OK – 2

Človek je staviteľ chrámu Božieho, potrebuje v sebe spracovať informácie: oddeliť pravdu – zrno od klamstva – kúkoľa. Telo človeka je rajskou záhradou, kde dennodenne odstraňuje zo seba klamstvo – kúkoľ. Dostali sme sa do fázy smetiska, kde pravda – zrno sa zamieňa za klamstvo – kúkoľ.

  1. presadzuješ pravdu: spáli ťa – vyhoríš
  2. uveríš klamstvu, alebo si dennodenne živený klamstvom: diagnóza

Ego človeka je smerodajné, vytvára mantinely života, emóciu: Nie a Áno, tak kráčame po zlatej strednej ceste, stíšením sa, vnútorný hlas prehovorí: príde nápad – vízia, sme na ceste kolobehu života pre rozvoj svojich zmyslov.

Poznáme základných päť zmyslov, s ktorými pracuje ego človeka, tým prebieha revízna kontrola orgánov pri práci Popolušky: pravda – zrno, klamstvo – kúkoľ – tráva v záhrade udusí úrodu. Človek dnešnej doby je pralesom – tu a tam vidíme výkony našich predkov, kde každých dvestopäťdesiat rokov pán Pluto prichádza na svet skontrolovať poslušnosť človeka. Človek dostal indíciu: Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Táto veta je radarom – honom za pravdu. Stíšením sa, odkrývame nánosy klamstva, ktoré pokrivili pravdu, až sa dostaneme k informačnému poľu, voláme ho nápad a to je šiesta indícia autosugescií pre inteligenciu rovnocennosti a rovnodennosti spracovania svojim egom.

Čo sa zrkadlí v tele človeka, ktoré nazývame chrám Boží? V tele človeka sa zrkadlí budovateľ ego, ktoré pracuje s mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou.

Dnešný dátum 03.01.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = chráň si pevný základ pravdou
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, hľadáš pečať pravdy v každom smere
  3. 2 x 2. = stíš sa, tvoje vnútro otvorí novú informáciu
  4. 2 x 3. = daj všetkému čas, pravda sa preveruje mysľou, slovom, skutkom tak vzniká odbornosť v každom smere

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 01 – som, si Božím dieťaťom, Univerzum ťa preveruje ako Popolušku: pravda – lož
  2. 03 – daj všetkému čas: myslí, hovor, konaj – poriadna robota sa chváli sama
  3. 20 – vízia slova sa stáva skutkom
  4. 23 – je škrupinou plodu života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.01.2023

Konzultanti: Emília Bražinová, Beáta Vojčíková, Mária Bednárová, Iveta Pavelová

Vytlačiť Vytlačiť