Obeta chleba a vína 08.06.2024

Dennodenne zažívame emócie, kde s pokorou:

  • hľadáme chlieb každodenný – obeta chleba
  • dosahujeme výsledky práce – obeta vína
  • odovzdávame skúsenosti – ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú – pokrok rozkvetu ľudstva – začiatok a koniec naplno prežívaných emócií

Dnešný dátum 08.06.2024 nám pripomína: nespokojnosť – obetu chleba, B – spokojnosť – obetu vína, C – odovzdávanie skúsenosti – rozkvet ľudstva

  1. 3 x 0. = pevný základ postupov pre Božiu pravdu mieru: v smútku hľadať a nachádzať radosť života, pre rozkvet ľudstva. Zo svojej cesty odstraňovať takzvaných Ďurov Truľov – nevedomosť
  2. 2 x 2. = som/si/ Božím dieťaťom, dosahujem/š/ kroky rozkvetu ľudstva – obhajujem/š/ biblickú vetu: ,,Eliáš“, zrazu ho nebolo, Boh ho vzal – stáť sa svetelnou bytosťou
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života, A – učíme sa prosiť – otvárať nové programy pokroku – obeta chleba, B – učíme sa ďakovať – uzatvárať programy – obeta vína, C – učíme sa odovzdávať skúsenosti – chránime pokrok rozkvetu ľudstva pre vetu: ,,zrazu ho nebolo, Boh ho vzal“
  4. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, stíšením svojho psychického a fyzického vnútra, vnímame a používame silu živlov
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, obeta chleba a vína otvára cestu rozkvetu ľudstva pre detail vety: ,,Eliáš“, zrazu ho nebolo, Boh ho vzal

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vlková: 08.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť