Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia deviata: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie deviatej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 5.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešené bohatstvo sudoku. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ pre liek človeka v pavúčej kolíske života, naberanie a udržiavanie energií, práca na psychickej a fyzickej úrovni.

Deviata lekcia učiva podľa: liek človeka v pavúčej kolíske života, naberanie a udržiavanie energií

 1. vzor „kohút a vajce:“ škrupina života
 2. vzor „strom poznania:“ plod života

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu podľa vzoru: škrupina života, alebo plod, vytvoriť jemnú pavúčiu pružnú sieť milosrdenstva informácií života s trinástou autosugesciou: kraľovanie v odbore – profesii života + užíva bohatstvo sudoku, dokonalý milostivý prúd informačnej energie. Pozri obrázok z dňa 05.02.2021

 1. číslice 1111 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 1111, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 2. číslice 2222 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 8888, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 3. číslice 3333 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 2222, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 4. číslice 4444 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 9999, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 5. číslice 5555 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 3333, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 6. číslice 6666 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 10101010, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 7. číslice 7777 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 4444, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 8. číslice 8888 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 11111111, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 9. číslice 9999 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 5555, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 10. číslice 10101010 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 12121212, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 11. číslice 11111111 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 6666, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 12. číslice 12121212 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 13131313, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 13. číslice 13131313 + užíva bohatstvo sudoku ukotvia sa pri čísliciach 7777, ktoré užíva bohatstvo sudoku
 14. číslica 14 + užíva bohatstvo sudoku ukotví sa pri číslici 14, ktoré užíva bohatstvo sudoku

Psychika života napĺňa svetlom „život fyziku“:

1. Som esom môjho života, hovorí psychika. Som esom môjho života, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku .
2. Stíšim sa, hovorí psychika. Dávam všetkému čas, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
3. Dávam všetkému čas, hovorí psychika. Prijímam môjho blížneho, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
4. Som plodná môjho života, hovorí psychika. Slovo božie žije sedem dni v týždni, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku .
5. Prijímam môjho blížneho, hovorí psychika. Prijímaš múdrosť života, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku .
6. Prijímam nové pokrokové slovo, hovorí psychika. Mám zvládnuté pokrokové učivo, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
7. Slovo božie žije sedem dní v týždni, hovorí psychika. Kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku .
8. Prijímam novú zákazku života, hovorí psychika. Stíš sa, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
9. Mám múdrosť života, hovorí psychika. Som plodná života, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva sa do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku .
10. Mám vytrvalosť života, hovorí psychika. Prijímaš nové pokrokové učivo, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
11. Mám zvládnuté nové pokrokové učivo, hovorí psychika. Mám novú zákazku života, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
12. Mám vyššie Ja v odbornosti rutine života, hovorí psychika. Mám vytrvalosť, odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
13. Kraľujem myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, hovorí psychika. Mám vyššie Ja v odbornosti odpovedá fyzika. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku.
14. Mám zdravú psychiku na psychickej úrovni života. Mám zdravú fyziku na fyzickej úrovni života. Psychika sa presúva do stredu bunky a napĺňa svetlom (spektrum farieb) – život fyziku, fyzika spevnila škrupinu plodu života + užíva bohatstvo sudoku .

Jemná pavúčia ukotvená sieť rozhodne o napĺňaní svetla (spektra farieb) života, posúva človeka vpred, ukladá cestu života do stavu spokojnosti – posilní spektrum sveta kód DNA + užíva bohatstvo sudoku. Liečime sa podľa trinástej autosugescie škrupiny, alebo plodu života: kraľovanie v odbore – profesii života + užíva bohatstvo sudoku, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 12.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť