Nápady života

Nápady života sa tvoria v piatej krčnej čakre – slovo počuť v pohybe, kde je systém napojený na automatiku vírov funkcie jadra. Stíšením sa, posúvame do šiestej čakry, kde máme tretie oko pre vízie života, tu kraľuje vlnovka: kontroluje naraz tri svety: podsvetie – korene života, svet – kmeň a korunu života a nebo – kvet plodov života.

Človek svojim egom kontroluje trenie dvoch guličiek: modrej – mužskej – slovo, červenej – ženskej – skutok, ktoré nám v spolupráci šťastia, zdravia, pokoja jednoty psychiky a fyziky pri nezhode z blížnym /-+-=+ otvárajú nové informačnej polia ľudskej inteligencie ,,systémy vynálezov Tesla využívame dodnes“

Zopakujme si automatiku vírov pre vízie človeka, prácu s piatou čakrou: Raj človeka – emócia Áno

 1. slovo počuješ, hmatateľne hýbať sa spolupráca jednoty psychiky a fyziku si užíva šťastie, zdravie, pokoj /činnosť 5 čakry/
 2. slovo vidíš hýbať sa: otec – psychika informuje a matka – fyzika realizuje /šiesta čakra spolupracuje so štvrtou čakrou/
 3. slovu rozum rozumie užíva: šťastie, zdravie, pokoj – možnosti života /siedma čakra spolupracuje s treťou čakrou/
 4. slovo oplodňuje blanu kvetu života tvorivosťou /prvá časť aury spolupracuje s druhou čakrou/
 5. skutok škrupiny plodu života komunikuje s dokonalosťou /druhá časť aury spolupracuje s prvou čakrou/
 6. bunka má pevný základ /tretia časť aury spolupracuje s nultou čakrou/
 7. sloboda jednoty psychiky a fyziky komunikuje s kolobehom života /vytvorený tlak dvoch guličiek pôsobiacich na seba trením prechádzajú štyrmi fázami kolobehu života – štvrtá časť aury komunikuje s mínus prvou čakrou/
 8. spojitosť s Univerzum má kompas /piata časť – napojenie na Univerzum splupracuje s mínus druhou čakrou/

Zopakujme si automatiku vírov pre možnosti človeka, prácu s treťou čakrou: Možnosti Raja človeka – emócia Nie

 1. slovo má možnosti hmoty: psychika – slovo, tlačí na fyziku skutok /činnosť s treťou čakrou/
 2. slovo má otca – informáciu a matka hmotu tvorivý skutok pohybu s hmotou /štvrtá čakra spolupracuje s druhou čakrou/
 3. slovo počuť komunikovať s dokonalým telom /piata čakra komunikuje s prvou čakrou/
 4. slovo vidieť spájať sa a rozdeľuje hmotu na pevných základoch života /šiesta čakra spolupracuje s nultou čakrou/
 5. slovu rozumieť, čo treba spojiť, čo rozdeliť v kolobehu života /siedma čakra spolupracuje s mínus prvou čakrou/
 6. slovom oplodňujeme – spájame v prvej časti aury s kompasom života / prvá časť aury spolupracuje s mínus druhou čakrou/
 7. slovo prináša škrupinu plodu života s rovnocennosťou úmyslu /semeno je plodom úrody/, /druhá časť aury spolupracuje s mínus treťou čakrou/
 8. bunka má rovnodennosť: spí – emócie Nie, aktívna – emócia Áno / tretia časť aury spolupracuje s mínus štvrtou čakrou/
 9. sloboda jednoty psychiky a fyziky spolupracuje s časom, ktorý je plaziacim sa hadom tvorí deň, čo je to 24 hodín
 10. Univerzum čaká, kým človek prijme osobný a kolektívny zákon: užívať v sebe jednotu psychiky a fyziky – svoje šťastie, zdravie, pokoj voči sebe a blížnym. Každý z nás každú chvíľu stávkuje so svojim šťastím, zdravím, pokojom veľkého tresku – otvoriť si Božiu pečať – prebúdzať a uspávať svoje bunky – informačné polia pre nové nápady realizovania sa v nových hrách pre vyššie ciele Univerzum

Človek riadi:

 1. svoje bunky – mikro vesmír: podsvetie
 2. svoje telo – vesmír: svet
 3. spojitosti s Univerzum – maxivesmír: nebo

Dnešný dátum 26.01.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života sú zdravé bunky: podsvetie človeka
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, len spoločne v spolupráci s blížnym otvárame Božiu pečať /vlk sýty, ovca celá/: svet človeka
 3. 3 x 2. = stíš sa, vždy je v stávke osobné šťastia, zdravie, pokoj jednoty spolupráce psychiky a fyziky otvárania spiacich buniek – informačné polia pre nové hry života: nebo
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko má kolobeh života. napájať sa na nebo
 5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad: otvorenie Božej pečate s jasným popisom pre jednotu psychiky a fyziky tlaku blížneho je zvládnutým ohrevom kovu – Tesla a jeho vynálezy: zotrvať v spojení s nebom

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.01.2023

Vytlačiť Vytlačiť