OK

OK, je pokynom porozumenia prúdu života: ,,Ja som cesta i pravda i život, kto verí vo mňa, ten má život večný.“ Vo všetkom hľadajme pravdu – svetlo života, lož človeka dusí – ničí rajskú záhradu – siedmy vír života, ktorý sídli v krku v piatej čakre. Dokonalosť Univerzum si aj s tým poradila, pravdu overujeme v tretej čakre pre korunu života – slovu porozumieť. Zdravý človek je prúdom čistoty – hladný po pravde – sýti sa pravdou cez sedem vírov života, vybojovať si svojím pokojom pravdu. Dnešný vzor pravdy nám ukáže sliepka, vždy nám ide o vajce – ochranu aury dňa. Dennodenne si chránime svojím vnútrom vajce, sme nosnicou dňa, ktorá znáša zlaté vajce pre deväť právd víru života.

Prvá pravda pre vír života: Poďme na to pomaly. Ukážme si ohraničenú cestu dňa. Dole na obrázku vidíme hodiny dňa života – plaziaceho sa hada – cesty života, po ktorej kráča každý z nás pre najdôležitejšiu vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ – človek je baňou prúdiacej sa pravdy v tabuľkách, v ktorej potrebuje rozumom uchopiť a uskladniť:

1.vojakkozorožecI.sejem semenonové remeslopešiaksom supermansom Božím dieťaťom
2.desiatnikvodnárII.polievam semenozáujem o nové remeslopešiakzvonístíšim sa
3.slobodníkrybyIII.dávam semenu časčakám na majstrapešiaksedím v lavicidávam všetkému čas
4.čatárbýkIV.semeno klíčimajster remesla sa ma ujalpešiakchcem sa vzdelávaťpre plodnosť života
5.rotnýjednorožecV.vytváram priestor pre rast semenarešpekt majstra a učňa k remeslupešiakprišiel pán učiteľpre prijatie blížneho
6.rotmajsterbaranVI.vytvorený priestor pre druh ploduspoznávam teóriu k remeslupešiakpekne rozprávapre prijatie nového nápadu
7.nadrotmajsterblíženciVII.živý rast pre druh plodustály živý pohyb k remeslupešiakrozpráva to istéslovo Božie žije sedem dní v týždni
8.štábny nadrotmajsterrakVIII.úroda mocniezoznamujem sa s praxou remeslapešiakchcem sa to naučiťpre zákazku života
9.podpráporčíklevIX.úroda bujnieskúsenosti s praxou remeslavežapre moju inteligenciupre múdrosť života
10.práporčíkpannaX.úroda rozkvitáúspešná prax remeslakôňpre výdrž formovania láskypre vytrvalosť života
11.nadpráporčíkváhyXI.opelenie úrodyvyslužilý odborník s praxou remeslastrelecpre overené slovo v praxipre zvládnutú prax života
12.štábny práporčíkškorpiónXII.úroda zarodilazručnosť odborníka remesladámaviem remeslo, profesiupre vyššie Ja v rutine života
13.poručíkhadonosXIII.zber úrodyodovzdávanie skúsenosti remeslakráľsom pripravený do životakraľovanie mysle slov skutkov odbornosť
14.nadporučíkstrelecXIV.uskladnenie úrodyoriginálne umelecké dielošachovnicapre zdravý životpre zdravú psychiku a fyziku
15.kapitánSlnko1. čakračervenádokonalosť1.podstatné menáJa som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal
16.majorMerkúr2.čakraoranžovátvorivosť2.prídavné menáNevezmeš meno Božie nadarmo
17.podplukovníkVenuša3. čakražltámožnosti3.slovesáSpomeň si, aby si deň sviatočný svätil
18.plukovníkZem4. čakrazelenáotec – slovo, matka – skutok4.zámenaCti si otca svojho i matku svoju
19.brigádny generálMars5. čakrasvetlomodrápočuť slovo Univerzum5.číslovkyNezabiješ
20.generál majorJupiter6. čakratmavomodrávidieť dielo Univerzum6.príslovkyNezosmilníš
21.generálporučíkSaturn7. čakrafialováslovu a skutku rozumieť7.predložkyNepokradneš
22.armádny generálUrán1. časť auryzlatáblana kvetu života8.spojkyNepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
23.generál majorNeptún2. časť aurysmaragdováškrupina plodu života9.časticeNepožiadaš manželku blížneho svojho
24.prezidentPluto3. časť aurydiamantováčerstvosť zrelosti života10.citoslovceNepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

Druhá pravda pre vír života: Človek overuje pravdu: číslo pätnásť – dokonalosť – svetlo života – hviezdu slnko v sebe – je kapitánom prítomnej chvíle: ,,Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som Ja Janko, keď Ja budem Jano, neohneš ma mamo“. Tvoje áno nech je áno, tvoje nie, nech je nie. Človek je laserovým mečom pravdy života, spojený s celým Univerzum, dôkazom sú tabuľky dňa:

Tretia pravda pre vír života: Vstupujeme do prvého víru života v prítomnej chvíli, kde sa sýtime pravdou odbornosti, ktorá je korunou života a sídli v siedmej čakre. Keď tvoje ego cíti nástrahu života, stíš sa, hľadaj vo svojom vnútri pokoj: ,,pokoj Vám dávam, svoj pokoj Vám zanechávam“, tak sa so sliepkou stretávame prvýkrát: sliepka znesie dvanásť zlatých vajec, hlasito oznamuje svoj prínos – znesenie vajíčka – čistú pravdu života vidíme na dvanástej pozícii pre trinástu pozíciu je uvedomenie – uchopenie života, sloboda spočíva /spí/ v zdravej psychike a fyzike: odbornosť života

 1. siedma čakra: všetko sa týka korunnej čakry uchopením porozumieť: rozumieť slovu života
 2. prvá časť aury: blana kvetu života komunikuje so šiestou čakrou: vidieť slovo života
 3. druhá časť aury: škrupina plodu života komunikuje s piatou čakrou: počuť slovo života
 4. tretia časť aury: čerstvá zrelá bunka komunikuje so štvrtou čakrou: otec slovo a matka skutok
 5. sloboda psychiky a fyziky komunikuje s treťou čakrou: možnosti

Štvrtá pravda pre vír života: Vstupujeme do druhého víru života pre stretnutie so sliepkou druhý krát, sliepka sa stáva kvočkou, ticho sedí a každý deň si otáča svoje vajcia. Poučenie od sliepky: pravdu otáčajme z každej strany, pravda je šperkom hlasom v púšti, uloženom v krku, klamstvo je kravatou na krku, ktorá sa každý deň uťahuje, až človeku zoberie dych života:

Piata pravda pre vír života: Vstupujeme do tretieho víru života, kde sliepka dvadsaťjeden dní overovala pravdu vajíčka, tabuľky odhaľujú pravdu, čo sa skrýva pod číslom 21:

 1. vojenská disciplína: generál poručík
 2. slnečná sústava: planéta Saturn
 3. čakry človeka: siedma korunná čakra
 4. farba čakry: fialová
 5. inteligencia človeka: rozumieť slovu
 6. svojím životom obhajuješ pravdu siedmy vír života, ktorá je rajskou záhradou: 7
 7. gramatika slovenského jazyka: predložky
 8. siedmy Boží príkaz: Nepokradneš
 9. šachy života: šachovnica ,,uchopiť život dňa víru múdro“

Užívame terč pravdy života:

 1. kruh pravdy: 5 – prijatie blížneho, 8 – je zákazkou života, 17 – s možnosťami tretej čakry, 20 – pre víziu slova
 2. kruh pravdy: 4 – plodnosť života, 6 – nápad, 7 – žije sedem dní v týždni – sídlo má v rajskej záhrade, 9 – ponúka múdrosť, 16 – tvorivosť, 18 – otca slovo a matku skutok, 19 – počuješ slovo, 21 – rozumieš slovu
 3. kruh pravdy – prvá časť aury dňa: 3 – daj všetkému čas, 10 – vytrvalosť, 15 – dokonalosť, 22 – blana /vajíčka/kvetu života
 4. kruh pravdy – druhá časť aury dňa: 2 – stíš sa, 11 – zvládneš nové pokrokové učivo v praxi života /vždy je niečo prvýkrát/, 14 – pre zdravú psychiku a fyziku, 23 – škrupinu /vajíčka/ plodu života
 5. kruh pravdy – tretia časť aury dňa: 1 – som, si Božím dieťaťom, 12 – s vyšším Ja v rutine života kontrolované pod mikroskopom mini sterom, 13 – kraľuješ: myšlienkami slovami, skutkami, odbornosťou svojím vírom života, 24 – čerstvosť /vajíčka/ zrelosť bunky

Šiesta pravda pre vír života: Štvrtý vír života je práca s jazykom – počuje ťa celý vesmír ako ohlasuješ pravdu slova – slobodu psychiky a fyziky. Poučme sa pri vstupe do štvrtého víru so sliepkou štvrtýkrát, 21. dňom vajíčko z vnútra prasklo, na svet prichádzajú kuriatka: slovo života

Úmysel človeka pre auru:

 1. plodnosť – kvočka vynosila kuriatka
 2. lož – smradľavé vajce

Rebrík dúhy do neba plodného jazyka:

 1. základom života je dokonalosť života – prvý schodík života
 2. základom života je tvorivosť života – druhý schodík života
 3. základom života sú možnosti života – tretí schodík života
 4. základom života sú otec slovo života /reálne slovo/ a matka skutok života /vychytaný skutok/ – štvrtý schodík života
 5. základom života je počuť slovo života – piaty schodík života
 6. základom života je vidieť slovo života – šiesty schodík života
 7. základom života je rozumieť slovu života – siedmy schodík života
 8. základom života je blana kvetu života – ôsmy schodík života
 9. základom života je škrupina plodu života – deviaty schodík života
 10. základom života je čerstvá zrelá bunka života – desiaty schodík života
 11. základom života je sloboda psychiky a fyziky života – jedenásty schodík života

Siedma pravda pre vír života: Vstupujeme do piateho víru života, ,,pravdu vidíme piatykrát, okolo sliepky pobehovať kúrence – tímová práca, rozvírením štvrtej čakry: skutok – prax života

Koordinovaným pohybom rozvírime štvrtú srdcovú čakru:

 1. srdcová čakra: pre prax overenia slova života
 2. piata čakra: počuť slovo života komunikuje s treťou čakrou: s možnosťami života
 3. šiesta čakra: vidieť slovo života komunikuje s druhou čakrou: s tvorivosťou života
 4. siedma čakra: rozumieť slovu života komunikuje s prvou čakrou: s dokonalosťou života
 5. prvá časť aury: blana kvetu života komunikuje s nultou čakrou: so základom života
 6. druhá časť aury: škrupina plodu života komunikuje s mínus prvou čakrou: s kolobehom života
 7. tretia časť aury: čerstvá zrelá bunka komunikuje s mínus druhou čakrou: s kompasom života
 8. sloboda psychiky a fyziky komunikuje s mínus treťou čakrou: s rovnocennosťou života

Ôsma pravda pre vír života: Vstupujeme do šiesteho víru života, kde je rajská záhrada rovnocennosti, použijeme piatu čakru, ktorá je šperkom života – hlasitý rodinný život na celej planéte Zem – koordinovaný pohyb je plodným hnojivom baktérií. Poučenie od sliepky šiestykrát: sliepočka kuriatka privoláva ku potrave. Práca človeka je jedlom duše, posilňuje psychiku – stavia na skúsenostiach.

Plodné informácie tvoria rajskú záhradu počutia:

 1. piata čakra: počuješ slovo života
 2. šiesta čakra: vidíš slovo života, komunikuje so štvrtou čakrou: otec slovo a matka skutok
 3. siedma čakra: rozumieš slovu života, komunikuje s treťou čakrou: možnosti života
 4. prvá časť aury: blana kvetu života, komunikuje s druhou čakrou: tvorivosť života
 5. druhá časť aury: škrupina plodu života, komunikuje s prvou čakrou: dokonalosť života
 6. tretia časť aury: čerstvá zrelá bunka, komunikuje s nultou čakrou: základom života
 7. sloboda psychiky a fyziky, komunikuje s mínus prvou čakrou: kolobehom života

Deviata pravda pre vír života: Vstupujeme slobodne do siedmeho víru života – spolu dokážeme v praxi používať dary Univerzum ukryté vo vete: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Poučenie sliepky: Keď chceš byť slobodná, plodná svojho života, prestaň bojovať s kohútom, stíš sa, hľadaj možnosti života – oplodňuješ sa – otváraš si informačné pole – tu je energia zdravého duchovného sexu:

Duchovný sex človeka pre zdravé potomstvo:

 1. tretia čakra: možnosti života
 2. štvrtá čakra: otec slovo /mať nápad/ a matka skutok /realizovať nápad/, komunikuje s druhou čakrou: tvorivosť života
 3. piata čakra: počuješ slovo života, komunikuje s prvou čakrou: dokonalosťou života
 4. šiesta čakra: vidíš slovo života, komunikuje s nultou čakrou: základom života
 5. siedma čakra: rozumieš slovu života, komunikuje s mínus prvou čakrou: kolobehom života
 6. prvá časť aury: blana kvetu života, komunikuje s mínus druhou čakrou: kompasom života
 7. druhá časť aury: škrupina plodu života, komunikuje s mínus treťou čakrou: rovnocennosti života
 8. tretia časť aury: čerstvosť zrelosť bunky života, komunikuje s mínus štvrtou čakrou: rovnodennosti života
 9. sloboda psychiky a fyziky, komunikuje s mínus piatou čakrou: s plaziacim sa hadom života

Dôvera v seba samého: Pripomínam, počuť informačné pole je zdravou psychikou pri koordinovanom pohybe svojho tela – fyziky

 1. čokoľvek robíš, potrebuješ zo svojho vnútra automaticky počuť, len tak svoje telo rozvíriš pohybom
 2. keď automatické slovo spí v duši – psychika zlyhala, treba ho prebudiť stíšením sa, tak si spomenieme. ,,klopte a otvorí sa Vám“
 3. keď telo je preťažené, alebo zanedbalo prax života, slovo môže počuť /čo všetko treba urobiť/, ale telo vypovedalo poslušnosť – fyzika zlyhala /telo potrebuje oddych a pracujeme so psychikou, tak posilňujeme fyziku

Dnešný dátum 01.01.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný koreň základu života
 2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom – pravda je výživou tela: overená v mínus prvej čakre: kolobehom života
 3. 2 x 2. = stíš sa, pravda je slovo, overené skutkom hovorí minulosť
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, každý sa formuje pod mikroskopom, zberá mini – ster zo svojich blížnych. Úprimnosť je výhrou života, kričí nahlas nová doba v novom roku

Plaziaci sa had nás posilňuje s autosugesciami:

 1. 2 x 01. – som si Božím dieťaťom, navzájom sa formujeme pod mikroskopom: mini ster
 2. 20 – vízia slova života
 3. 23 – škrupina plodu života

Čestná stráž: schodov do neba slobody psychiky a fyziky pre pravdu výživy tela:

 1. sloboda psychiky a fyziky
 2. čerstvá zrelá bunka života
 3. škrupina plodu života
 4. blana kvetu života
 5. rozumieť slovu života
 6. vidieť slovo života
 7. počuť slovo života
 8. otec slovo a matka skutok
 9. možnosti života
 10. tvorivosť života
 11. dokonalosť života
 12. základ života
 13. kolobeh života
 14. kompas života
 15. rovnocennosť života
 16. rovnodennosť života
 17. plaziaci sa had života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 01.01.2023

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová, Iveta Pavelová

Vytlačiť Vytlačiť