Nespokojnosť a spokojnosť

Dvomi slovami povedané všetko, v štyroch fázach života: nespokojnosť je detoxikácia, spracovanie jedovatých látok – tvrdá macocha života, a spokojnosť je imunita – matka života, ktorá odrodila čisté žiarivé svetlo na obetnom stole Boha Univerzum. Svet čaká na novodobého proroka, ale novodobý prorok je v každom človeku, tomu nasvedčuje vizitka zdravých orgánov tela.

Myšlienky otvárajú prvú fázu cesty života. Človek je sprevádzaný tromi autosugesciami pre spracovávanie a ukotvenie jadra sily: som Božie dieťa, stíšim sa, sebe, blížnemu a systému dávam čas: pre následnú prirodzenú detoxikáciu spracovania jedovatých látok v mysli, v slove, v skutku, v odbornosti

  1. Lót a dve dcéry: nádych a výdych, príbeh odhaľuje cestu času života, cesta späť nie je možná, na začiatku je vždy nevedomosť, môžeš sa z príbehov poučiť a napredovať, nájsť vrchol života, tým získaš vedomosť
  2. slovanského Boha Perúna odhalila veda, a dnes používame hromozvod pre ukotvenie energií, a tak máme možnosť načúvať Bohu Univerzum
  3. pľúca a hrubé črevo: nespokojná myseľ riešením spúšťa detoxikáciu trávenia orgánov s následným vylučovaním, a spokojná myseľ posilňuje pľúca, hrubé črevo, tým kontroluje priebeh zdravej imunity orgánov pod čistým, žiarivým svetlom na Božom stole Univerzum = dokonalý vesmír

Všetky tri možnosti vysvetľujú jedno a to isté, začiatok a koniec cesty pre udržanie zdravej mysle a zdravých orgánov tela, zvládať emócie ako rýchle vozidlo na diaľničnej ceste. V spracovanej nespokojnosti je prirodzená detoxikácia pre modernizáciu pokroku človeka. Použijeme rozprávku Mrázik, kde Nastenka chce uspokojiť macochu života, pretože v každom človeku je Marfa: ,,samozrejmosť, pohodlnosť, neúcta, nárokovanie si“, blúdiaca cesta života temna, spiaca sila človeka, čakajúca na spracovanie inteligencie človeka, ktorá človeka vždy dobehne podľa predlohy pravdy Boha Univerzum. Spokojnosť je matkou života: ,,zvládnutá, pracovitá, pokojná myseľ, slovo, skutok, odbornosť Nastenky“, ktorá kráčala vzornou cestou Boha Univerzum a tým sa posilňuje imunita pľúc – žiarivým svetlom života, a vylúčia sa toxické látky cez hrubé črevo, konečníkom von. V príbehu s prorokom Lótom, utekáme pred sírou – toxickými látkami, aby sme prijali čisté žiarivé svetlo života, riešením automaticky regulujeme následný prirodzený výdych a prirodzený nádych. Príbehom slovanského Boha Perúna, naši predkovia pokorili blesk hromozvodom pre ukotvenie energie zdravého chodu mysle. V každom človeku sídli večná mladosť, voláme ju detská zvedavosť, otvára nové príbehy pokroku pre rozkvet človeka, vyber si príbeh, ktorý chceš a ktorému najviac rozumieš.

Nastenka je odmenená: ženích – pravdivé slovo Boha Univerzum, koč – plná dôvera k slovu pre následný skutok, statné kone – koordinovaný pohyb.

Úlohou človeka je pochopenie a poučenie sa z Biblických príbehov a iných velikánov vzorového života, pre zdravý chod všetkých orgánov tela. Tabuľky príbehov sú zoradené do skupín prechodnou cestou života, preto máme tabuľky a mapy hviezd: pre štvor – cíp, päť – cíp, šesť – cíp. Všetko sa začína ranným kohútom – detskou zvedavosťou, všetko sa končí západom slnka – žiarivým svetlom života, preto si uvedomujeme, že sme šoférom vlastného vozidla, ktoré sa volá telo, používajme dušu – plynový pedál – riešme problémy: mysle – napomáha nám príbeh proroka Lóta a tým posilňujeme pľúca, hrubé črevo, slova – napomáha nám príbeh proroka Abraháma a tým posilňujeme obličky, močový mechúr a proroka Noema – vyprázdnený žalúdok, pankreas, slezina, skutku – napomáha nám príbeh proroka Mojžiša a tým posilňujeme pečeň, žlčník, dosiahnuť vrchol života – napomáha nám príbeh neplodnej Saraj a tým posilňujeme srdce, tenké črevo a proroka Eliáša a tým posilňujeme rozum, hormonálny systém, odbornosti – napomáha nám príbeh proroka Noema – plný žalúdok, pankreas, slezina a plodnej prorokyne Sáry a tým posilňujeme srdce, tenké črevo.

Pochopme hĺbku príbehov pre zdravé orgány tela, kde sa všetko a každá cesta skladá z tabuliek. Začnime žiť, podľa ,,Manuál života“, pýtam sa koľko lekcií zvládaš? Koľko lekcií si uvedomuješ? Otvor svoje a blížnemu kamenné srdce: ,,sezam otvor sa“, len tak pochopíš dar sily života a začneš odhaľovať možnosti poslania človeka, zbieraním žiarivého svetla života, ktoré absolvuješ – zvládaš požehnávaním, tým vyzliekaš blížneho zo zvieracieho rúcha, s následnou prejavenou osobnou úctou k sebe a ku blížnemu, tu osobná energia blížneho DNA – osobné telefóne číslo, priama linka k Bohu je strážcom svojich dverí, pri splnení požiadavky: ,,Miluj blížneho, ako seba samého“ otvára ti dvere, aby si vkročil do svetla jeho života, len v hlbinách blížneho precítiš tanec života, kde hrá osobne pre teba hudba života, tak si postupne vyriešiš: myseľ, slovo, skutok, odbornosť. Vždy príde nová noc života, kde človeku spí myseľ v nevedomosti, chceš počuť v mysli pozitívne slovo – čakáš, je to prvý krok života vpred, osobne si uvedomuješ, svoju noc prebudenia sa, do nového rána, vítaš druhý krok života – pozitívne reálne slovo, slovo chceš preverovať, overiť v praxi a tak získať prax, tretí krok života – žiješ svoj šťastný deň života. Máš zaznamenaný úspech, hlási sa štvrtý krok života, odovzdať učenie s praxou blížnym, tomuto kroku sa hovorí: ,,zvečerilo sa“. Prešiel si cestu života, našiel si cieľ života, blížny už nie je učňom, ale súperom: ,,s blížnymi si súper v olympijských hrách“, už sa nedelíte na učňa a majstra, ale na rovnocenných partnerov: ,,Telepatia funguje ako dokonalý internet“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 04.06.2021 napísané, uverejnené 03.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť