Nový rok 2017

Čo všetko predkovia vložili do týchto slov?
Rozložme slovo: „NO – VÝ ROK.“ No, no, „no „ máme vryté od detstva. Je to energia výdychu. Vy, vy,
„vy.“ Každý z nás potrebuje poznať silnú chuť, každého nie. Všetko má svoju zrelú vôňu. Tu silnú,
božskú chuť nájdeme v dvihnutom prste, ktorý nazývame dĺžeň – nápad. Vo všetkom potrebujeme
cítiť mäkkosť, zrelosť vône. Len tak bude v našich žilách prúdiť rok: „Nádych.“ Tak nájdeme slovo áno.
Starý rok, už je za rohom – výdych. Nový rok, nech sa prejaví zvukom: „ROHC.“- (Princíp kompresora.)
Počujeme zrelú vôňu chute. Čo poviete, čo vidíte, čo počujete pri slove „ROCK?“ – v seba –
realizovaní!!! Počujeme nádych. Áno chyba nám tam mäkčeň, naše dve dlane a tvrdosť na sebe
samom, čiže tvrdé, dlhé „Ý.“ Keď priložíme svoje dlane a zvládneme zvuk: „rock,“ konečne vyjdeme
z plienok a naučíme sa chodiť po vlastných nohách: „ROČNÝ, ROČNÁ pochopená duchovná úroveň.“
Tak nájdeš písmeno „C“ – hudbu svojho tela.
To všetko a o mnoho viac vyčítate na stránke www.immanuel.eu, v kolónke Hviezda – v dvoch
knihách, Immanuel Šlabikár a Krásna Helena, ktoré sú príručkou k životu človeka. Samé tabuľky, ako
nás ovláda zvuk slova. Reakcia pozitívneho slova prichádza z dokonalej duše, cez reakciu mozgu, pre
výživu bunky, ktorá udržiava zdravú stavbu tela.
Negatívna myseľ vytvorí magnetické vlnenie, odpudí, brzdí, neprijíma, nenaberá silu duše. Pre
nedostatok sily – nedostatok dostupných informácií, človek trpí chudobou rozumu. Mozog novej
pokrokovej myšlienky nenačúval, zostal chudobným. Nemá čo dať bunkám, bunky zomierajú od hladu
v špine. Proces s neokysličenou a okysličenou krvou.
Dávajme pozor na myslené slovo. Každé slovo má svoj zvuk, ktoré pôsobí na fyzické telo. Je to: „Zvuk
chrámu.“ Zvládnuté emócie Nie „Výdych“ a nájdené emócie Áno „Nádych,“ nachádzaš recepty,
projekty, návody na použitie pre svoju realizáciu: „POHYB TELA ZVUKOM – A SLOVO SA SKUTKOM
STALO.
Prajem Vám príjemný pracovný rok na sebe samom – realizovať sa.
S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť