OK – 1

Sliepka včera prešla vírmi hladko, ukázala človeku cestu, ako v živote používať deväť právd pre inteligenciu človeka, posunúť sa vývojom na vyšší level.

 1. pravda v prítomnosti: plaziaci sa had
 2. pravda v prítomnosti: rovnodennosť – laserový meč života /má čas teraz v neobmedzenom časopriestore, používa sa na mini ster načítavania informácií pod mikroskopom/
 3. pravda pre budúcnosť patrí čestnej odbornosti: ukotvený vír sídli v siedmej čakre, nám ponúka pohľad: Sliepka zniesla dvanásť zlatých vajec – dvanásť vajec sú dvanásť lekcií pravidiel pohybu energií, tak človek môže používať dar: 2+10= 12, dva ruky a desať prstov – /dvanásť apoštolov/
 4. pravda v prítomnej chvíli patrí čestnej mysli – mať hromozvod pre ritné blesky pravidelnej stolice, ktorá je súčasťou života: skrotený had pravidelne vychádza von. Perspektíva budúcnosti je o ukotvení víru sídliacom v nultej čakre
 5. pravda v prítomnej chvíli je poznanie: statika jadra je ukotveným vírom dňa, daná s jasnými pravidlami ako skrotiť v sebe hadiu silu dňa: ráno nesľubuj večera a večer nesľubuj rána
 6. pravda minulosť slova: ukotvený vír sídli v nultej čakre pri stavbe komína s rebríkom do neba. Živíš svojím jazykom strom života: 0 – čakra koreň života, 1,2,3 – kmeň života, 4,5,6,7 – koruna života, 8 – blana kvetu života, 9 – škrupina plodu života, 10 – čerstvá zrelá bunka, 11 – sloboda psychiky a fyziky
 7. pravda o minulosti skutku – prax života: ukotvený vír sídli v štvrtej čakre – viditeľné srdcové výsledky osobnosti, prejavené schopnosti inteligencie človeka, akým smerom vedie seba, rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem: A – k prosperite, B – blížni sú pre neho kurence s jasnou diagnózou
 8. pravda v prítomnej chvíli – raj života: ukotvený vír sídli v piatej čakre
 9. pravda v prítomnej chvíli – možnosti prosperovať: ukotvený vír sídli v tretej čakre

Dnešný dátum 02.01.2023 nás posilňuje

 1. 3 x 0. = pevný základ v nultej čakre – mať dobrý hromozvod pre ritné otvory
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom – riť máme len jednu, ako sa nám kráča, keď blesky išli tam, kde sme chceli a v pohode sme to stihli
 3. 3 x 2. = stíš sa, vo všetko je pár: Ja a moja pozornosť k niečomu, alebo k niekomu. Pre každého platí: pravdy o sídliacich víroch sú deväť
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas. Pravdy sú rozdelené do troch častí. Prvá pravda: uvedomenie. Druhá pravda: použitie. Tretia pravda: sedem vírov, ktorí sa pária pre prínos prosperity

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.01.2023

Konzultanti: Mária Bednárová, Iveta Pavelová, Emília Bražinová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť