Opakujeme a vynovujeme učivo: Lekcia desiata: „Manuál života“

Opakujeme a vynovujeme si učivo z lekcie desiatej „Manuál života“ zo dňa: 08.10.2020 a 06.02.2021 pre rozkvet a pokrok človeka, ktorý v sebe prijal a uložil správne riešené bohatstvo sudoku. Každá autosugescia pravidiel podlieha bohatstvu sudoku: „sud v oku“ zachovanie zdravej posvätnej bunky, nástup revíznej kontroly, prichádzajú revízori života: psychiku kontroluje mesiac (modrá) a fyziku kontroluje slnko (červená), ktoré tvoria spektrum farieb. Liek pre zdravú psychiku a fyziku.

Desiata lekcia učiva podľa: kontrolný nástup psychiky a fyziky pre zachovanie zdravej posvätnej bunky

 1. vzor „kohút a vajce:“ živá žiara svetla života
 2. vzor „strom poznania:“ živá žiara svetla života

Poďme sa liečiť a udržiavať energiu podľa vzoru: živá žiara plodu života + užíva bohatstvo sudoku, dokonalý milostivý a milosrdný prúd informačnej energie. Pozri obrázok z dňa 05.02.2021.

Súčasne nastupuje psychika a fyzika v hodine dvanástej. Psychika kráča zprava doľava vnútorným oblúkom a formuje sa na krásnu živú posvätnú bunku spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku, zoradia sa číslice od 1 – 12, číslice 13 a 14 vytvoria krížom požehnaný posvätný stôl zdravého kraľovania psychiky a fyziky zľava doprava vonkajším oblúkom formujú sa na krásnu živú posvätnú bunku s poctou rozmanitých spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku, zoradia sa číslice od 1 – 12, číslice 13 a 14 vytvoria posvätný kríž, požehnaný posvätný stôl zdravého kraľovania fyziky.

Kontrolu z vnútornej strany bunky robí živý mesiac – modrá a z vonkajšej strany bunky živé slnko – červená:

 1. začíname kontrolou prvýkrát v priestore myseľ: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 9999 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 4444, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 2. pokračujeme kontrolou druhýkrát v priestore myseľ: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 8888 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 5555, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 3. pokračujeme kontrolou prvýkrát v medzi – v priestore zprava myseľ: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 7777 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 6666, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 4. pokračujeme kontrolou druhýkrát v medzi – v priestore zľava slovo: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 6666 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 7777, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 5. pokračujeme kontrolou prvýkrát v priestore slovo: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 5555 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 8888, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 6. pokračujeme kontrolou druhýkrát v priestore slovo: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 4444 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 9999, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 7. pokračujeme kontrolou prvýkrát v priestore skutok: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 3333 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 10101010, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 8. pokračujeme kontrolou druhýkrát v priestore skutok: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 2222 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 11111111, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 9. pokračujeme kontrolou prvýkrát v medzi – priestore zľava v priestore skutok: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 1111 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 12121212, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 10. pokračujeme kontrolou druhýkrát v medzi – priestore zprava v priestore odbornosti: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 12121212 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 1111, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 11. pokračujeme kontrolou prvýkrát v priestore odbornosť: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 11111111 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 2222, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 12. pokračujeme kontrolou druhýkrát v priestore odbornosť: vnútornú stranu bunky chránia číslice psychiky: 10101010 a vonkajšiu stranu bunky chránia číslice fyziky: 3333, súčtom spoločne obhájili hodnosť číslic 13131313 kráľa odboru – profesii spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 13. obetný stôl strážia králi: psychiky s číslicami: 13131313 a fyziky s číslicami 13131313 spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku
 14. Obetným stolom je zdravá psychika a fyzika spektra farieb

Najväčšie bohatstvo človeka je zdravá psychika a fyzika, ktoré spolu tvoria obetný stôl zdravej bunky spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku pre zdravú kráľovskú myseľ, slovo, skutok, odbornosť. Liečime sa podľa štrnástej autosugescie žiara svetla života – zdravá psychika a fyzika spektra farieb + užíva bohatstvo sudoku, aby telo bezchybne a zdravo fungovalo na psychickej a fyzickej úrovni.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 13.03.2021

Vytlačiť Vytlačiť