Myšlienky z dovolenky

– Kráčam vo svojej originálnej žiare svetla so svojimi blížnymi, počujem hudbu života, víta ma slovo pre tanec života – dokonalý skutok

– Držím sa života zdravého rozumu – nebeského otca a plodnej matky planéty Zem

– Matka planéta Zem sa na svojom parkete otočí raz za 24 hodín

– Maj úctu k sebe, je to čistota organizmu

– Raz si hore a raz si dole po všetky dni života

– Utíš svoje ego, tak počuješ Univerzum a Zem rozprávať, je to originálny vodca človeka

– Nikomu nedávaj plnú dôveru, stratíš váhy života ,,EKG“

– Máš úctu k sebe, je to otvorená cesta Univerzum

– Všetko je len do času, vždy prichádzajú zmeny

– Všetko má dôvod pre tvoj osobný rast

– Nikomu plne nedôveruj, stratíš svoju cestu života

– Všetko má aktívnu službu života ,,Pros a Ďakuj“ – vytrvalosť života

– Každý je majiteľom pravdy, skrýva sa v srdci, volá sa: ,,diaľničná os“

– Na nikom nezáleží tak, ako na tebe

– Nehnevaj sa na nikoho, brzdíš si svoju cestu života

– Tu si bol a nič si nevidel ani nepočul

– Nikomu nič nesľubuj, tak dôjdeš ďalej

– Nenechaj nič na pokoji, kým nenájdeš múdrosť života

– Otváram dvere každému, kto pátra po múdrosti života

– Buď veľkomožná pani, to znamená, vedieť povedať NIE

– Už nespi, ale stávaj, používaj rozum

– Sme ničím, ale všetko vidíme a počujeme

– Pred svojou nahotou nikde neujdeš, je to tvoja plávajúca loď – objavuje nové zátišia

– Prestaň sa trápiť, preťažuješ svoju loď

– Môžeš vidieť a počuť všetko, ale potrebuješ si to dovoliť

– Človek je hudbou a tancom života

– Staň sa sám sebou, rešpektuj mantinely života ,,pros a ďakuj“ – pracuješ s osou života, tak poznávaš hudbu života

– Stráž si závoj života – múdrosť

– Nikomu nič nesľubuj, lebo padneš do vlčej nory

– Všetko plynie ako voda, záleží či si zvedavý – užívaš kresadlo života

– Až budeš prosiť, otvoríš žiaru života

– Nenechaj sa nikým vyprovokovať, zatemní sa ti žiara pre cestu života

– Pomaly tíško dýchaj, otváraš si cestu života

– Nenechaj sa nikým vyprovokovať, stratíš cestu do svojho chrámu života

– Vidieť je jedná vec, počuť je cesta do svojho chrámu života

– Seď tíško, až ti anjel odhalí tajomstvo pokroku

– Buď požehnaná pani z rodu Dávidovho, nech je požehnaná tvoja rodina, tvoj rod

– Keď príde čas svetla, informačné pole sa otvorí

– Niťou života je detská zvedavosť

– Staň sa čítačkou všetkých čias

– Svet je boj medzi užívaním podsvetia a neba

– V čom sa chceš vypracovať, aby si používal mozog

– Nebuď chrobačí /chrobačné jadro/, prídeš o korene života

– Dotykom spevňuješ korene života na psychickej a fyzickej úrovni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť