Obeta

Obeta chleba /emócia NIE/ a obeta vína /emócia ÁNO/ – sú mantinelmi života.

  1. chleba – spodná hranica hudobnej osnovy – EKG
  2. vína – horná hranica hudobnej osnovy – EKG
  3. rutina života – základná – stredná hudobná osnova – stred EKG

Dnešný dátum 12.10.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ obety: ,,pros – začiatok – spodná hranica hudobnej osnovy EKG života a ďakuj – horná hranica hudobnej osnovy EKG života“, tak následne môžem/š/ kráčať Božími chodníkmi po strednej hudobnej osnove – cesty života
  2. 2 x 1. = som, si Božím dieťaťom, každý tlak je koncertom: mysle – bubny, slova – plechové trúby, skutku – klávesové a strunové hudobné nástroje, odbornosti – drevené trúby pre následnú aktiváciu darov vedomých, podvedomých, dedičných, karmických
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, aby tlaky situácií sa pohli a tak vydali zvuky hudobných nástrojov pre Božie koncerty
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, slovo Božie je nebeskou hudbou – svalov tela – Božieho chrámu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.10.2023

Vytlačiť Vytlačiť