strom poznania:“ kvet života

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu podľa vzoru: blana života, alebo kvet života, vytvoriť prsteň, alebo svätožiaru života s dvanástou autosugesciou: vyššie Ja v rutine života + užíva bohatstvo sudoku, dokonalý prúd jadrovej energie. Pozri obrázok z dňa 04.02.2021

  1. Zdravou fyzikou si doprajeme obkľúčenie so zdravou psychikou: od 1 – 13 tvoríme prsteň, alebo svätožiaru života, číslica 14 je očkom prsteňa – svätožiary života, spracujú sa živly: vzduch, oheň, voda, zem na prvky: vzduch, oheň, voda, zem
  2. Zdravo myslieť, zvládať živel vzduch, premieňať živel vzduchu na prvok vzduch: „hľadať posvätné slovo ohňa ducha života“ obkľúčenie zdravej fyziky so psychikou prvýkrát od číslic 1 -13, číslica 14 je očkom života, spája reťaz čísel od 1 po 13 myseľ, slovo, skutok, odbornosť + užíva bohatstvo sudoku
  3. Zdravo hovoriť – slovo, zvládať živel oheň, premieňať živel ohňa na prvok chráneného ohňa: „nájsť posvätné slovo ohňa života“ obkľúčenie zdravej fyziky so psychikou druhýkrát od číslic 1 -13, číslica 14 je očkom života, spája reťaz čísel od 1 po 13 myseľ, slovo, skutok, odbornosť + užíva bohatstvo sudoku
  4. Zdravo tvoriť skutok, zvládať živel vodu, premieňať živel vody na prvok vody: „overiť v praxi posvätné slovo ohňa vody života“ obkľúčenie zdravej fyziky so psychikou tretíkrát od číslic 1 -13, číslica 14 je očkom života, spája reťaz čísel od 1 po 13 myseľ, slovo, skutok, odbornosť + užíva bohatstvo sudoku
  5. Zdravo odovzdávať skutok v odbornosti, zvládať živel zeme, premieňať živel zeme na prvok zem: „odovzdávať posvätné slovo ohňa života rozžiarenej dúhy“ obkľúčenie zdravej fyziky so psychikou štvrtýkrát od číslic 1 -13, číslica 14 je očkom života, spája reťaz čísel od 1 po 13 myseľ, slovo, skutok, odbornosť + užíva bohatstvo sudoku

Čestnosť čistoty mysle, slova, skutku, odbornosti, vám vytvára váš osobný priestor identity s užívaním bohatstva sudoku. Zvládané spútané živly – divokosť človeka (emócie človeka), premieňajú sa na múdrosť inteligentného bytia života, s použitím vtáčej nôžky so spektrom farieb lomeného svetla pre zdravý rozum, skrotený živlom ohňom života, cez posvätný oheň života: „A slovo sa skutkom stalo“. Liečime sa podľa dvanástej autosugescie blany, alebo kvetu života: vyššie Ja v rutine života užíva bohatstvo sudoku, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 12.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť