Nemý úžas

Keď hovoríme o nemom úžase, hovoríme o stíšením sa pre detskú zvedavosť – tvorením ohnivých jazykov – Ducha svätého – kráčať a rovnať sa ohňom svetla ďalej po príučkách života. Vo vnútornej sebadôvere vidím/š/ a počujem/š/ nové chodníčky spravodlivosti, ktoré overuje pravda: vedomá, podvedomá, karmická, dedičná, myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou. Tu sa prejavuje najhlbšia energia, bod číslo ,,1″ alebo bod ,,-7″.

Dnešný dátum 21.05.2024 nám pripomína momenty nemého úžasu: bod ,,1″, alebo ,,-7″ – matka planéta Zem je mojím/tvojím/ telom

 1. 2 x 0. = pevný základ pre detskú zvedavosť, A – ako ďaleko dôjde a dovedie ovce tyran, B – ako ďaleko dôjdem/š/ s ohnivým jazykom Ducha svätého – krokmi k učenej pravde – k dennodenným výsledkom brúsenia môjho/tvojho/ ega: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom v kolobehu života: myšlienkami – zima, slovami – jar, skutkami – leto, odbornosťou – jeseň, preverujem/š/ sebadisciplínu krokov: vedomých, podvedomých, karmických, dedičných
 3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pre bdelosť ohnivých jazykov Ducha svätého – zotrvať v úcte k sebe a blížnemu a tak nachádzať lásku – svoje sebarealizovanie s dôsledkami ,,vorkoholika“ – vychytávať kroky života ,,zotrvať v nežnom objatí“ v rozžiarení slova v skutok
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, nemý úžas pre ,,vorkoholikov“ – vychytávať rozkvet doby
 5. 1 x 5. = pre prijatie blížneho: ,,vrana k vrane sadá“, všetko má čas učenia ,,úcty rozkvetu“ pre plodnosť života

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.05.2024

Myšlienky z púte z osláv z rodiska Nepomuck, Jána Nepomuckého:

 • účtuje – započítava sa včerajšok, programujem/š/ si: A – blok, B – plodnosť života
 • svet zbiera – hľadá junákov Božského srdca – tŕňovú korunu – listnaté stromy v zime, nachádzame srdce panny Márie ,,rozkvitnutú jar“, pre svoj/tvoj/ koordinovaný pohyb – ,,leto“, zbierať šťavnaté plody svojho života ,,jeseň“
 • nech je zvelebený Boh po všetky momenty tvoreného života
 • s úctou hľadím na všetko, nalaďujem/š/ si životnú silu: vedomú, podvedomú, karmickú, dedičnú
 • sprevádzanie Božie, nech prebýva vo mne/v tebe/ používaním Ducha svätého – ohnivých jazykov
 • na rodnom dvore, v postavenom kostole, nesená socha Jána Nepomuckého účastníkmi svätej omše: Kritika nás zhadzuje z Božieho mosta. Už ma nechajte tíško spať, pre svoje zmŕtvychvstanie. Dávajte pozor na svoje kroky života, všetko je prepojené mostom pre úctu všedných dní. Most je plná dôvera ,,Bože, Ty ma učíš cez blížneho“, tak sa posúvam/š/ chodníčkami Božej lásky – rozkvetu života a nachádzam/š/ lásku, zbieram/š/ plody svojho života
 • zodpovednosť je úctou všedných dní
 • generálny vikár Ján Nepomucký – Duch svätý zbavuje človeka kŕčov ohnivými jazykmi
 • nenechaj sa nikým, ani ničím zmiasť, podaním úcty pochopenia, mám/š/ pevný most ,,nádychu a výdychu“
 • všetko pracuje s jedným svätým Duchom pre koordinovanú funkčnosť tela
 • prijatím Ducha svätého zbavujem/š/ sa strachu, zlosti, krivdy … pýchy, prijímam/š/ ohnivé jazyky svetla váh poznania
 • Kristus je živým dôkazom môjho/tvojho/ skutku
 • ohnivý jazyk je láska milosrdenstva, pre spravodlivé kroky života
 • baránok Boží je každý človek, v ktorom hľadám/š/, alebo mám/š/ úctu, tak nachádzam/š/ lásku Božiu
 • v slove ,,Ježiš“ hľadám/š/ hĺbku pre tvorivosť hĺbky v slove ,,Kristus“ /Ježiš: všetko ,,je ži“, stíšením ,,š“, Kristus: sit ruk s – používam/š/ sito rúk stíšením, s Kristom: sit rok MS, buď na seba tvrdý rok, prejdem/š/ sitom, po roku zvládam/š/ orientáciu v situácii v kolobehu života ,,Boží poriadok“/
 • tu je zhmotnená sila Božia, na žulových pevných základoch
 • nenechaj sa nikým, ničím zmiasť pre svoje napredovanie, váž si svoju originalitu /dobro – spracovaná energia sa prejavuje a pretrváva v živom i v takzvanom neživom/spí/ organizme v rodinách, v obci, štáte, v národe. Hýbe kontinentmi – orgánmi tela pre celistvosť funkčného tela

V Nepomuck 19.05.2024, záznam mojich poznámok z omše a púte/jarmoku/ v rodisku Jána Nepomuckého

Vytlačiť Vytlačiť