Nástrahy života

Zhmotnená pozitívna myseľ, zobrazujúc dôstojnosť žitia, zanecháva za sebou stopu: ,,Božstvo v človeku“. Dnes si pripomenieme negatívnu myseľ: ,,retardovanú chvíľu“

  • dážď skazy – o sebe, alebo o blížnom myslieť, hovoriť, konať zle
  • potopiť – nedávať niekomu, niečomu úctu
  • meteorit – nenávisť
  • sopky – celebrity – oheň skazy
  • mátohy – báť sa zhmotnených nepokojných duchov, ktorí sú bez základov úcty – vysávajú z človeka život

Dnešný dátum 21.01.2024 nás posilňuje: zvládať sám seba a byť nápomocný blížnemu

  1. 2 x 0. = pevný základ pre čistotu, v upratovaní v nástrahách života
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, stíšením zapínam maják na pyramíde múdrosti, tak zvládam nástrahy života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pracujem/š/ s nástrahami života pre výkon: ,,charizmatickej chvíle“
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, pyramída múdrosti je stálym majákom života v načúvaní svojho vnútra – vedomou spojitosťou s Bohom Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 21.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť