Nápoj duše

Nesúď, lebo odsúdiš seba, prídeš o čistý destilát duše. Táto veta nám dáva úlohu/sme Wi-Fi/ čistého- čestného boja so svojim egom, dotykom svojich myšlienok, slov, skutkov, odbornosti k blížnym, uvedomením, že sú navigáciou nášho zrenia v budúcnosti/nastav si ďalekohľad ega/, dopriať si: zrieť v sebe víno – alkohol – prirodzenú spokojnosť. Tabuľky a mapy čítame cez čakry pre dobrý nápad detskej zvedavosti, čo nás ešte čaká spracovať. Denno-denne získavať nové čestné skúsenosti dňa v sýtení hada času, v otváraní nových čestných možností, to sú neodkladné možností práce s osobným egom. Stíšením sa, osobné ego použije navigáciu pre takzvaných blúdivých – neuchopených – neukotvených duší /kritika/, hľadaním vesmírnym ďalekohľadom /Wi-Fi slnečnej sústavy v človeku/ získaná energiou času čistý nápoj – spokojnosť – charizmatická chvíľa života: hmatateľné svetlo.

Čítame z ľavého obrázka: spracované ego istoty – telo Eva – fyzika /rutina života/ ukotvené v jednom zverokruhu, tak sa získa pevný klin slnečnej sústavy

 1. v prítomnej chvíli má hlad osobné ego v osobných návykoch
 2. otvorí funkčné vibrácie – automatickú myseľ: návyky – tradície z minulosti
 3. vydá impulz slovo z minulosti
 4. pre sýtosť hada v prítomnej chvíli /uspokojiť svoje ego/
 5. budúcim skutkom /svojim? blížneho?/
 6. pre budúcu odbornosť /samozrejmosť/
 7. v prítomnej chvíli: /ne/počuje slovo Boha Univerzum/BOH – bohatstvo osobnosti hmoty/

Čítame z pravého obrázka: práca s egom – používaním duše Adama – psychiky /každý človek je originálny, nosí svetlo zo svojho smeru poznania z vesmírnej oblohy/

 1. v prítomnej chvíli má hlad osobné ego, narušený koordinovaný pohyb jasnozmyslov
 2. stíšením fyziky – telo Eva, používa dušu Adama – psychiku, pre múdrosť koordinovaného pohybu v odbornosti, ktorú zachytávame jasnozmyslami z ďalekosiahlymi možnosťami prácou ega, rozprúdime kruhy rozumu, vieme, že strach je ničiteľ jasnozmyselnosti pre ovládanie rozumom
 3. ego ukotvíme v pevných základoch rozprúdených kruhov
 4. každý deň sa sýti informáciami z budúcnosti v prítomnej chvíli, detskou zvedavosťou otvárame prapodstatu čistoty – minulosť zakódovanú v bunke, pre rozprúdenie kruhov dňa s pevnou aurou
 5. otvorí sa vibrácia v srdci slovo pod mikroskopom, zrelá bunka pokračuje vyššie podáva informácie v počutí, v obrazoch pre pochopenie rozumu /obeh krvi/
 6. otvorená sila vibračného informačného poľa, podáva výkon dňa v prítomnej chvíli pre kvet plodu života v zdravej bunke
 7. počuje vibrácie v prítomnej chvíli Boha Univerzum

Čo z toho vyplýva?

Človek ponížil sa, alebo povýšil sa, tak zanedbával, zatracoval Božiu dokonalosť. Človek je dokonalým biorobotom – biodiamantom. Slovom prosím, otvára nové informácie cez živú splodinu bunky, slovom ďakujem udržiava živú plodnosť splodiny v plnej informačnej aktivite.

Vieme, vidíme a počujeme, že človek v určitej pozícií pácha takzvané zlo, aké máme možnosti:

 1. Stíšime sa, máme vetu: Bože, nepočítaj mu to za hriech, používam jeho osobnosť ako navigáciu pre chod môjho osobného rozvoja, všetko má svoj čas: Adventný čas nás spája s Vianocami – myseľ/bunka vylúčila živú splodinu/, Pôstny čas nás spája s Veľkou nocou – slovom/živá splodina cestuje cez dutú žilu do srdca otvoriť informačné pole./ Turíčny čas nás spája s Turícami – skutok/živá splodina rastie – informačné pole je otvorené, overuje sa skutkom/, letné obdobie – rutiny života nás spája s časom dňa osláv žatvy: ,,Nanebovzatie panny Márie“, /živá splodina z bunky obišla svoju trasu, vrátila sa do svojej bunky, rozžiarená informačná žiara žiary v celom tele/
 2. Kritikou čas Adventný, Pôstny, Turičný pre deň účtovania zanedbaný, kolobeh života krvi nespĺňa úlohu v cievach krvi, výživa svalov orgánov s ponižovaním – usmrtená kritikou splodina neprešla srdcom, alebo povyšovaním – splodina udržiavaná pod vysokým tlakom teploty je vybuchnutým jadrovým reaktorom, človek vyhorí. Povedané rovno: ,,Človek pácha so svojimi myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou samovraždu, alebo blížnych navádza na zlo, čo je pre neho dobré a čo zlé a tým sa odpája jeho duša Wi-Fi.“

Dnes nás dátum 11.12.2022 posilňuje:

 1. 1 x 0. = pevný základ života
 2. 3 x 1. = som, si Božím dieťaťom
 3. 4 x 2. = stíš sa nastavuješ svoje Ja – Wi-Fi pre osobnú originálnu existenciu prijať svojho blížneho. Blížni sú navigáciou pre koordinované slovo a obraz spiacich informácií v bunkách pre funkčný rozum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 11.12.2022

Konzultanti: Iveta Pavelová, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť