Nástrahy života

K čomu sú nám nástrahy života? Nástrahy života nás učia poznávať v sebe a v blížnom štart a cieľ, kde poslaním človeka je odstraňovať hlúposť ,,Ďura Truľa“ – spiaci kompas v živočíšnej ríši, hovorí o tom dar Boží – kompas pre živočíšnu ríšu života /tav o ži/ mysle, slov, skutkov, odbornosti. Pri emóciách tav v sebe ľady strachov, zlostí, krívd …, tak zažijem/š/ oheň pýchy: A – som/si, ste/ fénix, ktorý vstáva z popola – ďakujme za dar kompasu živočíšnej ríše života dotyku svetla v kolobehu života, B – som/si/ krčma závislosti, dar kompas života spí z politických alebo z náboženských dôvodov, kde človek väzní svoju rodinu, obec, štát, národ, kontinent – časti svalov – orgány tela, planétu Zem – svoje telo – chrám Boží

  • politických – spolieham/š/ sa, že blížni užívajú inteligenciu zdravého rozumu, slova, skutku, odbornosti, dôveruj, ale preveruj, tak sa zdravo zúčastňujem/š/ denných potrieb inteligentného živočíšneho dňa
  • nábo-ženských – hľadám/š/ a načúvam/š/ plodnosti v každej chvíli, som/si/ nábožný k Božej pravde denných, týždenných, mesačných, ročných, desaťročných, storočných, tisícročných potrieb podľa všetkých sústav Univerzum

Dnešný dátum 18.12.2023 nás posilňuje v poslaní, zvládať nástrahy života: mysle, slov, skutkov, odbornosti v živočíšnej ríši človeka:

  1. 1 x 0. = pevný základ života /tav o ži/: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou, stávam/š/ sa hodinovým úkolovým manželom – poriadna robota sa chváli sama
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, učím/š/ sa zodpovednosti používania ľudskej inteligencie, tak zvládam/š/ nástrahy extrémov života ,,ľadu a ohňa“ – stať sa dennodenným fénixom, každú chvíľu vstať z popola, tak zdravo zvládam/š/nástrahy života spaľovaním
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, tak zvládam/š/ nástrahy hlúposti Ďura Truľa – spiacej energie /pozerám/š/ ako teľa na nové vráta, nájdem/š/ tam kohúta – rannú silu potrieb – tanečníka inteligentného dňa
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa postaví na nohy Božia inteligencia ,,verím/š/ v Boha“ – prúd Božej lásky silnie, pádlujem/š/ s ústami, rukami, nohami dennodenným používaním
  5. 1 x 8. = pre zákazku života sú na živočíšnej ceste životom dennodenné nástrahy: ľady a ohne, kde sa ľady pozornosťou porozumenia topia, rozvodnia sa na búrlivú rieku v štyroch ročných obdobiach pre kompas pohybu v živočíšnej ríši: mysle – zima, slova – jar, skutku – leto, odbornosti – jeseň

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 18.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť