Ochranný štít človeka

Boh stvoril človeka za sedem dní. Každému človeku dal svetlo života do jeho vlastných rúk s rovnakým úmyslom, kde každý berie tento kríž na svoje ramená, sú to krížne cesty v kolobehu života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť. Staň sa vedomým, lebo nevedomosť neospravedlňuje.

 1. si Božie dieťa / uvedomenie si: som Božím dieťaťom/
 2. stíš sa
 3. daj všetkému čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

Váž si sám seba, aj svojich blížnych, v každej mysli, slove, skutku, odbornosti je detská hra pokroku, obhájiť svoje svedectvo o Božom dieťati, preto sám tvoríš sedem dní v týždni, prekonávaš prekážky, aby si poznal silu dvoch viet: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého. A slovo sa skutkom stalo.“ Každé ľudské plemeno dostalo do vienka sedem poznávacích bodov ku každému človeku, aby plnil poslanie na planéte Zem:

 1. pre čerstvosť zákazky života
 2. pre čerstvú múdrosť života
 3. pre čerstvú vytrvalosť života
 4. pre čerstvé zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi života
 5. pre čerstvé vyššie Ja v rutine života
 6. pre čerstvé kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou života
 7. pre čerstvú zdravú psychiku a fyziku života

Pamätajme, každý človek a všetko živé i neživé má magickú guľu života, je jedno v akých podmienkach si sa narodil a na ktorom kontinente. Preto sa stíšme, aby sa magická guľa s blížnym dostatočne prepojila, kde príde časom informácia a tak nájdeme pravý zmysel života, kde všetko v osobnej rýchlosti chápania vidí a počuje riešenie nevyriešených situácií k následnému rastu človeka. Preto dávajme pozor na vinu, krivdu, strach, zlosť, závisť, pýchu … je to strážca pokladu, vybije osobné baterky svetla a zostanete stáť na ceste života. Pamätajte vždy na svoju čarovnú magickú guľu a čarovnú guľu svojho blížneho i všetkého živého i zdanlivo neživého, tam svojou vytrvalosťou pre múdrosť nájdete pána pokladu: ,,nápad pre pána pokladu a pre jeho následnú realizáciu, obnovíte si dar tvorivosti spojenia s nebeským otcom, aby ste mohli zdravo pokračovať vo svojom vývoji Božieho dieťaťa.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Mihaliková

V Bardejove: 17.01.2022

Vytlačiť Vytlačiť