Ohnivá guľa – zbraň rastu

  • človek sa stáva ohnivou zbraňou slnečnej sústavy preto: prosí – aktivuje ohnivú guľu v sebe, ďakuje – udržiava ohnivú aktívnu silu v sebe, práca s EKG – činnosť mesiaca: nov k splnu za štrnásť dní a spln k novu opäť za štrnásť dní – pozorovateľný úkaz na oblohe /nov: kopíruje v prítomnej chvíli nové informácie z informačných polí – modernizuje inteligenciu človeka, spln je spracovaný éter, viditeľný a počuteľný – zhmotnený – kopírovaný otlačok úmyslu z informačných polí pre udržanie plodnej inteligencie ohnivých gúľ/
  • spolu zdolávame psychickú – psychosomatickú emóciu Nie – pôrod, nachádzať pokoj – takzvanú istotu – emóciu Áno – práca s neviditeľným éterom v myšlienkach, v slovách, overiť a vychytať slovo skutkami, odovzdávať – podeliť sa s odbornosťou
  • všetko sa odzrkadlí v tele pre zdolávanie fyzickej záťaže pre aktívne svaly: emócia Nie – začiatok tréningu pre olympiádu remesla s viditeľným – zhmotneným éterom pomocou myšlienky, slova, pre skutok, stať sa odborníkom s ohnivou guľou v rukách odborníka – zúčastniť sa olympiády – stať sa víťazom hier v remesle – ustať situáciu na svojich nohách

Človek zisťuje, že je nahý pred éterom, viditeľne a počuteľne sa prejavuje ohnivá guľa v človeku:

  1. nahý e – človek má plodne spracovaný éter – ohnivá guľa rozpráva ,,KORÁN“ pre viditeľný a počuteľný mier
  2. hyena – človek je neplodným – éter je divoký – ohnivá guľa sa obrátila proti útočníkovi – jojo efekt, tu vidíme a počujeme vojnu manipulovateľných ľudí, tak si robia: ,,NÁROK“ na moje/tvoje/ územie života nenačítaných informačných polí

Dnešný dátum 07.11.2023 sa posilňujeme ohnivou guľou v kolobehu života:

  1. 2 x 0. = všetko má pevný základ pre ohnivú guľu v kolobehu života, čo chcem/š/ – nechcem/š/, ohnivá guľa sa obráti ako bumerang k majiteľovi – jojo efekt
  2. 2 x 1. = som /si/ Božím dieťaťom pre udomácnenie éteru vo mne /v tebe/, tak hostím/š/ môj/tvoj/ rast viditeľne a počuteľne obohatím/š/ seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinenty, planétu Zem, mám/š/ aktívnu ohnivú guľu vo svojich rukách, tam kde práve stojím/š/ – som pánom svojho remesla
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, potrebujem/š/ vysadnúť – povzniesť sa nad myšlienky, slová, skutky, odbornosť v prítomnej chvíli, energia sily s éterom má svoju moc: A – tvorivosti pre začiatok /pros/ – rozžiariť svetlo v sebe, B – rozpadu pre ukončenie /ďakuj/ – stála pohotovosť svetla
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pretože úmysel má svoj čas: A – pre budovanie hmoty s éterom na psychickej a fyzickej úrovni, B – likvidovanie hmoty s éterom na psychickej a fyzickej úrovni
  5. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, A – prijímam/š/ výzvy olympijských hier remesla s éterom, náboj sily spracovávam/š/ – stávam/š/ sa v prítomnej chvíli tvorcom, B – neprijmem/š/ výzvy – nehľadám/š/ nové možnosti, éter je divoký – stáva sa neovládateľný – kapitán lode cez palubu – kôň divoký – neosedlaný. V sebe mám/š/ štyri kone kompasu života: A – mysle – modrý kôň, B – slova – čierny kôň, C – skutku – červený kôň, D – odbornosti – biely kôň

S pozdravom a úctou pri hľadaní a nachádzaní lásky Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.11.2023

Vytlačiť Vytlačiť