Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia druhá: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie druhej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 29.01.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe nosí zodpovednosť prijať a uložiť správne riešené „bohatstvo sudoku – DNA ducha človeka – platobná duchovná karta – spektrum farieb – morálneho života“. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“. Poďme sa pozrieť ako to presne vyzerá, pre myseľ, slovo, skutok: tri štvorce do každej strany, ktoré pevne drží jeden štvorec: deväť číslic v každom rade do každej strany: pre každého pevného, zdravého, vyrovnaného, ukotveného, inteligentného tvora, pre uchopenie a spevnenie inžinierskych sietí! Nespracovaná emócia – nie je sudoku správne vyriešené – kód ducha človeka je neprípustný: Pros za naplnenie čistého plného stola svojho ducha pravdy, cez svojho blížneho. Spracovaná emócia – je sudoku vyriešené – kód ducha človeka je prípustný: Ďakuj za plný, čistý stôl svojho ducha pravdy, cez svojho blížneho.

Pozrime, čo v sebe skrýva sudoku, pre porovnanie máme tri verzie pre živú DNA človeka vytvárajúc spektrum farieb rozpoznávajúc rozumom morálneho človeka

Desať božích prikázaníBohatstvo sudoku v praxi aktívnej sily spojenej s vesmíromBohatstvo sudoku v praxi aktívnej sily s teóriou
1. Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňalJa/mňa/som/môjho/svojho/som esom (Božie dieťa) života
2. Nevezmeš meno Božie nadarmoTy/tvojho/teba/si/ – ľudia planéty zemstíš sa, pros a ďakuj
3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätilOn – Boh Univerza, Ona – pohyb planét,
Oni/Ony/ – mimozemské bytosti:
pre presné ukotvenie všetkých orgánov tela
daj všetkému čas
4. Cti otca svojho i matku svojuhmat – inteligencia má hmatateľné inžinierske sietepre plodnosť života
5. Nezabiješčuch – inteligencia rozpoznáva dych života – afrodiziakumpre prijatie blížneho
6. Nezosmilníšsluch – inteligencia počuje hudbu života – charizmatický spevpre prijatie nového pokrokového slova – nápad
7. Nepokradnešchuť – inteligencia chutná rôznorodý profesionálny životBožie slovo žije sedem dní v týždni
8. Nepreriekneš krivého svedectva, proti blížnemu svojmuzrak – inteligencia vidí umelecký tanec života – charizmatický pohybpre zákazku života
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojhorozum – inteligencia rozpoznáva tmu /prosí/ a svetlo/ďakuje/ za životpre múdrosť života
0. Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.vyskladaný celok sudokupre vytrvalosť života
Všetko sa týka všetkých, pocity sú vypnuté alebo zapnuté senzory, prepojenie inžinierskych sietí, malý kríž – statika človeka pre rozpoznávanie spektru farieb.

Rozumieme NANOTECHNOLÓGIÁM tak, že pod číslicou 5 v sudoku : „nezabiješ – pre prijatie blížneho – čuch“ je stred malého kríža – statiky, tok zdravého jadra inžinierskych sietí je zapnutý – rozpoznáva spektrum farieb sudoku, alebo vypnutý – nerozpoznáva spektrum farieb sudoku, preto je na mieste veta: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Dostali sme sa k najmenším časticiam v tele k NANO technológiám – zdravé jadro ducha a zdravé jadrá buniek. Každý sám rozhoduje o tejto vete, nevedomosť neospravedlňuje: „žiť – rozpoznávať spektrum farieb sudoku, alebo nežiť – spektrum farieb sudoku“. Každý človek je pre človeka sudoku, sám vieš, či číslice sudoku máš správne vylúštené, jasne sa spevňuje spektrum farieb DNA – liečenie farbami morálneho človeka. Farba je svetlom pre funkčnosť kapacity mozgu. Pri nesprávnom zadaní číslic – nevyužívame, nerozbalíme farby = neriešené situácie, alebo vyvyšovanie – spálené farby sudoku, ponižovanie – mozog sa nerozvíja, vytváraš si bloky psychické alebo fyzické, rozpadá sa DNA. Pros za blížneho, načítava sa karta sudoku pre celok morálky. Ďakuj za blížneho, udržiava sa platná karta sudoku pre zdravý funkčný morálny celok človeka.

K autosugesciám od číslic 1 po 14, pribudlo bohatstvo sudoku v aktívnej sile:

 1. som esom života: užíva bohatstvo sudoku
 2. stíš sa, pros a ďakuj: užíva bohatstvo sudoku
 3. daj všetkému čas: užíva bohatstvo sudoku
 4. pre plodnosť života: užíva bohatstvo sudoku
 5. pre prijatie blížneho: užíva bohatstvo sudoku
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad: užíva bohatstvo sudoku
 7. Božie slovo žije sedem dní v týždni: užíva bohatstvo sudoku
 8. pre zákazku života: užíva bohatstvo sudoku
 9. pre múdrosť života: užíva bohatstvo sudoku
 10. pre vytrvalosť života: užíva bohatstvo sudoku
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi: užíva bohatstvo sudoku
 12. pre vyššie Ja v rutine života: užíva bohatstvo sudoku
 13. pre kraľovanie v odbore – profesii: užíva bohatstvo sudoku
 14. pre zdravú psychiku a fyziku: užíva bohatstvo sudoku

Pre zvládnutie druhej plavby korábom za Mojžišom, použijeme základ hormonálneho systému päť – cípej hviezdy a bohatstva sudoku. Pozri na obrázok z 29.01.2021.

Druhá lekcia učiva podľa: Druhá plavba korábom za Mojžišom

 1. vzor „kohút a vajce:“ druhá časť žĺtka života zložená z troch častí
 2. vzor „strom poznania:“ druhá časť z kmeňa života zložená z troch častí
 1. Kráľovstvo v priestore myseľ v päť – cípej hviezde, aktivuje svetlo života pokroku zobrazené číslicami 8888, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku, ľavá ruka ukazuje na múdry aktívny a vytrvalý pohyb energie v priestore skutku, v päť – cípej hviezde zobrazený číslicami 10101010, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku. Pravá ruka ukazuje na medzi – priestor skutku a odbornosti, kde sa uisťuje rozpínaním svetla života na psychickej úrovni a sťahovaním svetla v tichosti na fyzickej úrovni zobrazeného číslicami 11111111, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku.
 2. Kráľovstvo v priestore slova v päť – cípej hviezde, aktivuje svetlo života pravdy zobrazené číslicami 9999, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku, ľavá ruka ukazuje na vytrvalo vytvorené umelecké dielo v medzi – priestore skutku a odbornosti, v päť – cípej hviezde zobrazené číslicami 11111111, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku. Pravá ruka ukazuje na priestor odbornosti, kde sa uisťuje rozpínaním svetla života na psychickej úrovni a sťahovaním svetla v tichosti na fyzickej úrovni zobrazeného číslicami 12121212, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku.
 3. Kráľovstvo v priestore skutku v päť – cípej hviezde, je aktívne svetlo zručnosti v obore – profesii života zobrazené číslicami 10101010, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku, ľavá ruka ukazuje na vytvorené umelecké dielo v priestore odbornosti, v päť – cípej hviezde zobrazené číslicami 12121212, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku. Pravá ruka ukazuje na priestor mysle, kde sa uisťuje rozpínaním svetla života na psychickej úrovni a sťahovaním svetla v tichosti na fyzickej úrovni zobrazeného číslicami 8888, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku.
 4. Kráľovstvo v medzi – priestore skutku a odbornosti v päť – cípej hviezde, pevne drží aktívne svetlo zručnosti života zobrazené číslicami 11111111, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku, ľavá ruka ukazuje na priestor mysle, v päť – cípej hviezde zobrazený číslicami 8888, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku. Pravá ruka ukazuje na priestor slova, kde sa uisťuje rozpínaním svetla života na psychickej úrovni a sťahovaním svetla v tichosti na fyzickej úrovni, zobrazeného číslicami 9999, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku.
 5. Kráľovstvo v priestore odbornosti v päť – cípej hviezde, ukotvené aktívne svetlo zručnosti života, zobrazené číslicami 12121212, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku, ľavá ruka ukazuje na priestor slova, v päť – cípej hviezde zobrazený číslicami 8888, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku. Pravá ruka ukazuje na priestor skutku, kde sa uisťuje rozpínaním svetla života na psychickej úrovni a sťahovaním svetla v tichosti na fyzickej úrovni, zobrazeného číslicami 9999, zopakuj si tabuľky pre päť – cíp + bohatstvo sudoku.

V druhej plavbe života, holubica nám získala slobodu pravej ruky, všetko ide podľa podnikateľského plánu. Holubica poukazuje na rešpekt pred: hormonálnym systémom, autosugesciami od 1 – 14 a bohatstvom sudoku od 1 – 9, v každom jednom okamihu života.

Obhájiť vojenský režim pokroku priamo vpred – úspešný podnikateľ podľa šiestej autosugescii v druhej čakre: pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť