Odpustiť

Zoznámme sa s materiálom pokroku inteligencie človeka, ukrýva sa v slove: odpustiť, pracuješ vedome s písmenom ,,N“, tak ti vzniknú dve slová: ,,pusť „,,odtni“, má to svoj celok, pre hru – poslanie. Buď pevný svojim dotykom, pusť to, do svojho objatia, do svojho vnútra – štôlni to spracuj, dá ti dych života – inú tvorivú možnosť, tak vyslobodíš svoju spiacu ,,Ruženku – ženu kúr“ – pomalým dychom svojho tela, hľadáš farby vône leta.

Dnešný dátum 02.09.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = všetko má pevný základ – puzzle celku pre hru – poslanie, obhájiť si tmu a svetlo lásky dychu života
  2. 3 x 2. = stíš sa, harmonizuješ informačné pole v štyroch fázach pre spln mesiaca – použitého zdravého rozumu pre hormonálny systém: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
  3. 1 x 3. = všetko má svoj čas na prípravu: A – myseľ, čas Vianoc s adventom, B – slovo, čas Veľkej noci s pôstom: ,,šestonedieľka – šesť týždňov po pôrode“ C – skutok, čas Turíc s časom po veľkej noci – dvíhaš si svoje sebavedomie svojím osobným tréningom – skúsenosťou, overuješ slovo v praxi, D – odbornosť, čas vyvolených 144 000 hodín, čo je to sto dni – ukáž čo vieš – tri mesiace záučná doba
  4. 1 x 9. = pre múdrosť života, užívaj svoje vnútro – štôlne, zobúdzaš v sebe šípovú Ruženku /,,kúr ženu“ – kúr svojím dychom svoje telo, nájdi leto života, je vo mne – v tebe prítomný živý pohyb dychu lásky života/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť