Nožnice života

Dnes mám na mysli dva základné meče, ktoré tvoria nožnice života, sú dychom života zdravej bunky, dostať sa zo začarovaného kruhu k rozumu života. Pomôžme si obrázkom, tam kde sme skončili včera, dnes začíname.

Obrázok znázorňuje prvý a druhý pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 1/7, 2/7 nožnice dychu života – dva meče: chuť a čuch

Zdravé trávenie je chuťou života, liečivá slina v ústach sa objaví pri zdatnej odbornosti dobrého kolektívu: v rodine, na pracovisku, v štáte, na kontinente, to všetko cíti planéta Zem a chráni ju Univerzum. Všetko je prepojené v jeden živý organizmus, čo všetko strávi žalúdok, pankreas, slezina, ktorí vyžadujú sladkosť života a aktivujú základný diadém života: ,,chuť“, vyprázdňuje žalúdok psychický a fyzický

Zdravý čuch je známkou zdravého rozumu /UM/ pre zdravú bunku, zapisuje každú skúsenosť dychu, čo prešlo cez pľúca, hrubé črevo, alebo neprešlo cez pľúca hrubé črevo. Prvý zápis v archíve rozumu, ako sme trávili psychické a fyzické chvíle života, ktoré sú slobodou komunikácie stíšeného tela – fyzika – vesmír vo vnútri človeka, kde komunikujú bunky – mikro-vesmír s Univerzum – maxi-vesmírom

Obrázok znázorňuje prvý a druhý pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 1/7, 2/7 nožnice dychu života – dva meče: chuť a čuch zaznamenali zdarný prechod pre tvorbu zdravej bunky

Obrázok znázorňuje tretí pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 3/7, nožnice dych života – dva meče: chuť a čuch usporadúvajú nové spojenia:

Zdravé informácie sú hudbou života, liečivý zvuk v ušiach sa objaví pri zdatnej odbornosti dobrého kolektívu: v rodine, na pracovisku, v štáte, na kontinente, to všetko cíti planéta Zem a chráni ju Univerzum. Všetko je prepojené v jeden živý organizmus, čo všetko strávia obličky, močový mechúr, ktorí pracujú so slanosťou – soľou života a aktivujú základný diadém života: ,,sluch“, čistička vodného hospodárstva pre psychiku a fyziku.

Obrázok znázorňuje štvrtý pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 4/7, nožnice dych života – dva meče: chuť a čuch usporadúvajú nové spojenia: čuch zaujal miesto novej skúsenosti cez zrak, hmat /srdce, tenké črevo/ počuje novú skúsenosť

Zdravá informačná chuť sa stáva rutinou života, liečivá spomienka chutí v sa objaví pri zdatnej odbornosti dobrého kolektívu: v rodine, na pracovisku, v štáte, na kontinente, to všetko cíti planéta Zem a chráni ju Univerzum. Všetko je prepojené v jeden živý organizmus, čo všetko strávi žalúdok, pankreas, slezina, ktorí pracujú so sladkosťou – medom života a aktivujú základný diadém života: ,,chuť“, informačný materiál pre psychiku a fyziku.

Obrázok znázorňuje piaty pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 5/7, nožnice dych života – dva meče: chuť a čuch usporadúvajú nové spojenia: čuch zaujal miesto novej skúsenosti cez zrak, hmat /srdce, tenké črevo/ odovzdáva sluchu novú skúsenosť, zdravá chuť sa spája z neobmedzeným časopriestore, kde sídli po pravici zraku, zrak sa dostáva do priamej línii umu – rozumu človeka

Zdravý informačný zrak sa stáva tancom života, liečivá spomienka zraku sa objaví pri zdatnej odbornosti dobrého kolektívu: v rodine, na pracovisku, v štáte, na kontinente, to všetko cíti planéta Zem a chráni ju Univerzum. Všetko je prepojené v jeden živý organizmus, čo všetko vidí pečeň, žlčník, ktorí pracujú s kyslosťou – kvasom života a aktivujú základný diadém života: ,,zrak“, informačný materiál sa spracováva slobodnou psychikou a fyzikou.

Obrázok znázorňuje šiesty pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 6/7, nožnice dych života – dva meče: chuť a čuch usporadúvajú nové spojenia: čuch zaujal miesto novej skúsenosti cez zrak, hmat /srdce, tenké črevo/ odovzdáva sluchu novú skúsenosť, zdravá chuť sa spája z neobmedzeným časopriestore, kde sídli po pravici zraku, zrak sa dostáva do priamej línii umu – rozumu človeka, um zasadá na vrchol kruhu, kolobehu života

Zdravý informačný Um sa stáva veliteľom života vyššieho Ja, liečivá sila srdca – hmatu sa objaví pri zdatnej odbornosti dobrého kolektívu: v rodine, na pracovisku, v štáte, na kontinente, to všetko cíti planéta Zem a chráni ju Univerzum. Všetko je prepojené v jeden živý organizmus, čo všetko vidí rozumom UM cez jadro buniek svojho vnútra tela, spojené s Univerzum, to čo Boh Univerzum riadi vo veľkom, človek dostal úlohu riadiť to v malom, Ty ktorí pracujú so zodpovednosťou života a aktivujú základný diadém života: ,,UM“, spracovaný informačný materiál so slobodnou psychiky a fyziky.

Obrázok znázorňuje siedmy pohyb v tretej čakre so siedmych pohybov: 7/7, nožnice dych života – dva meče: chuť a čuch usporiadali nové spojenia: hmat zaujal miesto novej skúsenosti cez sluch, srdce, ktoré rozpoznáva emócie pre kyslík odovzdáva hmatu novú skúsenosť, zdravý mat sa spája z neobmedzeným časopriestore, kde sídli na stožiari sluch hmat, posúva sa z vrcholu kruhu, tvoriť kolobeh života. Nožnice ujali sa svojho nového miesta, už nie sú ani mečmi stredu, ale tvoria presýpacie hodiny života oddychu, pre nové možnosti

Zdravý koordinovaný hmat sa stáva kráľom života, liečivá spomienka hudby srdca sa objaví pri zdatnej odbornosti dobrého kolektívu: v rodine, na pracovisku, v štáte, na kontinente, to všetko cíti planéta Zem a chráni ju Univerzum. Všetko je prepojené v jeden živý organizmus, čo všetko vidí srdce, tenké črevo, ktorí pracujú s horkosťou života a aktivujú základný diadém života: ,,hmat“, dokonalý informačný materiál slobodnej psychiky a fyziky vie oddychovať, keď hľadá nové možnosti.

Dnešný dátum 24.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ života sa skrýva v slovách: pros a ďakuj, pros – oddychuješ, ďakuješ – prichádzajú nové možnosti
  2. 4 x 2. = stíš sa, len tak si oddýchneš, a následne prídu nové možnosti
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko trochu trvá, kým sa zorientujeme v časopriestore
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života: psychika je duša dokonalý internet dar Boží, pre stavbu fyzického tela – každý človek je staviteľ svojho tela, aktivuje svoje diadém cez svojich blížnych

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 24 – prezident /prežiť deň/ pri aktivácií diadému. 24-14=10 desiatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Pluto“, čo je to tretia časť aury: ,,zdravá bunka“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je desiatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je“, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Citoslovce“ – hlas duše
  2. 02 – stíš svoje telo, aby bunky – mikro-vesmír, telo – vesmír spojilo informačné pole Univerzum – maxi-vesmír nechaj pracovať: nožnice, meče, presýpacie hodiny pre oddych nových možnosti
  3. 20 – si generál major svojho vnútra /20-14=6/ máš víziu života, otvorenú šiestu čakru, ktorú voláme trím okom, používaš šiestu časť satelitu, čo je to planéta: ,,Jupiter“, vysvetlenú prvým argumentom: šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ a druhým argumentom, čo je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky a porekadlá
  4. 23 – si armádnym generálom svojho vnútra, máš zodpovednosť za svoj kameň mudrcov, ktorý aktivuješ cez svojich blížnych a tým blížnych prebúdzaš svojim vnútorný pokojom. Kritikou, násilím – pýchou zostáva z človeka prázdna schránka – strata darov duše – porušený základný zákon pre aktiváciu kameňa mudrcov. /23-14= 9/ Deviatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury: ,,plod života“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 24.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť