Nebeská brána

Pochopiť výraz vety: ,,tri dni v hrobe“, čo je to 72 hodinoví magnetický blesk v očistnom kúpali v čistiacej magnetickej bráne, počuť a vidieť hrať geniálne na hudobnom nástroji sprievodkyňu matku zeme mesiac učiteľku ,,Ladu“, ktorá podporuje chod srdca. Stíšením sa, používam/š/ magnetizmus, liečivú silu nebeskej brány pre pokyn myslenia pochopeného slová v pred i vzad. Kto je takzvaný prediktor? Prediktor je kazateľom poroty v zastúpení svetla, rozhodne o pokračovaní, alebo v zániku rodu. Preto prosme a ďakujme, za seba, kde obetujem/š/ svojich blížnych v magnetickej bráne v kúpeli mrazivých, alebo v horúcich prameňov, pre pochopené slovo vložené do hmoty – praxi života – bitia srdca. Pamätajme na význam vety: ,,dvakrát do tej istej rieky nevstúpim/š/.

Zanedbávaním detskej zvedavosti, stávam/š/ sa dezertérom – kritika je zanedbaná obeta, povinné sa kúpanie v nebeskej bráne pre chod srdca.

Kto je Luna? Luna je mesiac planéty Zem, učiteľka odovzdávaní svetla, stavia človeka na vlastné nohy, podľa svojho tempa putovania okolo matky Zeme za tri a pol času, vryté svetlo triapolkrát pre otváranie a zatváranie srdca.

Dnešný dátum 15.03.2024 /15.03.2024/ nám pripomína nebeskú magnetickú bránu – trestný kop – kúpanie sa v mrazivých, alebo horúcich prameňoch pre zdravý chod srdca:

  1. 2 x 0. = pevný základ: kúpania sa v nebeskej magnetickej bráne v studených a horúcich prameňov, kde počujem/š/ hrať mesiac Lunu, podáva deťom matky zem lúč svetla pre chod srdca
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom: slovom prosím/š/ a ďakujem/š/ kúpem/š/ sa v nebeskej bráne čistoty na psychickej úrovní prijímam/š/ svetlo srdca, fyzická úroveň je gejzírom svetla srdca – hmatateľný prejav vedomý, podvedomý, karmický, dedičný
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa: klopem/š/ na očistnú bránu nebies, vojsť pre liečivé informácie pokroku a prísť s liečivými informáciami pokroku pre dokonalé Božie dielo
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas: tak sprítomním/š/ lúč fontány nebeskej sily pre mňa /teba/
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života: v pokore prosím a ďakujem/š/ s každou nespokojnou situáciou, vytváram/š/ obetu magnetickej sily, kde s detskou zvedavosťou otváram/š/ nebeskú bránu svetla pre oplodnenie – získanie nových prínosných informácií, pre môj/tvoj/ pokrok
  6. 1 x 5. = pre prijatie blížneho: každý a všetko, čo nám vytvára emóciu ,,Nie“ stíšením sa v pokore klopem/š/ na nebeskú bránu, pre liečivú magnetickú sprchu učiteľky Lady, aby nám zahrala ľúbostnú pieseň a tým nám odovzdala slovo – semienko receptúr pre svetlo srdca. Za emóciou ,,Áno“ ďakujem/š/ pre fontánu môjho /tvojho/ zdravého fyzického tela, kde každá informácia cirkuluje na báze detskej zvedavosti. Počúvali sme to vo vete: ,,ktosi to vymodlil“ – ,,ktosi vykonal obetu“ pre seba, rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem. Na pohovor prišiel za svojou učiteľkou Ladov, tá modlenie – obetu predloží prítomnej porote v zastúpení: Ja, blížny/i/, učiteľka Lada, celá slnečná sústava, a následne celý vesmír zisťuje /ne/plodnosť na planéte Zem. Čas ukáže, koľko ľudí sú vytrvali kúpať sa v mrazivých a horúcich prameňoch nebies.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.03.2024 /15. marec 2024/

Vytlačiť Vytlačiť