Olympiáda človeka.

Každý deň, každú chvíľu, každý je na olympiáde.

Stíš sa, použi svoju myseľ, vyber si pokrok energie sily, použi dušu – dokonalý internet, učí ťa nebeský otec vytrvalosti, vidieť a počuť dokonalosť.

Stíš sa, používaš svoj jazyk, rozsievaš novú energiu, učivo od nebeského otca, používaš slová inteligencie, sadíš svoju novú rajskú záhradu svojho tela.

Stíš sa, používaš svoje telo, učí ťa nebeská matka pružnosti, flexibilne používať telo, ohýbaš svoju rajskú záhradu – koordinovane ohýbať telo.

Stíš svoje myšlienky, slová, skutky máš možnosť používať dokonalú energiu stvoriteľa, boh vidí a počuje ako ti slúži dokonalá energia.

Každú chvíľu je človek na olympiáde. Získal si v prítomnej chvíli novú energiu, alebo si odpadlík? Prehral si energiu. Olympiáda je o energii mysle – sýpka energie, slova – osivo energie, skutku – pestovateľ energie, odbornosti – žneš energie, pre nové možnosti pokroku.

Pros a ďakuj, telo je dar nebeského otca, máš ho vo vlastných rukách, aby si svoje telo formoval myšlienkami, slovami, skutkami, obhajuješ svoj život živou odbornosťou.

Hľadaj, hľadáš, hľadajme vo svojej mysli, v slove, skutku, možnosti pokroku. Objavujme nové výsledky, sme na olympiáde pre získanie novej energie pokroku. Človek je vyživovaný dokonalými preverovanými informáciami.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 11.10.2020

Vytlačiť Vytlačiť