Novovek

To, čo sa nám nepáči je nový začiatok – výstup ovládania zdravej psychiky, energia semena potrebuje vyjsť von, hore slnečnou sústavou, rešpekt pred prijatím nového kódu DNA podľa vzoru: ,,stromu poznania“, alebo ,,kohúta a vajca“. To, čo sa nám páči je cieľ – zostup ovládania zdravej fyziky, energia semena sa potrebuje dostať dnu, dole slnečnou sústavou, ukotviť nový kód DNA podľa vzoru: ,,stromu poznania“, alebo ,,kohúta a vajca“.

 1. Výstup psychiky pre nové semeno života, lekcia mínus päť: vnímanie a rešpekt pred novým kódom DNA, úklonom otvárame dvere novej fotobunky
 2. Výstup psychiky, ukloníme sa nevedomosti pre koordinovaný pohyb tela, lekcia mínus štyri: vojenská sila človeka pre dvadsaťštyri hodín rozpoznávania nepokojných nocí pre úspešné dni, použijeme tabuľky pre bojovný pár rovnocennosti: ,,psychika – nebo a fyzika – zem“
 3. Výstup psychiky kolobehu života si podáva ruky pre kolobeh života, lekcia mínus tri: myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň života, použijeme tabuľky pre štvôr – cípu hviezdu
 4. Výstup psychiky, všetko má svoju štvorprúdovú cestu, lekcia mínus dva: použijeme tabuľky štrnástich bodov pre inteligenciu človeka, prírodu, remeslo, šachy, karty podľa krížovej cesty
 5. Výstup psychiky cirkulácie systémov pudiacich smerom hore, lekcia mínus jedna: vytvorenie bezpečnej lanovky pre rieky toku mŕtvej – neokysličená a živej – okysličená krvi života
 6. Výstup psychiky, kráľovský kríž pre orgány tela, nultá lekcia: základ hry života – odvalenie kameňa života, použijeme tabuľku pre päť – cípu hviezdu
 7. Výstup psychiky na svetlo Slnka, prvá čakra, prvá lekcia: učíme sa používať kosy života
 8. Výstup psychiky na planétu Merkúr, druhá čakra, druhá lekcia: učíme sa používať slzy života
 9. Výstup psychiky na planétu Venuša, tretia čakra, tretia lekcia: učíme sa používať meče života, siedmymi mečmi vytvoríme priestor pre použitie šesť – cípej hviezdy
 10. Výstup psychiky na planétu Zem, štvrtá čakra, štvrtá lekcia: učíme sa používať zázračný plášť otca – vody a zázračný plášť matky – plodu vína života
 11. Výstup psychiky na planétu Mars, piata čakra, piata lekcia: učíme sa načúvať Univerzum
 12. Výstup psychiky na planétu Jupiter, šiesta čakra, šiesta lekcia: učíme sa používať tretie oko
 13. Výstup na planétu Saturn, siedma čakra, siedma lekcia: učíme sa používať rozum – tŕňovú korunu – nevedomosť človeka
 14. Výstup psychiky na planétu Urán, prvá časť aury, ôsma lekcia: učíme sa používať blanu, kvetu života
 15. Výstup psychiky na planétu Neptún, druhá časť aury, deviata lekcia: učíme sa poznávať škrupinu, plodu života
 16. Výstup psychiky na planétu Pluto, tretia časť aury, desiata lekcia: učíme sa prijať čerstvosť nového semena
 17. Zostup fyziky z planéty Pluto, tretia časť aury, desiata lekcia: prijali sme v sebe čerstvosť nového semena
 18. Zostup fyziky z planéty Neptún, druhá časť aury, deviata lekcia: prijali sme v sebe novú škrupinu, plodu života
 19. Zostup fyziky z planéty Urán, prvá časť aury, ôsma lekcia: prijali sme v sebe novú blanu, kvetu života
 20. Zostup fyziky z planéty Saturn, siedma čakra, siedma lekcia: prijali sme v sebe kráľovskú korunu kraľovania s myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 21. Zostup fyziky z planéty Jupiter, šiesta čakra, šiesta lekcia: prijali sme v sebe Jednorožca v treťom oku
 22. Zostup fyziky z planéty Mars, piata čakra, piata lekcia: prijali sme v sebe hlas Univerzum
 23. Zostup fyziky z planéty Zem, štvrtá čakra, štvrtá lekcia: prijali sme v sebe posvätný, čarovný plášť pre otca – slovo a matku – skutok
 24. Zostup fyziky z planéty Venuša, tretia čakra, tretia lekcia: prijali sme v sebe laserové meče života
 25. Zostup fyziky z planéty Merkúr, druhá čakra, druhá lekcia: prijali sme v sebe perly života
 26. Zostup fyziky do svetla Slnka života, prvá čakra, prvá lekcia: prijali sme v sebe zlatý dokonalý luk so zlatými slnečnými lukmi života
 27. Zostup fyziky do základov života, nultá lekcia: upevnenie kráľovských základov života pre zdravé orgány tela, funkčné dvere z kameňa života
 28. Zostup fyziky do cirkulácie systémov, lekcia mínus jedna: cirkulácia systémov prúdiac smerom dole, upevnenie kotvy cirkulácie bezpečnej lanovky života
 29. Zostup fyziky, všetko má svoju štvorprúdovú cestu, lekcia mínus dva: tabuľky štrnástich bodov pre inteligenciu človeka, prírodu, remeslo, šachy, karty podľa krížovej cesty
 30. Zostup fyziky v kolobehu života si z láskou podáva ruky, pre nové hry života, lekcia mínus tri: myseľ – zima, slovo – jar, skutok – leto, odbornosť – jeseň života, tabuľky štvorice
 31. Zostup fyziky, ukloníme sa vedomosti ukotvenia, lekcia mínus štyri: vojenská sila človeka pre dvadsaťštyri hodín rozpoznávania pokojných nocí pre úspešné dni, tabuľky pre pár
 32. Zostup fyziky pre nové semeno života, lekcia mínus päť: ukotvenie vzácneho nového kódu DNA, úklonom zatvárame dvere novej fotobunky.
 33. Je čas novoveku, planéta Zem víta zdravé ľudské bytosti, ktoré obhajujú rozdelenie svojich orgánov, to tvoria slobodné, zdravé kontinenty, so zdravými národmi matky Zeme. Pripomeňme si rozdelenie sveta, pre ukotvenie nových kódov DNA Univerzum. Rozuzlenie matky planéty Zem pre všetky národy a ich hostí pre zdravý chod orgánov:
 1. Ázia: národ pre zdravé pľúca, hrubé črevo, pikantnosť života
 2. Amerika: národ pre zdravé obličky, močový mechúr, slanosť života
 3. Európa: národ pre zdravú pečeň, žlčník, kyslosť života
 4. Afrika: národ pre zdravé srdce, tenké črevo, horkosť života
 5. Austrália: národ pre zdravý žalúdok, pankreas slezinu, sladkosť života
 6. Severný pól: pre zdravý rozum načúvania Univerzum, pevná os života
 7. Južný pól: pre plodnosť, plodná os života

Život na planéte Zem je ukotvením nových programov DNA, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ z toho sa vyje veta slnečnej sústavy, pre úspešné dni života prijatím blížnych: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami.“ Všetko má silu matky plodnej planéty Zem a otca sily Univerzum. Tridsaťtri bodov nás pozýva do novej doby s Ježišom: všetko je – ži – som, mäkčeň nás vyzýva k tvorivosti používania rúk, overovať slovo v praxi pre ľudskosť života človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.02.2022, spočítam čísla výsledok 16, 1+6=7, slovo Univerzum žije sedem dní v týždni

Konzultant: Mária Mihaliková 26.02.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková 07.03.2022

Vytlačiť Vytlačiť