Náročnosť plodnosti

Všetko má plodnosť váh ,,pros a ďakuj“ za dennodennú psychickú náročnosť živlov, tak telo zostáva vyvážené poznaním svetla ohňa, tomu hovoríme: ,,plodnosť života“.

Dnešný dátum 04.06.2024 nám pripomína náročnosť plodnosti:

  1. 3 x 0. = pevný základ vychytať učivo /1 – 10/, v bode 11 udržať zdravú myseľ pre výživu tela, zostať majstrom života/12 – 21/
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, každý program slúži len do času, kde má nadväznosť jeden nový pokrokový program za druhým: ,,keď príde nové, staré opustíme“. Zvládnutím programu istá časť ľudstva napreduje. Istá časť ľudstva zostáva zakliesnená zanedbaním vety: ,,nebyť chladný, ani horúci“ – zanedbaný rešpekt pred rozbehom a brzdnou dráhou plodnosti života
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, zvládať emočné situácie chladu a vysokých teplôt, to je náročnou psychickou poľovačkou pre stavbu plodnosti fyzického tela
  4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad: A – v rovnocennosti, B – prebúdzame rovnodennosť užívania kompasu, C – poznanie živlov v kolobehu života, D – zvládať svetlo základu, E – udržiavať oheň dokonalosti

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť