Oltárna svieca

Vo všetkom hľadám/š/ statiku – kríž – oltárnu sviecu, hmatateľný oheň zodpovedného pohybu – chrámu Božieho, spoznávať slobodnou vôľou psychiku pre funkčnú fyziku, mať svetlo Univerzum.

Dnešný dátum 05.06.2024 nám pripomína zodpovednosť vo všetkom a v každom hľadám/š/ statickú horiacu sviecu poznávania:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre výkon poznávania hmatateľného ohňa v päť – cípej hviezde pre chod srdca, tenkého čreva, prijať nové, tak získam/š/ v šesť – cípej hviezde svetlo ohňa poznania ,,porozumenie rozumom“
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre prijatie hmatu ,,srdca, tenkého čreva“ v päť – cípej hviezde, body: 0,1,2,3, alebo 8,9,10,11 pre statickú sviecu – kríž v šesť – cípej hviezde poznávanie svetla rozumom, body: 4,5,6,7
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, tak, ako telo – fyzika má hlad, tak duša – psychika má hlad, spracováva emóciu ,,Nie“ a nachádza emóciu ,,Áno“ – systém Boha Univerzum
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, emócie spôsobené blížnymi sú novou sviecou na našom oltári, pre hlad ohňa psychiky a následnú pružnosť fyziky
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, vo všetkom hľadám/š/ dvojramenný kríž /kruh/ – ukotvený oheň svetla sviece poznávania

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť