OK – 3

Všetci v sebe nosíme víry života, cirkev ich nazvala duchovno pre rovnocennosť čistoty poriadku podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“. Rokmi sú mi známe dva vzory:

 1. kohút a vajce, kde vo finále boj s vírmi vyhráva sliepka, ale slovo štartuje kohút: česť rodu pre celé generácie
 2. strom poznania, kde vo finále vyhráva čestnosť človeka, ktorá je viditeľná a počuteľná obcou, kde človek žije: stále živé korene života stromu poznania

Hmatateľná čistota sa odráža v srdci človeka, kde planéta Saturn je stálou dokonalou čističkou človeka. Dnes si pripomenieme víry spojenie s čističkou planéty Saturn:

Pripomíname si skrátené tabuľky: kompas života pre telo, ktorý sídli v mínus tretej čakre, poznávame mínus tretiu lekciu:

 1. myseľ – noc – sever – zima – sýpka – spasiteľ – bubny
 2. slovo – ráno – východ – jar – siať – Ježiš – plechové píšťaly
 3. skutok – deň – juh – leto – pestovať – Kristus – klávesové a strunové hudobné nástroje
 4. odbornosť – večer – západ – jeseň – žať – Mesiáš – drevené píšťaly

Pripomeňme si skrátené tabuľky pre šesť – cípu hviezdu: zmysly, orgány a prvky tela

 1. prehrávač zmyslov, rozum – um, svetlo – slnko
 2. hmat – srdce, tenké črevo – oheň
 3. čuch – pľúca, hrubé črevo – kov
 4. sluch – obličky, močový mechúr – voda
 5. chuť – žalúdok, pankreas, slezina – zem
 6. zrak – pečeň, žlčník – strom, drevo
 7. riadič zmyslov – odtlačok ega – prvky

Duchovné víry sú rovnocennosti čistoty pre telo v čomkoľvek a kedykoľvek. Čistotu pod kontrolou má planéta Saturn – siedma čakra:

Planéta Saturn vládca siedmej čakry. Prstenec Saturna označovaný cirkvou ako svätožiara je čističkou pravdy pre kvalitu stavby chrámu Božieho – tela človeka v tridsať ročných cykloch. Pozorne prejdime mini – tabuľkami kompasu života vplyvu najpomalších planét slnečnej sústavy pre ľudský organizmus, kde duchovno víru má najvyššiu aktivitu: odbornosť – západ – jeseň – žať – Mesiáš – drevené píšťaly. Mesiáš na kríži zomiera, hymna lásky hovorí: ,,Keď príde nové, staré opustíme. Príslovie hovorí: ,,Ako si si ustlal, tak budeš spať. Čo si zasial, to budeš, žať.“

Pozorne si prezrime mini – tabuľku pre korunu života – šesť – cípu hviezdu, kde sa nachádza duchovný vír života: hmat – srdce, tenké črevo – oheň života

Presýpacie hodiny života pre myseľ, sýtiť sa duchovnými vírmi života, svojím hmatateľným bubnom srdca, ktorý sa ozýva v celom organizme a topí všetky ľady svojím dychom/pľúca, hrubé črevo/ života, aby podstúpili čistote programu pod vplyvom čističky planéty Saturn.

Duchovný vír jazyka – ,,slovo“ komunikuje s duchovným vírom – ,,odbornosti“, používa čističku Saturna – siedmu čakru pre kontrolu pevného základu slova človeka, pre slobodnú komunikáciu s Univerzom psychiky a fyziky

Každý skutok je rovnocenný, hovorí planéta Saturn – duchovná čistička víru pravdy všetkého živého spojitosti so slobodou psychiky a fyziky.

Sloboda kontroly pozoruje novú éru s duchovnými vírmi dňa:

 1. pre raj na zemi so siedmym duchovným vírom života
 2. pre nové možnosti života s ôsmym duchovným vírom života

Siedmy a ôsmy duchovný vír života je spojený planétou Pluto – čističkou človeka:

Siedmy duchovný vír života hovorí: Mars /počúvaj slovo/ tvorí raj na Zemi /otec slovo a matka skutok/ sú tvojim Jupiterom /víziou slova/, pokračujú v pátraní svojou slobodnou vôľou psychiky a fyziky s kolobehom života, obrať sa na mňa svojou nespokojnosťou, hovorí ôsmy vír života: Venuša sídliaca v tretej čakre, planéta Pluto z podsvetia pravidelne chodí na planétu Zem pre svoju manželku plodnosti, každých dvestopäťdesiat rokov rúca neplodné systémy – klamstvo, a hľadá panenskú čistotu Pravdy, predlohou pre človeka sú plody planéty Zem – poriadna robota sa chváli sama.

Dnešný deň 04.01.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ je postavený na kolobehu života
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom
 3. 2 x 2. = stíš sa, vždy ide o slobodu duchovného víru života psychiky pre fyziku
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, nechaj pracovať presýpacie hodiny kolobehu života
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života – poriadna robota sa chváli sama

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.01.2023

Konzultanti: Iveta Pavelová, Emília Bražinová, Beáta Vojčíková, Mária Benárová

Vytlačiť Vytlačiť