Oheň človeka

Posvätný oheň človeka je hmatateľný rozum pre pohyb, preto si každý sám dávkuje slová:

  1. Amen – slovo čítame odzadu – NEMO sa správaj ku emóciám, brúsiš si svoje ego zmyslami
  2. Duša – slovo rozložíme – A DUŠ svoj jazyk, tým brúsiš svoje ego zmyslami, cez vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ v blížnom a vo všetkom otváraš poklad – chrám Boží pre rozhovory s Bohom Univerzum, tým získavaš múdrosť pre svoj následný čin

Dnešný dátum 17.08.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ nemej tichosti svojho ega stíšením sa, tým zakrešem/š/ iskru ohňa v sebe vďaka úcte k blížnemu a ku všetkému, rozdúcham/š/ posvätný oheň
  2. 1 x 1. = som si Božím dieťaťom, sme tu navzájom pre vzájomnú úctu a tým krešeme iskru pre posvätný oheň, otvárame dvere do chrámu Božieho, tak vzniká žiara v ľudskom systéme, poznáme to pod názvom: ,,Milosrdenstvo Ježiša Krista“
  3. 2 x 2. = stíš svoje emočné ego, tak si v každom okamihu udržíš cestu kríža – statiky ohnivej gule, pre rezký krok a stisk rúk
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, kým mozog zakreše iskru a zachytí posvätný oheň guľového blesku, tak načíta a uloží informáciu z informačného poľa z každého a zo všetkého
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, vedieť byť nemým pri emóciách svojho ega, kým mozog pracuje so zmyslami pre načítavanie a uloženie nových informácií z každého a zo všetkého. Kujme svoje plány s mechmi dychu svojho – pomaly tíško dýchame, kým prosíme a ďakujeme – balansujeme na svojej ceste statiky kríža života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť