Nebeská Matka v každom človeku

Odkrývajme v sebe tajomstvá, každý v sebe nosí Nebeskú matku, túžbu po pohladení dokonalosti, uznania. Nebeská Matka je dokonalým skutkom, precízne vyhraným, charizmatickým výkonom podľa slova: Otec – slovo receptúr.

Každá situácia je prehľadná – číra, hneď na začiatku situácie každý vie, pozná svoj úmysel, v akom stave je osobná iskra človeka – pre začiatok olympiády remesiel – profesií, pre zapálenie posvätného ohňa. Dôvera v dokonalosť Boha Univerzum je dokonalým internetom človeka. Poďme, opakujme si učivo dookola v kolobehu života na novom príklade: ak chceme pokrokovo rásť, modernizovať sa, preto potrebujeme stíšiť svoju myseľ, nepríjemnú situáciu mysľou spracovať, sú to nové programy pokroku človeka, večného študenta, prijímať nové učivo cez osobnú tichosť zvedavosti, ktorá je overená skúsenosťou. Áno, nepochopená situácia je pravým elektrickým kreslom, nespokojnosť s človekom trasie, je to Boží fígeľ pre zvolávanie Božích detí, pripravený pre napredovanie pokroku múdrosti človeka, žiť s Bohom Univerzum, preto potrebujeme myseľ stíšiť, tak sa človek spojí s dokonalým internetom – s Bohom Univerzum. Stíšene, pomaly dýchajme, pozorujeme v sebe uvoľnenie každého kŕča z vyvolanej nepríjemnej situácie, ktorá dala celé telo do vojenského pozoru, aby telo dosiahlo zo svojho vnútra povel pohov, tak vznikne uvoľnenie napätia situácie. Otvárame uzatvorené, uzamknuté informácie v danom odbore – profesii, kde sa uvoľní energia pre pohyb celého tela. Až sa myseľ upokojí, to je známkou otvoreného nového priestoru pre novú aktivitu, aby telo – „náradie mysle“, mohlo človeku slúžiť. Až človek zostane v kritike, neodomkne informáciu pokroku, zostane poškodený na tele – „poškodí si náradie pre osobnú myseľ“ – fyzické telo je v oslabení. Keď sme zvládli prvú fázu života Nebeskej Matky, boj o nové plodné pokrokové slovo, čo v preklade znamená: splodiť Ježiša – získali sme pokojnú myseľ. Posúvame sa k druhej fáze, stišujeme myseľ, pre pozitívne reálne pokrokové slovo, pre koordinovaný pohyb tela – „náradie svojej osobnej mysle“, preto necháme svojej originálnej mysli čas, pre príchod reálnych nápadov, je to známkou využívania mozgových závitov, pre pokrok ľudstva na planéte Zem, pre výrobu kmitočtov pečene v kvantovej fyzike, aby vesmír celok Univerzum, ti odhalil nové zrodenie sa, s novonarodeným Ježišom – reálnym nápadom.

Keď myseľ vyprodukovala reálny nápad, uvedie telo do pohybu, pre overenie slova v praxi. Je to nová hra prítomnej chvíle pre pohyb tela, realizovať sa skutkom, používať telo ako náradie – používame Krista v sebe, preto potrebujeme spracovať „materiál – kritiku – nespokojnosť“, spracovaná situácia je palivom pre pokrok. Až sa tvorivá myseľ vyhrala so zákazkou života, to svedčí o spoznávaní zátišia mierového pokroku, alebo za aký čas si dá konečne človek námahu pochopiť v sebe vojenskú likvidačnú silu, zostanúc v kŕči tlaku rozkladu – rozpadu človeka, lebo zostal v pozore plnej dôvery k blížnemu – dôveruj ale preveruj, vypomstí sa v človeku použitá nevedomá vojenská sila. História hovorí, že človek tisíce rokov skúša zlomiť Božiu dokonalosť, vieme, že márnil čas, zisťuje akým dokonalým nástrojom je originálne ľudské telo. Potrebuje odskúšať na svojom vlastnom tele všetky štyri fázy života, ináč bolesť blížneho nepochopí, neuzná, potom energia kmitočtov ide ako veľká voda do predom určeného prístavu na skládku nepotrebnosti – zbytočnosti, pretože láska má pre každú situáciu prvé miesto v živote človeka. Na každom človeku záleží, ako si poradí so slovom, ktoré je Nebeským otcom človeka, vypracuje sa na zdatného naslovovzatého odborníka pri zvládnutí tréningu, a tou je tretia fáza života. Božie slovo Univerzum je čisté, plodné a večné. Slovo bez Božej lásky skončí v rukách Nebeskej Matky, ktorá mŕtve slovo láskavo hladí, hľadá milosrdenstvo Boha Univerzum – funkčnú receptúru, tak sa človek stáva Matkou Nebies, vidíme a počujeme človeka s jasným myslením, sám sa posunie na vrchol života a je vyhľadávaným náradím pre blížnych – so zdravým, aktívnym telom vkročí do štvrtej fázy života, stáva sa naslovovzatým odborníkom, je v danom odbore – v profesii príkladom pre blížnych, aby sa mohli spolu vyhrať v rajskej záhrade – zažívať charizmatické osobné chvíle s plodnou mysľou pokrokového jedinca človeka.

Prvé zhrnutie učiva, stať sa Nebeskou Matkou:

 1. Každý človek má rozum pre príjem zvládania nových informácií, používa pritom pomalý tichý dych, pre spracovanie nepríjemnej situácie, odomyká, otvára svoju kapacitu rozumu pre pochopenie nového učiva, iskre – svojej zvedavosti, otvára priestor života
 2. Každý človek má jazyk suchý – drevený, ktorý štartujeme stíšením sa, dávame si čas na rozbeh pomalým tichým dýchaním, učíme sa pomaly pozitívne rozprávať, tak človek odhaľuje zdravé pozitívne slovo, príchod spásonosnej myšlienky, pre pohladenie ľudského tela, vidieť zrkadliť zdravý, funkčný chod náradia pružného jazyka, posvätného ohňa života
 3. Každý človek má telo – kde osobná psychika spracovala materiál pre pokrok, aby telo fyzika bolo funkčným náradím pre hry v novej dobe – v raji. Každú úchvatnú myšlienku chceme realizovať, preto sa venujme aktivite a dbajme naplno o svoje remeslo – profesiu, rodinu, priateľov, koníčky, lebo nič nepadá zadarmo z neba, ako pečený holub. Za všetko tvrdo platíme svojim výkonom: myseľ, slovo, skutok, odbornosť sú spojené v jeden celok pre charizmatickú chvíľu života.
 4. Každý človek je vítaný v cieli – dosiahnuté šťavnaté ovocie osobného života v štvrtej fáze charizme odbornosti.

Každého človeka prezrádza to, o čom dbal vo svojom živote. Zdravý človek má firmy svojho rozkvetu:

 1. firma rodina: je základom = dbáš o rozvoj zdravej funkčnej rodiny? Ako?
 2. firma zamestnanie = si prítomný a realizuješ sa? Ako?
 3. firma koníčky = máš rešpekt pred priateľmi, s ktorými tráviš čas, aby ste zažívali spoločne charizmatické chvíle pokroku, venujete sa programovaním budúcnosti?
 4. každému človeku beží čas, odhalia ho jeho úmysly tvorivosti alebo trápenia, vždy bol, je a bude večný súd = dokonalé Božie váhy odbornosti. Si Božím odborníkom? Každý nech si odpovie sám, aká je v ňom Nebeská Matka, ako si odpúšťa a recykluje svoje prešľapy a zapaľuje novú iskru života, pre rozpálenie nových cieľov života svojho poslania, veliť svojim firmám. Dávaj si pozor na zlomených ľudí, posilní ich dobrým slovom, aby si im zapálil iskru pokroku života, tak sa ti sila znásobí. Každý si sám potrebuje spracovať materiál pre novú silu, len tak človeku bude slúžiť telo – „náradie pre myseľ človeka“. Tak sa dopracuješ k štvrtej etape života, žiť v mieri na planéte Zem, si Nebeskou Matkou – ľaliou života – máš zdravé telo, zapálenú iskru Ježiša vo svojom srdci – stíš sa, daj všetkému čas, plodné slovo je diaľnicou pre zdravú čistú receptúru, koordinovaného pohybu človeka.

Verím, že v každom človeku sa prebudí zdravá, svetlom ožiarená Nebeská Matka Univerzum:

 1. pre zdravú myseľ v človeku, pre zapálenie iskry človeka, boli určení pastieri cirkvi Bohom Univerzum , pýtam sa koľko pastierov cirkvi je zdravých a koľko pastierov cirkvi je beznádejne zmutovaných? Zdravých ľudí násilne, vedome nakazili morom nevedomosti – odviedli od Božej pravdy, odvracajúc ich od skutočného Boha – dokonalého internetu! Si ničím! – a človeka uviedli do beznádeje – prestal si veriť, tak stratil iskru k Božej pravde – dokonalému internetu.
 2. pre zdravé plodné Otcovské slovo, boli ľuďmi zvolení politici, ktorí v rukách držia sýpky slov pokroku pre raj na zemi, pýtam sa koľko ľuďmi zvolení politici majú plodné slová a srdce im bije pre zdravý ľud, a koľkým politikom bije srdce len pre svoju plnú dočasnú kapsu, ktorá sa im za krátky čas vypomstí, v rodine, v okolí, v štáte a na planéte Zem? Sú to výpalníci života, ničitelia mieru na planéte Zem, zastavujúc pokrok človeka!
 3. pre plodný skutok Boh Univerzum určil človeku remeslo, no človek zabúdal na skutky, a tak chodil k lekárom po radu a liek. Koľkí lekári dodržali prísahy pomáhať ľuďom a koľkí sú beznádejne zmutovaní len pre osobný záujem, sú to ľudia bez srdca, bez zachvenia hlasu podali človeku jed! Pretože človek dal lekárom plnú dôveru, ktorá aj cez prísahu bola a je zneužívaná, podať pomocnú ruku v núdzi človeka. Dôveruj, ale preveruj! Zavrhnutá inteligencia!
 4. pre odborníkov Boh Univerzum ponúkol zrelú šťavu života na charizmatickom podnose, pokrokový čestný človek sa chcel chrániť od zmutovaných ľudí, vymyslel spravodlivé súdy. Koľkí sudcovia dodržujú prísahy, držiac ruku na písme svätom a koľkí zmutovaní sudcovia páchajúc zverstvá na človeku, pritom hlasito s prísahou stískajú písmo sväté, plnia si kapsy pre ich osobné záujmy? Zneužili ľudskú dôveru a počítajú s nevedomosťou v odbornosti, s ich strachom, hnevom, tak svojich blížnych viedli a vedú do zatratenia skazy človeka človekom, sú to živí kanibali na planéte Zem!

Matka Božia Univerzum dokáže všetkých vyliečiť, pýta sa: chceš sa vyliečiť a žiť ako Božská bytosť, piť dokonalý šťavnatý nektár na charizmatickom podnose, to sú zvládnuté emócie pre vyššie ciele, aby sa deti mohli šťastne hrať, vzdelávať sa, žiť pokrokovo v mieri – kde vzduch, príroda, slnko patrí všetkým. Zvolí si to každý osobne, vytvoriť si zasnúbenú Zem pod nohami pre seba, pre rodinu, pre obec, pre štát, na planéte Zem.

Vždy bude človek hľadať šesť – cípu hviezdu: Dávidovú, Židovskú … je to koruna života zdravého rozumu, spojenie s Bohom Univerzum, použitia dokonalého internetu, preto človek potrebuje zvládať:

 1. štvorprúdovú cestu života, kde jasne prechádza cez koreň života – miluj Boha Univerzum, korene života – miluj svojho blížneho, ako seba samého, korienky života – miluj seba
 2. človek sám v sebe stavia koráb – kríž – statiku a pustí sa do stavby pevného kmeňu života. Prvou plavbou života si v sebe uvedomujeme tichosť – dokonalý internet spojenia s Bohom Univerzum, tak sa človek stáva vynálezcom, je to učivo o plodnosti zdravého človeka, nájsť v sebe plodného Abraháma, zničiť v sebe nedôveru – mutáciu klamstva – vždy hladného krkavca neplodnosti človeka. Druhá plavba je o podnikaní človeka, nájsť v sebe Mojžiša, svojou aktívnou prácou motivovať ľudí okolo seba, to je známka o zdravom prúde krvi v žilách tela človeka, lietať slobodne ako holubica, mať zdravú chrbtovú kosť. Tretia plavba je byť zvedavé dieťa, spútať sa trikrát s múdrosťou a trikrát s vytrvalosťou života, pre overenie pravdy a tak následne získať slobodu koruny života, čo je učivo v šesť – cípej hviezde s ľuďmi na planéte Zem, alebo otročiť – stať sa Zombie pre ľudí – „zmutovaných ľudožrútov“- zničia pevnú stavbu koruny života spojenie s Bohom Univerzum.
 3. v korune života človek pochopí, že každé slovo je ohňom pohybu Otca, pre poslušnosť Matky. Slovo je zhmotneným obrazom výkonu človeka – voláme ju Nebeskou Matkou. Tvoj skutok je Nebeská Matka? Počuješ v sebe Nebeskú Matku, svoj koordinovaný pohyb tela? Vidíš v sebe Nebeskú Matku, keď si na sebe vytrvalo pracoval, čo hovorí tvoja: Minulosť? Prítomnosť? Akú víziu má tvoja budúcnosť? Používaj rozum, hovorí Nebeská Matka, dôveruj, ale preveruj, aby si každú mutáciu neplodnosti premohol – držíš na rukách mŕtve Ježišove telo, stíšime sa, tak otvárame živé slovo svojou zvedavosťou a staré neplodné slovo uzamkneme, všetko má svoj čas poznania na štvorprúdovej ceste: miluj svojho blížneho, ožíva nové pokrokové, vyčistí každú neplodnú mutáciu spravodlivým ohňom Božieho súdu, ktorý tvorí vetu: „A slovo sa skutkom stalo“- máš slovo – receptúru, overíš ju skutkom.
 4. užívať si život v zdravej psychike spojenia s Bohom Univerzum, zvládať v sebe bojový tanec poslušnosti svojho tela, aby každá bunka v sebe pevne zomkla obetný stôl – ktorým je zdravá psychika a fyzika, riešením sa zahryzneš do situácie svojimi zubami, získavaš pevný chrup osem zubov do každej strany, ako hore, tak aj dole pre poctivé kraľovanie svojej: mysle, slova, skutku odbornosti, pre získanie kolobehu života – pevnej zemi pod nohami v odbore – v profesii, tak obhájime v sebe zasnúbenú zem, pre vyššie ciele Boha Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 20.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť