Najvyššia ochrana je maternica

Maternicu ľudia nazývajú receptúrou pre remeslo.

Človek pochádza z celku, žije z celku, a každé slovo má svoj celok, každá dokonalosť je celok, celok má vybudovanú svoju ochranu od A po Z, voláme to maternica, alebo receptúra. Každý systém, ktorý prešiel od A po Z, voláme remeslo. Naslovovzatý odborník vie, kde sa práca začína, má pevné základy a kde majster končí, aby dielo slúžilo človeku, pre napredovanie ľudstva.

Podľa posvätnej Tibetskej hory, zrelý človek prechádza siedmymi komnatami:

V prvej komnate sa naučíš, že nesmieš nič ponížiť, aby si mohol vyrásť, nič povýšiť, aby si neprezrel.V druhej

komnate nájdeš, čo si hľadal. Keď si hľadal riešenie, našiel si pevné reťaze slov, ktoré tvoria receptúry. Keď si hľadal vinníka, našiel si kobru, ktorá ťa psychicky aj fyzicky dobodá k smrti.
V tretej komnate všetko pučí, ako v jari, prichádza nové, tvorí pokrokové. Tu potrebuješ ovládať svoj strach. Tu vidíš svoj strom poznania. Vyčkaj, všetko chce svoj čas, časopriestor, aby sa ti v strome poznania otvorili dvere.

Tak, vkročíš do štvrtej komnaty, kde prechádzaš tunelmi, ako miazga po strome. Viditeľne meníš svoju krv. Okysličuješ sa.
Do piatej komnaty spadneš, ako vajce do hniezda, kde sa vyučíš remeslu.
V šiestej komnate sú dve laná, ruky človeka. Jedno lano sa volá pros, a druhé lano sa volá ďakuj. Zo stromu poznania ťa blížni oberajú ako úrodu zo stromu. Najprv im odovzdáš, čo vieš. Odovzdáš im všetku lásku.
Do siedmej komnaty sa dostávaš až vtedy, keď druhí tvoje remeslo robia lepšie, ako Ty. Prinášajú blížnym pokrok. Tvoríš v sýpke poznania už len históriu, ako človek sa zmáhal, kým postaví svoj chrám boží. Naučí sa žiť z prány. Odložia ťa do božej sýpky.

Podľa kríža – spermie človeka. Človek hľadá riešenie, hľadá dokonalosť, hľadá kvalitu života. Kvalitu života nachádzame v štyroch častiach. Myšlienky, sú nádej kvality života. Slová, sú viera kvality života. Skutky, sú láska kvality života. Blížni nám tvoria život, tam nie je čas, len priestor, kde sa blížny ako naslovovzatý majster dostal, rozvil svoj um, svoju šikovnosť.
Človek má možnosti, prejsť všetkými fázami kvality života. Má možnosť premýšľať, vytvoriť si vzduch. Má možnosť rozprávať, vyrábať posvätný oheň. Má možnosť slovo overovať v praxi, vytvárať posvätnú vodu. Tak svojich blížnych príjme, nachádza svoju zasnúbenú zem, chrám boží, spevní svoje telo.

Stále sa točíme okolo víťaznej spermii človeka myšlienkami, slovami, skutkami, s blížnymi. Vytvárame jeden kruh, jeden celok, ktorý má jednu maternicu. Takúto maternicu nazývame remeslo, pre dokonalý život.
Teraz sa pozrieme na odbornosť, kde si sa sám zaradil. Do akej kvality si vyzrel. Zvládol si myseľ, vieš krútiť slovom? Myseľ je zima, kde sa nachádza sýpka, nádej človeka. Slovo je jar, kde všetko klíči, tu sa nachádza viera života. Žiješ len z klíčkov jari, kde mámiš ľudí? Vykrútiš sa zo všetkého? Uverili ti! Skutok útok!

Mnohí išli ďalej. Slová preverovali skutkami, nachádzali leto života, našli lásku k remeslu. Sami sa praxou vypracovali, vychytali remeslo. Remeslo prechádzalo tromi fázami. Opracovalo sa ručne, strojovo, automaticky. Učili sa riadiť telepatiou, aby prenikli do časopriestoru.

Človek sa praxou stával pre druhých majstrom. Mnohí majstri prepadli alkoholu. Pre zachovanie odbornosti, múdry podnikateľ aj takýmto ľuďom dáva dočasný priestor naučiť druhých remeslu, aby im ukázal ducha pravdy. Učni sa zoznámia s duchom pravdy a každý časom ide vlastnou cestou. Stáva sa samostatnou jednotkou. Zrodí sa nový učiteľ pravdy, ktorý za svoje remeslo vie ďakovať, inštaluje si duchovné brzdy, vidí a počuje jeseň života.

Učiteľ pravdy prechádza deviatimi fázami, deväť mesiacov sa nosí plod novorodenca. To už hovoríme o duši človeka, ktorú oslavujeme na veľkú noc, ako veľkonočné vajíčko pretrváva deväť mesiacov:

Prvá fáza je prvá čakra, farba červená. Tu je človek prvýkrát vynaliezavý. Voláme ho laik, ktorý nachádza dokonalosť.

Druhá fáza je druhá čakra, farba oranžová. Tu je človek prvýkrát podnikavý. Človek, ktorý sa v každej situácii vie vynájsť. Takýto človek vidí a počuje tvorivosť.

Tretia fáza je tretia čakra, farba žltá. Tu prichádza veľký tresk remesla z časopriestoru. Vidíš a počuješ telepatiou naslovovzatých odborníkov, kde sa telepaticky s nimi radíš. Prijatie blížneho.

Štvrtá fáza je štvrtá čakra, farba zelená. Vidíš a počuješ vo svojom vnútri slovo. Vidíš a počuješ vo svojom vnútri prevedený skutok. Prosíš a Ďakuješ za dokonalosť božiu.

Piata fáza je piata čakra, farba svetlo modrá. Tu tvoje telo načúva slovu, aby sa slovo premenilo na skutok.

Šiesta fáza je šiesta čakra, farba tmavomodrá. Tu je tvoje tretie oko, videnie v časopriestore. Listovanie v knihe života, v knihe poznania receptúr.
Siedma fáza je siedma čakra, farby orgovánovej – fialovej. Tu človek obhajuje svoj rozum. Ako si hľadal riešenia a odovzdával riešenia. Tak si naplnil svoj rozum, svoju sýpku. Transformovanie energie z duše do tela.
Ôsma fáza je blana života zlatej farby. Tu sa stáva človek druhýkrát uznávaným vynálezcom v časopriestore.
Deviata fáza je škrupina života smaragdovej farby. Tu sa stáva človek druhýkrát podnikateľom v časopriestore.

Človek má jedinú možnosť prijať dokonalosť.
Ináč ideš, programuješ sa, programom na sebazničenie. Stratíš maternicu. Stratíš ochranu. Zlyhalo ti remeslo v tvojich rukách, stratila sa ti plodná zem pod tvojimi nohami.

Otvor svoju myseľ, dostaneš vzduch. Používaj holé pravdy slova, podávaš posvätný oheň. Praxuj poctivo, vytváraš posvätnú vodu. Maj rešpekt pred každým, všetko má svoj časopriestor, pevnú zem pod nohami, voláme ju zasnúbená zem.

V Bardejove 04.05.2019

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť