Nájdi svetlo blížneho

V dnešnej dobe ide o výhru, kto v človeku vyhrá: ,,Čierna mágia?“ – kritika, rozkazy, príkazy?, alebo ?? ,,Biela mágia?“ – detská zvedavosť? Poďme si po vysvetlenie cez velikánov doby, s ktorými som sa stretla pri práci v mojej mysli, v mojej vízii, cez moju telepatiu, používania zdroja dokonalého internetu pre myseľ. Použijem tri príbehy, troch velikánov dnešnej doby: pre myseľ – političku Angelu Merkelovú – v mysli prijať každého = mať dokonalý internet DNA s každým človekom, získať si svetlo blížneho, jeho telefónne číslo, pre slovo – prezident spojených štátov Joe Biden – prebudiť slovo receptúr i v najväčšej tme, pre skutok – prezident ruskej federácie Vladimír Putin – rešpekt pred každou kvalitou učňa pre kvalitu DNA = telefónne číslo svetla – otvárať znak kvality osobnosti: ,,Manuál života“, podľa učiva kohút a vajce, a strom poznania.

Poďme k prvému príbehu s političkou Angelou Merkelovou pre myseľ. Začnem od začiatku. Stalo sa mi to v reálnom čase 02.11.2021, po modlitbách pre zosnulú synovcovu manželku. Myšlienka prišla ako strela, vedome som mala v mysli političku, z úprimného srdca som jej požehnala, mala som na mysli dokonalé váhy kvality života, mať presné telefónne číslo a tým číslom je DNA. V mojej vízii, mi politička otvorila dvere dokorán a sama sa postavila bokom k zárubni, aby uvoľnila vchod do vnútra, vošla som do svetla, kde hrala nádherná hudba, bol tam pre mňa tanečník, kde som sa v pomalej hudbe omamne vykrúcala. Dnes som sa k vízii vrátila a začala som ju požehnávať, teraz si uvedomujem, že to minule bolo krásne, ale nie to, čo som hľadala a potrebovala získať. Začala som ju v mysli požehnávať, každým požehnávaním spadla jedna krabica a objavila sa ďalšia, až som z papiera vybalila obrovského draka, s ktorým som už mala do činenia pred dvoma rokmi v decembri, hneď som vedela, že tento drak spútava našu slnečnú sústavu v desiatke = to sú čakry a učivo preto som išla rovno do slnka = do prvej čakry, bol to boj s guličkou, ktorá mala svoju rýchlosť = po korení, koreňoch a korienkov stromu poznania – ,,Manuál života“ a Ja som ju potrebovala chytiť, podarilo sa, chytila som guličku, otvorila a našla som tam semeno podstaty všetkého, semeno sa otvorilo a ja som získala telefónne číslo DNA Angely Merkelovej svetielko s odkazom: ,,Nerob nič unáhlene, používaj rozum ako dokonalý katalóg pre každú príležitosť, máš právo si vyberať, nalaď sa na správnu dokonalú frekvenciu dokonalého pána Univerzum“. Keď požehnávaš, vždy tam budú dve guličky otvorenej náruče – všetko má svoj začiatok a koniec, aby si rozpoznala všetky možnosti pre kvalitu života, vždy pozívaš majstra svetla rastu – lebo chceš riešiť, alebo majstra temnôt rozkladu, lebo ponižuješ, povyšuješ svoju osobu, blížneho, alebo systém, tým si vytváraš smetisko odpadu, preto Boh Univerzum má vždy pre teba otvorenú svoju náruč, pozri dole obrázok, kde môžeš zbožne prijímať informácie mysle podľa svojej požadovanej kvality, pre svoj rast vývoja zvládať štrnásť autosugescií pre pevnú náruč Univerzum.

Druhý príbeh sa začal vo mne odohrávať 03.11.2021, v skorých ranných hodinách som zachytávala dojmy príbehov, ktoré som publikovala v daný deň a chcem upozorniť na jednu publikáciu zo dňa 15.06.2021 – vedomý zdroj sily, ktorému som dala zopár dnešných lúčov, článok bol napísaný v júni, ale publikovaný na mojej web stránke 03.06.2021. Keďže ma tlačil čas, rýchle som vypínala počítač a v kolónke ,,správy“ sa objavil prezident spojených štátov Joe Biden. Zasiahla ma žiara mladého svetla z jeho tváre, len čo som sa vychystala, a mala zopár voľných sekúnd, začala som mu požehnávať, otvorila sa mi veľká tma, ale Ja som bola vytrvalá, až sa mi vo vízii objavila obrovská postava svetla Budhu, svetlo Budhu sa do mňa vylialo a Ja som mala pocit, ako preberám zápisky všetkých vekov, to som raz videla v jednom filme, to som neriešila, ale vytrvalo som išla po nitke za Joem Bidenom, zrazu bolo tam plno netopierov, ktoré vyleteli. S príbehmi som sa podelila na sedení, kde sme si čítali a šperkovali články, ktoré som od rána publikovala. Včera na návšteve som sa znovu vrátila k lietajúcim netopierom, až sa mi otvorilo v mojej vízii bubnovanie, chcela som si bubny vychutnať, vždy, keď počujem hudbu vo svojej vízii, je to famózny pocit, ale v tej chvíli nič, nič, nič, žiadny famózny pocit neprišiel, preto som sa vytrvalo sústredila ďalej, odrazu sa zjavila bowlingová dráha, bowlingová guľa zrazila všetkých desať kolkov, hneď mi myseľ vyprodukovala desať Božích prikázaní v takomto znení, viď obrázok mapy a čítaj podľa čísla, aby si každý uvedomil, že je Božie dieťa a má právo na ukotvenie Božej náruče. Uvedomme si, čokoľvek požehnáme, pripravíme si štyri náruče pre: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, kritikou sú dvere svetla zatvorené, náruč pomoci je za stenou zatratená, tým v sebe tvoríme odpad, smetisko, stávame sa záškolákmi, strácame Božie učenie, preto poďme pomaly nasávať silu z Božieho náručia, cez desať Božích prikázaní, krížovú cestu, remeslo, prírodu a inteligenciu človeka, aby sme prijali bonus, Boha Univerzum: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“, preto dôveruj, ale preveruj, používaj dokonalý katalóg kvality života Boha Univerzum.

Zelený kríž znamená, že všetci sme zelenáčmi – učňami života. Ružová päť – cípa hviezda víta v tebe nový zrod učenia pokroku. Červené čísla 1,2,3,4 sú začiatkom základov cesty prijatia seba, blížneho, systému, čísla 5,6,7,8,9, nás vyzývajú stavať na pevných základoch života, vyživujeme svoje orgány tela, číslo desať je jadrom – dušou človeka, čísla 11,12,13,14 nás informujú, že sme sa ukotvili, stojíme na pevných základoch života.

Požehnávaním vytvárame kríž, otvárame si Božiu náruč kvality, to znázorňuje obrázok vľavo, kríž som nakreslila čiernou farbou, lebo otváram nové tajomstvo, vidíme na obrázku guličky otvorených štyroch náručí. Červenou guličkou som označila detskú zvedavosť – začiatok novej cesty, kde je ľavá ruka Boha Univerzum, vedome riešiť problémy, tým si aktivujeme silu: mysle, slova, skutku, odbornosti, aby sme našli v sebe spokojnosť – koniec úseku cesty, ktorú som označila modrou guličkou – pravú ruku Boha Univerzum. Všetko má pár aktívnej sily svetla pre hľadanie kvality Božej pravdy. Zvedavá myseľ aktivuje pohyb skutku – červené guličky mysle a skutku sú prepojené zlatou čiarou. Spokojná myseľ aktualizuje spokojnosť skutku – modrá gulička mysle je prepája zlatou čiarou sily. Plne si uvedomovať negatívne slovo, skutok, vedieť o tom, že je to nízky – zvierací pud života, strácaš zlatú cestu života, stíšiť sa, dať si čas, tým si vytváram kvalitnú silu pre začiatok štartu odovzdávania informácií odbornosti, to je označená červená gulička zlatou priamkou do územia odbornosti k červenej guličke. Modrá gulička na území slova smeruje cez zlatú čiaru na územie odbornosti, kde sme spárovali spokojné slovo s odbornosťou.

Tabuľky pre rýchle pochopenie kríža – statiky pevných základov života:

1.2.3.4.
myseľslovoskutokodbornosť
vzduchoheňvodazem
severvýchodjuhzápad
sýpkasiaťpestovaťžať
nocránodeňpodvečer, zvečerilo sa
SpasiteľJežišKristusMesiáš
JánMárekMatúšLukáš
nádejvieraláskaživot
bubnyplechové píšťalystrunové, klávesovédrevené píšťaly
Pevne a dokonale rozdelený priestor pevných základov pre štvor – cípu hviezdu

Obrázok vpravo, práca mysle, slova, skutku, odbornosti s päť – cípou hviezdou, použijeme pri tom tabuľky pre: štvor – cípu, päť – cípu hviezdu a tabuľky s desiatimi možnosťami, a potom následne všetko preveríme cez krížovú cestu so štrnástimi možnosťami, kde krížová cesta ukazuje nové možnosti, preto porovnávajme: krížovú cestu, inteligenciu cesty človeka, prírody, remesla, vždy je dobré všetko mať s čím porovnať, pre pokojný život na planéte Zem, tým získavať blížnych DNA – ich duchovné, osobné telefónne číslo – energiu svetla, každý je originalitou používania svojej identity. Pozorne sa dívajme na obrázky a nájdime si príslušné tabuľky.

5.6.7.8.9.
kovvodastromoheňzem
pľúca, hrubé črevoobličky, močový mechúrpečeň, žlčníksrdce, tenké črevožalúdok, pankreas, slezina
čuchsluchzrakhmatchuť
pikantnáslanákysláhorkásladká
hadkorytnačkatigerdrakfénix
LótAbrám – AbrahámMojžišSáraj – SaraNoe
afrodiziakumhudbatanecučiteľrutina života
Tabuľky pre päť – cípu hviezdu, vedieť sa orientovať v učení, poznávať hĺbku učenia, podľa verzie: desať Božích prikázaní s bonusom

Desať Božích prikázaní:

 1. Ja som Pán Boh tvoj! Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal (myseľ)
 2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo. (slovo)
 3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. (skutok)
 4. Cti otca svojho i matku svoju. (odbornosť)
 5. Nezabiješ. (myseľ svoju)
 6. Nezosmilníš. (slovo svoje)
 7. Nepokradneš. (skutok svoj)
 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. (vrchol života)
 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. (odbornosť = manželka človeka je telo)
 10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. ( jadro človeka), (ukotvenie človeka, 11,12,13,14 je bonusom inteligencie pre pevné základy človeka)

Krížová cesta:

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
 3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom
 4. Pán Ježiš stretáva sa so svojou Matkou
 5. Šimon Cyrénejsky pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku, z vďačnosti jej na ňu odtlačil podobu svojej svätej tváre
 7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy
 9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž
 12. Pán Ježiš na kríži zomiera
 13. Pána Ježiša skladajú z kríža
 14. Pána Ježiša pochovávajú

Remeslo pre koordinovaný pohyb človeka, overovať slovo v praxi

 1. nové remeslo
 2. záujem o nové remeslo
 3. čakám na majstra remesla
 4. majster remesla sa ma ujal
 5. rešpekt majstra a učňa k remeslu
 6. spoznávam teóriu remesla
 7. stály živý pohyb v praxi remesla
 8. zoznamujem sa s praxou remesla
 9. skúsenosti v praxi remesla
 10. úspešná prax remesla
 11. vyslúžený odborník s praxou remesla
 12. zručnosť odborníka remesla
 13. odovzdávanie skúsenosti remesla
 14. originálne umelecké dielo remesla

Boh je kráľom vegetácie v prírode, človek vzal prírodu do vlastných rúk a rozhoduje čo bude rásť a čo vytne – zničí a takouto prírodou je aj človek sám rozhoduje čo zachová a to je veta: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“ a tak seje a žne: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“.

 1. seješ
 2. polievaš
 3. dáva semenu čas
 4. semeno klíči
 5. vytváraš priestor pre rast
 6. vytvorený priestor pre druh plodu
 7. živý rast pre druh plodu
 8. úroda schádza
 9. úroda rastie, naberá na sile
 10. úroda zakvitá
 11. opelenie úrody
 12. úroda zarodila
 13. zber úrody
 14. uskladnenie úrody pre osivo a úžitok semena

Človek svojím životom obhajuje svoju inteligenciu:

 1. som Božie dieťa
 2. stíšim sa
 3. sebe, blížnemu, systému dávam čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho, svetla života pre poznanie jeho DNA – vidieť a počuť jeho telefónne číslo
 6. pre prijatie nového pokrokového slova
 7. slovo božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie: mysle, slova, skutku, odbornosti
 14. pre zdravú psychiku a fyziku

Tretí príbeh bol s pánom prezidentom Putinom, keď mi otvoril dvere v mojej vízii, bola tam cesta zo strmého kopca dole, zišli sme dole a začal skákať z jedného úseku cesty na druhý, tu som si uvedomila: ,,Manuál života“, ako vyjsť na vrchol cesty poznania, to už som opísala veľakrát, kým sme to nevybrúsili, nevyšperkovali, pre doprianie kvality života, ale preto potrebuješ prijať svojho blížneho, len tak prijmeš Božiu náruč svojho požehnania svetla života – telefónne číslo DNA.

Pokročilí sami čítajú tajomstvá podľa jednoduchej predlohy, uvedomiť si, že sme dieťaťom Božím, dávajme pozor, aby sme nič neponížili, nepovýšili, lebo si plne uvedomujeme, že vytvárame smetisko vo svojom tele, tak by sme sa stali odpadlíkmi od Boha. Staň sa zvedavým Božím dieťaťom, dôveruj, ale preveruj, len tak získaš nové kontakty, pretože prijímaš blížneho, načítavaš jeho telefónne číslo – DNA svetla, pre nové rozmery života: ,,kde oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“.

Uvedomme si, máme ducha statiky – kríža, ktorý velí čakrám – učenie: ,,Manuál života“, čakry velia bunkám – učeniu: ,,Manuál života“ s úctou k blížnemu a systému, trojicu múdrosti si každý riadi sám. Keď niečo ponížiš, strácaš svetlo sily pre svoje telo a ducha, keď povýšiš, situáciu, v človeku rastie niečo nové ako imelo, až silou prerastie ducha a tak ducha vyženie z tela von. Preto, na všetko sa pozeraj z prehľadom, aby tvojmu duchu mohlo slúžiť statika – kríž, tak bude ti na pomoci štyrikrát Božia náruč: myseľ, slovo, skutok, odbornosť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 07.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť