Nemý úžas v šťastnej kocke

Čo mi hovorí výraz: ,,synchronizácia symbiózy“? Synchronizácia symbiózy je pohon srdca, otváram/š/ a zatváram/š/ srdce. Pripomeňme si výraz z rozprávky: ,,sezam /skala/ otvor sa, sezam /skala/ zatvor sa“. Do daru sme nedostali štyridsať zbojníkov, ale desiatok – štyri dary, na ktoré nás upozorňujú v kostoloch, opakuje sa citát na takzvanej svätej omši: zhrešili sme ,,myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

Ako je to v šťastnej kocke so šiestimi pyramídami, alebo v šesť – cípej hviezde?

 1. prítomnosť: v mysli /mám/š/ alebo hľadám /š/ plodnosť počutia ,,sluchu – obličky, močový mechúr“
 2. minulosť: mám/š/ alebo hľadám/š/ čistotu ,,zraku – pečeň, žlčník“, pre plodný budúci dych života ,,čuch – pľúca, hrubé črevo“
 3. minulosť: mám/š/ zdravú chuť do života – žalúdok, pankreas, slezina, pre plodnosť budúceho hmatu – srdce, tenké črevo

Temné sily nie sú príliš bystré, preto zneužívajú človeka s darom ,,vytrvalosť“- desiaty bod zákona, kde sa skrýva Božia overovacia pravda. Temné entity chytia do okov vytrvalého odborníka, podchytia ho prísahou, tak s ním manipulujú. Ľudská česť je postavená na kovových nohách, bez ochrany vzájomnej synchronizácie symbiózy, vzniká korózia.

Preto ráno nesľubuj večer a večer ráno, hovorí šachovnica pre vzájomnú synchronizáciu symbiózy:

 1. sme pešiaci: osem figúr koreňa z 20-tich bodov
 2. sme veže: pre dokonalosť – mínus prvú a mínus siedmu čakru, aby nám neharašilo – nešvitorilo v hlave. Získať cez svoju iniciatívnu pokojnú myseľ, v ústach skladať dôstojné slovo, pre dokonalý pohyb skutok a následne odovzdávať informácie odbornosti
 3. sme kone: pre tvorivosť – mínus druhú a mínus šiestu čakru, vidieť tvorivosť Božiu a správať sa podľa nej
 4. sme strelci: pre možnosti – mínus tretiu a mínus piatu čakru, počuť slovo s možnosťou pokroku, ale i pádu ľudskej dôstojnosti
 5. sme kráľ a kráľovná svetla a temnoty: preto pros a ďakuj, pod nohami každý a všetko má istotu: šachovnicu
 6. som šachovnica – nultá čakra – základ života pre rast stromu poznania, čakám/š/, kým sa zem a svetlo úrodne spoja
 7. tým získam/š/ dennodenný rast stromu svetla poznania
 8. odmenou každého a všetkého je zdravá bunka, prejsť zvedavo a zdravo 12 bodov zákona, pre svoj osobný vývoj slobodu psychiky a fyziky, vidieť a počuť, že mám/š/ spojenie s Božstvom Univerzum /20-tý bod zákona/

Dnešný dátum 17.03.2024 /17. marec 2024/ nám pripomína nemý úžas v synchronizácii symbiózy pre zdravý chod tela:

 1. 2 x 0. = pevný základ pre zdravý, šťastný život vo vzájomnej synchronizácii symbiózy, preto pros a ďakuj, riadim/š/ svoju plodnosť orgánov tela – chrámu Božieho
 2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, strážcom vzájomnej synchronizácie symbiózy
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, prosím/š/ a ďakujem/š/ za plodnosť vzájomnej synchronizácie symbiózy
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, pre nemý úžas vzájomnej synchronizácie symbiózy
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života, plodnosťou života je vzájomná symbióza
 6. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, prosím/š/: prebúdza sa vo mne/v tebe/ vzájomná synchronizácia symbiózy, ďakujem/š/, udržiavam/š/ vzájomnú synchronizáciu symbiózy

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 17.03.2024 /17.03.2024/

Vytlačiť Vytlačiť