Myšlienky na každý deň (1-134)

Myšlienky 1

 • Ukľudni sa, aby si našiel svoje úprimné šťastie,
  pil zo svojej duše živú vodu, balzam pre fyzické telo.
 • všetko, čo potrebuješ k životu máš odložené vo svojom
  kľude – tichým predýchaním.
 • na tebe záleží, či budeš predychávať – brať energiu z
  duše, alebo budeš stáť na jednom mieste, mať prázdnu
  misu, hynúť duchovným hladom.
 • utíš sa, aby si sa napojila na svoje JA, na svoju božiu
 • dušu praenergiu istoty- čo znamená: Ako bolo na
  počiatku, tak nech je i teraz i naveky. Amen – čistý
  recept, technológia napredovania.
 • neznalosť škodí, ale pýcha privoláva pád.
 • každý, s kým sa stretneš, meníš mu život od základov,
  potrebuješ čakať na zmenu, všetko sa mení na zámok plný pokladov.
 • ukľudni sa, aby čas, ktorý žiješ bol naplnený.
 • ukľudni svoju myseľ, svoje emócie, svoje srdce,
  svoj dych, aby napätie tvojho „JA “ pominulo,
  a tak si mohol vnímať, prijímať nové veci z univerza.
 • svojim kľudom vytváraš božie svetlo, stávaš sa božím dieťaťom.
 • ukľudni sa, aby poklady duše sa mohli prejaviť na fyzickej úrovni.
 • pros o milosť, o cit, aby si bol pripravený konať skutky božie.
 • neboj sa, aby energia duše dorástla podľa tvojich snov.
 • svoj pohľad na vec alebo na človeka stíš,
  aby energia duše rozviazala v tele programy napredovania.
 • každé áno vyžaduje pokoru Ćakujem – udržanie svetla, duše, energie.
 • každé “ nie“ je pokrokom, vyžaduje zastavenie ako nerobiť gič,
  z ktorého časom je diagnóza, ale originalitu pokroku človeka,
  pre využitie dokonalého programu tichosti človeka, motor pre telo -dušu.
 • stíš sa, aby si počul šepot prúdiacej energie duše,
  ktorá šepce návody na použitie pre napredovanie človeka,
  stiahnutie programu z Internetovej stránky = použitá ľudská duša.
 • ćakuj, aby si našiel svoj životný poklad
 • ukľudni sa, aby si mal úspech životný,
  len každý deň milo, ono sa to nakopí: “ Liečivej sily „
 • všetkému požehnávaj čo máš vo svojej mysli,
  tak spustíš liečivú silu svojej duše,
  tak môžeš spokojne ísť ćalej v pokore.
 • neboj sa, že urobíš chybu!,
  keć si ju uvedomíš, môžeš si urobiť radosť –
  nájsť zopár riešení !!!
 • utíš sa len tak nájdeš dokonalú cestu.
  -buć sám sebou, s druhými sľubmi nepočítaj,
  keć sľub splnia, bude to len bonus na tvoje napredovanie.
 • neopúšťaj sa, pozri na svoje ruky,
  tam nájdeš odkaz napredovania.
 • ukľudni sa, aby si náhodu využil vo svoj prospech
  napredovania na ceste k večnej spáse.
 • udržuj svoje telo v zdraví,
  rešpektuj emócie: “ Nie “ -plyn . Prečistí si ich spevom: OM. / otec, matka /.
 • ukľudni sa, aby si šťastie mohol rozdávať okolo seba.
 • pomaly si trénuj, aby si sa mohol stať veľkým človekom.
 • prestaň očakávať, ale preto niečo urob!!!
 • napredujeme, alebo palivo sme nechali zhniť!!!
 • všetko chce čas, aby si zbierala plody svojho života.
  Myšlienky 2
 • ver si, aby si dala gumennú tašku z dychu dole. Rob „om“, keď vidíš, že ťa niečo vytáča.
 • oči – mať veľký hlad po niečom, musieť sa niečoho vzdať.
 • preto: Dopraj si všetko, rozdeľ to cez tri brány,
  čo si môžeš dovoliť – myšlienky, slová, skutky,
  tak ti tvoj mozog dopraví energiu pre výživu tvojich očí.
 • nerozhadzujte rukami, nohami,
  aby ste išli svojim korytom napredovania.
 • boh urobil dokonalé dielo, máš v mysli lásku,
  je spustený program: Zdravie, šťastie, psychická pohoda.
 • nie sú veci, aby nás otrávili, ale sú diania,
  aby nás, naše telo zasýtili.
 • nikým sa neporovnávaj, si originálna bytosť,
  a chcem žiť zo svojich rúk,
  prajem to všetkým mojim klientom.
 • každý krok pomaly, akoby si navliekal vzácne perly.
 • čokoľvek požehnávate, dostávate znak milosti,
  čokoľvek kritizujete, dostávate znak zatratenia diagnózu.
 • každá chvíľa má odvetu.
 • keď si predýchaval a hľadal riešenie prichádza radosť zo života.
 • každý deň prichádza Boh s novou ponukou,
  aby si mohol prežiť radostný život.
 • pros Boha o pomoc.
 • všetko je na dobrej ceste
 • ideš novou cestou, po ktorej ešte nikto nešiel.
 • vydrž, prines požehnanie pre seba a všetkých.
 • každý čas je špeciálny ako špeciálna súčiastka, l
  lebo Ty si špeciálny, súčasť všetkého.
 • každý človek je energia,
  ktorá má v sebe odkaz napredovania,
  a našou úlohou je túto informáciu prečítať,
  overiť v praxi a podať ďalej.
 • tak sa každý človek zapája k pokroku zdokonaľovania rozvoja človeka.
 • pros = spúšťaš energiu duše Adama ( pozorne čítaj: „a da ma“),
  naplní sa energiou telo menom Eva
  (pozorne čítaj: „e – emócia, av – bolesť
 • ďakuj = udrží ti energiu radosti.
  slovo radosť pozorne čítaj r a dosť. R je tichý motor,
  a viditeľný cieľ, brzdí, zastav motor – dosť.
 • odpúšťaj = resetuješ zlý kód DNA
 • odpúšťaj sebe = pripojíš sa na zdravý kód DNA
 • odpúšťaj iným = dávaš všetkým možnosť napredovania
 • upokoj sa, aby si zacítil pokoj svojho srdca.
 • každý okamih je na to, aby sme napredovali.
 • už sa nepodceňuj, užívaj svoju krásu,
  my ľudia stále máme problém,
  či prijímame prácu so živlom, či odovzdávame prácu so živlom,
  aby elementy mohli bezchybne fungovať.
 • každý si kuje svoje šťastie sám,
  so slovom “ prosím a „ďakujem „,
  všetko v pokore a v trpezlivosti.
 • pustíš svojho anjelíčka z väzenia, aby ti mohol pomáhať? Prosíš?
 • každý má svojho zlatého anjela, treba na neho klopať,
  prosiť o riešenie napredovania.
 • odvaliť kameň priechodu múdrosti a osvietenosti jasu svojho života.
  Myšlienka 3
 • každá chvíľa je nové ráno, alebo poludnie, preto pros, a ďakuj.
 • tvoje rozhodnutie vyrába magnetickú príťažlivosť, priťahuje nové, alebo rozkladá.
 • ty rozhodneš vo svojej mysli, tvoja viera, stále navýjaš motor ako niť na špuľku.
 • tkáš svoje duchovné šaty, alebo ti chýba niť? Zvedavosť po riešení
 • prestaň sa báť, lebo vtedy slúžiš temnu
 • každý deň je na to, aby sme všetko milovali, nič nie je náhoda
 • všetko je tak, ako má byť, len vyčkaj, aby energia zarodila.
 • len pomaly, lebo kritika je rýchlejšia ako nápad.
 • brzdiť kritiku ako benzín do zapaľovania,
  aby nápad mohol naštartovať.
 • vždy bude nejaký problém,
  ktorý bude treba riešiť – založenie posvätného ohňa.
 • ukľudni sa, aby si nové mohol prijať,
  všetko má božie riadenie, nad všetkým je Boh.
 • medituj, premýšľaj hraj sa, ukazuj,
  už sa nestaraj a druhých nechaj žiť.
 • už sa nestaraj, každému sa ukloň,
  ako mních, daj úctu, aby sa zrodilo nové.
 • ukloň sa každej činnosti, aby si zapla svoju energiu,
  všetko je, ale cez svoju pokoru, si to potrebuješ zobrať.
 • všetko je tak ako má byť, nezabúdaj na svoju pokoru duše.
 • pokiaľ človek má zdravý , pokrokový návyk, má aj kľúč napredovania.
 • pokiaľ človek nemá zdravý návyk, je len zlodej
 • odtrénuj si návyk, aby si bol Boží tvor – zrkadlo božej dokonalosti.
 • ukľudni sa, aby si mohla piť z Božieho nektáru.
 • ukľudni sa , aby ťa mohol Boh žehnať.
 • každá kritika je odhodené zlato, každé riešenie je zrnko soli,
 • aby ti každé vrecko dalo zlato = dukáty – získané remeslo.
 • už sa nestaraj, každému sa ukloň, daj úctu ako mních,
  japonka, aby sa zrodilo nové.
 • ukloň sa každej činnosti, aby si zapla svoju energiu,
  všetko je, ale cez svoju pokoru si potrebuješ zobrať energiu.
 • všetko je tak, ako má byť, nezabúdaj na svoju pokoru = dušu.
 • medituj, aby sa mohla božia milosť zrkadliť v tebe “ v plnej kráse.“
 • už nič nepodceňuj, aby, Božia milosť prúdila v tebe.
 • utíš sa, aby plod milosrdenstva, sa mohol v tebe rozviť.
 • dvihni hlavu hore, aby Boh mohol nahľadnúť do tvojej duše.
 • nepodceňuj sa, aby plameň duše mohol hojiť tvoje telo.
 • Božie dielo je dokonalé, ďakuj a pros, nepremárni čas,
  kedy máš prosiť o Božiu prítomnosť,
  a kedy ďakovať za Božiu prítomnosť.
 • upokoj sa, aby si videla, cítila Božiu ruku.
 • netráp sa, to čo sa ti nepáči, je Boží posol,
  stíš sa, aby ti mohol Boh odovzdať informáciu.
 • každý deň, je na to, aby sme sa milovali.
 • ukľudni sa, aby telo mohlo prijať nové vitamíny
  a pokrokovú energiu z duše
 • nepresviedčaj o svojej pravde,
  aby ti energia nevyhorela
  Myšlienky 4
 • pozeraj na seba, čo ty sa môžeš učiĢ, aby si sa kúpala v gejzíre energie = v duši
 • druhí, nech ġa inšpirujú, kedy máš prosiĢ a kedy máš ďakovaĢ,
  len tak prekonáš tvrdosĢ srdca = duchovnú dobu ľadovú.
 • to, čo vieme, plavíme sa v oceáne = slané vody.
 • to, čo nevieme, sme pri gejzíre novej energie = sladké vody.
 • pozri sa stíšiĢ, aby ti Boh mohol odovzdaĢ odkaz napredovania.
 • každý deň je na to, aby nás SviatosĢ oltárna prenikla. / Božie svetlo /.
 • nezúfaj, ale úfaj, Boh je milostivý, Boh Ti pomáha, Boh je láska.
  -cez utrpenie nachádzaš zmysel života.
 • neboj sa všetko má svoje božie pravidlá,
  cez skúsenosti, praj každému šancu.
 • nie každý má rovnaké poslanie,
  každý má originálne skúšky.
 • každá chvíľa je pekná,
  pretože je to tvoje bohatstvo = uvedomenie.
 • hľadaj v sebe uhlíky šĢastia,
  hľadaj v sebe a v blížnych žiarivé oči: „Deti svetla .“
 • energia má veľa podôb
 • prekonaj strach, aby si sa nasýtila
 • prekonaj zlosĢ, aby si sa nezlomila
 • už sa nestaraj, aby ti Boh mohol pomáhaĢ,
  požehnávaj, aby Boh navštívil tvoju rodinu.
 • ukľudni sa, aby majster činu, bol tvojim hosĢom.
 • stíš sa, aby sa energia duše transformovala do tela,
  a telo malo silu výživy, všetko je tak, ako má byĢ,
  stíš sa, aby Boh mohol prebývaĢ v tebe.
 • otoč sa Ty, za svojim šĢastím, sú to tvoje ruky,
  ktoré ti dávajú chlieb, sú to tvoje nohy,
  ktoré ti prinášajú rodinné šĢastie,
  ty si vyberáš ľudí, čo ti udržiavajú psychickú pohodu
 • keď sa budeš zo svojho trápenia smiaĢ, Boh ti bude pomáhaĢ
 • stíš sa, aby nekonečné možnosti Božieho milosrdenstva,
  vyživovali tvoje telo
 • každý deň, je na to, aby sme sa milovali,
  plnili nádobu vodou, ktorá sa premení na víno
 • pokor sa, aby si ukázal zošľachtenie, ktoré ti umožnila škála života.
 • ukloň sa božiemu milosrdenstvu,
  že smieš a môžeš byĢ božím dieĢaĢom
 • ži tak, akoby stále Boh kráčal vedľa teba,
  používaj svoje telo ako čestné náradie,
  ktoré ti dal na ceste tvojho života sám Nebeský otec
 • neotáčaj sa chrbtom k veciam, nie všetko je správne pomenované,
  skús všetko preveriĢ, aby ti to prinášalo vnútorné šĢastie.
 • nikdy nehovor nikdy, ale dávaj všetkému čas lásky,
  tak vševediaca pamäĢ = zvedavosĢ – túžba človeka sa ti odmení.
 • nekrič, ale stíš sa, hlavné slovo má pokrok – ľudstvo.
 • nepochybuj, lebo dielo nedokončíš.
 • neživor = neobviňuj sa, ale „túž “ po riešení, zapínaš, objednávaš si sane života
 • pridaj ruku k dielu = ver si, veríš, že Boh urobil dokonalosĢ.
 • na všetko, čo sa ti nepáči, nakreslí kvet,
  tak privoláš rozkvet svoj a pokrok ľudstvu.
  Myšlienky 5
 • nekonečná milosť je spojená s tebou,
  keď veci, diania, ľudí pohládzaš – dávaš im život pre svoje šťastie,
  zdravie. psychiku
 • vieš, že si, a môžeš
 • nepoukazuj na druhých, lebo Ty si potom ľadová kráľovna
 • pozeraj do svojich dlaní, tam uvidíš svet svojho rozvoja a vývoja
 • pomaly dýchaj, aby si vyhriala svojim slnkom každý orgán – pozitívne myslenie
 • zhĺboka dýchaj, aby si aj ty zvládla najväčšiu prechádzku
 • svet je plný hlavolamov, máš sa tak,
  ako si riešila, a lúče lásky dávala na predom určené miesto –
  pozitívne myslenie
 • nekritizuj, sfúkavaš betlehemské svetlo,
  strácaš posvätný oheň, zapínaš metelicu, diagnózu orgánov
 • pomaly dýchaj zapaľuješ betlehemské svetlo,
  aby vyhrialo orgány a zvukom Jari vytvorilo leto –
  raj tvojmu organizmu
 • nenič to, čo sa ťa netýka, ale hľadaj úžitok pre seba
 • nekonečná milosť je určená pre každého,
  skrytá je v našej tvorivosti, zvedavosti
 • nehas, čo ťa nepáli,
  človek potrebuje byť zvedavý, aby dostal duchovný oheň
 • vyjdi v ústrety, prechádzaš rýchlejšie božími levelmi
 • nedokazuj, ale ukazuj
 • netráp sa, zaťažuješ si chrbticu
 • človek potrebuje byť zvedavý, až tak môže veci chápať
 • utíš sa, aby Božie svetielko si vedel rozdávať
 • všetko má svoje svetlo, všetko je založené na svetle,
  používame to a funguje to, keď sme zvedaví,
  ináč je to potrava univerza = neplodnosť
 • pomaly ďalej zájdeš, je to energia rastu
 • nič nie je náhoda, všetko ponúka pokrok ľudstva
 • keď príde čas, všetko sa dozvieš, je to čas naplnenia
 • netúž po nenávisti, ale túž po riešení,
  slnko ti pomôže vstať z každej diery
 • aj najväčšia smola ťa upozorňuje,
  že si na niečo pozabudol, nič sa nedá skryť
 • ver, že slnko lásky v tebe ožíva, k
  keď na niečo myslíš, rastieš,
  keď trénuješ, dáva úrodu, keď ukazuješ
 • nenechaj sa nikým, ani ničím odbyť,
  ale hľadaj dovtedy, kým svoj puzzle poskladáš
 • nekrič, aby si započula Boží hlas
 • ukáž svoju tvár, aby ťa ľudia spoznali v pravom svetle
 • potrebuješ byť informovaný, aby si sa mohol smiať
 • túž, nekonečná milosť, ťa obdarí
 • sú chvíle, keď sa vypláca mĺčať, sú chvíle,
  kde je čas rozprávať, sú chvíle, keď je čas
  ukázať, čo vieš, tvoje osobné bohatstvo
 • šťastie prichádza, keď hľadáš pomocnú ruku
 • nekrič, aby ti neodvialo tvoje šťastie, zdravie a psychiku
 • neukazuj prstom, pochovávaš svoje šťastie, zdravie,
  psychiku, nerastieš,
  nerozvíjaš sa, ale zhasínaš svoj život
 • pohladí ťa všetko, čo ti dá i najväčšiu nádej
 • pohladenie je cieľ cesty, ktorý si zaslúžiš
 • žiješ v pokroku, keď hľadáš nové nápady
  Myšlienky 6
 • všetko je tak ako má byť
 • ty sa rozhoduješ o svojom šťastí i nešťastí
 • čas ťa dobehne, či si sa zamýšľal, trénoval,
  ukazoval, dostávaš duchovnú odmenu
 • na nikoho nespoliehaj, vypaľuješ dieru ,
  len otázka času, že sa prepadneš
 • sľúby sú prázdne slová sluhu, kráľ je ten,
  kto vie ukázať, lebo prešiel tréningom
 • nepozeraj, čo druhí majú závisťou,
  nespokojnosťou, delia sa s tebou už vtedy,
  keď vidíš ich vrcholy i pády
 • nič u pána boha nie je nemožné, treba myslieť a chcieť
  trénovať a zaľúbiť sa do toho
 • ukazovať, stať sa fackovacím panákom – vrchol spokojnosti – cieľ cesty
 • nekrič, že sa nedá, ale skúšaj ako prvák,
  ktorý berie šľabikár do svojich rúk,
  aby si sa stal gramotným
 • nič nie je náhoda,
  všetko treba precítiť, je to vyzretá energia.
 • nespoliehaj na druhých, lebo tvoj kompas energií sa krúti,
  akoby si bola na severnom, alebo na južnom póle.
 • stíšuj svoju neistotu, myšlienkami klop na neisté,
  nemožné povinnosti, ktoré vyplývajú z tvojho dospievania,
 • energia sa naplní cez tvoju chcelosť túžbu poznávať nové veci.
 • netráp sa s tým, že ťa porovnávajú, ukazujú ti len ciele,
  kde a čo všetko môžeš dosiahnúť.
 • všetko je tak ako má byť
 • ty sa rozhoduješ o svojom šťastí i nešťastí
 • čas ťa dobehne, či si sa zamýšľal, trénoval,
  ukazoval, dostávaš duchovnú odmenu
 • na nikoho nespoliehaj, vypaľuješ dieru ,
  len otázka času, že sa prepadneš
 • stíš sa, aby každá neprávosť sa rozplynula.
 • už neplač, ale hľadaj radosť svojho života
 • stíš sa, aby gény, ktoré neplnia funkciu napredovania, sa rozpadli,
  stratili na význame a energia tvojho Ja,
  tvojej duše, začala fungovať – ujala sa vlády Božej
 • už mĺč, už neplač, aby ti neušiel duchovný vlak tvojho napredovania
 • nič nie je nemožné, ale treba myslieť,
  naplniť misy sýpky prvýkrát, aby sa voda premenila na víno
 • treba trénovať, aby sme zamiesili chleba
 • treba ukazovať, učiť – piecť chleba, v tom spočíva Božie učenie
 • to, čo sa ti nepáči, hľadaj v tom nábojovú silu svojej pravej osobnosti
 • to, čo sa ti nepáči, sú tvoje enrgiou nabité nabíjačky,
  sila tvojho napredovania – tvoje sýpky
  preto myslí, trénuj, ukazuj
 • to, čo sa ti páči, ďakuj, že smieš myslieť, trénovať, ukazovať.
 • daj sama sebe šancu, len tak všetko zvládneš
 • neporovnávaj sa, robíš si prekážky na ceste
 • pracuj na sebe, myslí, trénuj, ukazuj, len tak sa budeš sama sebe páčiť.
 • hľadaj riešenia, hľadaj návody
 • prestaň sa hnevať, lebo nerastieš
 • vyčkaj, kým príde pekná myšlienka
 • život má svoje tajomstvo a bohatstvo,
  keď sa vieš zamyslieť, keď vieš, že si bohatá, keď vieš, či slovo je reálne.
  Myšlienky na každý deň 7
 • nauč sa predýchavať, aby si ukotvila nové veci a následovne sa oplodnili
 1. Vypočuj, keď sa sťažujú!!!
 2. Opýtaj sa ich ako to chcú riešiť. Nerieš to za nich,
  nechaj im zodpovednosť na ich pleciach.
 3. Tak zapínaš ozdravovaciu energiu.
 • stíš sa, aby karmické veci pominuli, ktoré brzdili vývoj človeka
 • mĺč, tým zapínaš čističku skazy a zapínaš energiu rozkvetu
 • každé nie, či fyzické, alebo psychické,
  je nabíjačka nášho fyzického tela,
  máš možnosť zmeny kódu DNA
 • neprieč sa, keď má človek svoj názor,
  vtedy ďakuj, človek ťa posúva vpred
 • rešpektuj životnú štafetu, myslí, až príde nápad,
  osedláš prvého koňa menom hurikán – vietor
 • overuj slovo v praxi, osedlávaš druhého koňa menom Cunami – voda.
 • overené slovo uč,
  osedlávaš tretieho koňa menom Sopka a stávaš sa úrodou,
  zemou, stromom poznania,
  lebo vieš púšťať miazgu a štepiť plánky
 • mĺč, aby energia duše mohla zasiahnúť plnou liečivou silou
 • mĺč, zastav každú výčitku, lebo energia sa mení na skalu – diagnózu tela
 • ži so svojim svedomím, a nechaj každého,
  aby žil so svojim svedomím, neťahaj cudzie trápenie na seba
 • ver, že môžeš myslieť,
  overovať slovo v praxi a overené slovo učiť za dar nebeského otca
 • nekrič, že sa nedá, lebo si zatracuješ život
 • život sa skladá z maličkostí, kde maličkostí spolu tvoria veľké veci
 • ty potrebuješ chcieť, tak sa zapína pohon duše
 • daj všetkému čas, život nie sú šachy,
  ale dokonalosť božia = spravodlivosť času
 • život sa skladá z maličkostí
 • neočakávaj od druhých, ale urob Ty
 • poznaj hranicu lásky a zneužívania
  Palica má 2 konce: začneš a skončíš
 • netráp sa pre nikoho, ale prežehnaj sa
  zobúdiš životnú silu
 • nekrič, že sa nedá, to čo v tvojej mysli sa nedá,
  je to veľký mráz, a ked sa zamyslíš, prežehnáš,
  zapáliš posvätný oheň, aby ťa zahrial, uzdravil
 • už sa netráp, daj novému sa narodiť
 • Boh ti dáva skúšku, ale len preto,
  aby ťa dostal do vyššieho levelu
 • všetko čo ťa trápi, je to tvoja rajská záhrada,
  pestuješ, pomalým dýchaním ti všetko rastie
 • u pána boha, nič nie je len tak, stále je oficiálna skúška,
  buď si iskru ohňa rozpálil, a tak sa vyhrial,
  alebo si umrzol, podchladil si sa.
 • preto pomaly dýchajme,
  pomalé dýchanie je čas Vianoc,
  narodenie, Ježiš, nápad človeka.
 • čokoľvek chceš riešiť, utekáš s Ježišom do Nazaretu,
  aby si Ježiša pred Herodesom uchránil – pre kritikou
  Pomáhajme si pomalým dychom
  Myšlienky na každý deň 8
 • stíš sa, aby duchovný pastier – tvoja myseľ,
  ti vytvárala nové podmienky na život
 • ukľudni svoju myseľ,
  aby ti rástla inteligencia – Boží poriadok – automatika
 • nekrič, že sa nedá,
  je to nový začiatok tvojej štartovacej energie – energia napredovania
 • ukľudni sa, aby si zachytil materiálne, trénuj to,
  zhmotníš materiálne, ukazuj – uložíš materiálne
  život, ktorý dobrých odmeňuje, a zlých tresce
 • nekonečná milosť pre každého, je to tvoja nabíjačka,
  dostať sa do vyššieho levelu
 • nešomri, ale buď zvedavý na možnosti,
  až energia ti vydá svoje tajomstvá
 • život je spravodlivý, žijeme to, čo sme si objednali
 • budúcnosť si vytvárame prítomnosťou
 • minulosť sú skúsenosti- realita,
  kde sa energia nachádza, desať bodov.
 • už nestavaj vzdušné zámky, poriadnej práci sa treba venovať, pestovať ju
 • treba sa viackrát pripomenúť,
  aby všetko fungovalo, tak robíme zodpovednú mannu
 • nespoliehaj sa, že druhí urobia za teba
 • svojim úmyslom aktivuješ minerál vo svojej krvi,
  tým si objednávaš podľa svojho úmyslu
 • stíš sa, aby energia padla do nádoby, kôli čomu?
  Je to prázdna nádoba, plníš nádobu posvätným vínom,
  až príde nápad, napil si sa, ako starejší – vyzrel si.
 • som len obyčajná sestra, slúžim ľuďom v ich trápeniach
 • život je jak sen, rýchlo prejde a utečie medzi prsty,
  potrebuješ na každú chvíľu dbať,
  aby bolo všetko dnes lepšie ako včera
 • pomôž sebe, pomáhaš druhým rásť
 • keď sebe nepomôžeš, si len záťaž pre druhých
 • ničomu nerozumiem, ale žiť treba,
  keď pomôžeš, pomôžu tebe, nepomôžeš, nemá kto tebe pomôcť
 • nečakaj pomoc, kde si požičala, pán boh rozhodne,
  kto ti pomôcť má, Ty o tom nerozhoduješ
 • každý deň, je na to, aby sme sa milovali
 • využí chvíľu pre spásu svojej duše, používaj tichosť svojho Ja
 • každý deň ťa čaká odmena, keď si robila to, čo si mala
 • nečakaj zázraky, keď si kritizovala
 • na začiatku je len slovo, to rozhodne či ťa spási, alebo zatratí
 • nekrič, že sa nedá, chýbaš na svojich hodinách spásy
 • uvedom si, že si strojcom svojho času
 • nekrič, že sa nedá, neprišiel si na stretnutie s Bohom
 • mĺč, a čakaj, nech sa ti obnoví životná sila
 • na každého príde rad, dobro ťa odmení, zlo potreste
 • nič nie je stratené, všetko sa dá obnoviť
 • nauč sa mĺčať, aby sa duša prejavila
 • na začiatku je slovo, ty rozhodneš,
  či to bude slovo spásy alebo zatratenia
 • všetko ja na dobrej ceste, požehnávaj
 • čas je najlepší lekár, daj do chvíli lásku, život ťa odmení
 • na začiatku je slovo, smer slova Ty vedieš k spáse, alebo k zatrateniu
 • všetko má svoj čas lásky, keď si prosila o nádej
  Myšlienky 9
  lekár:
 • som len obluda, ktorej ľudia veria
 • som len obyčajná hlupaňa, napíšem mastičku a ľudia si myslia, že spasujem svet
 • na začiatku je slovo ľútosti, kde človek sa zmetie do zatratenia – do koša, odpadu
 • všetci si musíme sami pomôcť, lebo odpad, je odpad a ja sa nechcem na to pozerať
 • milosrdenstvo pre každého.
 • na začiatku je slovo, tvoj materiál spásy alebo zatratenia
 • už nestavaj vzdušné zámky, poriadnej práci sa treba venovať, pestovať ju
 • treba sa viackrát pripomenúť, aby všetko fungovalo, tžak robíme zodpovednú manu
 • nespoliehaj sa, že druhý urobia za teba
 • svojim úmyslom aktivuješ minerál vo svojej krvi, tým si objednávaš podľa svojho úmyslu
 • stíš sa, aby energia padla do nádoby, kôli čomu? Je to prázdna nádoba, plníš nádobu posvätným vínom
  až príde nápad, napil si sa, ako starejší – vyzrel si.
  čašník1:
 • keď sa dá prečo, nie.
 • na začiatku je slovo – pozvánka, buď pozvánku prijmeš, alebo zatratíš
 • všetko má svoj čas na spásu slova
 • na nikoho slovo večne čakať nebude
  čašník 2:
 • na náhody neverím, je to o vyprosenom šťastí
 • na začiatku je slovo, buď sa slovom odmeníš, alebo slovo zoberieš za zlý koniec, a slovo ťa
  zabije
 • ver v dokonalosť Božiu
 • už len, keď si dáš nádej, príde viera a naplní ťa láskou – životnou silou
  čašníčka 3:
 • ver, že s dokonalosťou sa nedá zahrávať, buď dokonalosť nájdeš, alebo ťa dokonalosť
  opustí
 • na začiatku je slovo, staň sa víťazom slova
 • prečo opakovať prečo, nauč sa, že prečo je kopanie svojho hrobu
 • na začiatku je slovo, kde vyznačuješ cestu lásky v tvojej pravej originalite
 • keď si somár, somár aj ostaneš
 • nedá sa nič robiť, každý sa rozhoduje sám
 • na výhru potrebuješ svoju originalitu
 • nauč sa mĺčať – to je nádej
 • nauč sa myslieť- to je viera
 • nauč sa trénovať – to je láska – pohyb – uč, to je životná sila, odovzdávaj informácie
 • nekrič, že sa nedá, neprišiel si na stretnutie s Bohom
 • mĺč a čakaj, nech sa ti obnoví životná sila
 • na každého príde rad, dobro ťa odmení, zlo potresce
 • nič nie je stratené, všetko sa dá obnoviť
 • nauč sa mĺčať, aby sa duša prejavila
 • na začiatku je slovo, ty rozhodneš, či to bude slovo spásy alebo
  zatratenia
 • neplač, ver že nebeský otec sa teší na tvoje stretnutia, aby si napredovala
  ty a tvoje okolie
 • stíšuj sa, aby si pochopila život
 • všetko sa vracia, nabalí a prinesie dobro, dobro….
 • uč sa milovať, miluješ Boha, ktorý rozdáva receptúru
 • neplač, ale stíš sa, aby si bola pre druhých svetlom
 • nie je nič náhoda, ale prístup k bohu, keď sa ti nepáči
  prístup k človeku, keď sa ti to páči
 • dávaj každému nádej, dávaš nádej sebe
 • požehnávaj, otváraš cestu k nebeskému otcovi
 • nesmúť, minúta ticha urobí viac
 • požehnávaj, odmeníš človeka aj seba
  Myšlienky 10
  sestra:
 • život je na nič, všetko ma neskutočne serie
 • tak by som ich všetkých vykopla jedna radosť,
  ale musím robiť, lebo treba prežiť
 • nasratá som od rána, tak ma ten muž vytočil
 • nekrič, že sa nedá, ubližuješ sebe aj druhým
 • som len obyčajná piča, každý so mnou zametá, ako môže
 • ja len robím milosrdnú sestru, ktorá na robote nemá nič iného.
 • keď si somár, somár aj ostaneš
 • nedá sa nič robiť, každý sa rozhoduje sám
 • na výhru potrebuješ svoju originalitu
 • nauč sa mĺčať – to je nádej
 • nauč sa myslieť- to je viera
 • nauč sa trénovať – to je láska – pohyb –
  uč, to je životná sila, odovzdávaj informácie
 • nekrič, že sa nedá, neprišiel si na stretnutie s Bohom
 • mĺč a čakaj, nech sa ti obnoví životná sila
 • na každého príde rad, dobro ťa odmení, zlo potresce
 • nič nie je stratené, všetko sa dá obnoviť
 • nauč sa mĺčať, aby sa duša prejavila
 • na začiatku je slovo, ty rozhodneš, či to bude slovo spásy alebo
  zatratenia
 • neplač, ver že nebeský otec sa teší na tvoje stretnutia,
  aby si napredovala ty a tvoje okolie
 • stíšuj sa, aby si pochopila život
 • všetko má, sa vracia, nabalí a prinesie dobro, dobro….
 • uč sa milovať, miluješ Boha, ktorý rozdáva receptúru
 • neplač, ale stíš sa, aby si bola pre druhých svetlom
 • nie je nič náhoda, ale prístup k bohu, keď sa ti nepáči
  prístup k človeku, keď sa ti to páči
 • dávaj každému nádej, dávaš nádej sebe
 • požehnávaj, otváraš cestu k nebeskému otcovi
 • nesmúť, minúta ticha urobí viac
 • požehnávaj, odmeníš človeka aj seba
 • nepochybuj o sebe, berieš svetlo sebe aj iným
 • pros, aby si našla funkčné receptúry, pomôžeš sebe aj iným
 • nič nie je náhoda, všetko je sms pre pokrok človeka
 • nauč sa milovať, aby si vedela meditovať – získaš nádej
  rozmýšľať – získaš vieru
  pohybovať – získaš lásku
  rozdávať sa – životnú silu
 • spravodlivosť je len jedna: “ Úcta k človeku „
 • zvládneš tlak, posilníš vôľu, nájdeš recept napredovania
 • nekrič, že dobre chceš, všetko podpáliš
 • ukľudni sa, aby si mohla používať dar milosti receptúr
 • tichosťou prijímaš pomoc ducha svätého, v ktorom je všetko a na poriadku
 • nekrič, že sa nedá, zavrhuješ v sebe nádej vykúpenia,
  uväzňuješ si hlavnú potravu tela – dušu
 • Boh je všade, a na každom mieste, stačí ho požiadať,
  funguje ako elektrický spínač, uvedom si,
  že piedesláv, má veľa krokov,
  aby človek bol obdivovaný – vypracovaný v remesle
 • požehnávaj komukoľvek, aby sa darilo, požehnávanie je svetlo, slnko života
 • nechaj naplno žiť každého, na to si každý potrebuje sám vytvoriť podmienky
  Myšlienky na každý deň 11
 • ukľudni sa, aby prúd živej energie vyživoval tvoje telo
 • ku komu nemáme úctu, alebo rešpekt,
  je to deravý džbán, ak riešiš, dávaš verziu programu,
  takto funguje pokrok ľudstva
 • každé “ nie „, je odpojená prípojka energie,
  ako náhle chcem riešiť, energia sa pripája z duše do tela
 • na všetko pozeraj dovtedy, pokiaľ sa neusmeješ
 • emócia „nie “ je list od pána Boha – nápad
 • skleróza multiplex- nedávaš človeku na výber,
  robíš a vyžaduješ od neho presnú kopiju
  = opičenie sa – laserom vypálená duchovná diera
 • láska je všemožná = keď túžiš, máš to.
 • nekrič, ale pros, všetko je predurčené – vymodlené
 • stíš sa, aby si pracoval podľa predlohy dokonalosti
 • na všetko treba čas, tvoj čas,
  preto pros – práca s elektrikou, ďakuj – práca s izolantom
 • ukľudni sa, aby Božia ruka ťa viedla do cieľa zdravia,
  šťastia a psychickej pohody
 • nekrič, lebo zvuk vypáli jadro bunky,
  ale tichosť prerozdelí energiu do celého tela
 • stíš sa, aby karmické veci pominuli, ktoré brzdili vývoj človeka
 • mĺč, tým zapínaš čističku skazy,
  a zapínaš energiu rozkvetu
 • každé „nie „, či fyzické, alebo psychické,
  je nabíjačka nášho fyzického tela,
  máš možnosť zmeny kódu DNA
 • neprieč sa, keď má človek svoj názor,
  Ty ďakuj, kde ťa človek posúva,
  rešpektuj životnú štafetu myslí,
  až príde nápad osedláš prvého koňa menom Hurikán – Vietor.
 • overuj slovo v praxi, osedlávaš druhého koňa menom Cunami – Voda.
 • overené slovo uč, osedlávaš tretieho koňa menom Sopka,
  a stávaš sa úrodou, zemou, stromom poznania,
  lebo vieš púšťať miazgu a štepiť plánky
 • mĺč, aby energia duše mohla zasiahnúť plnou liečivou silou
 • mĺč, zastav každú výčitku,
  lebo energia sa mení na skalu – diagnózu tela
 • ži so svojim svedomím a nechaj každého,
  aby žil so svojim svedomím.
 • tvoja duša je dokonalý anjel,
  ktorý cez tvoju tichosť rekonštruuje genetické
  telo = chrám Boží
 • nerev, vyháňaš svojho anjela, aby kráľovala genetika
 • už mĺč, už neplač,
  tvoríš dokonalý chrám = lietajúci tanier všemožností
  všadeprítomnosti, všeoddanosti
 • všetko má svoj čas, aby sme pochopili,
  prijali a odovzdali = dokonalosť Božia
 • všetkému treba načúvať, len tak sa odmeníš
 • prestaň sa báť, lebo robíš hluk a nepočuješ pokyny Božie
 • stíš sa, aby si viedla myseľ k cielenému poriadku
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš mať v ruke knihu života, a z nej budeš čítať
  recepty, projekty návod na použitie
  Myšlienky na každý deň 12
 • neťahaj cudzie trápenie na seba
 • ďakuj, že môžeš myslieť,
  overovať slovo v praxi a overené slovo učiť
  za dar nebeského otca
 • nekrič, že sa nedá, lebo zatracuješ si život
 • život sa skladá z maličkostí,
  kde maličkostí spolu tvoria veľké veci
 • ty potrebuješ chcieť, tak sa zapína pohon duše
 • daj všetkému čas, život nie sú šachy,
  ale dokonalosť božia = spravodlivosť času
 • už sa netráp, daj novému sa narodiť
 • Boh ti dáva skúšku, ale len preto, aby ťa dostal do vyššieho levelu
 • všetko, čo ťa trápi, je tvoja rajská záhrada,
  pestuješ, všetko ti rastie pomalým dýchaním
 • u pána Boha, nič nie je len tak,
  stále je oficiálna skúška, buď si iskru ohňa
  rozpálil, a tak sa vyhral,
  alebo si umrzol, podchladil si sa
 • preto pomaly dýchajme,
  pomalé dýchanie je čas Vianoc, narodenie Ježiša – nápad človeka
 • čokoľvek chceš riešiť,
  utekáš s Ježišom do Nazaretu,
  aby si Ježiša pred Herodesom uchránil = pred kritikou
 • pomáhajme si pomalým dýchaním
 • pomaly predýchavaj, aby sa ti prekysličil mozog
 • nemusia ti ľudia veriť, že trpíš, dôležité je,
  že niečo sme pochopili a dostali sa do vyššieho levelu
 • keď príde čas, všetko sa dozvieš, je to čas naplnenia
 • netúž po nenávisti, ale túž po riešení,
  slnko ti pomôže stáť z každej diery
 • aj najväčšia smola ťa upozorňuje,
  že si na niečo pozabudol, nič sa nedá skryť
 • ver, že slnko lásky v tebe ožíva, keď na niečo myslíš,
  rastie keď trénuješ, dáva úrodu, keď ukazuješ
 • nenechaj sa nikým, ani ničím odbyť,
  ale hľadaj dovtedy, kým svoj puzzel poskladáš
 • nekrič, aby si započula Boží hlas
 • ukáž svoju tvár, aby ťa ľudia spoznali v pravom svetle
 • potrebuješ byť informovaný, aby si sa mohol smiať
 • túž, nekonečná milosť ťa obdarí
  sú chvíle, keď je čas ukázať, čo vieš – tvoje osobné bohatstvo
 • šťastie prichádza, keď hľadáš pomocnú ruku
 • nekrič, aby ti neodvialo tvoje šťastie, zdravie a psychiku
 • neukazuj prstom,
  pochovávaš svoje šťastie, zdravie a psychiku, nerastieš,
  nerozvíjaš sa, ale zhasínaš – sú chvíle,
  keď sa vypláca mĺčať, sú chvíle,
  keď je čas rozprávať svoj život
 • pohladí ťa všetko, čo ti dá i najväčšiu nádej
 • pohladenie je cieľ cesty, ktorý si zaslúžiš
 • žiješ v pokroku, keď hľadáš nové nápady
 • ucti si každého hosťa,
  vyprevaď ho až po dvere, aby si karmu mohol zmazať
  Myšlienky 14
 • ži tak, akoby stále Boh kráčal vedľa teba
 • používaj svoje telo ako čestné náradie,
  ktoré ti dal na ceste tvojho života
  sám nebeský otec
 • neotáčaj sa chrbtom k veciam,
  nie všetko je správne pomenované,
  skús všetko preveriť,
  aby ti to prinášalo vnútorné šťastie
 • dávaj pozor na povrchné šťastie
 • nikdy nehovor nikdy, ale dávaj všetkému čas lásky,
  tak vševediaca pamäť = zvedavosť – túžba človeka, sa ti odmení
 • nekrič, ale stíš sa, hlavné slovo má pokrok – ľudstvo
 • nespochybňuj, lebo dielo nedokončíš
 • neživor = neobviňuj sa, ale túž po riešení, zapínaš, objednávaš si život
 • pridaj ruku k dielu = ver si, veríš, že Boh urobil dokonalosť
 • na všetko, čo sa ti nepáči, nakreslí kvet,
  tak privoláš svoj rozkvet a pokrok ľudstvu
 • netráp seba samého, strácaš svetlo
 • zamyslí sa, kráčaš po lúči svetla
 • okolie máš pre spásu svojho svetla
 • požehnávaj, pros, je to hombacie kreslo
 • nenič svoje poslanie
 • poslanie človeka je udržať myšlienku,
  overiť ju v praxi, odovzdať Božie slovo
 • tvoj trh so svetlom
 • kráčaj po lúči svetla, po ceste dokonalosti
 • hľadaj medzu svetla, je to tvoje poslanie
 • zastav sa na hranici nie, aby si rozpálil svetlo: mysľou – nápad, slovom
 • v praxi, skutkom – hlásaš Božie slovo – recepty
 • s troma vlasmi deda vševeda – vezieš sa na lúči svetla
 • energia nádeje
 • požehnávaj všetkému a všetkým, aby liek spásy mohol prísť k tebe
 • nekonečná milosť sa prejavuje, keď človek túži po riešení – liečbe tela
 • neporovnávaj sa, aby lúč lásky nepálil tvoje telo,
  si originál, za svojim si stoj
 • nič nie je len tak, za tým je spása,
  pokrok ľudí – túžba po dokonalosti
 • všetko, čo sa ti páči, ďakuj,
  aby nebeská objednávka mohla zotrvať v tvojom tele
 • úprimná zvedavosť je liek tela
 • prestaň sa báť, obviňovať, aby vesmír,
  univerzum mohol ti byť na pomoci
 • vševediaca sieň, je sieň zvedavosti pre zvedavých,
  dokonalý internet, aby mohli prejsť do predsiene slávy = rozprávať o tom,
  a tak sa dostať do sieni Bohov = žiť to
 • nekonečná milosť je sprevádzaná tebou
 • to, čo sa ti nepáči,
  chci tam uvidieť kvet – rozkvet človeka = napredovanie
 • nečakaj kedy to budú robiť iní, sama to rob
 • už neplač, ale hľadaj radosť života svojho
 • stíš sa, aby gény, ktoré neplnia funkciu napredovania,
  sa rozpadli, stratili na význame,
  a energia tvojho Ja – tvojej duše,
  začala fungovať – ujala sa vlády Božej
  Myšlienky 15
 • vševediaca sieň, je sieň zvedavosti pre zvedavých,
  dokonalý internet, aby mohli prejsť do predsiene slávy = rozprávať o tom,
  a tak sa dostať do sieni Bohov = žiť to
 • nekonečná milosť je sprevádzaná tebou
 • to, čo sa ti nepáči,
  chci uvidieť tam kvet -rozkvet človeka = napredovanie
 • nečakaj kedy to budú robiť iní, sama to rob
 • už neplač, ale hľadaj radosť života svojho
 • stíš sa, aby gény, ktoré neplnia funkciu napredovania,
  sa rozpadli, stratili na význame,
  a energia tvojho Ja – tvojej duše,
  začala fungovať – ujala sa vlády Božej
 • už mĺč, už neplač,
  aby ti neušiel duchovný vlak tvojho napredovania
 • nič nie je nemožné, ale treba myslieť,
  naplniť misy sýpky prvýkrát, aby sa voda premenila na víno,
  treba trénovať, aby sme zamiešali, zamiesili chleba
 • treba ukazovať, učiť – piecť chleba, v tom spočíva božie učenie
 • to, čo sa ti nepáči, to sú tvoje energiou nabité nabíjačky, sila
  tvojho napredovania = tvoje sýpky, preto: myslí, trénuj a ukazuj
 • to, čo sa ti páči, ďakuj, že smieš: myslieť, trénovať a ukazovať
 • daj sama sebe šancu, len tak všetko zvládneš
 • neporovnávaj sa, robíš si prekážky na ceste
 • pracuj na sebe, myslí, trénuj, ukazuj,
  len tak sa budeš sama sebe páčiť
 • neboj sa nič, rob svoju prácu s láskou a život sa ti odmení
 • už sa nestaraj, ale mĺč, aby sa ti plnili sny
 • už neplač a požehnávaj, aby sa ti otvorili krásy nebies
 • už sa neboj, aby si čistila kanáliky života
 • napätie prežité s láskou otvára brány nebies
 • čistí nestratenú energiu: Ja Ti chcem len dobre,
  ja by som za teba dýchala,
  tým človek človeku berie dych života
 • požehnávaj si, a tak jedno s druhým ti naplní život
 • netráp svoje bunky hladom,
  ale pomaly dýchaj, aby krv odkysličená
 • zlý pocit urýchlene šiel do srdiečka na nákup kyslíka
 • utíš sa so svojou pravdou, narušuješ imunitný systém
 • chcem ti poďakovať zato, že si ma vypočula,
  a tak pomáhala pomenovať moju situáciu
 • neboj sa nič, rob svoju prácu s láskou a život sa ti odmení
 • už sa nestaraj, ale mĺč, aby sa ti plnili sny
 • už neplač a požehnávaj, aby sa ti otvorili krásy nebies
 • už sa neboj, aby si čistila kanáliky života
 • napätie prežité s láskou otvára brány nebies
 • stíš sa, len tak ťa prezradí láska,
  aby ti do života prišlo zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech ťa nebeský otec nesie na svojich rukách
 • nauč sa tíšiť, len tak príde láska, vykúpenie – pohoda života
 • všetko príde, daj tomu zvedavosť, trpezlivosť, lásku,
  odmena sa dostaví tvojou
  šikovnosťou zdravím, šťastím a psychickou pohodou Myšlienky 16
 • ďakujem Ti za všetkoĽ teraz viemĽ že potrebujem hĐadať stratené slnko
 • reči si preverujĽ môže sa staťĽ
  že sú to len prázdne reči:“ Trójsky kôň „
  vydieranie človeka človekom
 • reč človeka preverujĽ overuj v praxiĽ aby ťa posúvali do vyššieho levelu
  veĐakrát sa stávaĽ že reč obsahuje “ Trojského koňa“Ľ sebectvoĽ
  ktoré poznáme pod názvom = “ ďudskosť „
 • začnime sa správať podĐa univerza – “ boží univerzálny „
  pre všetkoĽ len tak náš mozog bude pracovať viac ako na 3-4 %
 • nekričĽ že sa nedἠvzdávaš sa pokroku
 • ukĐudni svoju originalituĽ aby tvoje telo sa napilo zvnútra
 • už nekričĽ neplačĽ lebo sa nezúčastňuješ Božích plánov
 • ukĐudni svoju originalituĽ aby si videl i počul jasný cieĐ
 • netráp sa pre ničĽ
  aby dielo nebeského otca si bezpochyby zvládla
 • nekričĽ že sa nedἠdaj minútu tichaĽ aby prešli suchotyĽ
  a tvoj košatý strom zarodil
 • ukĐudni svoju originalituĽ aby si dosiahla čas spásy
 • zastav sa a pozri priamo,
  aby energia duše sýtila teba aj ostatných
 • všetko čo jeĽ hĐadaj v sebeĽ aby si dosiahla spásu
 • nauč sa tíško mĺčaťĽ
  aby všetko dosiahlo svoj cieĐ a svoju výšku
 • čo sa nauč횼 je pre dobro tvojho tela
 • nauč sa mĺčaťĽ aby prišlo nové ráno pre všetko a pre každého
 • pre pokoj svojej dušeĽ potrebuješ každý deň niečo urobiťĽ
  aby cesta od tela do dušeĽ bola stále priechodna
 • na každého človeka je vytýčený časĽ
  buď ten čas využiješĽ alebo premárniš
 • človek je hotová božia bytosťĽ funguje na štyri základné prevody:
  medituj – napaĐuješ programy – nádej
  zvedavosť – otváraš programy – viera
  pochopiť celok
  pracovitosť – overuješ programy – láska
  pohyb tela
  odovzdanosť – užívanie programov
 • nepresviedčaj druhých o svojej pravdeĽ
  každý má svoju úžitkovú pravduĽ
  z ktorej vyjde na piedeslál – zdravieĽ šťastieĽ
  psychická pohoda,
  alebo všetky základné Božie vymoženosti
  strácame svojim postojom
 • ukĐudni saĽ aby energia duše hojila tvoje telo
 • už mĺčĽ už neplačĽ aby tvoja duša bola aktívny internet
 • nič sa nebojĽ lebo zanedbávaš dušuĽ
  buď zvedavἠaby si aktivovala energiu duše
 • ukĐudni saĽ aby si všetko zvládla
 • už neplačĽ ale požehnávajĽ aby si našiel svoje šťastie
 • každý má svoje esoĽ cieĐ cesty
 • ukĐudni saĽ aby tvoj systém sa rozbehol ako vláčik
 • prepáč každémuĽ kto obviňujeĽ tak náklad záťaže dávaš dole
 • pane ďakujem tiĽ že môžem rozpoznávať ovcu od Božej ruky
 • Pane ďakujem tiĽ že môžem byť pánom Božej ruky
  Myšlienky 16
 • nič nie je nemožné, treba odpúšĢaĢ, aby ti Boh mohol podaĢ ruku,
  a ty, aby si našla svoje zdravie, šĢastie, psychickú pohodu
 • ver si, aby ġa mohol Boh sprevádzaĢ
 • každý deň je na to, aby sme sa milovali,
  nachádzali miazgu, slnko nášho života
 • neobviňuj nikoho, aby si nezatratila svetlo života,
  spásy človeka
 • Boh čaká, až zanecháš obvinenie,
  dvihneš hlavu hore a nájdeš riešenia božiu ruku
 • na nikoho nepoukazuj,
  lebo ti odlieta práve tvoje lietadlo šĢastia,
  zdravia, psychiky
 • Boh urobil dokonalé dielo, pros a ďakuj
 • spása je pre každého, ale potrebuješ ju žiadaĢ
 • nekritizuj, robíš si steny väznice, hľadaj riešenia, hľadáš majstra pokroku
 • nemuč svoje Ja, lebo slnko života zatváraš do temnoty, žalára
 • boh vidí, čo prosíš,
  lebo klopeš laserom svojej mysle na dvere
  lásky vševediacej pamäte – dokonalý internet
 • pozri na svoje ruky, v nich je sloboda = čokoľvek vieš
 • za všetko ďakuj,
  dáva ti to slobodu- zdravie, šĢastie, psychická pohodu
 • nič nie je nemožné, ale Ty potrebuješ chcieĢ,
  chcenie je miazga života menom – Slnko
 • čo vieš, čo ovládaš a druhým to robí radosĢ,
  samozrejme aj tebe, máš miazgu, slnko, výživu človeka
 • aj príliš veľa lásky škodí, láska je dlhý závoj,
  ktorý privreš medzi dvere, a nemôžeš sa pohnúĢ,
  nemôžeš vyjsĢ ani odísĢ, preto pros a ďakuj,
  aby si šaty mal akurát
 • nemáš čo skrývaĢ, lebo telo skrýše nepozná, pozná iba pohyb
 • nekrič, nekritizuj, lebo vchádzaš do plynových komôr
 • raď, ale nepresviedčaj, lebo dávaš zo svojho
 • na začiatku je slovo poznania, či slovo zaznamená úspech záleží
  na denno dennom poriadku, je to dieĢa, ktoré potrebuje tvoju podporu
 • pre svoj život, potrebuješ niečo urobiĢ, len tak nájdeš svoju spásu
 • pre pokoj duše potrebuješ niečo urobiĢ, len tak nájdeš sám seba
 • čoho všetkého sa potrebuješ vzdaĢ, aby si našiel svoju originalitu
 • človek musí niečo urobiĢ, ináč zavadzia v raste druhým
 • život je jedna otrava, ale sa musíš pretvarovaĢ, aby si pred druhými
  nevyzerala čudne a nerobila debila
 • na svoj kríž sa nepripravíš, so svojím krížom potrebuješ prísĢ do cieľa
 • aby ja malý debil som nepochopil Božiu spásu
 • nechaj nás žiĢ, len tak prídeme do cieľa
 • na počiatku bolo slovo, a to slovo v mojich ušiach znelo: “ Ježiš „
  všetko je, ži, ale stíš svoju naturu, aby si počul nebeského otca,
  čiže písmeno: “ Š „
 • netlač na seba, na druhých, ale v tichosti medituj,
  pros, až objaví krok v pred
 • stíš svoje Ja, aby duch pokoja chránil a vyživoval tvoje telo
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosĢ Božia k spáse – čo znamená, k výžive tela
 • nauč sa tíšiĢ, aby duch pokoja zasadol za svoj trón,
  tak Ģa pripraví sila sama, vážiĢ si seba samu v plnom rozsahu
  Myšlienky 17
 • keď budeš pochybovať o sebe, nikdy neprebudíš svoju originalitu,
  ktorú treba brúsiť, alebo udržiavať
 • nikdy som si nemyslel, že múdrosť kráča popri človeku,
  stačí ju použiť ako vercajg
 • nepresviedčaj druhých, lebo ťa stiahnu pod čiernu zem
 • na radosť sa treba pripraviť slovom “ ďakujem „
 • hoci by ti hlavu odtrhli,
  ale pokoj duše si nedaj nikdy ukradnúť, ukradnú tvoju originalitu
 • na šťastie treba čakať niekedy aj celý život, ale treba si ho dopriať
 • depresia je len pre bláznov, ktorí chcú pre druhých to najlepšie
 • pýtaj sa, pýtaj sa, až to nájdeš staneš sa víťazom
 • každý je jedno veľké vajce, ktoré sa chvastá
 • musím byť originálny, aby nezistil, aký som hlúpy
 • prečo nežiť, keď sám život svoju veľkosť ponúka
 • na začiatku je slovo,
  príde ako špinavý diamant,
  a ty sám ho potrebuješ vybrúsiť
 • pre niekoho som gombík čarovný,
  pre druhých kameň, ktorý ho tlačí do hrobu
 • nečakaj na druhých, lebo oni majú iné poslanie
 • pre niekoho som zafír, diamant,
  znamenám všetky poklady sveta,
  pre druhých som príkaz,bude to, čo on rozhodne
 • každý má svoju pečať, neexistujú dva
 • horami musíš kráčať, cez tŕne chodiť,
  až nájdeš kvet spásy v hore, v údolí,
  alebo v úplnej priepasti
 • nerob zo seba strašidlo, keď máš Božiu dušu plnú diamantov
  a všetkých zhmotnených minerálov,
  každý svojimi tajnými chodbami,
  bludiskom, potrebuje sa vymotať sám
 • chyť všetko do svojich rúk,
  blúdisko bude len úsek cesty, ktorý si zvládol
 • pre jedných som nezaujímavý, pre druhých som ich vášňou
 • učiň niečo, aby som si ťa mohol vážiť
 • nekrič na mňa, už nechcem byť krpatý,
  chcem sa dostať zo zimy a začať novú jar
 • poď ku mne blízko, aby som odhalil tajomstvá života
 • nenič svoje tajomstvá, nechaj ich sklíčiť,
  aby nevedomosť človeka začala odhaľovať taje života
 • prestaň sa báť, len tak opustíš vinu a nájdeš spásu
 • prestaň sa mučiť, zimu nikdy neprekročíš,
  stále ťa bude držať v okovách
 • stíš sa, len vtedy príjmeš pastiera,
  ktorý bude zaháňať tvoje myšlienky, ako ovce do košiara,
  ktoré môžeš dojiť, dávajú ti materské mlieko
 • stíš sa, len vtedy prichádza spása napredovania,
  pokory odhaleniu tajomstvá pravdy
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti mohol nad tebou držať ochrannú ruku
 • všetko je, bolo aj bude, len cez detskú zvedavosť a trpezlivosť,
  si to od univerza vyžiadaš
  Myšlienky 18
 • nekrič, že sa nedá, strácaš sám seba
 • ukľudni svoje emócie, ide ti o všetko, strácaš svoju osobnosť
 • prestaň sa trápiť, aby energia duša mohla v tebe kráľovať
 • utíš svoje myšlienky, aby sila vzrástla v tebe
 • prestaň sa ľutovať, aby si mohla spoznať krásy Boha
 • ukľudni svoje vedomie, aby sa podvedomie
  mohlo vyčistiť a tak, sa staneš sama sebou
 • pokľakni, keď nevieš, len tak ti vyjde slnko spásy
 • utíš svoje vedomie, aby mier dostal silu v tebe
 • každý problém treba riešiť – tak zaniká problém, vzniká profesia
 • riešený problém je cieľ našej cesty – svetlo nášho vnútra,
  duchovná výživa nášho tela
 • si pánom svojho Ja, pánom svojich ciest, pánom svojich profesií
 • problém je neznalosť profesií – pestovaná lenivosť
 • pýcha je sopka nášho vnútra
 • lakomosť je tvoja púšť
 • závisť je tvoja mucholapka
 • hnev znamená súdiť, nerozvíjať profesie
 • obžerstvo – porobiť všetkú prácu za druhých
 • smilstvo – robiť šľapku, robiť zdarma,
  lebo mám to rada, tak sa sám zneužívam,
  robím druhým zlatú rybku – zneužívanie šikovnosti človeka
 • báť sa – robiť sediacu žabu na prameni,
  zabíjať svoju hadiu silu – svetlonosnú profesiu – ducha činu
 • ukľudni svoje Ja, aby ťa duch milosti mohol nosiť na svojich rukách
 • nekrič, že sa nedá, aby ti duch sily, mohol odovzdať silu
 • ukľudni svoje Ja, aby si zažiarila svojou originalitou
 • neplač, že sa nedá,
  vzdávaš sa najväčšej sily, svojej vlastnej duše
 • nekrič, že sa nedá, len sa stíš,
  aby energia duše odovzdala potrebné látky
 • neplač nad tým, čo ti nie je z neba dané
 • utíš sa, aby sa tvoj duch mohol vyliečiť, vyslobodiť
 • utíš sa, len tak prejdeš cestou spásy,
  dopraješ svojmu telu zdravú výživu
 • neplač, ale rešpektuj univerzum,
  aby si na ceste spásy,
  nezostala stáť na jednom mieste nezakrpatela
 • nekrič, že sa nedá, len sa stíš,
  aby energia duše odovzdala
  prepotrebné látky pre telo
 • ukľudni svoje Ja,
  aby energia duše chránila tvoj vzácny organizmus
 • prestaň sa ľutovať, lebo vypínaš dušu a chradne ti telo
 • nauč sa stíšiť, aby nebeský otec mal vždy prednosť
 • neber veci vážne, uštveš sa ako kôň
 • nauč sa ho nevšímať, potom urobí všetko pre teba
 • pokľakni a ďakuj za všetko, vo dvojici se to lepe táhne
 • nauč sa mĺčať, tichosť prináša dary ducha – liečivú silu
 • nečuduj sa ničomu, nestaviaš cigánsku kuču, ale boží palác
  chceš byť jeho členom? Ukľudni sa,
  cez pokoru to zvládneš, táto energia si potrpí na čas
  Myšlienky 19
 • neverím, že človek môže byť taký šťastný
 • poďme plesať,
  aby sme žili farebne skutočne vo všetkých odtieňoch
 • na šťastie sa treba pripraviť,
  vyzbrojiť ako pevnosť – skutky človeka
 • nekrič, že sa nedá, len sa stíš,
  aby energia duše odovzdala prepotrebné látky pre telo
 • ukľudni svoje Ja, aby energia duše chránila tvoj vzácny organizmus
 • prestaň sa ľutovať, lebo vypínaš dušu a chradne ti telo
 • nauč sa stíšiť, aby nebeský otec mal vždy prednosť
 • neber veci vážne, uštveš sa ako kôň
 • nauč sa ho nevšímať, potom urobí všetko pre teba
 • pokľakni a ďakuj za všetko, vo dvojici se to lepe táhne
 • nauč sa mĺčať, tichosť prináša dary ducha – liečivú silu
 • nečuduj sa ničomu, nestaviaš cigánsku kuču,ale boží palác
  chceš byť jeho členom? Ukľudni sa, cez pokoru to zvládneš
  táto energia si potrpí na čas
 • nestačí prosiť, ale ďakovať, že smieš
 • ďakuj, že si ho mohla vypočuť
 • nekrič, že sa nedá, odvracaš sa od Nebeského otca
 • utíš sa, tak otváraš brány k Nebeskému otcovi
 • poslanie človek si vyberá,
  a ty si si vybral takýto úkol
 • nevyhováraj sa na nikoho,
  každý potrebuje niečo prijať a niečo odovzdať
 • všetko má svoju cenu, luhár dostane cenu luhára,
  boží pastier dostane najvyššie
  vyznamenanie – titul božieho dieťaťa
 • už neplač, ale pozeraj reálne na svoj život
 • každý má svoje oči, originálny pohľad na život
 • neplač, nepresviedčaj, lebo krpateješ ty aj tvoje okolie
 • dvihni hlavu hore a požehnávaj, aby si ďalej kráčala ako kráľovna
 • stíš sa a uvidíš, čo máš vidieť,
  požehnávaj, osedlávaš si Nebeského koňa
 • všetko má svoj čas, nenechaj ho ujsť
 • na všetko sa treba tešiť, potom to vyjde
 • povzbudzujte ma,
  aby som svoje šťastie vedela naplno prežiť
 • Božiu milosť si treba zaslúžiť
 • poďme sa ľúbiť, potom život bude krajší
 • neverím, že človek môže byť taký šťastný
 • poďme plesať, aby sme žili farebne skutočne
  vo všetkých odtieňoch
 • na šťastie sa treba pripraviť,
  vyzbrojiť ako pevnosť – skutky človeka
 • všetko má svoju cenu, luhár dostane cenu luhára,
  boží pastier dostane najvyššie vyznamenanie – titul božieho dieťaťa
 • už neplač, ale pozeraj reálne na svoj život
 • každý má svoje oči, originálny pohľad na život
  Myšlienky 20
 • každý si ustelie svoj život, čas ukáže, čo do postele dal
 • život sa potrebuje žiť naplno,
  každý deň treba pre to, niečo urobiť
 • všetci sa pretvarujú a nežijú ako majú
 • prestaň si nahovárať, že pomáhaš, uč
 • ukľudni sa, aby tvoj život zarodil
 • prestaň plakať nad rozliatym mliekom,
  to sú semená Nebeského otca,
  nechaj ich zarodiť
 • každý má na výber, buď bude ako krysa, alebo poriadny človek
 • každý so svojim šťastím sa potrebuje vypracovať
 • prepáč, až som v tvojich očiach urobil chybu,
  urob lepšie, ako ja, ja som sa zmýlil
 • poďme všetci, urobíme viac
 • nenúť ma do ničoho, aby som mohla rozkvitnúť
 • poďme spolu plesať, aby sme využili krásy života
 • poďme sa baviť, nech nám život neutečie
 • starajme sa o svoje šťastie, aby ho nič neunavilo
 • každý si posteľ stelie sám
 • mám tajný sen žiť naplno, pýtam sa ako?
 • nekrič, že sa nedá, lebo ťa šťastie opustí
 • nauč sa zo života vyžmýkať všetko
 • život chyť, lebo ti utečie
 • pre pekné oči a pekný úsmev žiť sa oplatí
 • nenariekajte, že sa nedá, sami ste sa do toho radu postavili
  svojou lenivosťou a spoliehaním na druhých
 • nekrič, že sa nedá, berieš si dych života
 • všetkým a každému odpusť, odpúšťaš sebe
 • ukľudni svoje emócie,
  aby energia duše čistila tvoje podvedomie
 • ukľudni svoje Ja,
  aby duch spravodlivosti mohol konať svoju spravodlivosť
 • pokľakni na svoje kolená, daj všetkému hold za dokonalosť Božiu
 • ukľudni svoje myslenie, aby si mohla surfovať v Božích vodách
 • pozri na všetko priamo, zoznamuješ sa s novou receptúrou
 • ukľudni svoje Ja, duch svätý robí zázraky. “ Zreješ a vyzrievaš „
 • nekrič, že sa nedá, všetko chce svoj čas,
  začínaš od semena spásy -zvedavosť
 • uč sa milovať, potom ti energia vyzrie
 • prestaň sa trápiť, aby si chránila svoje telo
 • nauč sa milovať, a priznaj si, že práve toto ti mozog neberie.
  Prečo? Tvoj rod, tvoje gény s tým mali vždy problém, medituj a odpúšťaj.
 • pre život v tele treba urobiť všetko, až na druhých spoliehaš,
  tvoje Ja sa rozsypáva na popol
 • pre krásu človeka treba niečo urobiť, vyžmýkať ho ako sa dá,
  aby si uvedomil svoju silu, učiť ľudí okolo seba,
  tým prebúdzaš v človeku jeho originalitu
 • na začiatku je slovo, kritizuješ cestu k spáse – strácaš,
  hľadáš ponaučenie a riešenia, hľadáš cieľ svojej cesty
 • stíš sa, len tak príde skutočná spása tvojho tela – manna pre tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je materiál, pre vyvolených liek
 • prestaň sa báť, vypínaš si energiu duše, buď zvedavý ako dieťa
 • nauč sa stíšiť, spolupracovať s Bohom
  Myšlienky 21
  Jarmok 27.08.2015
 • všetko je tak, ako má byť, za úspech potrebuje človek bojovať
 • na nikoho sa nespoliehaj, vieru brúsiš svojou originalitou
 • všetko má svoj čas, čas tvorby a čas odpočinku
 • na všetkom treba pracovať, brúsiť ako diamant, len vtedy je šperk hotový
 • keď chceš byť niekým, musíš obetovať aj rodinu, aby si rodinu našiel
  vo svojej žene a vo svojich deťoch, ale všetko je len určitý čas
 • prekroč svoj tieň, aby si mohol byť niekým
 • prestaň sa trápiť na blbostiach iných, uteká ti tvoja realita, realizovať sa
 • na počiatku je slovo, ktoré možno doviesť do úspešného konca,
  to slovo potrebuje hľadať originalitu, objavovať sám seba
 • prečo ľudia sú tak zlí? Nežijú svoju originalitu, ale sa opičia po druhých
 • načo žijem, život je jeden veľký trapas, neviem sa stíšiť,
  len plním niečie sny, niečie príkazy
 • na všetko sa človek potrebuje vysrať, lebo ťa privalí ako ťažký kameň
 • pokoj človeka je najväčší úspech, nachádza sám seba, svoju realizáciu
 • na začiatku je slovo, pribalená je sila slova,
  nauč sa na sile slova voziť seba aj blížneho
 • pre niekoho nič, pre druhých radosť,
  neber radosť druhým, lebo nedostaneš nič
 • otec je naša nevedomosť, matka je naša realizácia
 • na svet sa potrebuješ tešiť, len tak ťa odmení, ďakuj za všetko,
  aby odmena bola stále sladká, nie spálená
 • nauč sa v pokoji žiť, len tak nájdeš svoju spásu
 • prečo, načo používajú zablokovaní ľudia, prečo – pre pohyb tela
  načo – pre udržanie zdravého tela
 • na všetko sa potrebuješ tešiť, ináč ťa porazí, si v plynovej komore
 • pre každého človeka je miesto, ale nesmie sa správať ako čierna diera
 • negatívna myseľ, postoj ku čomukoľvek
 • repetovanie – mám rada, ale z toho nevyžijem,
 • pre pokoru som už veľa urobila, žije sa mi lepšie
 • prečo sa trápiť, keď si môžeš užívať
 • pre pokrok človeka potrebuješ prispieť svojou maličkosťou
 • na začiatku je slovo, nevedomému človeku nepovie nič, vedomému
  človeku otvorí bránu napredovania jeho úspechu
 • prečo ukazovať prstom, vlastný prst ťa zabije
 • na nikoho sa nedá spoľahnúť, každý chce len smotanu
 • nekrič, že sa nedá, staviaš svoju vlastnú šibenicu
 • na začiatku je slovo, ktoré má medzi riadkami napísané – tvoja spása
 • veľkosť človeka je v jeho originalite
 • pre koho pracuješ, s tým človekom ti rastie tvoja originalita
 • prečo život nechať len tak, keď si môžeš zatrkať
 • prečo niekomu veriť, keď ho môžeš oklamať pre svoj prospech
 • uč sa stíšovať, aby si našla svoje vykúpenie
 • prekonaj sám seba, len tak budeš šťastný
 • prečo funec, dopraj sebe a ži
 • žiješ len raz,
  na jeden pokus ťa zaradí vesmír do kategórií
  úspešných alebo zatratených
 • prepáč, keď ti bijem do oka,
  bije ti tvoja krv, aby si ma prijal
 • čas nikoho nekarhá, čas koná
 • ukáž, čo vieš, aby si naplnil, svoj čas
 • za seba potrebuješ bojovať, ináč sa utopíš
 • prekroč sám seba, aby si vyformoval seba
  Myšlienky 22
 • všetko má svoj čas, dávaj všetkému nádej,
  alebo v sebe nádej stratíš
 • keď niekto vyzdvihuje svoj kríž,
  dostane s ním po svojich krížoch
 • neobviňuj nikoho, lebo ťa to privalí do hrobu
 • pre všetko a pre každého je pripravená moc a sláva,
  alebo kríž a palica, každý si vyberá sám,
  náčinie si vyberá každý sám
 • nedaj sa odradiť ľuďmi, ktorí majú svoju pravdu, brzdia pokrok,
  vývoj človeka a chcú od teba večný spánok, krpatenie
 • drž sa zubami, nechtami svojej cesty a túžob, aby kritika –
  večný spánok, ťa neuspal na veky
 • o rozkvet svojej osobnosti potrebuješ bojovať, veriť si, aby si rozkvital
 • nechaj ma myslieť, aby som sa ukázala v celej svojej paráde
 • hodiny šťastia ti ukazujú tvoj čas – tvojich krokov pre svoj vývoj
 • na začiatku je slovo, prichádza ako nádej,
  buď nádej príjmeš, alebo ťa nádej opustí
 • na všetko sú dvaja, začínajú a dvaja končia,
  ako skončia, odhalí čas
 • pros, aby milosť nebeského otca zažiarila v tvojom srdci
 • ukáž, čo vieš, aby tvoja energia bola priechodna
 • na nikoho sa nespoliehaj, strácaš kvalitu života
 • pre svoju spásu urob všetko, aby si sa mohla radovať
 • únik zo života je smrť
 • každý sám nad sebou potrebuje zvíťaziť,
  cestou 12 krokov, aby stal pred bránou cieľa
 • stíš sa, aby si aktivoval energiu duše
 • nauč sa tíšiť, tichosť je užívanie lieku duše
 • prestaň sa trápiť, stíš sa,
  aby si z diaľnice odbočil domov
 • stíš sa, len tak ťa za ruku zoberie anjel,
  aby ťa priviedol k otcovi
 • stíš sa,
  len tak príde vyložená sviatosť oltárna – tvoje úspechy
 • nauč sa tíšiť, aby si pustila mannu z duše do tela,
  pre krajší zajtrajšok
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si pomnožila krásu z čias minulých,
  prítomných a budúcich
 • nauč sa tíšiť,
  aby ťa anjel vyviedol z každého otroctva,
  nedôvery v druhých
 • stíš sa, len tak príde Ježiš – dobré slovo
 • nauč sa tíšiť, aby si používal liek duše
 • stíš sa, aby energia ducha ťa sprevádzala
 • nekrič, že sa nedá, stíš sa, aby sa ti otvorili dvere pokoja
 • stíš sa, aby energia duše, hojila tvoje boľavé telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je materiál, liek pre tvoje telo
 • stíš sa, aby si bola pri zdroji energie
 • nekrič, že sa nedá, nepoužívaš dary ducha,
  stíš sa, aby ti anjeli boli na pomoci
  Myšlienky 23
 • na začiatku je slovo, mikroorganizmus, ktorý svojou pozornosťou
  zväčšuješ, až nájdeš cieľ, svoju spásu
 • pre pokoj svojej duše použí všetko, modlí sa, pros,
  čakaj až príde deň tvojej spásy
 • pre pokoj duše
 • na začiatku je slovo o význame, buď význam pochopíš a obšťastní ťa,
  alebo význam nepochopíš a urobí ti bolesť
 • všetko sa skrýva v mikroorganizme, každý človek svojou mysľou aktivuje
  zvedavosťou rast, až cieľ odmietaním začína hniť, až hnije nadšením
  a šikovnosťou páli až zhorí, ľahostajnosťou k druhým plesnivie
  až splesneje
 • prečo mi ľudia ubližujú, veď ja nikomu nič nerobím
 • mám svoju pravdu, muž odo mňa odišiel, lebo nám nefungoval sex
  ja som nechcela a on furt
 • som z toho zúfalá, lebo sa hanbím, že som mužovi neroztiahla nohy
 • Bože pomôž mi, iste je všetko založené na sexe
 • keď som bol malý, rozmýšľal som ako dieťa
 • keď som sa stával mužom, videl som, že som muž, chýbala mi
  zodpovednosť, teraz cítim zrelosť, chcem sa stať zodpovedný
 • pre koho som, aby som ho potešil? Čím ho chceš potešiť?:
  “ Že som „
 • som rodina, ktorá dáva novú úlohu svetu
 • prečo neži, ale trpieť?
 • nelietaj v oblakoch, ale hraj na svojej lutne, hudba ťa zavezie domov
 • ožívaj svoju bunku svojou zvedavosťou
 • na začiatku je slovo – zrno , malé slnko, až riešiš, nájdeš celú
  rozvetvenú rodinu slnka – zarodí sa
 • život je jeden veľký chaos s maličkou – tvojou nevedomosťou
 • každý detail zasiahne tvoj strom života, konárik stromu šťastia –
  človek v rozvoji, konárik krízy – suchý, plesnivý
 • pre niekoho som všetkým, pre niekoho ničím
 • nehovor, že sa nedá, zlomí ti to srdce
 • keď máš lásku, všetko dokážeš, lebo si majiteľom slnka
 • pozeraj, kto sú tvoji známi, a čo robia na tvojom strome života
 • pozeraj, čo môžeš, potom ťa strom života odmení
 • nájdi pokoj, nájdeš oázu svojej duše
 • dávaj pozor, čo si myslíš, tvoj anjel odhaľuje cestu, alebo ťa zahalí
  hmlou, záleží čo je v tvojej mysli – anjel
 • pozeraj na všetko múdro, anjeli ti ukazujú cestu, a jej význam
 • na nikoho nespoliehaj, lebo ťa zradí a teba zasype čierna zem
 • o všetkom potrebuješ vedomosť, lebo sa ti nekonečné vypomstí
 • pre niekoho odpad, pre druhých pokrok
 • nič nie je zadarmo, musíš sa sám pričiniť
 • prečo kričať „prečo“, pozoruj a staneš sa víťazom
 • nepochybuj, otváraš padací most- svoj vlastný hrob
 • nekrič, že sa nedá, všetko je božie dielo, v ktorom sa potrebuješ vedieť
  orientovať
 • na začiatku je slovo, ktoré ťa dá do prvého radu,
  alebo skryje pod koberec
 • človek je taký … daj mu niečo zadarmo, a on urobí z teba žobráka
 • nedaj nikomu ani cent zadarmo, prišiel si o tesnenie,
  či bude voda po kvapkách kvapkať, alebo časom ťa kvapky utopia
 • moja skúsenosť je taká – buď tvrdý na seba, zder druhých a ty si budeš
  užívať
 • na začiatku je slovo – sadáš na výťah, keď kritizuješ, vyskakuješ z výťahu
  a potom sa čuduješ, že živoríš
 • nikto ti nedá nič zadarmo, o všetko sa musíš pobiť, že koľko percent
  z chleba bude tvojich, žeby si deň s úctou prežil
 • nekrič, že sa nedá, lebo väzníš si dušu, pros, aby si vyslobodil dušu
  Myšlienky 24
 • ja sa len predvádzam, aby si ma všetci uctili, som sám jak pajac
  lebo ľudia nežijú, ale na život sa len prizerajú
 • neprešla noc, ktorá skrýva tajomstvá, aby bola pripravená odovzdať
  tajomstvo, ale niet komu
 • počkaj na všetko, aby ti múdrosť kvapkala, ale keď kritizuješ, máš deravý
  pohár, a všetko sa ti vyleje
 • nekrič na druhých, ale na seba, na svoju genetiku a návyk, aby prežiarila
  tvoja originalita
 • prestaň plakať, aby si cez sĺzy všimala poslanie pokroku
 • už mĺč, už neplač, ale požehnávaj, aby si zhmotnila Božie požehnanie
 • počkaj, kým sa nádej naplní a príde rad na vieru a lásku
 • uč sa z maličkostí, lebo veľké veci sa staviajú z maličkostí
 • nezúfaj, ale stíš svoje Ja, aby si stolovala s Pánom ježišom
 • ukľudňuj svoje Ja, aby cesta krvi bola vyhladená vedomosťami
 • pokľakni ako Ján Pavol II, len vtedy užívaš milosť Nebeského otca
 • umĺč svoje frfľanie, aby si netýrala svoje bunky, dávaj pozor
  na vyvyšovanie, aby si druhýkrát netýrala bunky
 • pros a ďakuj, v tom je skrytá sila Nebeského otca
 • pokľakni na svoje kolená, aby si mohla piť zo studne pokroku
 • utíš svoje Ja, aby si zvíťazila sama nad sebou
 • pouč sa z chýb, tak vyčistíš svoju krv, aby si sa páčila sebe samej
 • požehnávaj druhých, to je najlepšia detoxikácia tela
 • nekrič, že sa nedá, uspíš svoje Ja, svoju dušu
 • mĺč, aby sa práca zdarila
 • ukľudni svoje Ja, aby nádej rozžiarila v tele pokrok vývoja
 • neplač nad rozliatym mliekom, keď sa pokus nezdaril, ale vstávaj a skúšaj,
  až prídeš do zdarného konca
 • nič nie je stratené, ver si, aby si našla šťastie
 • už nekrič, že sa nedá, ale požehnávaj, aby tvoj život mal pevný zmysel
 • utíš svoje Ja, aby zvuk duše zasiahol tvoje genetické telo, a tak
  si mohla urobiť zázraky
 • na nikoho neskladaj vinu, je to proces k večnej spáse
 • užívaj si život pozitívnou mysľou
 • načo je život, je to len veľký klam, ktorý jeden druhého vzájomne likviduje
  ako divá zver
 • prekroč svoj tieň, a stratíš svoje osobne Ja
 • rodina je na to,,aby si mohol s ostatnými dôkladne manipulovať
 • nezabiješ ty, zabíju teba
 • život je len jeden veľký klam, fraška, kde sa ľudia hrajú na spravodlivých
  tŕpiacich a bojovných – súdených
  Ako prebudiť v ňom cit
  V ňom žiadny cit nie je. Jeho cit je devastovaný jeho matkou,
  keď odpustíme matke, vráti sa mu cit. Tak je vychovaný, tvrdý,
  majetnícky, majetok je viac ako človek? Ako pomôcť deťom
  s takým otcom? Modliť sa za nich, oni rýchlo prídu na to, čo
  je živé a čo je zhnité. Hľadaj všetky možnosti všetkých ľudí,
  všetkých vekov
 • stíš sa, len tak príde energia duše, aby ti uzdravila telo
 • prestaň sa zaoberať výčitkami, aby si našla pokoj – zdravie
 • stíš sa, príde energia spásy – poznanie
 • všetko je, bolo aj bude, nauč sa otvárať si dvere do božieho obchodu: “ Pros a ďakuj „

Myšlienky 25

 • ukľudni svoje srdce, aby si mohla prežiť
 • život je plný prekvapenia, človek s cítením vyhasína
 • nenechaj sa odstaviť na vedľajšiu koľaj: “ Medituj – pros, stáva sa z teba
  vlak – expres
 • požiadaj Nebeského otca o spásu duše, úplne prebúdzame Adama- dušu
 • nenechaj sa prekvapiť, to len Nebeský otec hýbe s hviezdami, aby každá
  sa ukázala v celej svojej kráse
 • prekonaj clivotu, zapínaš slobodu myslenia
 • nekrič, že sa nedá, uspávaš Adama, gény ťa ťahajú do hrobu
 • prestaň plakať nad rozliatým mliekom, je to ponuka do vyšších levelov
 • stíš sa, aby si objavila svoje pravé šťastie, ktoré dáva človeku slobodu
 • nič nie je náhoda, pros – štartuješ energiu
 • ćakuj – udržiavaš energiu
 • nič nie je náhoda, každý za svoje zdravie, šťastie, psychickú pohodu
  potrebuje bojovať cez slová: “ Pros a Ćakuj „
 • na všetko potrebuješ čas, aby energia vyrástla, vytvorila si svoj priestor,
  a tak mohla slúžiť na nič sa nemôžeme vyhovárať, všetko má
  svoj začiatok slova “ Prosím „, všetko má svoj cieľ slova “ Ćakujem „
 • všetko má svoj čas, všetko si treba vymodliť
 • na nič sa nevyhováraj, lebo podceňuješ Božie milosrdenstvo
 • každá chvíľa je na to, aby sme sa milovali, seba blížneho, činnosť
 • ukľudni sa, aby večná milosť ti pramenila z tvojej vlastnej duše
 • prestaň sa starať, staň sa božím dieťaťom, začni obdivovať, tým sa
  zdokonaľuješ a učíš
 • nehovor, že druhí to majú ľahšie, ale Ty pozeraj, čo pre túto chvíľu môžeš
  urobiť
 • nenič sa kritikou, ale odmeň sa zvedavosťou, tak budeš žiť pokrokovo
 • nauč sa mĺčať, tvoja duša duch prehovorí – príde nápad, receptúra
 • ukľudni sa, aby si otvoril knihu – sebe božie požehnanie
 • nauč sa meditovať, aby ťa Boh mohol požehnávať
 • ukľudni sa, aby božie milosrdenstvo odmenilo ťa Božou korunou
 • nekrič, že sa nedá, duchovné rodenie bolí
 • neplač, že sa nedá, podvihni svoj zrak zvedavosti, aby si spoznala
  možnosti a videla úspechy svojho života
 • nekrič, že sa nedá, pokľakni a spôsoby sa nájdu
 • utíš svoje kráčajúce srdce a nájdeš pochopenie pre seba aj druhých
 • všetko má svoj čas rastu, čas zrelosti a čas vytrvalosti
 • neplač, že sa nedá, na všetko potrebuješ tím ľudí, ktorí prácu urobia
  ale Ty potrebuješ múdro veliť
 • nekrič, že sa nedá, ľudí si treba vychovávať, nepovoliť, aby bolo
  v poriadku tesnenie
 • ukľudni sa, zadaj prácu a prísne kontroluj, všetko potrebuje
  sadnúť na mieru
 • tíško mĺč a vyžaduj od nich stanovené povinnosti, za dva mesiace
  sa rozkekešili lážom, plážom, potrebujú vojsť do svojich koľají
 • nekrič, že sa nedá, prídu časy, kde uvidíme svoju spásu
 • ukľudni svoje Ja, aby si žila rozumnejšie
 • nečakaj na druhých, že to urobia, popros, pouč, nepočúvaj šomranie
 • nič nie je jednoduchšie, ako niekoho na smrť vystrašiť, aby si mal z toho zisk
 • všetko je, bolo aj bude, dura truľa nájdeš na každom kroku, ktorý sa o teba postará
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech všetko nájde svoju spásu – čistotu génov
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prejaví milosť božia a uvidíš zázraky, lebo každý je zázrak – dielo božie
  Myšlienky 26
  oni sa potrebujú do poriadku zaľúbiť
 • už nečakaj na druhých, ale veľ
 • pomôž sebe, pomáhaš aj ostatným, posúvaš sa ďalej
 • požehnávaj, aby si otvárala dvere do raja
  Dvanásť znamení prúdia našou krvou
  0.- Krv vylúčila odpad do kapilárov
 1. Kozorožec
 2. Vodnár nádej, práca so stolicou, pohlavné orgány =
 3. Ryby tvorivosť, očisťovanie krvi, cesta z temnoty von
  Krv sa dostala do tuje žily
 4. Baran
 5. Býk viera, napĺňovanie srdca krvou, aby srdce bolo
 6. Blíženci vždy plné detskej zvedavosti
  Krv, cez našu žiadosť z duše dostáva informácie pokroku, nakúpili sme
 7. Rak
 8. Lev láska = pohyb, nabitá energia sa dostáva do aorty,
 9. Váhy aby v plnej sile odovzdala vlásočniciam okysličenú
  a informačnú krv
  Krv čistá nabitá, sa dostáva do vlásočníc
 10. Panna
 11. Škorpion životná sila, stolovanie krvi “ hodujú „, bunky dostávajú
 12. Strelec to, čo si myslel, hovoril a robil
 13. Potrava v ústach bunky
  Ježiš je život krvi v tvojich cievach, každý sa sám posúva s blížnymi, lebo
  vyžarujú silu činnosti v krvi
 • prestaň sa trápiť za sprostosti, ničíš seba, celú svoju rodinu, to nie si ty
 • uč sa milovať, aby ťa Boh neodvrhol za tvoje odsudzovanie
 • nauč sa milovať, aby šťastie v tvojich rukách neprestalo dýchať
 • nekrič, že sa nedá, lebo strieľaš do Nebeského otca svojou vlastnou vinou
 • utíš svoje Ja, aby Nebeský otec mohol upratať tvoje podvedomie, stíš
  svoje emócie, aby duša pohojila, vyliečila ranené telo
 • prestaň sa trápiť za nezmysly, ubližuješ sebe a nerastieš Ty, ani tvoji blížni
 • staň sa sama sebe víťazom, ale mĺčať je liek duše
 • nechaj každého ísť svojou cestou, lebo zatracuješ si život
 • nehraj sa na vysokú dámu, lebo zrkadlo ti ukáže, kde je tvoje miesto
 • prestaň sa starať, lebo Boh ťa už dávno opustil
 • nie si nič, len prázdny hrob
 • neplač, že sa nedá, lebo duch pravdy spí
 • nauč sa milovať, aby duch slobody mohol hojiť tvoje rany
 • staň sa sebe víťazom nad emóciami, len tak spasíš svet – svoje telo
 • nauč sa milovať, sedávať s duchom pravdy za jedným stolom,
  je to Nebeský otec
 • už nekrič, lebo Boh ťa opúšťa
 • staň sa tieňom, aby druhí mohli okolo teba prejsť
 • zostaň stáť, lebo padáš do priepasti
 • utíš svoju maličkosť, aby si sa stal človekom, lebo si padlý anjel
  Myšlienky 27
 • nechaj ma odísť, sám sebe ubližujem
 • staň sa tieňom, lebo si pod priamou paľbou svojho osudu
 • uč sa milovať, aby duch pravdy nebol odvolaný z tvojich služieb
 • nauč sa milovať, aby ťa neopustilo tvoje vydreté šťastie
 • nechaj ma žiť, potom bude život tvoj
 • ukľudni svoje emócie, aby krása začala rásť a kvitnúť
 • prestaň sa starať, aby si neostala sama
 • na začiatku je slovo, slovo pochopenia je slovo spásy
 • nekrič, že sa nedá duch pravdy je stále s tebou, je to tvoj osobný učiteľ
 • staň sa pre seba víťazom, obdaríš seba, obdaríš svet – svoje fyzické telo
 • nauč sa, čo je láska – pohyb, preto stíš sa, aby svetlo pravdy sa rozsvietilo
 • nauč sa milovať všetko, čo treba objaviť, čo treba dokončiť,
  čo treba udržať
 • nekrič, že sa nedá, spása slova vyzerá ináč
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby svetlo duše sa rozsvietilo v plnej tvojej kráse
  a v plnej tvojej sile
 • nehuč, je to tvoja zatratená energia
 • staň sa pre seba kňazom, Ty kážeš, ktoru cestou pôjdeš
 • netrať čas pochybnosťami, za pochybenie draho platíš
 • buď neúnavná vo svojom vývoji, rozžiaruješ svetlo duše
 • prestaň sa starať, aby si objavila spásonostné zátišia
 • ukľudni svoju originalitu, potom odhalíš tajomstvá tvojej duše
 • prestaň sa starať, otravuješ seba aj druhých
 • nečakaj, že za teba niekto niečo urobí, bez pohybu si kríž na
  svojom hrobe
 • nestačí prosiť, treba aj ďakovať – nachádzať cieľ cesty
 • prestaň nerváčiť, odsúdiš seba aj iných na večnú popravu duše
 • nauč ma milovať, a život ťa odvďačí
 • prestaň ukazovať prstom, spáliš si stoličku, štúdium u nebeského otca
 • všetko chce svoj čas, čas rastu, zrelosti – tvoja šanca zblížiť sa
  s Nebeským otcom
 • na nikoho čas nečaká, je to tvoja lopta, ktorá mieri do cieľa –
  lebo ťa zaujíma riešenie, alebo je výpaľníkom pre druhých
  na obtiaž
 • nesúď, lebo Boha si poslala do horúceho pekla, nepočuješ jeho
  klopanie
 • nauč ma milovať, potom budeš mojou navigáciou, aby som prišiel
  do cieľa
 • prestaň sa trápiť, zničíš seba, svoju originalitu, neprídeš tak do cieľa
 • stoj a pozeraj, na všetko dostaneš časom odpoveď : “ detskú, dospelú
  stareckú.“
 • nauč ma milovať, aby som mohla prežiť
 • som tu, aby som svojou maličkosťou prispievala do vienka
 • nekrič, že sa nedá odvrácaš od seba Božiu tvár
 • nauč ma milovať, aby som sa ti mohol odvďačiť pochopením
 • nekrič, že sa nedá, Ja ti poviem ako, kde a jak
 • prestaň sa naparovať, odstrihnem ti krídla
 • stači s ľuďmi pekne, všetko pre teba urobia
 • nehuč, nezabavuj ma, Ja mám svoj život
 • čo myslíš, čo ti poviem, ženu len treba poriadne….
  a tak ti urobí, čo ti uvidí na očiach
 • žena musí počuť medzi nohami…. potom tancuje
  ako ty pískaš
 • a tak si žijem lážom, plážom bez zodpovednosti,
  Myšlienky 28
 • som najlepší priateľ akého svet videl
 • uč sa milovať, aby nebeský otec, otvoril ti srdce – tak uvidíš
  cieľ cesty
 • nauč sa milovať, aby Nebeský otec otvoril ti srdce, všetko
  má svoj tenký ľad
 • nauč sa milovať, viď svoje povinnosti, viď svoje starosti, pozeraj
  posteľ, v ktorej spíš, aby ti šťastie neutieklo z domova
 • nauč sa milovať, nie zúfať, aby si druhým nebrala šťastie domova
 • nauč sa tíšiť, aby si druhým nepozerala do hrnca, a žila len z cudzej vône
  každý si svoju vôňu vysníva, vytvorí, vychodí, prináša cez svoju originalitu
 • stoj a netráp sa, uteká ti život pomedzi prsty
 • netráp sa, najviac ubližuješ sebe
 • netráp sa pre nikoho, nikto za to nestojí
 • učiň sám seba šťastným, neskrývaj sa za nikoho, za nič
 • čo je šťastím? Mať rodinu, mať kamarátov, mať prácu, mať
  dobrých učiteľov, mať silných vodcov, aby nám vedeli chyby
  odhaliť
 • prestaň sa trápiť, žiaden život za to nestojí, kopeš si hrob
 • si láska môjho života, si moja rodina, si mojim všetkým
 • uč sa tíšiť, aby si videla i počula moje potreby
 • nauč sa tíšiť, aby duch pravdy ťa mohol rozveseliť
 • nauč sa tíšiť, aby duch pravdy ťa mohol i celú tvoju rodinu
  nosiť na svojich rukách, v každom živote je kríza, otváranie
  nových nádejí, nového poslania, obstojíš – budeš sa smiať
  neobstojíš – budeš plakať, voľba je na tebe
 • prestaň sa starať, aby duch lásky – noc, mohla odovzdať svoje
  tajomstvá
 • nauč sa milovať, duch pravdy je stále naklonený, čaká na tvoju zvedavosť
 • nauč sa milovať, aby duch pravdy neodišiel so všetkým, čo ti mal
  odovzdať
 • nauč sa milovať, aby duch pravdy urobil veľký obchod – odovzdal ti
  všetko, čo ti patrí, všetko bohatstvo duchovného a fyzického bytia
 • uč sa milovať, láska je pre hlupákov, život potrebuje hlupákov,
  aby páni mohli žiť
 • zostaň sám sebou, lebo nebeský otec je najväčša kapacita,
  žijem pohanský život bez Boha
 • nauč sa milovať, lebo si ako 100- ročná voda
 • uč sa poriadku, lebo si berieš dych života
 • staň sa pre seba kapacitou, aby si bola rešpektovanou osobnosťou
 • nechaj druhých rásť, tak vyrastieš aj ty
 • nauč sa stíšiť, aby ľudská mentalita vyzrela
 • všetko vyzrieva, všetko má svoj čas, dobu vzniku a dobu zatratenia
 • prestaň sa trápiť, aby energia univerza, pokroku, pôsobila kladne na ľudí
  ktorí sa chcú preklenúť do času – jeden pastier, jeden ovčinec
 • prestaň sa starať, aby čas pokroku dal dôraz duše – dokonalý internet
  univerza
 • nauč sa ľudí milovať takých, akí sú, ver, že sú slepí, hluchí, nevedomí
  božieho diela, a ty na nich pozeráš ako na dokonalé bytosti
 • nauč sa milovať ľudí, aby duch pravdy mohol prehovoriť jasným
  zreteľným hlasom – podáva ti informáciu
 • nauč sa milovať ľudí, spýtaj sa viackrát, čo potrebujú, aby nezomreli
  od hladu
 • nauč sa milovať a mĺčať, tak duch pravdy bude mať viditeľnú moc –
  všetko pôjde tak, ako má
  Myšlienky 29
 • netráp sa, lebo lúč lásky ťa spáli
 • dopraj si svetlo, svetelný dážď nebeského otca
 • nauč sa milovať, tak Nebeský zlatý dážď naplní tvoje srdce
 • ukľudni sa, aby prameň milosrdenstva si otvorila zo svojho vnútra
 • netráp sa, lebo zatváraš si energiu duše
 • ukľudni sa, aby duch pravdy, chodil v tvojich šľapajach
 • prestaň sa trápiť, aby duch pravdy naberal na sile zrelosti pre teba
 • tvoj mozog, mozog oblieka telo, a tak telo tancuje činnosťou
 • prestaň sa starať, aby univerzum mohlo prísť ku každému
  človeku, jedno akej si viery
 • nekrič, že sa nedá, otráviš seba, aj druhých
 • nauč sa milovať, lebo život nie je otrava, ale spása
 • všetko má svoj čas, daj všetkému voľnosť, uber zo svojej
  náročnosti
 • prestaň sa starať, druhých obviňovať, stratíš seba aj
  druhých, ostaneš navždy sama
 • nauč sa milovať svet, nie obviňovať, lebo potom tam nepatríš
 • stíš svoje emócie, pokoj je kráľovstvo Božie
 • stíš svoje emócie, len tak sa rozžiarí tvoja duša, a zvládne
  tvoj pokoj
 • staň sa pre seba víťazom, aby duch pravdy, bol tvoj každodenný
  hosť, priateľ, vodca
 • nauč sa svet milovať, tak miluješ Boha
 • prestaň sa trápiť, opovrhuješ boha
 • staň sa pre seba víťazom, tak budeš cítiť náruč Boha
 • ukľudni svoje emócie, nájdeš poklad vekmi hľadaný, nájdeš zdroj
  svojej duše, spoločnosť Boha
 • už mĺč, už neplač, život je plný rozkoší v každom smere, treba si ju dopriať
 • nauč sa mĺčať ako hrob, robíš tesnenie, za to sa dáva väčšie bohatstvo
  duše – silnejší výkonný softvér s rozšírenou kapacitou
 • nauč sa mĺčať akom hrob, potom vítaš Nebeského otca
 • nič nie je náhoda, všetko je čas tvorby, zrelosti a odovzdávania
  informácií- rozsvietenie duše svetla
 • nauč sa milovať, potom bude život krajší
 • nič nie je náhoda, všetko je cielená pozvánka nebeského otca
 • nauč sa milovať, potom si v prítomnosti Božej
 • nič nie je náhoda, všetci sme Božie deti, božieho stáda, nevieme
  užívať milosť Božiu
 • netreba sa trápiť, lebo si padlý anjel, prišiel si o milosť Božiu
 • stíš svoje emócie, aby Nebeský otec bol tvojim hosťom
 • utíš svoje emócie, aby Nebeský otec navždy bol tvojim kamarátom
 • nauč sa milovať tak,
  energia svetla bude svietiť na ceste života tebe aj ostatným
 • všetko má svoj čas, čas klopania na dvere, čas otvárania dverí,
  čas domova a čas, že sme mohli byť hosťom a cítili domov vo
  svojom srdci
 • nauč sa milovať, aby ťa duch spásy, mohol nosiť na svojich krídlach,
  za všetko v pokore ďakuj, sedíš anjelovi na jeho krídlach, je to tvoj
  osedlaný kôň, aj tak sa dá – jedno krídlo, aj tak sa dá – druhé krídlo
 • krídla to sú vykonané možnosti
  Myšlienky 30
 • nauč sa milovať, potom bude život naozaj tvoj
 • prestaň sa trápiť, stojíš si na vedomostiach
 • nauč sa požehnávať, otváraš si duchovné dvere
 • pros a ďakuj, aby Nebeský otec bol prítomný na diele spásy
 • nauč sa milovať, obohacuješ seba aj druhých
 • na víťazný pôst treba dlho čakať
 • nehovor prečo, ale ako?, „prečo “ , je energia uzatvorená, „ako „,
  je energia používaná – pokroková
 • nauč sa milovať, obohatíš seba,
  svoje telo, svoje vedomostí, rozžiaríš svetlo duše
 • ukľudni svoje emócie, aby božia milosť bola spása pre druhých
 • nauč sa milovať, nech duch pravdy odmení tvojich blížnych aj teba
 • nauč sa mĺčať ako hrob,
  aby zlatý dážď z neba pôsobil na teba, aj druhých
 • staň sa pre seba víťazom, všetko má svoju odmenu
 • ukľudni svoje emócie, aby božia milosť bola spása pre druhých
 • nauč sa milovať, nech duch pravdy odmení tvojich blížnych, aj teba
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby zlatý dážď z neba pôsobil na teba
  aj na druhých
 • staň sa sám pre seba víťazom, všetko má svoju odmenu
 • staň sa duchom pravdy, s tebou je svet lepší
 • nechaj druhých ísť, len tak rozžiaríš svetlo duše
 • všetko má svoj cieľ, rešpektuj svoju nahotu, aby sa duša obliekla
 • prestaň sa trápiť, aby svetlo Božie mohlo navždy svietiť pre teba
 • nauč sa svoj život milovať, potom prijmeš samu seba
 • staň sa pre seba víťazom, netráp sa, ale medituj: “ Modli sa, dýchaj
  a pozoruj „
 • uč sa byť každý deň krajšia, urob to lepšie ako si to urobila včera
  pozor na nahých kráľov. “ Len rozkazujú, vyžadujú, aby skryli svoju
  nerozhodnosť a pomalosť duchovného rastu
 • všetko má svoj počiatok aj koniec
 • za chyby platíš svojím zdravím
 • ukľudni svoje emócie, aby duša liečila tvoje chátravé utrápené telo
 • staň sa pre seba víťazom, stíš svoje emócie
 • ukľudni svoju nespokojnosť, sú to dvere, ktoré vedú k Nebeskému
  otcovi
 • nekrič, že sa nedá, všetko chce svoj čas, začínaš od semena spásy
  zvedavosť
 • uč sa milovať, potom ti energia vyzrie
 • prestaň sa trápiť, aby si chránila svoje telo
 • nauč sa milovať, a priznaj si, že práve toto ti mozog neberie. Prečo?
  Tvoj rod, tvoje gény s tým mali vždy problém, medituj a odpúšťaj
 • nekrič, že sa nedá, berieš si dych života
 • všetkým a každému odpusť, odpúšťaš sebe
 • ukľudni svoje emócie, aby energia duše čistila tvoje podvedomie
 • ukľudni svoje Ja, aby duch spravodlivosti mohol konať svoju spravodlivosť
 • každé „nie “ je hranica, koľaj, katov klat, kovadlina
 • ty rozhodneš, či vykováš v sebe zmenu, brúsenie svojho klenotu svojho tela
 • nekrič “ Nie „, ale stíš sa, aby si videla energiu pokroku
 • netráp sa, ale buď zvedavá, aby lúč svetla ťa sprevádzal po ceste spásy
  Myšlienky 31
 • pokľakni na svoje kolená, daj všetkému hold za dokonalosť Božiu
 • ukľudni svoje myslenie, aby si mohla surfovať v Božích vodách
 • pozri na všetko priamo, zoznamuješ sa s novou receptúrou
 • ukľudni svoje Ja, duch svätý robí zázraky: “ Zreješ a vyzrievaš „
 • prestaň sa ľutovať, aby si mohla spoznať krásy Boha
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo sa vyčistiť, a tak
  sa staneš sama sebou
 • pokľakni, keď nevieš, len tak ti vyjde slnko spásy
 • utíš svoje vedomie, aby mier dostal silu v tebe
 • nauč sa milovať, potom bude život naozaj tvoj
 • prestaň sa trápiť, stojíš si na vedomostiach
 • nauč sa požehnávať, otváraš si duchovné dvere
 • pros a ďakuj, aby Nebeský otec bol prítomný na diele spásy
 • nauč sa milovať, obohacuješ seba aj druhých
 • na víťazný pôst treba dlho čakať
 • nehovor prečo, ale ako?, „prečo “ , je energia uzatvorená, „ako „,
  je energia používaná
 • nauč sa milovať, obohatíš seba, svoje telo, svoje vedomostí,
  rozžiaríš svetlo duše
 • ukľudni svoje emócie, aby božia milosť bola spása pre druhých
 • nauč sa milovať, nech duch pravdy odmení tvojich blížnych aj teba
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby zlatý dážď z neba pôsobil na teba
  aj druhých
 • staň sa pre seba víťazom, všetko má svoju odmenu
 • ukľudni svoje emócie, aby božia milosť bola spása pre druhých
 • nauč sa milovať, nech duch pravdy odmení tvojich blížnych, aj teba
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby zlatý dážď z neba pôsobil na teba
  aj na druhých
 • staň sa sám pre seba víťazom, všetko má svoju odmenu
 • staň sa duchom pravdy, s tebou je svet lepší
 • nechaj druhých ísť, len tak rozžiaríš svetlo duše
 • všetko má svoj cieľ, rešpektuj svoju nahotu, aby sa duša obliekla
 • nekrič, že sa nedá, strácaš sám seba
 • ukľudni svoje emócie, ide ti o všetko, strácaš svoju osobnosť
 • prestaň sa trápiť, aby energia duše mohla v tebe kráľovať
 • utíš svoje myšlienky, aby sila vzrástla v tebe
 • už neplač, ale stíš svoje emócie, aby si zachytila pravú vôňu
 • staň sa víťazom, všetko má svoj čas, čas zrelosti – vône
 • nauč sa milovať, potom energia duše spasí tvoje telo
 • prestaň sa ľutovať, aby energia duše dodala výživu tvojmu telu
 • stoj, aby si našla samu seba
 • prestaň veci prekrúcať, stíš sa, aby si našla správny smer
 • nauč sa milovať, otváraš dokonalý internet – dušu prebúdeného
  Adama v sebe
 • staň sa pre seba víťazom, aby si našla svoju zrelosť
 • neplač, že sa nedá, uteká ti energia pokroku
 • ukľudni svoje emócie, aby ti fungoval rýchlejší softvér
 • ďakuj za všetko, čo dokážeš, za to vďačíš sebe, bol to tvoj
  čas
 • neplač, že sa nedá, ale trénuj, aby si veci dotiahol do víťazného konca
  Myšlienky 32
 • prestaň sa ľutovať, ale trénuj, tak sa ti svet otvorí
 • nauč sa mĺčať, aby duša mala posledné slovo
 • už stíš svoje zmysly, aby život bol krajší
 • nauč sa milovať všetko, potom ťa život odmeňuje
 • ukľudni sa, aby nádej – semeno, ktoré potrebuje vyrásť,
  ty ho chrániš svojou tichosťou
 • nauč sa milovať, len tak zachováš svetový mier
 • neplač, že sa nedá, obviňuješ nebeského otca, že je nespravodlivý
 • ukľudni svoje vedomie, len tak spoznáš krásy Boha
  nauč sa milovať, len tak ťa Boh odmení
 • netráp sa pre hlúposti, platíš svojim životom, len preto, že sa niekto zle
  vyspal a chýba mu sex
 • požehnávaj sebe aj jemu, aby Váš vzťah rástol v porozumení v láske
  a zdraví
 • neplač, že sa nedá, ukáž čo vieš, máš jej obdiv, bola s tebou spokojná
 • na nikoho neukazuj palcom, lebo mieriš na seba,
  každému požehnaj, aby sa to otvorili dvere spásy
 • neplač, že sa nedá, ukáž, čo vieš, si silná osobnosť
 • ukľudni svoje Ja, aby si nebola zraniteľná
 • pokľakni pred každým “ nie „- prebaľuješ svoje dieťa – bunku
 • pokľakni s úctou pred každým´“áno “ – dávaš papať svojej
  bunke
 • neplač, že sa nedá, závisť, bezmocnosť urobí svoje, daj sebe šancu
  počítaj s tým, že budú ťažké i ľahké dni, takto v živote chodí, ale nestrať
  úsmev na perách, sebe samu
 • už sa rozlúč s detinským životom, je na čase dozrieť, neobviňovať,
  ale zavrieť ústa, aby ti neuletelo tvoje šťastie, zdravie, psychická pohoda
 • už neplač, už nekrič, všetkému daj voľný priebeh
 • ukľudni svoje Ja, aby duša mohla pomáhať telu
 • nauč sa tíšiť, aby energia duše, hojila tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, len tak tvoje telo zaznamená harmóniu
 • prestaň sa mama starať, aby mi energia fungovala
 • utíš svoje zvedavé srdce, aby pokrok, rozvoj,
  vývoj napredoval v každej oblasti
 • nauč sa milovať seba, potom budeš mať silu milovať každého
 • utíš svoju myseľ, aby si dala prednosť energii duše
 • na začiatku je slovo hrôzy, ktoré chce tvoju odvahu, zahrať sa na Božie dieťa
 • prečo hovoriť prečo?, tak zatracuješ svoj život
 • nenič sa neúspechom, je to len prestupná stanica na pokrokové dielo
 • ukáž, čo vieš, a ja ti darujem úsmev
 • stíš sa, aby si použila kľúč k Nebeskému otcovi.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si si mohla vyberať.
 • na všetko treba čas, aby si z toho mala úžitok.
 • na všetko treba čas, daj čas sebe, aj druhým.
 • stíš sa, len tak prerazíš silu Nebeského otca zo svojej duše.
 • nauč sa stíšiť, len tak príde spása -pokoj tvojej mysle.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si si mohol vyberať ako v supermarkete.
 • všetko je bolo, aj bude, tichosť prináša spásu, obdiv seba samého.
  Myšlienky 33
 • šicko je na ric, každý ci napľuje do očí
 • na šicko še vyser, bo každý z tebe čurá
 • nekrič, bo ce zavrú do cvokárne
 • nechaj ho, neľutuj ho, bo ce lem oklame, vycúva zo všetkého
 • z každého treba stiahnúť smotanu
 • na krivdy še vyser, ži sebe po svojom
 • nepredvádzaj še, bo každý budze znac, tvoje slabosti
 • premysli sebe, jak šicko šturiš pod koberec
 • ja som taký malý prlajs, ktorého každý pošle do rici
 • na šicko treba čas, žeby druhí pochopili, že i ja som človek
 • nechajte ma ísť, aby som našiel svoje šťastie
 • na každého prídze čas, odmeny, čo zašal, to budze žať
 • na všetko je čas, tvoja nespokojnosť hlási zimu – predýchavaj
  utíš svoje myšlienky
 • tvoja zvedavosť prezrádza čas jari, hľadáš celok
 • tvoja pracovitosť, je čas viditeľného leta
 • tvoja odovzdannosť poslúžiť, ukázať, mi prezrádza že vidím i počujem
  u teba jeseň, máš dostatočnú zvedavosť, trpezlivosť, alebo rešpekt
  pred mojou originalitou?
 • podvihni oči hore, vystri svoju hruď, aby si informáciu zachytila ako
  dobrý brankár
 • utíš svoje Ja, nájdeš dokonalú sieň spravodlivosti
 • prezraď mi prečo je to tak? Pre pokrok ľudstva
 • utíš svoje skromné Ja, aby lúč lásky rozžiaril svetlo a sila svetla
  zasiahla každú bunku
 • na nič sa nehraj, lebo ťa každý časom pristúpi
 • pokiaľ chceš, všetko môžeš, každý môže experimentovať, čas
  odhalí, či si vynálezca, lebo si našiel cieľ cesty, alebo babrák
  nedokončil si svoju prácu
 • prepáč mi, moju odvahu povedať to, čo ešte nevidelo svetlo,
  ale svetlom sa to stáva
 • Kristus je ten, kto sa stal majstrom remesla
 • vystal si pri činnosti – prerazil si rany na nohách,
 • uchopil činnosť do svojich rúk – prerazil si rany na rukách
 • ten, kto má kľudný jazyk pri činnosti – prerazil si bok – zvládol
  svoju žĺč
 • ten, kto tomu rozumie, je kráľom remesla s tŕňovou korunou
  neznalosť, negramotnosť zamenil za kráľovskú korunu
 • svetlo – ten kto našiel svetlo
 • svetla – ten, kto hľadá svetlo – nájde svetlo – odovzdá mu
  univerzum svetlo
 • všetko je tak, ako má byť, uč sa zvládať adrenalín
 • bez adrenalínu, zastavuješ svoju oroginalitu
 • nechaj všetkých ísť, len tak budeš vidieť, aké bohatstvo ti prinášajú
  a aké bohatstvo Ty sám ponúkaš
 • ukáž, čo vieš, a Ja ti poviem, či budem tvojim žiakom
 • na všetko človek potrebuje vyzrieť
 • nenúť ma, aby som sa nezlomila, daj mi čas na vyzretie
 • pochopiť treba toľko vecí, ale najviac to, že si božie dieťa, a čas odhalí
  či si sa stal Božím dieťaťom
 • neprehováraj ma, nechaj ma, aby som si vybrala, som originálne Božie
  dieťa
  Myšlienky 34
 • keď chceš žiť, musíš podriadiť svoju pýchu
 • posúvaš sa o krok vpred, keď predýchavaš
 • postoj chvíľa, si krásna, aby som tu krásu odovzdala každému
 • pozdravujem všetkých, ktorí chcú prijať sami seba,
  a chcú sa podeliť s ostatnými
 • neopič sa, lebo zhoríš v pekle – spáli ťa energia blížneho
 • prejdi svojim tieňom, nájdeš otroctvo druhých
 • nauč sa načúvať, tak budeš počuť každú dušu aj jej cieľ
 • prestaň sa diviť, lebo ženieš nejakú dušu na popravu
 • stoj, a život sa ti zastaví v žilách
 • nemodlí sa len tak, vytváraš energiu,
  kde hladný ju zneužijú na týranie iných
 • nauč sa myslieť srdcom, čo je hmatateľné
 • všetko má svoj čas – čas nádeje
 • ukľudni sa, čas vyzrieva, rastie- viera
 • nájdeš recept, čas pokročiť, zaľúbiš sa do človeka
  do činnosti
 • čas vyzrel, len tak môžeš žiť- životná sila človeka
 • neplač, že si chudobný, chudobný je ten, kto spolieha
  na druhých
 • neplač, že nevieš, stíš sa, stretneš tam Boha, ktorý ťa obdarí
  milosťou, dá ti recept
 • na hranici s každým človekom, je kniha pravdy zákona –
  receptúra
 • vydrž, aby tlak zapol darling – tvoju dušu
 • požehnávaj, nájdeš svetlo lásky a radosti
 • uč sa byť sústredený, aby si videl, počul, nové domáce úlohy
 • nekonečná milosť pre každého, je nádej sústredenie na
  riešenie situácie
 • každý potrebuje dať sebe šancu, na to potrebuje svoju vôľu – chcenie
 • človek premárni si život, lebo nepoužil svoju vôľu
 • už nekrič, že sa nedá, zahadzuješ šancu stáť sa pre seba víťazom
 • keď sa dá, prečo nie
 • na začiatku je slovo – pozvánka, buď pozvánku prijmeš, alebo zatratíš
 • všetko má svoj čas na spásu slova
 • na nikoho slovo večne čakať nebude
 • na náhody neverím, je to o vyprosenom šťastí
 • na začiatku je slovo, buď sa slovom odmeníš, alebo slovo zoberieš
  za zlý koniec a slovo ťa zabije
 • ver v dokonalosť Božiu
 • už len keď si dáš nádej, príde viera a naplní ťa láskou – životnou silou
 • ver, že s dokonalosťou sa nedá zahrávať, buď dokonalosť nájdeš,
  alebo ťa dokonalosť opustí
 • na začiatku je slovo, staň sa víťazom slova
 • prečo opakovať prečo, nauč sa, že prečo je kopanie svojho hrobu
 • na začiatku je slovo, kde vyznačuješ cestu lásky v tvojej pravej
  originalite
 • každé „nie “ je hranica, koľaj, katov klat, kovadlina
 • ty rozhodneš, či vykováš v sebe zmenu, brúsenie svojho klenotu svojho tela
 • nekrič “ Nie „, ale stíš sa, aby si videla energiu pokroku
 • netráp sa, ale buď zvedavá, aby lúč svetla ťa sprevádzal po ceste spásy

Myšlienky 35

 • nič nie je náhoda, všetko je o tebe
 • na nič sa nespoliehaj, vyhasne ti životný oheň
 • prestaň sa obviňovať, ľutovať, vytváraš otrávne látky sebe
  i blížnym
 • prestaň sa chvastať, spáliš všetko okolo seba, vytváraš púšť
 • neprestaň tvoriť, udržiavaš posvätný oheň – životnú silu
 • pomôž druhým, pomáhaš sám sebe
 • pokiaľ budeš riešiť a hľadať smiech, radosť, nájdeš slnko života
 • neľutuj sa, ale medituj, objavíš silu svojej originality
 • nesmúť, nauč sa používať emóciu “ nie „, aby si našla emóciu “ áno „
 • až stratíš silu vôle, stratíš sám seba
 • kombinovať sa dá len receptúra, každý človek je tvoja stolička,
  na ktorej sedíš
  Prístup:
 • robiť dobre
 • rady a vzdelávať sa
 • podpora
 • vedenie
 • profesionalita
  Vzťah terapeut – pacient
 • odstup
 • priateľstvo
 • materský – otcovský prístup
 • súcit – Dr. Tomáš
 • pomoc na podklade skúsenosti
 • nečakaj, že ťa niekto spási
 • za seba potrebuješ bojovať: “ Ukáž, čo vieš „
 • pre slabších, spoločnosť nemá miesto
 • ukľudni sa, aby si svoje miesto našla
 • nechaj všetkých ísť, a ži svoj život
 • nepozeraj, kto to má urobiť, urob to Ty
 • na úspech sa musí čakať, len tak objavíš piedestál slávy
 • nauč sa mĺčať, tak nájdeš chybné slabé miesta
 • prepáč, že som hrubý, chránim sám seba
 • na všetko potrebuješ čas, čas rastu, až príde úspech
 • ukáž svoju tvár, a ja ti dám po hube
 • každého človeka je potrebno viesť, ináč sa v živote stratí
 • na nikoho nepoukazuj, je to hviezda, ktorá časom zhasne
 • nauč sa milovať, aby si mohol žiť, bez lásky , si mŕtvy
 • nauč sa milovať, aby si mi bol na dobrej pomoci
 • na nikoho nespoliehaj, lebo ostaneš nahý kráľ
 • prepáč, keď na teba tlačím, chcem, aby si prijal svoju originalitu
 • nauč sa milovať, a život ťa odmení tvojou originalitou
  Prepáč, že som, za každú chybu zaplatíš niekoľkonásobne
 • nič nie je náhoda, všetko má svoj čas, čas rastu, výživy až
  cieľ – piedestál slávy a ….vyber si sám
 • na nikoho život nebude čakať, narodili sme sa do priebehu,
  buď budeme hľadať úžitok – čo všetko sa môžeme naučiť, ukázať
  alebo všetko zatratíme
 • nehnevaj sa na druhých, lebo svoj život zatratíš
 • prečo nežiť – starať sa, ale zapni svoju trpezlivosť – nájdeš nádej
  zapni svoju zvedavosť: Čo – zapneš svoju vieru, používaj pohyb
  tréning na čokoľvek – zapínaš svoju lásku
  Myšlienky 36
 • utíš svoju originalitu, svoju pravdu a začni pozorovať iných –
  pracuješ so svojou životnou silou, uvidíš i budeš počuť,
  čo sa všetko tvoje zdokonaľuje, a čo všetko stojí na mieste – krpateje
 • prečo sa vŕtať vo výkaloch = starosti, nečinnosť, nezaháľaj, ale ži !!!!
 • čokoľvek si svojou kritikou použila, hnije to za živa “ nanobunky, ktoré
  programujú“ “ zabíjať, alebo tvoriť
 • čo je myseľ? Práca s nanobunkou: “ A slovo sa skutkom stalo „
 • nauč sa milovať, potom odhalíš tajomstvá života
 • ukľudni sa, aby si mohol byť zvedavý, aby si videl i počul
 • nauč sa milovať, potom dosiahneš piedestál slávy
 • ukľudni svoje Ja, lebo energia duše veľakrát dáva výzvu len raz
 • prestaň sa trápiť nezmyslami, berieš si život zodpovednosti- odpájaš
  sa od duše
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vyčistiť tvoju originalitu
 • prestaň sa trápiť, prestaň si ubližovať, robiť si diagnózy
 • nauč sa byť zvedavý, aby si sedel v prvom rade pri odovzdávaní
  informácii
 • nauč sa milovať, aby duch pravdy urobil bezchybnú činnosť u teba
 • prestaň sa trápiť, aby zvierač pravdy sa mohol otovriť
 • ukľudni svoje vedomie, aby si sa mohol tešiť zo života
  ako vyzretý mládenec
 • pomôž sebe, pomáhaš druhým pre spásu svojho tela a jeho vykúpenie
 • nekrič, že sa nedá, požehnávaj, štiepiš bunky
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo upratovať
 • nauč sa milovať – dotyk slobody – pružnosť tela
 • prestaň sa trápiť za nezmysly, predýchavaj, perieš špinavé prádlo
 • staň sa slobodný človek – pros a ďakuj
 • nauč sa milovať – napreduješ
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie získalo slobodu
 • ukľudni svoje city, aby sa druhým mohlo ľahšie žiť
 • prestaňte si robiť nazlosť, len tak zbadáte veľa zhody
 • ukľudni svoje Ja, aby energia duše pohojila fyzické telo
 • nauč sa milovať pravdy také, aké sú, tak sa činnosť dôkladne prerobí
 • staň sa sama sebou, lebo je to jediné šťastie, zdravie, psychická pohoda
  darovaná Bohom – mať zdravé jadro – dokonalý internet
 • prestaň sa trápiť, zrádzaš Boha
 • všetko je jednoducho, keď za tým stojíš Ty
 • prestaň prekračovať nadmorské výšky,
  to sú ciele človeka dosiahnúť vrcholy
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo ukázať svoju cenu
 • prestaň sa trápiť, všetko je len ťah slobody a otroctva
 • stíš svoje ego, požehnaj, aby si odvalila kameň zo seba, a tak energie pre tvoje telo obnovili
 • nauč sa stíšiť, len tak príde energia, spásy, poklad pre tvoje telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, udržuj energiu spásy
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, ale energia duše pretekala do tvojho tela
 • stíš sa, len tak uvidíš svetlo pomoci tvojho života
 • nauč sa tíšiť, cez pokoru dostaneš najvyššiu ochranu od nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby staré hriechy pominuli a láska k blížnemu rozkvitala
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak dosiahneš odpustenie a božiu pomoc
  Myšlienky 37
 • nauč sa milovať, potom bude život jednoduchý
 • trikrát sa nadýchnuť, keď máš zlú myšlienku, aby sa špina vyčistila
 • zastav svoje myslenie, aby bojovnosť, ktorú v sebe nosíš, neprepichovala
  tvoje bunky
 • staň sa sebe samým liečiteľom, medituj, aby vedomie i podvedomie,
  špina sa čistila
 • nauč sa stíšiť, len tak získavaš požehnanie Božie
 • už mĺč, už nekritizuj, lebo prichádzaš o dar tvorenia
 • nauč sa mĺčať ako hrob, len tak dostaneš nebeskú úctu
 • všetko chce čas, pozri na svoje myšlienky situácie, aké počasie
  si vytváral k svojej tvorbe? Od toho sa odvíja všetko
 • prestaň sa trápiť pre nezmysly, stačí požehnať – sadíš do zeme, chce to čas
 • nauč sa milovať, aby ťa čas mohol odmeniť
 • ukáž, aj tebe bude ukázaná cesta rajom
 • nauč sa stíšiť, aby si počul, videl i voňal dary Božie
 • len nič nebanuj, dnes sú to peniaze, ktoré tvoria zajtrajší život
 • ukľudni sa, aby peniaze samé prišli k tebe
 • nenuť sa do týrania mysle, len cez predýchanie otváraš brány nebies
 • ukľudni svoje myšlienky, aby mohli prísť sponzory
 • všetko chce čas, matkiné požehnávanie
 • ukľudni sa a všetko sa porieší k spásonostnej tvorbe
 • všetko chce čas, ktorý prináša výsledky
 • nauč sa milovať, aby duch spásy mohol s tebou počítať
 • nestaraj sa, aby duch spásy mohol ťa niesť na svojich krídlach
 • ukľudni svoje myslenie, aby sa prebudila duša, a radosť vošla
  do tvojho tela
 • nauč sa milovať každú vibráciou svojich zmyslov naberáš enegiu duše
  aby zdravo fungovalo telo
 • pokľakni pred svojim nie, len tak časom uvidíš zázraky
 • nauč sa milovať, aby energia duša mohla napájať telo
 • nechaj každého ísť, aby všetko našlo svoje originálne miesto
 • nauč sa milovať, aby sa tvoj osud naplnil láskou
 • všetko má svoju cenu, sú dve ceny: jedna piedesláv slávy,
  druhá, zatratenie.
 • každý si cenu vyberá sám.
 • všetko má silu lásky, nemožno odísť nikam
 • nauč ma milovať, len tak bude život krajší
 • učiň svoje rozhodnutie, len tak príde spása
 • za ničie rozhodnutie nezodpovedáš Ty,
  si len závestný vagón za rušňom, kto rozhoduje je rušňom
 • nauč sa milovať, obohatíš si život
 • nebuď nešťastná, zavrhuješ si život
 • ukľudni svoje vedomie, aby sa ti život naplnil radosťou
 • nauč sa milovať, aby si nezatracovala život
 • staň sa poslušnejšou
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo pracovať
 • prestaň sa trápiť, čo bolo, ale tvor to, čo dnes môžeš vytvoriť
 • prestaň sa trápiť, ubližuješ sebe, svojej rodine, svojim blížnym
 • nauč sa milovať, nič intrigovať, intrigy sú tvojou záhubou
 • už nekrič, že sa nedá, prekonaj sám seba, a život bude krajší
 • nauč sa milovať, a život v každej chvíli, ťa odmení láskou
 • staň sa sebe víťazom, prekonaj sám seba, aby si sa vedel
  postarať o rodinu a o seba
  Myšlienky 38
 • staň sa sebe víťazom, teraz sa nedá, ale zajtra, pozajtra na to
  budeš hľadieť ináč, predýchal si , víťazíš, obťažoval si druhých,
  prehrávaš
 • prestaň ničiť svoje telo nedôverou v seba
 • ukľudni sa, aby duch pravdy, ťa mohol obohatiť
 • všetko má svoj čas, čas vývoja, pokroku človeka, chceš riešiť, si
  na hlavnej trati, kritizuješ, si na vedľajšej koľaji, sám si sa odstavil
 • prestaň zúfať, zamykáš si dvere pred nebeským otcom
 • uč sa mĺčať, svojou tichosťou a modlitbou vykupuješ seba aj svoje deti
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať svoje tajomstvá
 • nauč sa milovať, aby sa ti otvorili oči, aby sa ti vyčistil sluch, tak vôňa
  ťa bude unášať na svojich krídlach, za zdravím, šťastím a psychickou
  pohodou
 • staň sa lekárom tela: “ Pros a Ďakuj „
 • všetko má svoj čas, čas pokory: “ Nového učenia „
 • nauč sa tíšiť, aby duch pravdy, ti mohol odovzdávať odmenu
 • ukľudni svoje Ja, aby gény ťa mohli rešpektovať
 • staň sa sebe víťazom, tak duch pravdy ti bude stále po ruke
 • neplač, že sa nedá, lebo život s tebou zatrasie
 • nauč sa milovať život, prestaň sa chváliť, lebo všetky mosty spáliš
 • nechaj ho žiť, žena nech sa za neho modlí, aby energia duše začala
  naberať na sile
 • nauč sa milovať aj kontroly, živú energiu nezničíš, ale druhí
  padnú na prach
 • pozlatko krásne – jadro zhnité
 • prečo opakovať prečo, je to – stáť na jednom mieste
 • nauč sa milovať, aby život bol bohatší
 • všetko je o čase, dôvere, pre rozžiarené duše
 • záujem. je sila, ktorá rozžiarí dušu
 • prestaň sa ukladáť na zimný spánok – zodpovednosť hádzať
  na druhých
 • prestaň na druhých ukazovať prstom, tak zhasínaš svoje jadro – dušu
 • nauč sa milovať, potom ťa jadro duše odmení dokonalým internetom
 • stíš svoje Ja, aby sila duše rozžiarila tvoje fyzické telo
  nauč sa milovať, je to najvyšší bod princípu lásky pre človeka
 • prestaň sa starať, takto princíp zlyháva
 • nauč sa milovať, aby energia lásky odmenila tvoje hladné informácie tela
 • neplač, že sa nedá, lebo život s tebou zatrasie
 • nauč sa milovať život, prestaň sa chváliť, lebo všetky mosty spáliš
 • nechaj ho žiť, žena nech sa za neho modlí,
  aby energia duše začala naberať na sile
 • nauč sa milovať aj kontroly, živú energiu nezničíš,
  ale druhí padnú na prach
 • pozlatko krásne – jadro zhnité
 • prečo opakovať prečo, je to – stáť na jednom mieste
 • nauč sa milovať, aby život bol bohatší
 • všetko je o čase, dôvere, pre rozžiarené duše
 • záujem. je sila, ktorá rozžiarí dušu
 • stíš sa, aby ťa anjeli mohli niesť na svojich krídlach
 • tíško mĺč, až príde zrod – pochopenie
 • nauč sa tíšiť, len tak ti duch spravodlivosti,
  prinesie spravodlivú odmenu
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása, vykúpenie

Myšlienky 39

 • prestaň sa ukladať na zimný spánok – zodpovednosť hádzať
  na druhých
 • prestaň na druhých ukazovať prstom, tak zhasínaš svoje jadro – dušu
 • nauč sa milovať, potom ťa jadro duše odmení dokonalým internetom
 • stíš svoje Ja, aby sila duše rozžiarila tvoje fyzické telo
  nauč sa milovať, je to najvyšší bod princípu lásky pre človeka
 • prestaň sa starať, takto princíp zlyháva
 • nauč sa milovať, aby energia lásky odmenila tvoje hladné informácie tela
 • všetko má svoj čas lásky, utrpenia – začať riešiť,
  piedesláv slávy – udržať si to
 • všetko má svoj čas, nezaspí na vavrínoch,
  ale štartuj a udržuj: nádej, vieru, lásku, životnú silu
 • prestaň sa ľutovať, že si najmladší,
  dostal si najčistejšiu energiu pokroku
 • nauč sa milovať, tak zanikne nevedomosť človeka,
  a začína vedomosť, zodpovednosť za život
 • prestaň sa starať, a život bude jednoduchší
 • nauč sa milovať, aby si sa dožil deň spásy svojich vlastných výsledkov
 • prestaň sa starať, narušuješ energiu medzi Bohom, a medzi sebou
 • všetko má svoj čas, čas očisty
 • všetko je v norme, nauč ich myslieť, aby si neubližovali
 • prestaň sa starať, aby videli i počuli, čo treba robiť
 • všetko je v norme, ale potrebujem mocnejšie zaveliť,
  aby som sa zobudil
 • nauč sa milovať svoju činnosť, aby si dokonale vyzrel
 • utíš svoje vedomie, aby sila lásky mohla obdarovať tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, aby duch lásky silnel, mocneli mu krídla,
  aby ťa uniesol na tvojej ceste
 • staň sa pre seba víťazom, len vtedy si božie dieťa
 • ukľudni svoje Ja, aby lúč lásky spravodlivosti hľadal tvoje telo
 • požehnávaj sebe aj druhým, aby duch lásky naplnil ti srdce
 • všetko má svoj čas, čas smútku, keď začínaš, čas radosti,
  keď telo prijalo energiu duše
 • na začiatku je slovo, slovo, ktoré vedie k piedeslávu slávy
 • všetko je originalita, žiadnu kópiu nenájdeš, všetko má svoje odtiene
 • stíšením rozkvitá ruža, aby prinieslo ľuďom ovocie spásy
 • stráž svoju tichosť, strážiť svoju studňu živej vody – dušu
 • prestaň pochybovať, ale štaruj a udržiavaj
 • prestaň ukazovať prstom, ukazuješ vedľajšiu koľaj – upchaté kapiláre
 • nauč sa stíšiť, aby tvoje vedomie spolupracovalo s podvedomím
 • staň sa kráľom pre seba, nájdi riešenia, vtedy kráľuješ
 • ukľudni svoje vedomie, aby duch nádeje mal voľnú cestu k tebe
 • nauč sa tíšiť, aby duch lásky mal dostatočne silné krídlo
 • nechaj každého ísť svojou cestou, aby všetko dostalo krídla
 • prestaň sa trápiť, aby životná sila mala voľný priebeh
 • nauč sa milovať, aby si životnú silu neprepásla
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie vydalo svoju krásu
 • stíš sa, len tak ti začne kbapkať tvoja energia
  z univerza
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch sviatosti,
  obdaril svojou prítomnosťou
  Myšlienky 40
 • staň sa sama sebou, ukľudni svoje Ja, aby cit lásky mohol vidieť
  všetky krásy
 • požehnávaj, aby duch spravodlivosti utíšil tvoje bytie
 • nauč sa milovať, aby ťa duch spravodlivosti mohol niesť na rukách
 • všetko chce svoj čas, čas, ktorý dodáva človeku úspech
 • nauč sa milovať, aby všetky krásy si mohla ľućom odovzdať,
  zoznámiť sa s nimi
 • ukľudni svoje Ja, aby duch spravodlivosti, mohol kráčať
  po tvojom boku
 • staň sa sama sebou, tak naplno používaš programy duše
  preberáš kráľovanie Nebeského otca, ako dieťa Božie
 • staň sa autoritou sama sebe, len tak užívaš poslušnosť svojej
  duše
 • staň sa sama sebou, utíš svoje emócie, aby svetlo duše zasiahlo tvoju
  múdrosť
 • ukľudni svoje vedomie, aby duch spravodlivosti,
  mohol ti odovzdať dar radosti pre krásu a pohyb tvojho tela
 • staň sa sama sebou, len tak zožneš úspech spravodlivosti
 • nauč sa milovať, aby svetlo lásky rozžiarilo svoju krásu v tebe
 • ukľudni svoje Ja, aby Nebeský otec prebýval s tebou
 • uč sa tíšiť, aby nebeský otec, mal stále otvorené dvere k tebe
 • pamätaj, Boh ťa nikdy neopustí, ale spolieha na teba,
  ako na syna, že veľakrát je na druhej strane a spolieha na teba
 • všetko je posvätné a spravodlivé, od teba Boh chce, aby si si držal stranu:
  “ Prosím a Ćakujem „
 • uč sa tíšiť, Nebeský otec je dokonalosť, spravodlivosť,
  ale či si Ty dokonale zvedavý, aby ti mohol Boh dar odovzdať
 • prestaň sa starať, lebo sa odvracaš od Nebeského otca
 • staň sa pre seba víťazom, pros a ćakuj
 • nauč sa milovať, potom ťa Boh nikdy neopustí,
  stále budeš vidieť, kde je
 • staň sa sebe víťazom, utíšuj svoje Ja,
  aby podvedomie mohlo používať svoju silu
 • nauč sa milovať, každý dotyk svojich zmyslov, len tak aktivuješ energiu :
  “ Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo „
 • prestaň sa trápiť nad nezmyslami, vypínaš životnú silu
 • nauč sa milovať všetko, vtedy ti pomáha duch spásy,
  ktorý má na starosti výživu tela
 • staň sa sebe víťazom, nezáleží, kto čo rozpráva, záleží na tom, aký Ty
  máš prístup k tomu a v akej kvalite chceš to dosiahnúť
 • prestaň sa trápiť nad nezmyslami, zapni svoju zvedavosť,
  použiješ dušu, tak energia duše ťa bude sprevádzať do víťazneho konca
 • už mĺč, už neplač, lebo boríš sa v bahne, utíš svoje Ja, aby si
  chodil chodníčkom, po ktorom ešte nikto nešiel
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo s plnou ľahkosťou
  pracovať
 • nechaj ma ísť, moje telo je slabé
 • ukľudni svoje myslenie, aby sila duše mohla vstúpiť do tela
 • nauč sa milovať chvíľu, aby ťa mohla odmeniť vitalita
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie dostalo kyslík
 • stíšuj svoje emócie, aby duša mohla hojiť tvoje boľavé telo
 • nauč sa milovať prítomnosť, vyberáš liek a či jed
 • prestaň sa trápiť, aby nebeský otec ti mohol odovzdať všetky
  dary potrebné pre život
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie začalo žiť zo svetla
  Myšlienky 41
 • staň sa sama sebou, nie čo povedali iní, lebo nežiješ zo svojej
  tvorivej sily, tvoja tvorivá sila ide nazmar, zasahuje hormóny
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo v plnej sile,
  výkonne pracovať
 • stíš svoje vedomie, aby si spoznala dotyk nebeského otca
 • nauč sa milovať, aby duch slobody, ťa mohol odmeniť radosťou,
  odovzdá ti rady, dary ducha napredovania
 • až chceš byť plodná a plodne myslieť, radšej si daj tenisky na nohy
  a začni sa pohybovať
 • ukľudni svoje vedomie, aby sila duše mohla originálne vykonávať
  svoju funkciu
 • prestaň sa trápiť, nebuď pokusný králik, je to tvoj život
 • utíš svoje vedomie, odmení ťa podvedomie
 • hľadaj riešenia, hľadaj návody
 • prestaň sa hnevať, lebo nerastieš
 • vyčkaj, kým príde pekná myšlienka
 • život má svoje tajomstvá a bohatstvá, keď vieš, že si bohatá, keď
  vieš sa zamyslieť, keď vieš či slovo je reálne. keď žiješ realitu
 • keď sa dá, prečo nie
 • na začiatku je slovo – pozvánka,
  buď pozvánku prijmeš, alebo zatratíš
 • všetko má svoj čas na spásu slova
 • na nikoho slovo večne čakať nebude
 • na náhody neverím, je to o vyprosení šťastia
 • na začiatku je slovo, buď sa slovom odmeníš,
  alebo slovo zoberieš za zlý koniec, a slovo ťa zabije
 • ver v dokonalosť Božiu
 • už len keď si dáš nádej,
  príde viera a naplní ťa láskou – životnou silou
 • ver, že s dokonalosťou sa nedá zahrávať,
  buď dokonalosť nájdeš, alebo ťa dokonalosť opustí
 • na začiatku je slovo, staň sa víťazom slova
 • prečo opakovať prečo, nauč sa, že prečo je kopanie hrobu svojho
 • na začiatku je slovo, kde vyznačuješ cestu lásky v tvojej pravej
  originalite
 • každý je taký, ako si objednal
 • na všetko je čas, všetko má svoje výhry i prehry
 • na začiatku je všetko
 • keď si somár, somár aj ostaneš
 • nedá sa nič robiť, každý sa zdokonaľuje sám
 • na výhru potrebuješ svoju originalitu
 • nauč sa mĺčať – to je nádej
 • nauč myslieť – viera
 • nauč sa trénovať – to je láska, pohyb
 • uč, to je životná sila, rozdávaj informácie
 • prestaň sa trápiť pre voloviny, život je tvoj
 • nenič si predstavu o živote, ale kuj nové skvelé plány
 • ukľudni sa, aby zlé, mohlo správne pracovať
 • už nekrič, že sa nedá, ale stíš svoje myšlienky,
  aby nasledovali rozhovory s Bohom
  Myšlienky 42
 • pozeraj na každého tak, že je dospelý a čelí svojim rozhodnutiam
 • upokoj sa, aby si mohla vykročiť správnym smerom
 • každý, kto pracuje na sebe a necháva druhých,
  dospelých, zúčastňuje sa na radosti svojho života
 • nekrič, ale utíš sa, aby spojenie s Bohom bolo tvojim vykúpením
 • nezaoberaj sa nešťastím človeka, šťastie si potrebuje priať
 • vôľa je sila duše, prítomnosť Boha
 • prestaň sa starať, zúfať, tak zatracuješ nebeského otca
 • ukľudni svoje vedomie, aby Ti podvedomie mohlo vydať
  rýdze zlato – receptúru, ako kráčať ćalej
 • nauč sa milovať, len tak stále si Ty a Boh
 • uč sa odpúšťať komukoľvek, zbavuješ sa diagnózy
 • prestaň sa trápiť, ideš iným smerom ako je Boh
 • stíš svoje myslenie, aby si zacítila prítomnosť Božiu
 • utíš svoje Ja, aby duch spravodlivosti, kráčal s tebou
 • utíš svoje myslenie, aby si počula
  dušu Boha v tebe prehovoriť jasným hlasom
 • udržuj svoje telo v zdraví
 • rešpektuj emócie : “ Nie – plyn, prečisť si ich spevom “ OM „
  / otec, matka /
 • rešpektuj emócie: Áno – oheň, nastav oheň spevom: “ OM „
  / otec, matka /
 • človek si potrebuje vedieť a chcieť pomôcť
 • nekrič, lebo tvoje energie v tele majú poruchu
 • medituj, odstrániš každú poruchu
 • každý človek je na to, aby nás posunul dopredu
 • si požehnaním večného živého Boha
 • netráp sa, aby pokrok ľudstva napredoval
 • už nekrič, že sa nedá, aby si sa postavila do správneho radu
 • si požehnaním večného živého Boha
 • netráp sa, aby pokrok ľudstva napredoval
 • neplač, nekrič, uspíš dušu, darmo nariekaš
 • volaj ducha o pomoc, aby ťa naučil žiť pravdu
 • nespoliehaj na druhých, strácaš svoj život
 • utíš svoje búchajúce srdce, nájdeš energiu pokroku
 • nekrič, že sa nedá, zozbieraj informácie a urob to
 • na každého je bič
 • staň sa sebe víťazom, aby si stála na piedeslávi
 • každého Ćura Truľa život odhalí
 • na všetko používaj svojho chlapa, menom Adam, je to tvoja duša,
  tvoje svetlo života
 • nekrič, že sa nedá, zostaneš neplodná / ý
 • ovládaj svoj negatívny postoj, zvládneš duchovný penis
 • keć nevieš, si kamenný, naučíš sa, si pohyblivý
 • medituj, keć nevieš, prekonáš negatívum a nájdeš riešenia
 • negatívne myslenie je kŕč, ktorý treba uvoľniť
 • nové myslenie uvoľňuje kamenné telo, dáva človeku radosť z pohybu
 • nekrič, že sa nedá, skús to, skúšaj to, a zistíš, či si majster s darom,
  alebo majster s rešpektom
 • pomaly predýchavaj,
  aby sa ti prekysličil mozog
 • nemusia ti ľudia veriť, že trpíš, dôležité je,
  že niečo sme pochopili a dostali sa do vyššieho levelu.
  Myšlienky 43
 • utíš svoje myšlienky, aby si mal plodný život
 • nekrič, že sa nedá, aby si hľadal cestu do radu radostného života
 • prestaň sa trápiť, a začni meditovať, aby si odhalil svoje pravé Ja
 • ukľudni sa, aby tvoje pravé Ja, mohlo rásť
 • pravá nádej je vytvorená tebou samým
 • nerob si falošné nádeje, nedokazuj nikomu nič, aby ťa to nepripravilo
  o pravú radosť
 • pravú radosť si vytvoríš sám
 • utíš sa, aby Božia sila zasiahla tvoju spásu
 • nesúď, aby Božie posolstvo, si odovzdal svetu
 • každé milosrdenstvo chce čas vyzretia, aby človek prijal pokrok
 • šťastie je to, že dokážeš sa stíšiť a meditovať
 • nechaj plynúť čas, aby si v čase vyzrel
 • neplač, aby si mohla uchopiť svoju radosť
 • nespoliehaj na druhých, aby si svoju energiu nepresmerovala
 • nehľadaj výčitky, ale riešenia
 • nehovor, čo bolo, ale hľadaj možnosti, čo môže byť
 • každé “ Nie “ pre tvoju meditáciu, je dokonalý internet
 • kroť svoje návyky, aby tvoja energia nekrpatela,
  tak tvoj organizmus všetko strávi
 • spoločnými silami posiľňujeme svoju originalitu
 • pouč sa z každej chvíle, aby si sa vedela zaradiť, kde meditovať-
  posiľňovať vieru, spojenie s Bohom, a kde ďakovať,
  utvrdzovať správnosť svojej cesty
 • zodpovednosť “ Bolí „, energia otvára nové kanáliky, pre
  využitie mozgu, pokroku človeka
 • každá chvíľa je na to, aby ťa zaradila, v ktorom rade stojíš,
  emócia “ Nie „bunka “ kaká „, stíš sa, aby si dodržala čistotu toalety,
  emócia “ Áno “ bunka “ papá „, stíš sa,
  aby si dodržala stolovanie a bunku nepopálila
 • somár je len ten, kto chce byť somárom
 • nečakaj, že niekto za teba urobí, ukradneš sebe radosť
 • nauč sa, že chceš byť úspešný
 • každé sklamanie, nová robota sa hlási
 • nekrič, že sa nedá, sklamal si svoju originalitu
 • nakoniec bude všetko pravda, čo si si pomyslel
  robota sa stále ukáže v akom je stave
 • už mĺč, už neplač, berieš si svoje šťastie,
  zdravie, psychickú pohodu
 • nekrič, že sa nedá neprišiel si na stretnutie s Bohom
 • mĺč a čakaj, nech sa ti obnoví životná sila
 • na každého príde rad, dobro ťa odmení, zlo potrestá
 • nič nie je stratené, všetko sa dá obnoviť
 • nauč sa mĺčať, aby sa duša prejavila
 • na začiatku je slovo, ty rozhodneš, či to bude slovo spásy
  alebo zatratenia
 • požehnávaj, aby si mohla vstať na nohy, veľké oči a prázdne ústa
 • všetko má svoj čas a svoju trpezlivosť
 • keď chceš z druhých urobiť pána, zo seba robíš žobráka
 • na nikoho sa nespoliehaj, lebo tvoje šťastie odíde s ním
  Myšlienky 44
 • všetko je na dobrej ceste, požehnávaj
 • čas je najlepší lekár, daj do chvíli lásku, život ťa odmení
 • na začiatku je slovo, smer slova ty vedieš k spáse, alebo k zatrateniu
 • všetko má svoj čas lásky, keď si prosila o nádej
 • neplač, ver, že nebeský otec sa teší na tvoje stretnutia, aby si
  napredovala Ty a tvoje okolie
 • stíšuj sa, aby si pochopila život
 • všetko sa vracia, nabalí a prinesie dobro….
 • uč sa milovať, miluješ Boha, ktorý rozdáva receptúry
 • neplač, ale stíš sa, aby si bola pre druhých svetlom
 • nie je nieč náhoda, ale prístup k bohu, keď sa ti nepáči,
  prístup k človeku, keď sa ti to páči
 • dávaj každému nádej, dávaš nádej sebe
 • požehnávaj, otváraš cestu k nebeskému otcovi
 • nenúť, minúta ticha urobí viac,
  požehnávaj, odmeníš človeka aj seba
 • nepochybuj o sebe, berieš svetlo sebe aj iným
 • pros, aby si našla funkčné receptúry, pomôžeš sebe aj iným
 • nič nie je náhoda, všetko je sms pre pokrok človeka
 • nauč sa milovať, aby si vedela meditovať- získaš nádej,
  rozmýšľať – získaš vieru, pohybovať – získaš lásku, rozdávať
  získaš životnú silu
 • spravodlivosť je len jedna: “ Úcta k človeku „
 • zvládneš tlak, posilníš vôľu, nájdeš recept napredovania
 • nekrič, že dobre chceš, všetko podpáliš
 • ukľudni sa, aby si mohla používať dar milosti – receptúry
 • tichosťou prijímaš pomoc ducha svätého, v ktorom je
  všetko a na poriadku
 • nekrič, že sa nedá, zavrhuješ v sebe nádej vykúpenia,
  uväzňuješ si hlavnú potravu tela – dušu
 • Boh je všade, a na každom mieste, stačí ho požiadať,
  funguje ako elektrický spínač, uvedomuj si, že piedeslav slávy
  má veľa krokov, aby človek bol obdivovaný- vypracovaný
  v remesle
 • požehnávaj mu, aby sa mu darilo,
  požehnávanie je svetlo, slnko života
 • nechaj ho naplno žiť, na to každý si potrebuje sám vytvoriť
  podmienky
 • Boh Vás spojil, aby univerzum Vám odovzdal informácie pokroku
 • neplač, daj tomu čas, medituj, pracuj s nádejou, aby vyhral
  vesmír- spravodlivosť, poriadok – život v bunke, v mikroorganizme
 • nekrič, že sa nedá, je to zúfalstvo v génoch, neriešiteľné situácie
 • učme sa stíšiť, aby sme počuli nebesia vysielať recept napredovania
 • daj všetkému čas, všetko vyzrie, potrebujeme zadať informácie
  zvedavosti
 • treba sa za nich modliť, aby som mohol používať dušu
 • potom už čakať, kedy vyzreje energia a prinesie plody
 • treba sa za nich modliť, aby som mohol používať dušu
 • potom už čakať, kedy vyzreje energia a prinesie plody
 • stači s ľuďmi pekne, všetko pre teba urobia
 • nehuč, nezabavuj ma, Ja mám svoj život
  Myšlienky 45
 • mne nemôže pomôcť nikto, lebo Ja krútim s ľuďmi, využívam
  ich pre svoj prospech
 • čo tvoja duša – dokonalý internet
 • dávno uväznený, učili ma buď budeš čosi, alebo budeš žobrák
 • tvojou smolou je, že si prijala, že si kurva, potom sa musíš
  obšťastňovať sama
 • nekrič, že z posratého vzťahu sa odísť nedá, daj sebe šancu, aj jemu
  každý je hudobný nástroj, partneri potrebujú vedieť na svojom hudobnom
  nástroji hrať
 • nekrič, že si to posrala, je to znak štartu, hľadaj cieľ
 • sú len víťazi, božie deti, lebo hľadali riešenia
 • posrať sa nie je hanba, hanba je zostať posratý
 • už mĺč, už neplač, vydaj sa na cestu lásky s radosťou
 • sólo hra, je najkrajšia vec tvojej duše
 • ponúkaj svoju originalitu a zdokonaľuj fyzické telo cez svoju lásku
 • hudba je radosťou začiatok nového
 • obšťastníš druhých, otvoríš im internet – dušu
 • ďakuj, že máš talent
 • všetko sa dá stihnúť, potrebuješ k tomu svoju vôľu
 • neplaš sa, ale sa usmievaj, jedlo lepšie chutí
 • pokorou vyzrievaš, lebo napreduješ
 • nie je hanba spadnúť, ale ostať ležať
 • vôľa je víťazom človeka
 • nič nie je náhoda,
  všetko je pre spásu – používať dušu dokonalý internet
 • na začiatku ja slovo, ktoré smeruje ku spáse
 • keď chceš niečo, potrebuješ sa s tým aktívne zaoberať
 • na spásu potrebuješ dokonalosť svojich citov a ukorigovať ich
 • všetko je pre spásu tvojej duše
 • každé prečo, má preto, lebo každé preto, má svoju originálnu
  receptúru, po ktorej človek potrebuje byť hladný
 • nekrič, že sa nedá, ale požehnávaj, aby si božie brány otváral
  dokorán
 • utíš svoje myšlienky, aby sa mohli naplniť skutkom
 • nauč sa mĺčať ako hrob, budeš počuť Boha – receptúru
 • utíš svoje nevinné Ja, aby si privítal Nebeského otca
 • na začiatku je slovo otca, chce to matku – realizovanie,
  aby sa mohol nový človek narodiť, takto vzniká rozkvet a vývoj človeka
 • na náhody neverím,, všetko je prešpekulovaný systém
 • keď chceš viac, viac potrebuješ chcieť a pričiniť sa k tomu
 • na začiatku je slovo, ktoré čaká na svoju spásu
 • nič nie je náhoda, všetko je výsledok tvojho snaženia
 • všetko má svoj čas, ukáže tvoju česť, slušnosť ako posvätný
  oltár pre druhých
 • nekrič, že sa nedá, vchádzaš do brány smrti, ideš rovno pod
  vlak, stíš sa, aby pre teba prišiel lietajúci tanier – kozmická loď
  = pochopený celok
 • nauč sa meditovať, aby si mal dobrý odpich – mal dobrý štart
  do budúcnosti
 • každý svojim životom – perom píše originálny životopis
  Myšlienky 46
 • na to nikto tak nepríde ako tvoje telo,
  ktoré zaznamenáva bohatstvo i pád
 • nauč sa druhých si vážiť, tak trafíš stále domov,
  lebo máš vrátka stále pootvorené pre seba
 • nič nie je náhoda, ale boží plán, ako všetko zdokonaliť
 • nekrič, že sa nedá, aby ťa šťastie neopustilo
 • na začiatku je slovo, s ktorým sa odmeníš, alebo zatratíš
 • všetko má svoj čas, buď zrušíš karmu a začneš byť človekom,
  alebo opustíš svoju bojovnosť
  a vylúčiš sa zo spoločenstva svätých božích dietok
 • všetko má svoj čas, zrelosť svojej dokonalej kvality
 • ukáž, čo vieš, a ja ti poviem ako ďaleko si od cieľa
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby za teba hovorili výsledky
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby si mohla vidieť božiu spásu
 • ukáž, čo vieš, a ja ti poviem ako ďaleko si od cieľa
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby za teba hovorili výsledky
 • nauč sa mĺčať ako hrob, aby si mohla vidieť božiu spásu
 • všetko má svoj čas, pre tvoje vyzretie
 • mĺč ako hrob, len vtedy ti je vesmír, na dobrej pomoci
 • vyuč sa dokonalosti,
  aby tvoju dokonalosť mohli používať aj druhí
 • nikomu never na 100 %, lebo každý má svoj čas, a nevieš ako dlho
  on má stáť na svojom mieste, aby si niečo pochopil pre svoju spásu
 • neplač, že sa nedá, ujde ti životný vlak
 • utíš svoje emócie, aby božia sila zasiahla tvoje srdce
 • nepozeraj na druhých, ale pozeraj na svoje ruky, aby si udržal
  svoje šťastie
 • nie je náhoda, sú tam len veľkolepé plány človeka, plniť
  svoje sny
 • uč sa plniť svoje sny: medituj v mysli, overuj slovo v praxi
  ukáž slovo v praxi
 • nauč sa tíško meditovať, aby slovo malo otca i matku,
  slovo – projekt, matka – realizácia
 • ukľudni svoje Ja, aby nebeský otec ti mohol odovzdať informácie
 • použí svoju odvahu na pokrok ľudstva – hovor, čo si myslíš
  a žiadaj odpoveď postoja pre víťazný smer
 • nekrič, že sa nedá, ničíš si svoj požehnaný život
 • stíš svoje Ja, aby z utrpenia si urobila radosť
 • bolesť je len stavebný materiál, ktorý ti vytvorí piedesláv slávy
 • uč sa od každého, každý je brána k nebeskému otcovi
 • už mĺč, už neplač, len tak prestáva krupobitie a začína život
 • na každú sviňu je meter
 • netráp sa, pretože sviňa je trápenie, zasviníš si život
 • požehnávaním obnovuješ si energiu
 • netreba sa na boha spoliehať, ale trápenie pohládzať, tak
  čítame recept – telo dostáva duchovnú infúziu
 • nekonečná milosť pre každého, skupina ľudí vytvára liek pre
  človeka
 • Stíš svoje emócie, aby svetlo duše, hojilo tvoje telo.
 • Nauč sa mlčať ako hrob, len tak roztvoríš dvere k nebeskému otcovi,
  aby ti sila Ježiša Krista, bola na dobrej pomoci.
 • Nauč sa tíšiť, nech duch spravodlivosti ťa odmení modlitbou tvojich buniek, orgánov,
  aby medzi sebou spolupracovali päť párov orgánov,
  ako naše kontinety na našej planéte zem.
 • Stíš sa, aby sila kvandatúr mala zdravý chod v tvojom organizme.
  Myšlienky 47
 • prečo by som mal tu sedieť
 • sviňa, sviňa
 • čo chceš? – prachy
 • nenúť nikoho do ničoho, sviňa potrebuje prísť o zub,
  aby sa mohla zamyslieť
 • vypálnik bude vypálnikom, pokiaľ mu to dovolíme
 • už mĺč, už neplač, modlí sa,
  aby sa brána vzkriesenia otvorila
 • už mĺč, už neplač, brány nebies sú pre teba otvorené
 • každé takzvané zlo ponúka nový recept napredovania
 • na začiatku je nič – prázdnota, na tebe záleží, či prázdnu
  nádobu naplníš, alebo necháš ju prázdnu
 • neprekročíš svoj tieň šomračkou, ale tichou modlitbou
 • za všetko ďakuj, aby si mal oheň pod kontrolou
 • na každého, na všetko je meter, my deti božie máme na
  to prísť – napísať receptúru
 • dokonalosť je správny recept – dotyk Boha
 • požehnávaj ju, aby ju hojilo svetlo života
 • všetko má svoju česť – dokonalosť
 • na každého príde mráz
 • vždy je len čas teraz, buď ho využiješ, alebo premárniš
 • v rade Bohov, zostaneš sám, lebo si neprekonal pýchu
 • ďakuj za každý pohyb, ináč ťa kamenný príklop priloží
 • nekrič čo si urobila, lebo si guľový blesk,
  ktorý všetko popáli
 • ďakuj za všetko, je to tvoja infúzia
 • ďakujem za nebeskú bytosť, ktorú vidím u Vás
 • každý je nebeská bytosť,
  ale či sa pre rozum zastaví pri nebeskom otcovi:
 1. level – modlitba – miesto nadávok
  a zúfaní,
 2. level – pomalý dych,
 3. level – pozorovanie, minúta ticha
 • nekrič, že sa nedá, požiadaj o milosť svetla, anjeli ti budú
  na pomoci
 • láska a úcta otvára dvere dokorán
 • každý deň je na to, aby sme sa milovali
 • nestaraj sa, zacláňaš si vo výhľade k informáciám
 • pros, pros, až sa to stane, mysľou všetko zhmotníme
 • už mĺč, už neplač, len tak brána k nebeskému otcovi bude
  dokorán
 • za všetko platiť treba, zlo berie, dobro rastie
 • pros, pros, až sa to stane, mysľou všetko zhmotníme
 • už mĺč, už neplač, len tak brána k nebeskému otcovi bude
  dokorán
 • za všetko platiť treba, zlo berie, dobro rastie
 • stíš sa, aby si sa mohla niesť na svojom šťastnom koňovi
 • už neplač, ale tíško čakaj, kým tvoj kôň lásky, nedorastie
 • už mĺč, už neplač, objednávaš si prítomnosťou život
 • nikto nie je dokonalý,
  ale o dokonalosť sme všetci prišli bojovať
 • už mĺč, už neplač, aby si si otvorila brány nebies
 • každý má svoj smer, buď bude niečím, alebo ostane stáť
  ako somár
  Myšlienky 48
 • ocko, venuj mi chvíľu, posiľňuješ ma, na celý život
 • ocko, nekecaj a urob to, nedávaj sa odradiť,
  aby sme mali na čo spomínať
 • zober ma na výlet, Ja to mamke, babke, sestre neviem
  vysvetliť, ale čas ukáže dôkazy o tvojej aktivite
 • ocko povzbudzuj ma, všímaj si ma, máš, máme už krátky
  čas, ktorý budeme žiť spolu
 • ocko prehľadaj naše dudračky a nariaď nám to, aby sme
  v živote obstáli, nech sa nesprávame ako divosi
 • ocko mám ťa veľmi rád, ale máš byť razantnejší chlap, aby
  sme lepšie spoznávali život za plotom
 • netlač na otca, je polomŕtvy, strata manželky mu zatemnila
  myseľ
 • požehnávaj mu, aby mu myseľ pracovala, lebo pracuje
  veľakrát ako somár – nevie sa pohnúť
 • nekrič na neho, ale odpúšťaj, aby si sám sebe pripravil lepšiu starostlivosť
 • ži a nechaj žiť vstupné brány do bunky
 • zaznamenaný pohyb bunky emócie “ nie “ predýchaj,
  očistila sa bunka od výkalov
 • staň sa strážcom pokroku, požehnávaj, otváraš brány do
  nebies
 • nechoď okolo horúcej kaše, ale staň sa človekom činu
 • požehnávaj, aby chudoba mysle, mozog, ktorý pracuje a využíva
  kapacitu na 3-4 %, sme vedeli využívať
 • každý človek, je bránou k nebeskému otcovi, hľadaj, máš kompas
 • si bránou k nebeskému otcovi, a každý je bránou,
  kto si uvedomuje svoju originalitu
 • nekrič, že niekto urobil chybu, ale skúmaj,
  čo všetko si sa naučil, a akých ľudí si stretol
 • Boh použil svoju zreničku pre ľudské napredovanie
 • vieš, že si v správnych rukách
 • nezhody sú preto, aby sme vytvárali dielo
 • každé “ nie „, je začatá práca, nazaspí na vavrínoch
 • všetko je tak, ako má byť
 • na tebe je, či dokážeš v sebe prekonať ľady, a tak vyživiť
  svoje oči, každé “ Nie „, má svoje “ Áno „
 • daj všetkému čas, aby energia vyzrela
 • nevyhováraj sa, aby si našla cieľ cesty
 • ukľudni sa, aby si našla vrchol cesty
 • si originál, žiadna kópia, preto “ pros “ a „ďakuj“
 • už sa neporovnávaj, ale ži
 • život sa skladá z maličkostí
 • neočakávaj od druhých, ale urob ty
 • poznaj hranicu lásky a zneužívania
 • všetko má dva body: začiatok a koniec
 • netráp sa pre nikoho, ale prežehnaj sa – zobúdzaš mu silu,
  odštartovala si energiu života: “ Miazga „
 • nekrič, že sa nedá, to, čo v tvojej mysli sa nedá, je veľký mráz,
  a keď sa zamyslíš, zapáliš oheň, aby si sa ohriala
 • stíš sa, len tak si spustíš energiu pána
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde zázrak,
  receptúra, ktorá sa dodržiava
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby ti anjeli pomohli
 • nauč sa tíšiť, neukazuj na nikoho prstom,
  vzdávaš sa svojej energie
  Myšlienky 49
 • nekrič, nevyčítaj, pán boh nie je hluchý, oslabuješ si
  obličky
 • ukľudni sa, aby ťa Boh mohol niesť vo svojom náručí
 • život je vládca vzduchu, pohybom vzduchu osedlám koňa
 • hurikán: – prvý kôň – dar nebeského otca, druhý kôň – voda,
  a kôň menom “ Cunami „, overené slovo v praxi,
  tretí kôň sa volá“ Sopka „, Dobrota, učíš,
  odovzdávaš svoj čas druhým, aby sa posunuli dopredu
 • prestaň sa trápiť pre voloviny, život je tvoj
 • nenič si predstavu o živote, ale kuj nové skvelé plány
 • ukľudni sa, aby zĺč, mohla správne pracovať
 • už nekrič, že sa nedá, ale stíš svoje myšlienky, aby nasledovali
  rozhovory s Bohom
 • pozeraj na každého tak, že je dospelý a čelí rozhodnutiam
 • upokoj sa, aby si mohla vykročiť správnym smerom
 • každý, kto pracuje na sebe a necháva druhých dospelých,
  zúčastňuje sa na radosti svojho života
 • už nekrič, že sa nedá, aby si sa postavila do správneho radu
 • nekrič, ale utíš sa, aby spojenie s bohom, bolo tvojim vykúpením
 • nezaoberaj sa nešťastím, človek si šťastie potrebuje priať
 • vôľa je sila duše, prítomnosť Boha
 • za všetko ďakuj, aby si mala duchovný poriadok
 • nazamýšľaj sa, čo nemôžeš, robíš si clivotu,
  ochudobňuješ seba aj ostatných
 • bodom bolesti, sme zistili, že nám zlyhali brzdy
 • každý človek pre človeka je brána, medituj, dostaneš kľúče,
  otvoríš bránu, dostaneš odkaz – receptúru
 • stojíš nad priepasťou, preto každú chvíľu si vychutnávaj ako ide,
  aby si z priepasti dostala všetko svoje zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo bezchybne fungovať
 • stíš svoje emócie, aby duch spravodlivosti,
  mohol kráčať s tebou po tvojej ceste
 • nauč sa milovať, aby si odovzdala odkaz duše telu a ľuďom
 • stíš svoje vedomie, nech neplačeš, nekričíš
 • staň sa sebe víťazom poznávania
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo pracovať
 • utíš svoje myslenie, tak chrániš seba, svoju rodinu, svoje pokolenie
 • utíš svoje Ja, aby duch spravodlivosti, urobil dôkladne svoju prácu
 • nekrič, že sa nedá, uspávaš si dušu
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo dostať kyslík
 • nauč sa milovať každý pohyb svojich zmyslov,
  potom sa vybrúsiš ako dokonalý šperk
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo odstrániť genetické nedostatky
 • nikto ti šťastie nevymodlí, potrebuješ sa sám naučiť, postaviť sa k tomu
 • každý ti môže len šťastie ukázať na cestu, ktorou ideš
 • šťastie definovať, je veľmi náročné, šťastie je len vtedy, keď sa vieš
  do toho zaľúbiť
 • už mĺč, už neplač, a daj si silu života, ktorá má štyri slová: nádej, viera,
  láska, životná sila – alebo po katolicky – Ježiš Kristus
 • stíš sa, aby energia večnosti bola stále po ruke.
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví milosť Božia.
 • nauč sa tíšiť, aby ťa ruka božia, mohla chrániť.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si si vyberala z božích zásob.
  Myšlienky 50
 • staň sa pre seba otrokom, len vtedy zvládneš svoj cieľ
 • každý deň, nech sa tvoja ruka dotkne šťastia
 • prestaň pozerať na druhých, zastavuješ si život
 • ukľudni svoje vedomie, nech ruka dotyku, pohladí každé srdce
 • tvoja myseľ má plno nápadov, v sieni ohňa začína horieť
 • oheň je veľmi dobrý pomocník, a zlý pán, začiatok nového
  oheň, kde potrebuje k životu plyn – tvoju negativitu, v mysli
  prepáli toxické látky, kde predychávaš, oheň vystúpi do
  sieni vzduchu, a všetko je čisté, lebo ty máš čistú myseľ
 • tebe prichádzajú čisté myšlienky, nápady
 • keć máš chuť s niečím sa vyhrať, myslíš na to, ako to
  urobíš, skúšaš, skúšaš, až tvoje ruky dokážu krásy
  funkčnosti, za sebou vidíš kus práce, vidíš ako to
  rastie, tešíš sa ako malé dieťa, ktoré povedalo prvé slová
  prvé krôčiky, a skúša na novo, a na novo
 • po kvapkách kráčaš ćalej a robíš si chodníček poznania
 • ukľudni sa, aby si sa spútala s dušou, tá ti odovzdá potrebné
  splodiny
 • neobviňuj seba, ani nikoho, strácaš kľúč od svojho zdravia,
  šťastia, psychickej pohody
 • pros a ćakuj, len tak budeš majiteľom zdravia,
  šťastia a psychickej pohody
 • ukľudni svoje vedomie, aby plyny z podvedomia mohli vyjsť von
 • nauč sa milovať, aby si aktivoval svoju vnútornú silu
 • stíš sa, aby si svoje možnosti mohol ľućom odovzdať
 • ukľudni svoje Ja, len tak otvoríš svoje duchovné dvere dokorán
 • prestaň sa trápiť, lebo šťastie tvoje ide dolu vodou
 • uč sa tíšiť, aby si spoznávala milosrdenstvo Božie
 • už nekrič, že sa nedá, ale pokľakni, aby si mohla prijať Božiu radu
 • staň sa sebe víťazom : “ Pros a Ćakuj „
 • stíš svoje emócie, aby si rozprúdila svetlo svojej duše
 • stíšuj svoje emócie, len tak duch podsvätia, ťa prevedie všetkými spôsobmi,
  aké existujú, aby si mohla vyberať a kráčať so vztýčenou hlavou vpred
 • všetko je, všetko treba vyprosiť, priniesť na Božie svetlo
 • nauč sa tíšiť, len tak objavíš svetlo, aby si sa mohla ohrievať
 • všetko je, má svoj háčik, chce od teba čisté srdce, aby si v plnej kvalite
  dopriala to sebe a zvýšila kvalitu pri doprianí ostatným
 • už neplač, že sa nedá, šťastia sa treba dotknúť, aby fungovalo
 • prestaň sa báť, len tak sa zúčastníš na zásluhách božích
 • stíš svoje emócie, len tak dostaneš najvyššiu ochranu
 • všetko je, ale treba zadať, žiadaš svetlo spásy
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo naplno pracovať, čistiť cievy
 • nauč sa meditovať, len tak spustíš dych života
 • všetko má slovo prosím – štart, a všetko má slovo ćakujem – cieľ
 • na všetko treba čas, čas tvojho originálneho Ja.
 • nestaraj sa, lebo blokuješ energiu duše, liek pre tvoje telo
 • utíš svoje emócie, len tak podvedomie začne pracovať,
  a tvojmu telu sa odľahčí
 • už nekrič, že sa nedá, naša energia má stanovený poriadok
 • staň sa sebe víťazom, naberaj energiu z duše
  Myšlienky 51
 • už sa netráp, lebo nenaberáš si energiu z duše, nemáš kyslík, iba plyn
 • všetko je, ale potrebuješ sa stíšovaĢ, dopriaĢ si kyslík
 • už neplač, lebo nerastieš, zastal si, zaspal, stíš sa, aby si rástol, silnel
 • stíš svoje emócie, len tak vyzdravieš, upokoj sa
 • nauč sa všetko milovaĢ, potom bude pre teba všetko slnko, ktoré
  treba použiĢ
 • stíš svoje vedomosti o pravde, zadaj roky pokroku, aby si sa mohla
  nad všetkým usmiaĢ
 • maĢ pravdu, si domáce zviera pri vdove, pozerá na slnko s otvorenou
  hubou – zamrzol si, skamenel
 • utíš svoje vedomie, nech pokrok človeka, môže ovplyvňovaĢ, tvoja
  duša
 • stíš svoje vedomie, aby si sa mohla mechanicky posúvaĢ
 • utíš svoje Ja, aby energia duše mohla zasahovaĢ obidvoch
 • nauč sa milovaĢ, podaj šálik, taštičku a v zápätí bude aha, aha –
  uvedomenie
 • staň sa sebe víĢazom, napreduješ Ty, tvoje okolie,
  ktosi musí byĢ vodca, prvý, neukazuj na seba,
  aby energia posilnila vaše unavené doráňané telo
 • nehádž flintu do žita, vytrénovala si sa, tak chvíľu to bude na tvrdo,
  očiam sa vidí, ale ruky to urobia
 • staň sa pre seba víĢaz, stíš sa, aby si druhým nestala na kábli
 • uč sa požehnávaĢ – kriesiš mŕtvych
 • tvoje vedomie je veľmi rozžiarené, ďakuj za svoj pokrok,
  tak imunita nadobudne hrošiu kožu
 • prestaň sa hraĢ na schovávačku, všetko človeka nájde
 • nedokazuj nikomu nič, za všetko poukáže tvoj čin
 • staň sa dobrým matematikom, jedna a jedna bude vždy dva
 • utíš svoje vedomie, aby sila duše zlikvidovala falošné záznamy,
  že človek je bĺbý.
 • staň sa sebe víĢazom, pros a ďakuj
 • ukľudni svoje Ja, aby energia tichosti duše, hojila tvoje telo
 • staň sa sebe víĢazom, v každej oblasti sebe velíš, ty rozhodneš,
  čo uspíš, a čo ostane ešte aktívne
 • prestaň sa staraĢ, starosĢou zatváraš dvere pred nebeským
  otcom, pokľakni, a dvere k nebeskému otcovi budú dokorán
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo plniĢ príkazy
 • uč sa stíšovaĢ, aby duch spravodlivosti prišiel ku tebe
  ako zázračný motýľ
 • nauč sa tíšiĢ, nech tvoje sny sa stanú realitou
 • uč sa pokore, potom vyriešiš každý problém
 • nauč sa milovaĢ, aby si duchovné dvere mal otvorené dokorán
 • stíš svoje vedomie, aby ġa nebrzdilo podvedomie
 • nauč sa tíšiĢ, nech Ģa sprevádza duch sparavodlivosti
 • nauč sa trpezlivosti, vypracuješ sa na majstra…
 • verím, že si v dobrých rukách božieho milosrdenstva
 • nauč sa milovaĢ, potom Ģa Boh odmení
 • ukľudni svoje vedomie, aby sa ti dielo podarilo
 • stíš svoje vedomie, aby Ģa duch spravodlivosti odmenil
 • staň sa sebe víĢazom, aby duch spravodlivosti, mohol kráčaĢ s tebou
 • peniaze nie sú všetko, ale sú potrebné na život
 • choď, ale obracaj sa, aby si chytila poctivú agentúru
 • prestaň sa staraĢ, a Boh ti podá ruku
  Myšlienky 52
 • prestaň sa starať, Ty sa opieraš o veci neviditeľné, a ideš ďalej,
  nič nie je náhoda, vo všetkom vidíš,
 • počuješ boží odkaz, nič nie je tak krásne, ako vedieť bojovať, každý má
  zo svojho uhla pohľadu svoju pravdu, aby si dal možnosť plávať:
  “ Posúvať krvný obeh „. Vo dvojici se to lepe táhne „,
  ale originalita je božskosť, keď dotiahneš veci na piedesláv slávy.
 • všetko je len úsečka,
  ktorú treba zvládnuť
 • je čas modlenia – meditácie tvojej originality,
  je čas myslenia – výberu tvojej originality, je čas tréningu tvojej
  originality = špecializácie, je čas odovzdávania tvojich originálnych
  informácii, je čas ísť.
 • jeden deň, keď nemáš tréning a nevieš o týchto
  postupnostiach, ťa úplne zmení. zoberie ti šťastie, úsmev, bezstarostnosť,
  a nahradí to: “ Ako prežiť „. Žiť v kľude a bez stresu,
  to vytvára pre činných rozkvet ich koníčkov.
 • stres z človeka robí bojovnosť
 • prestaň sa starať, aby duch slobody tvorivosti mohol prísť k tebe
 • nauč sa milovať, aby si neuspával, ale prebúdzal ducha spravodlivosti
  a tvorivosti
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať magnetickú silu
  svoje Ja, požehnávaj venuj minútu ticha, aby tvorivosť vyhrala nad
  zármutkom
 • stíš svoje vedomie, aby duch slobody a lásky mohol s tebou kráčať
 • stíš svoje Ja, nech sa vieš do činnosti zaľúbiť,
  len zaľúbenci dotiahnú to ďaleko, lebo sa vedia jeden pre druhého obetovať
 • ukľudni svoje vedomie, aby dotyk tvojich rúk,
  robil tvojmu telu radosť
 • nauč sa milovať všetko, potom si dopraješ pohyb tela
 • ukľudni svoje vedomie, aby originalita duše, ducha mohla začať vládnuť
 • stíš svoje vedomie, usmej sa, usmievaš sa na plod života svojho –
  výživu svojich buniek
 • ukľudni svoju maličkosť, nech svetlo duše sa rozžiarí do celého tela
 • vitajte v bráne slobody hrad “ La „, cez ktorý prechádza Albánsko
  cez, ktorý každý z nás sa potrebuje prebojovať, a s tým mečom
  začať písať ako s perom technológie pokroku, vzdávame úctu každému
  človeku, ktorý zaslúžene vyhrá svoj boj o slobodu mysle,
 • odovzdávame každému meč, pre vývoj kapacity mozgu, aby božstvo
  sa ukotvilo v každom človeku, vzdávame česť a hold, pominulo
  veškeré trápenie, a každý bojuje sám za seba, zvedavosť, boj vpred,
  opovrhovanie – každý kope svoj hrob, svojou vlastnou vinou
 • sme na nádvorí, kde vlastná krv bola prekliata, vlastné mamky, babky
  videli svoje vlastné deti ako bojovníkov, ktoré boli v plienkach
  v rannej mladosti unesení, a ničili všetko dookola bez milosti,
  mali cielený tréning nenávisti – zabíjať, tu sa začala krotiť ľudská pýcha
  ľudský bojovník – začiatok ľudského pádu
 • tu na nádvorí bola prekliata vlastná krv, keď bojovník nemilosrdne
  otvorenú náruč odmenil ráznym pichom svojho meču, aby vypustil
  život, ducha z tela svojej matky, babky, otca, brata sestry…
 • čo je duch slobody? Je to kyslík, ktorý môžeš dýchať – vánok
 • utíš svoje vedomie, abypodvedomie mohlo nájsť víťazný cieľ
 • stíš svoje emócie, aby cesta ku spáse bola slovom a činom
 • utíš svoje vedomie, aby duch spravodlivosti meral presne, aby
  piedl slávy mohol sa zúčastniť každý človek
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať každé
  tajomstvo
  Myšlienky 53
 • prestaň sa starať, aby dielo nebeského otca dosiahlo svoj vrchol
 • nauč ma milovať – prijať,
  aby som otvorila každé dielo poznávania, pre spásu tela a duše
 • staň sa sebou samou, len tak prejdeš bránami nebies
 • uč sa tíšiť, čakať, daj všetkému čas na vyzretie
 • nauč sa milovať, obohacuješ si život
 • prestaň prstom na čokoľvek ukazovať,
  aby si spásu mohla spoznať na vlastnom tele
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo otvoriť dvere dokorán
 • prestaň sa starať, a uvidíš božiu spásu
 • šikovnosť sa platí, dvakrát za podvod, platia celé generácie
 • všetko sa dá urobiť, len zobratý život nevrátiš
 • som, čo som, učím, to čo viem
 • nič nie je náhoda, všetko sa dá, keď sa chce, vyžaduje to čas tvorby
 • urobil som najlepšie, ako som vedel, aby som ľuďom zalepil oči,
  aby oslepli od Božej dobroty a nedopriali si skutočného milosrdnestva
 • staň sa sebe víťazom, len tak budeš ochutnávať Boží tón
 • prestaň byť otorkom svojej mysle: “ Vyberaj si – medituj „
 • utíš svoje vedomie, aby sa podvedomie mohlo stretnúť s večnou spásou
 • už neplač, už mĺč, len tak sa ti zjaví piedesláv slávy
 • nauč sa milovať, len tak sa ti oplatí žiť
 • prestaň sa starať, aby ti čas nepriniesol ortieľ skazy
 • ver, že všetko sa dá, len tak prídeš k nebeskej bráne
 • prestaň sa starať, zostávaš na vedľajšej koľaji
 • sláva je cieľ kvality, ktorá ťa zavedie na piedesláv slávy
 • na všetko treba prísť, aby sa ti život zapáčil
 • pre šomravých je pripravený kút potupy,
  kde svoju energiu plytvali nazmar
 • pre šomravých, pre šomranie nepočujú svoju originalitu,
  a veľakrát zabrzdia vývoj iným
 • ku všetkému sa stavaj ako generál, len tak používaš svoju originalitu
 • nezaťažuj druhých bludom, a ponúkaj originalitu
 • prestaň sa starať, lebo brzdíš sám seba
 • ticho medituj, nechávaš dušu rozžiariť, aby vydala mannu
 • ukľudni svoje vedomie,
  aby ti podvedomie mohlo ukázať víťazny bod – cieľ cesty
 • stačí sa stíšiť, aby si videl ďaľší krok k svojim úspechom
 • nebuď na seba krutá, lebo ti vládnu gény, vypínaš dušu
 • keď máš možnosť, uč sa od blížneho
 • keď nemáš možnosť medituj,
  aby si bol prizvaný na duchovnú prehliadku, možností svojich problémov
 • nedaj sa odradiť v hľadaní možností, rozpáľ sa pre dielo napredovania,
  slúži ti posvätný oheň, založený na vete:
  “ Miluj svojho blížného ako seba samého
 • nikdy sa nevzdávaj, ale pros,
  kým dostaneš oheň napredovania pre seba, pre všetkých ľudí
 • ľutovať – hniť, alebo brať veci osobne – plesnivieť, nepoužívať slnko
  dať ukradnúť slnko, pýšiť sa vo svetle slnka , spáliť
 • preto uvažuj, sme ako bežný motor, ktorý naštartuje, urobí okružnú
  jazdu s cieľom niečo zariadiť, vykonať, stretnúť sa a vrátiť sa domov
 • každé “ Ja „, k svojej mikrobunke je univerzum
 • ty rozhodneš, čo sa s tvojimi bunkami bude diať, každá informácia
  má svoju obežnú dráhu, riadi ju tvoja myseľ, aktivuje meditácia
  premýšľam – navigácia, tréning- prejdená cesta,
  odovzdávanie informácií – bunka pomnožená, rodí sa,
  je obývateľná ako naša planéta Zem
  Myšlienky 54
 • premýšľam – navigácia, tréning- prejdená cesta,
  odovzdávanie informácií – bunka pomnožená,
  rodí sa, je obývateľná ako naša planéta Zem
 • nič nie je náhoda, Božstvo je poriadok,
  ktorý svojim pričínením zmení svetonázor, zdravý postoj k životu,
  robí dokonalé dielo, pokora je ukotvenie,
  zrod nového mikrovesmíru = v našej bunke – nový život –
  Ty prosíš o informáciu presnosti
  Boh vzduchu všetkých morí: Poďme sa pomojkať, aby sme plodili nové,
  všemožne sa klaniam vzácna pani, vzdávam úctu,
  hold novým veciam,bolo mi česť s Vami sa rozprávať,
  Škriatok: Môj pán, je Duch života,myslí pozitívne, rozprávaš sa práve s ním
 • uč sa tichosti, nech prebývaš s Bohom ducha svätého
 • nauč sa tíšiť, nech prebudíš ducha posvätnosti
 • prestaň sa obviňovať, vyhrávajú gény, stíš sa,
  aby si sa spojil s duchom svojej duše
 • prestaň sa trápiť, čo bolo, ale vieš, čo môže byť,
  aby si sa zapísal ako Božie dieťa
 • prestaň sa otáčať, čo druhí povedali, urob, čo treba
  stíš svoje vedomie, aby podvedomie ti mohlo ukázať zásluhy
 • stíš svoje Ja, len tak duch spravodlivosti zavládne v tebe
 • nauč sa milovať všetko, tak pochopíš boží poriadok
 • nauč sa tíšiť, aby duch duše mohol zasadnúť na svoj trón a kráľovať,
  učíš sa poriadok
 • stíš svoje vedomie,
  aby duša spravodlivosti mohla hojiť a vyživovať tvoje telo
 • mĺč ako hrob, aby vznikla sila, ktorá daruje telu energiu, hnaciu silu
 • prestaň sa trápiť nech môžeš žiť svoj život na plné otáčky
 • utíš svoje vedomie, aby duch spravodlivosti, mohol vstúpiť do hry
 • učiň rozhodnutie, aby duch podnikania, mohol kráčať s tebou
 • učiň rozhodnutie, ktoré má zodpovednosť a riešenie
 • zvládneš to, lebo je to robota od srdca, nechceš to, za to zaplatíš
 • buď vždy sama sebou, daj si možnosť žiť
 • spomeň si na časy bez starosti smiechu,
  kde si svojim rodičom 100 % verila, ako dlho ti to vydržalo?
  Aké je to boľavé, keď sa nemáš nikoho
 • ukľudni svoje vedomie, aby si denné plány hravo zvládol
 • nenúť sa, ale čas využí úžitku, je to tvoj čas pokroku
 • nauč sa tíšiť, aby milosrdenstvo Božie zasiahlo správny smer
 • nič neodkladaj na zajtra, zajtra sa môže zmeniť situácia,
  o tebe sa rozhodne ako o víťazovi, alebo odmietnutom
 • všetko má silu lásky, nemožno odísť nikam
 • nauč ma milovať, len tak bude život krajší
 • učiň svoje rozhodnutie, len tak príde spása,
  za ničie rozhodnutie nezodpovedáš Ty,
  si len závesný vagón za rušňom,
  kto rozhoduje, ten je rušňom
 • nepochybuj o sebe samej, lebo duch tvojej duše spí
 • neočakávaj od nikoho nič, lebo zrútiš sa do priepasti,
  preto ver slovám: “ pros a ďakuj „
 • stíš svoje vedomie, aby duch pokroku mal u teba domové
  právo
 • nauč sa požehnávať druhých, aby si im mohla prebúdzať dušu,
  a tak duch pokroku nám mohol reálne odovzdať receptúru
  Myšlienky 55
 • nauč sa stíšovať, aby duch pokroku,
  ťa mohol niesť na svojich rukách
 • každý deň má svoje čaro, svoje zázračné kroky,
  preto “ pros a ćakuj „
 • staň sa sama sebou, len tak nájdeš poklad duše,
  programy napredovania
 • ukľudni svoje vedomie,
  aby duch spravodlivosti viedol tvoje kroky
 • stíš svoju energiu, sú to programy génov,
  aby si ich porovnala energiou duše napredovania
 • nekrič, že sa nedá, za všetkým je spasiteľ sveta,
  kde Ty stíšením púšťaš energiu spasenia na svet
 • stále je čo robiť, aby nebičko vzniklo v papuľke
 • nekrič, že sa nedá,
  lebo duch posvätnosti nemôže pristúpiť k tebe
 • stíš svoje myslenie, stišuješ svoje návyky, gény,
  aby duch spravodlivosti, ťa mohol sprevádzať
 • ukľudni svoje vedomie, aby duch spravodlivosti mohol hojiť tvoje telo
 • utíš svoje Ja, aby si videla jasný semafór svojho napredovania
 • stíš svoje Ja, len vtedy nájdeš cestu z temnoty
 • nauč sa milovať,
  tak každá cesta príde k tebe ako červený koberec
 • nechaj život, čas plynúť, aby sa všetko zoradilo,
  a ty si našla svoje miesto, zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • už neplač, lebo ti energia ide iným smerom,
  prasklo ti vodovodné potrubie, strácaš tlak, životnú silu
 • už nekrič, už neplač, rešpektuj rozhodnutia manžela,
  daj tomu dôležitosť, hoci bol aj v krčme, vlastne je to jeho rozhodnutie,
  ty, keć ho skritizuješ,
  berieš bremeno na seba, a on nevidí žiadnu chybu
 • snaž sa stíšiť, čo ty môžeš, modliť sa, aby prišli receptúry,
  aby receptúry bolo s kým urobiť, a nakoniec to najkrajšie,
  keć budú od teba prosiť, nauč ma to, vtedy si vážený človek
 • prestaň poukazovať na druhých, je to oheň, ktorý ťa páli
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie ťa mohlo chrániť
 • nauč sa milovať slová „prosím a ćakujem,“ aby si dostala veniec slávy
 • prestaň sa starať, lebo nikdy neotvoríš dvere k sláve : “ Požehnávaj „
 • ukľudni svoje emócie, len tak sa z teba stane veľký človek,
  emócie sú dar človeka od boha
 • staň sa sebe víťazom, “ pros a ćakuj „
 • stíš svoje vedomie, aby energia duše zasiahla jasný cieľ
 • skús a sa stíšiť, aby si mal jasný pohľad
 • nehovor, že sa nedá, lebo anténka marťanka nefunguje,
  nevies vysunúť anténu
 • prestaň sa starať, aby energia duše dosiahla víťazstvo
 • ćakuj,
  aby anténky marťanka sa zasúvali – prijatá od Boha energia,
  ktorú môžeš používať pre svoju spásu
 • samota bolí, preto prosím Vás, aby ste ma požehnávali
 • cez požehnávanie človek silnie v Boží obraz
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo otvoriť komnaty
 • nauč sa stíšovať, len tak dary Boha môžeš používať:
  “ Ovládanie emócií slova “ Prosím a Ćakujem „

Myšlienky 56

 • byť matkou je veľká vec, ktorá city potrebuje mať na úzde,
  aby dieťa nerozmazlila, lebo ho nenaučí nič,
  aby ho nevyvýšila, lebo z neho urobí zloducha,
  ktorý ublíži všetkým, učiť ich prosiť a ćakovať
 • stíšením dosiahneš veľa
 • prestaň sa starať,
  zanedbávaš si božie dary,
  emócie, slovo “ Prosím a Ćakujem „
 • nauč sa Božie dary milovať, len tak sa staneš veľký človek
 • prestaň sa starať,
  aby duch múdrosti zažiaril v plnej kráse – presnosť
 • ukľudni svoje vedomie, aby sa splnili tvoje sny
 • všetko je tak, ako má byť, pros a ćakuj
 • zázraky sa dejú cez slovo “ Prosím a Ćakujem „
 • nauč sa stíšiť, aby dary od boha rozkvitli v plnej kráse
 • prestaň sa starať, aby všetko došlo do vytúženého cieľa
 • stíš svoje Ja, aby ti oheň spravodlivosti slúžil
 • stíšuj sa, len tak dosiahneš pravdy ducha svätého
 • nenechaj sa využívať, buć sama sebou
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať bohatstvo duše
 • staň sa sama sebou, len vtedy funguje duša
 • prestaň sa starať za druhých,
  požehnávaj, len vtedy uvidíš božie kráľovstvo:
  “ Svoje zdravie, šťastie, psychickú pohodu. „
 • nauč sa milovať všetkých a všetko, tak miluješ Boha,
  lebo si zvedavá na hlavolamy
 • ukľudni svoje Ja, aby duch spravodlivosti hojil tvoje telo
 • stíš svoje emócie a zarać ich do slova: “ Prosím a Ćakujem „
 • nevyčítaj nikomu nič, lebo všetko je tak ako má byť, ani sebe
 • nauč sa milovať seba, všetko a všetkých
 • prestaň sa starať, ničíš si zdravie
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie ti mohlo vydať liek spásy
 • ukľudni svoje Ja, aby tvoj liek spásy pomáhal tebe aj okoliu,
  staň sa slnkom pre druhých
 • nauč sa milovať, len tak dosiahneš večnú spásu
 • požehnávaj si, aby si jasne videla z blúdiska cestu spásy
 1. level Dýchaj – Fetuj,
 2. level Zvedavosť, čo všetko potrebuješ vedieť,
  aby si to mohol urobiť,
 3. level – Trénujem, robím, až sa mi robota páči,
  jednotné číslo – Ján Krstiteľ,
 4. level – Učím , ukazujem,
  nechám ich trénovať, množné číslo – Ján pod krížom
 • nepoukazuj na nikoho, sťahuješ z neho vírus
 • ukľudni svoje emócie, aby si bol zvedavý ako dieťa
 • stíš svoje Ja, aby si našiel a vyšiel každý vrchol svojej spásy – snov
 • stíš svoje emócie, aby si vedel prosiť a ćakovať
 • prestaň sa trápiť za spackaný život, ale začni konečne žiť
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo odovzdať svoju krásu
 • nauč sa milovať všetko v takomto stave, aké je
 • stíš sa, aby si zacítil vôňu duše
 • ukľudni sa, aby si sa spútala s dušou, tá ti odovzdá potrebné splodiny
 • neobviňuj seba, ani nikoho,
  je to kľúč od svojho zdravia, šťastia, psychickej pohody
  Myšlienky 57
 • pros a ďakuj, len tak budeš majiteľom zdravia, šťastia, psychickej pohody
 • ukľudni svoje vedomie, aby plyny z podvedomia mohli vyjsť von
 • nauč sa milovať, aby si aktivoval svoju vnútornú silu
 • stíš sa, aby si svoje možnosti mohol ľuďom odovzdať
 • ukľudni svoje Ja, len tak otvoríš svoje duchovné dvere dokorán
 • prestaň sa trápiť, lebo tvoje šťastie ide dolu vodou
 • nekrič, že sa nedá, neokysličuješ si krv, stíš sa dýchaj a ono
  to príde
 • nedokazuj nikomu nič, vynuluješ sa
 • nepresviedčaj, čo si všetko urobil,
  ale ďakuj, je to tvoj stavebný materiál pre bunky
 • ukľudni svoje Ja, aby duch spravodlivosti rozžiaril tvoje srdce
 • neukazuj na nikoho prstom, ukazuješ na svoje zdravie, šťastie,
  psychickú pohodu ako odchádza od teba
 • nauč sa milovať, aby duch spravodlivosti bol spútaný s tebou
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie vydalo svoje tajomstvá
 • už neplač, lebo boh ťa má rád
 • už sa netráp, máš zatiahnutú ručnú brzdu
 • nekrič, že sa nedá, daj do toho viac zvedavosti,
  aby si sa nabúral na kvalitnú energiu
 • stíšiš svoje Ja, len tak budeš počuť nápady napredovania
 • uč sa rýchlo veci overené, ale všetkému daj voľný priebeh,
  aby si nezaspal na vavrínoch
 • ukáž, čo vieš, a tíško mĺč
 • nauč sa meditovať, nie ľutovať, aby si im zobudil ducha pravdy
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať silu pravdy
 • prestaň sa trápiť, nepočítaj, koľko si toho urobil,
  poďakuj, tvoje bunky hodujú
 • prestaň sa trápiť nezmyslami, ale tíško mĺč, modlí sa
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať tajomstvá
 • na každú boľačku je bič
 • nečuduj sa ničomu, snaž sa meditovať, aby prišlo pochopenie
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo vydať svoju krásu
 • nauč sa milovať, pohládzať, prijať, len tak zachováš čistotu tela
 • stíš svoje gény, aby duch spravodlivosti mohol hovoriť jasnou rečou
 • nauč sa tíšiť, aby duch duše, mohol sláviť nové pokrokové myslenie
 • nauč sa, že emócia “ Nie „, nás volá do raja žiť lepšie ako včera
 • stíš svoje vedomie, aby duch spravodlivosti, utíšil tvoj hlad po raji
 • stíš sa, všetko je pod drobnohľadom kamery
 • nauč sa tíšiť, aby si krotil svoje bunky
 • neuč sa podlosti, lebo zostaneš sám ako púšť
 • prestaň rozmýšľať o intrigách, lebo okrádaš sám seba, svoju rodinu
 • nestaraj sa, lebo ti energia odteká na energiu skazy
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo odovzdať výživu tvojmu telu
 • prestaň sa trápiť, pozeráš na svoju popravu, odpájaš sa od duše
 • stíš svoje vedomie, aby energia duše mohla odovzdať telu mannu / pramu
 • medituj, je to cisárska energia,
  cisársky rez tvojim genetickým i návykovým energiám,
  aby si mohla kráľovať svojim rukám, hlave, pevnosti statiky v tvojom tele
  Myšlienky 58
 • nevzdávaj sa božej sily, božieho dieťaťa
 • ukľudni svoje vedomie,
  aby podvedomie mohlo vydať skryté zásoby dokonalosti
 • uč sa stíšovať, aby si sa zapísal ako božie dieťa
 • nauč sa tíšiť, aby si sa mohol stretnúť s Bohom – s dokonalosťou
 • uč sa stíšovať, aby sa energia ťiaže, premenila na energiu ľahkosti
 • prestaň sa starať, počítať, čo si urobila, je to záťaž na tvojich ramenách
 • nauč sa tíšiť,
  aby duch posvätnosti – zvukové tlakové vlny – frekvencie,
  prinášali ti radosť života
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj
 • ukľudni svoje vedomie, aby duch slobody – tvoja duša ti mohla byť
  v tvojom živote nápomocná
 • prestaň sa starať, ale stíš sa, aby duchovné wc,
  si použil v takej rýchlosti ako fyzické wc
 • pokľakni pri každej nespokojnosti, aby si vnímal mikroorganizmus,
  a nechaj energiu narásť, a spojiť s maxiorganizmom
 • stíš svoje vedomie, aby tvoje podvedomie, sa mohlo vyčistiť od žumpy
  od kritiky a neprijatia druhých
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo čistiť a priniesť tebe
  aj svetu úžitok
 • nekrič, že sa nedá, utíš svoje vedomie, aby duch slobody – tvoja duša,
  mohla ti odovzdávať nové programy napredovania
 • stíš svoje Ja, len tak uvidíš cestu, zapneš laser volajúcej ruky k spáse
 • na každej ceste sa dostáva facka, aby sme spoznali všetky spôsoby
  božieho milosrdenstva, spoznávame recepty, projekty
 • na každej ceste, si ty a tvoje milosrdenstvo – program napredovania
 • pamätaj, kritika je program sebazničenia, keď máš kritiku, medituj,
  aby si frekvenciu guľového blesku zmenila na frekvenciu tvorby
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, tvoja duša, tvoj čarodej,
  mohol ti byť nápomocní v každej chvíli
 • už neplač, ale sa staň božím dieťaťom,
  aby si si darovala úsmev na tvojich perách
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať energiu, silu života
 • stíš sa, aby tvoj osud naplnil svoje poslanie
 • nekrič, že sa nedá, lebo podceňuješ boží plán
 • stíš svoje vedomie, len podvedomie má výhernú energiu pre život
 • prestaň sa starať, len pomaly kľudne dýchaj, vtedy sa telo hojí
 • skús sa maximálne stíšiť, svojmu manželovi si vo všetkom oddane slúžila
 • nikdy si nepomyslela, že on nemyslí rodinne, ale sebecky
 • všetko robí, len pre svoj prospech, všetko si prisvojil,
  čo sme spolu vytvorili, vybudovali
 • do úst vám vloží to, čo chce, aby ste si mysleli, je ľudský manipulátor
 • stíšuj svoje vedomie, aby sme mohli pochopiť hĺbku života a dôsledky
  našich činov
 • s úctou sa pokloň jej a jej duši: “ Nech je to tvoje rozhodnutie,
  odpusť každému, kto sa chválil, kritizoval, ľutoval sa,
  nekonal dobro v Božích záhradach a pozeraj, čo ty môžeš,
  že sa môžeš hostiť v Božích záhradach
 • stíš sa, aby v tebe mohol rásť duch pokoja.
 • nauč sa stíšiť, aby si mohol transformovať energiu z duše do tela.
 • všetko je bolo, aj bude, stíš sa, aby si plával v posvätných vodách.
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví milosť Božia – tvoje napredovanie.
  Myšlienky 59
 • už nekrič, že sa nedá, tuhne ti krv v žilách, nežiješ pokrokovo
 • staň sa sebe víťazom, stíš svoje Ja, aby energiu duše mohlo nasýtiť
  tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, stíš sa v pokore, aby sa tvoja krv, išla nabiť
 • staň sa sebe víťazom “ Pros a Ćakuj „
 • keľo mušim premýšľac, žeby som dosiahol svoje
 • už nie je to tak, ako za mladých čias, mojo parobčenie dostáva stopku
 • ja še na to vyprdnem, ja som slobodný človek,
  ja sebe môžem robiť, čo chcem
 • stíš svoje vedomie, aby duch spravodlivosti mohol kráčať s tebou
 • nespoliehaj na druhých, lebo tvoje Ja vädne
 • stíš svoje emócie, aby Boh mohol hosťovať u Vás
 • nauč sa milovať všetkých ľudí, a všetko, len tak,
  prejdete bránou spravodlivých – okysličuješ si svoju krv
 • všetko má svoj čas, posvätnú chvíľu, preto “ pros a ćakuj „
 • na nikoho sa nevyhováraj, každý ti ukazuje cestu, kde si na začiatku
  cesty, a kde si na konci cesty, a kde si uprostred
 • na nikoho neukazuj prstom, popravuješ svoju vlastnú bunku
 • uč sa stíšovať, aby tvoje telo mohlo začať hodovať
 • stíš sa, aby telo, mohlo disponovať s energiou duše
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo hojiť tvoju originalitu
 • stačí byť pokojná, len tak spásiš svoje nepokojné telo
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie vyčistilo tvoje gény
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo vytvárať svoju funkciu
 • stíš svoje emócie, aby energia duše, ako lúč svetla liečila tvoje telo
 • nehovor, že sa nedá, brániš si životu napredovanie
 • nič nie je náhoda, všetko je o tom, ako napredovať, tým sýtiš svoje bunky
 • prestaň sa trápiť, modli sa, požehnávaj, každý si vyberá,
  či bude božie dieťa, svojou zvedavosťou spracuváva energie,
  v pokore prosí a ćakuje, alebo sa stane dieťa zatratenia, prežíva naplno energie
 • ukľudni svoje vedomie,
  aby sa podvedomie mohlo vyčistiť – čistíš plnú žumpu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ćakuj, aby si spracovávala cisársku energiu
  “ Nie „, a mohla prejsť na kráľovskú energiu “ Áno „
 • stíš sa, pomaly kľudne dýchaj,
  najprv sa energia potrebuje spojiť – zvariť, tak naskočí frekvencia pokoja
 • buć sám sebou, len tak si zvládneš natrénovať to, čo k životu potrebuješ
 • stíš sa, aby si nebol ovplyvňovaný druhými ľućmi,
  vytiahni svoju šikovnosť – originalitu v sebe
 • neskryješ sa za nikoho, za nič, všetko prezradia tvoje nohy,
  ako sa k činnosti postavíš, tvoje ruky, akým citom sa dotýkaš činnosti
 • nebuć pre druhých odpadkový kôš, váž si svoju zručnosť
 • utíš sa, aby si sám pre seba bol nápomocný a užitočný pre druhých
 • zastav sa, už si veľký chlapec,
  uč sa tankovať cisársku energiu – buć zodpovedný
 • staň sa sebe víťazom, pros a ćakuj, len tak si božie dieťa, lebo
  spracuvávaš emócie
 • nauč sa tíšiť, aby ťa sprevádzali anjeli podľa knihy života,
  nespracuješ energie, ideš podľa knihy zatratenia
 • všetko je tak, ako má byť, “ pros a ćakuj „
  Myšlienky 60
 • stíš svoje gény, aby duch spravodlivosti, mohol hovoriť jasnou rečou
 • nauč sa tíšiť, aby duch duše, mohol sláviť nové pokrokové myslenie
 • nauč sa, že emócia “ Nie „, nás volá do raja lepšie ako včera
 • stíš svoje vedomie, aby duch spravodlivosti, utíšil tvoj hlad po raji
 • stíš sa, všetko je pod drobnohľadom kamery
 • nauč sa tíšiť, aby si krotil svoje bunky
 • neuč sa podlosti, lebo zostaneš sám ako púšť
 • prestaň rozmýšľať o intrigách, lebo okrádaš sám seba, svoju rodinu
 • nestaraj sa, lebo ti energia odteká, na energiu skazy
 • stíš svoje vedomie,
  aby podvedomie mohlo odovzdať výživu tvojmu telu
 • prestaň sa trápiť, pozeráš na svoju popravu, odpájaš sa od duše
 • stíš svoje vedomie, aby energia duše mohla odovzdať telu manu / pramu /
 • ukáž mi čo vieš, a ja ti poviem, či si ťa budem vážiť, alebo si “ …. „
 • neotravuj ma, lebo táraš nezmysly
 • nekrič na mňa, uč sa ventilovať, niekde inde
 • všetko sa pekne ukladá, keć človek sa stretne so schopnými ľućmi
 • nenechaj sa nikým stiahnúť, ale stíš sa, “ Pros a Ćakuj „
 • uč sa pokory, len vtedy máš silné zdravé produkty tvojej vitality
 • nenechaj na druhých kydať hnoj,
  ale sa spýtaj ako mu môžeš byť nápomocná,
  kým človek prepne na energiu zdravia
 • stíšuj sa, len v tichosti existuje krása zdravia a sily
 • uč sa skromnosti, aby si obidva fronty ustál: “ Pros a Ćakuj „
 • nekrič, že sa nedá, použí modlitbu,
  aby si krotil ducha pravdy -pochopil múdrosť, ktorú ti daný duch nesie
 • všetko má svoj čas, svoju dobu, preto “ Pros a Ćakuj, „
  aby si rýchlo napredoval
 • nestaraj sa, ale ukloň sa uctivo, zanechávaš teplotu rastu
 • už sa prestaň trápiť, aby si našla svoj pokoj, svoju silu, svoju dušu
 • nekrič, že sa nedá, nepresviedčaj, stíš svoje emócie,
  aby ti duchovno mohlo pomáhať
 • utíš sa, všetko je, ale má svoju postupnosť
 • nauč sa tíšiť emócie, aby si mohla robiť zázraky
 • už neplač, ale utri slzy, zapni zvedavosť,
  aby energia duše mohla hojiť tvoje boľavé rany
 • nauč sa tíško dýchať, dať do každej bolesti zvedavosť, potom sa
  tvoje telo zotavuje, cez tvoju tichosť, kde hojí tvoje telo tvoja duša
 • už mĺč, už neplač, len tak hojivá sila môže hojiť tvoje telo
 • nauč sa zvedavosti, že za každou bolesťou, je dar Boha,
  byť zdravá šťastná a v psychickej pohode,
  chce to od nás jedno – v pokore prekonávať bolesť
 • stíš svoje emócie, aby si mohol energie skrotiť a tak dostaneš plnú dôveru
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, mohol zastať svoje miesto
 • stíš svoje Ja, vtedy duch spravodlivosti, je aj konateľom
 • všetko chce svoj čas, aby automatika začala fungovať
 • ukľudni svoje vedomie,
  tým zlikviduješ pýchu – požiar nevedomosti, aby ľudské srdce mohlo žiť
 • stíš svoje emócie, aby duch pokroku, mohol sídliť vo vašej rodine
 • už neplač, ale cez tichosť svojho srdca dosiahneš vykúpenie
 • nad všetkým sa povznes, len tak nájdeš pokoj rešpektu
  Myšlienky 61
 • už neplač, že sa nedá, prešľapuješ na jednom mieste
 • každá meditácia, modlitba, potrebuje čas, čas aktivácie
 • nekrič, nepoukazuj na druhých, všetko má svoj čas,
  obdarí ťa, keć si činil dobre, zničí ťa pri každej výhovorke
 • stíš svoje Ja, aby si spolupracovala s Božou energiou
 • všetko je Božím požehnaním: “ Pros a Ćakuj „
 • uč sa stíšiť, nech svetlo milosrdenstva preniká tvoje srdce
 • nekrič, že sa nedá, nemáš slnko života, modlitbou získavaš slnko života
 • na všetko treba čas, aby dielo malo svoj šmrnc
 • stíš svoje emócie, aby si energiu duše mohla zachytiť v plnom rozsahu
 • nauč sa tíšiť, aby sa naplnilo tvoje životné šťastie
 • skús všetko požehnávať, vytváraš si priaznivý vietor
 • nauč sa pokore, len tak objavíš neznáme zátišia
 • nepochybuj o sebe, lebo na zdarnú úrodu posielaš veľký mráz
 • stíš svoje emócie, len tak ti podvedomie ukáže krásy duchovných komnát
 • nauč sa tíšiť,
  aby milosrdenstvo – lúč lásky, mohlo ti odovzdávať všetky tajomstvá
 • stíš svoje vedomie,
  aby podvedomie, zrkadlová energia, mohla v čistote pracovať
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie dostalo slnko života
 • uč sa tíšiť, len tak nájdeš výhody svetla
 • prestaň sa trápiť, začni svoju nespokojnosť svojou mysľou bičovať,
  kým telo nezacíti oázu pokoja
 • prestaň sa trápiť, požehnávaj, len tak boží poslovia budú kráčať s tebou
  vytvoria ti silu ducha prítomnosti rozvahy pokoja
 • prestaň druhým pozerať do taniera, lebo tam je sekera,
  a tvoja hlava padá do jej taniera
 • staň sa sebe víťazom, len tak splníš podmienky pokroku
 • neuč druhých lenivosti, že sa spamätajú,
  keć boli doteraz obsluhovaní, nemajú návyk činnosti,
  a nim sa spoliehajú, že kdesi len tak, z ničoho príde a je
 • stíš svoje emócie,
  aby tam, kde si mohol, zavládne pokoj ľudskej a božskej milosti
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo voľne pracovať
 • utíš svoje Ja, len vtedy pracuješ so svetlom života
 • prestaň sa starať, len vtedy všetci anjeli pracujú s tebou
 • pozeraj s tichosťou na všetko, vo všetkom je oheň života
 • stále nesieme sviecu, na ktorú si máme dávať pozor,
  aby nám nezahasla
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo naplno pracovať, čistiť cievy
 • nauč sa meditovať, len tak spustíš dych života
 • všetko má slovo “ prosím “ – štart, a všetko má slovo “ ćakujem “ – cieľ
 • na všetko treba čas, čas tvojho originálneho Ja
 • ukľudni sa, aby druhí mohli rásť
 • nechaj svoju zvedavosť pracovať,
  neber nič osobne, aby obličky mohli kľudne pracovať,
  načítavať programy napredovania
 • každá chvíľa je na to, aby sme načerpali živej energie,
  cez svoju zvedavosť,
  sme sa dopracovali k pozitívnym myšlienkam
  Myšlienky 62
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie dostalo slnko života
 • uč sa tíšiť, len tak nájdeš výhody svetla
 • prestaň sa trápiť, začni svoju nespokojnosť svojou mysľou bičovať,
  kým telo nezacíti oázu pokoja
 • prestaň sa trápiť, požehnávaj, len tak boží poslovia budú kráčať s tebou
  vytvoria ti silu ducha prítomnosti rozvahy pokoja
 • prestaň druhým pozerať do taniera, lebo tam je sekera, a tvoja hlava
  padá do jej taniera
 • staň sa sebe víťazom, len tak splníš podmienky pokroku
 • neuč druhých lenivosti, že sa spamätajú, keć boli doteraz obsluhovaní,
  nemajú návyk činnosti, anim sa spoliehajú, že kdesi len tak, z ničoho
  príde a je
 • stíš svoje emócie, aby tam, kde si mohol zavládnuť pokoj ľudskej
  a božskej milosti
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo voľne pracovať
 • utíš svoje Ja, len vtedy pracuješ so svetlom života
 • prestaň sa starať, len vtedy všetci anjeli pracujú s tebou
 • pozeraj s tichosťou na všetko, vo všetkom je oheň života
 • stále nesieme sviecu, na ktorú si máme dávať pozor, aby nám
  nezahasla
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo naplno pracovať, čistiť cievy
 • nauč sa meditovať, len tak spustíš dych života
 • všetko má slovo “ prosím “ – štart, a všetko má slovo “ ćakujem “ – cieľ
 • na všetko treba čas, čas tvojho originálneho Ja
 • stíš svoje emócie, aby energia duše, mohla správne živiť tvoje telo
 • nekrič, že sa nedá, ale pros, aby si vytiahla žumpu zo seba,
  ćakuj, aby ti navždy zostával čistý duchovný šat
 • staň sa sebe víťazom, len tak nájdeš svoje vytúžené zdravie,
  psychickú pohodu
 • všetko má svoj čas vykúpenia
 • nekrič, že sa nedá, špiníš sa, nezapínaš práčku, aby si sa oprala
 • stíš svoje emócie, len tak v tebe prerazí energia svetla,
  aby si porozumela
 • nauč sa meditovať, aby si aj najmenšiu špinu vyčistila
 • skús si požehnávať, tak si dávaš čistý šat a čistý obrus
 • uč sa stíšovať, požehnávať, len tak kráčaš v spoločnosti Boha
 • nauč sa meditovať, vyprázdňovať myseľ, len tak skrotíš staré
  neplodné návyky
 • chceš mať raj pre to potrebuješ sa naučiť prepínať tmu na svetlo,
  a svetlo na tmu
 • všetko chce tvoj čas, čas meditácie, zvedavosti,
  preverenia a odovzdávania
 • všetko treba vyprosiť, zapnúť dušu, prebudiť spiaceho Adama
 • uč sa tíšiť, aby si spoznávala milosrdenstvo Božie
 • už nekrič, že sa nedá ale pokľakni, aby si mohla prijať Božiu radu
 • staň sa sebe víťazom, : “ Pros a Ćakuj „
 • stíš svoje emócie, aby si rozprúdila svetlo svojej duše
 • stíšuj svoje emócie, len tak ťa duch podsvetia,
  prevedie všetkými spôsobmi, aké existujú,
  aby si mohla vyberať a kráčať so vztýčenou hlavou vpred
 • všetko je, všetko treba vyprosiť, priniesť na Božie svetlo
  Myšlienky 63
 • stíš svoje emócie, len vtedy prekonáš trápenie a príde mier pre telo z duše
 • utíš svoje Ja, len vtedy sa rozprávaš s Bohom
 • nestaraj sa, ale mĺč, aby si započula svetlo tvojej duše, ktorá dodáva telu výživu
 • nauč sa tíšiť, len vtedy Boh ťa pomaže svojou milosťou
 • stíš svoje emócie, len tak prejdeš tŕnistou cestou
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie sa mohlo vyčistiť, priniesť radosť do života
 • stíš sa, len tak prejdeš cestou spásy
 • nezúfaj, ale modli sa, spievaj, aby si odovzdala svojim deťom radosť
 • utíš svoje emócie, sám nebeský otec je s tebou a chráni ťa
 • nezúfaj, ale úfaj, len tak prejdeš svojou tŕnistou cestou k spáse svojej rodiny
 • utíš svoje vedomie, nech nebeská sila silnie a pomáha ti
 • stíš sa, len tak spoznáš spásu svojej duše a jej výplody
 • zastav sa, si rútiaca sa voda, ktorá naráža na všetko
 • stíš sa, si veľká fujavica, mraziš všetko, hlavne seba, svoj rod
 • stíš sa, všetko má svoj začiatok a koniec,
  kto akým mečom bojuje, takým padne
 • všetko je v tvojich rukách, nič ťa nezastaví,
  ale nebeský otec má páky na každého, preto sa stišujme
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj
 • nauč sa modliť, modlitba je dobré správne spravené, naučené receptúry
 • stíš sa, len tak nebeský otec prebýva v tvojom srdiečku
 • stíš svoje emócie, aby duch spásy ti mohol byť na dobrej pomoci
 • stíš sa, len vtedy vnímaš spásu svojej duše
 • stíš sa, len vtedy uvidíš a precítiš dobrotu nebeského otca
 • staň sa sebe víťazom,
  aby si vytváral cestu pokroku pre seba a pred svojich blížnych
 • všetko je tak, ako má byť, vypros si božie požehnanie
 • stíš sa, prijímaš božie požehnanie
 • nič nie je náhoda, na Božie požehnanie sa treba pripraviť
 • nič nie je náhoda, buď sa pripojíš na dokonalý internet, alebo zahynieš
 • stíš svoje emócie, aby duša internet, mohol v tebe a v každom človeku fungovať
 • stíš sa, nech duch pokoja, zakročí svojou silou pre spásu tela duše
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie malo voľnú ruku pre pokoj a krásu tela
 • utíš sa, len tak zvládneš pokoj pre seba a pre pokrok každého
 • stíš sa, aby duch pokoja pre pokrok ľudstva,
  mohlo v tebe fungovať na diaľkové ovládanie
 • stíš sa, aby duch pokoja, mohol kráľovať v tebe a v tvojom okolí
 • stíš sa, len tak zvládneš cestu pokroku
 • utíš sa, aby si prešla závorou pokroku
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, aby si udržala v sebe svetlo
 • stíš svoje emócie, len tak nájdeš Boha, aby kráčal s tebou
 • nauč sa tíšiť, aby ťa lúč lásky, mohol sprevádzať
 • stíš sa, len tak ťa liek duše, obohatí a lieči telo
 • už neplač, ale spievaj si, len tak prejdeš zátišiami spásy
 • stíš svoje emócie, aby duch spásy ti mohol byť na dobrej pomoci
 • stíš sa, len vtedy vnímaš spásu svojej duše
 • stíš sa, len vtedy uvidíš a precítiš dobrotu nebeského otca
 • staň sa sebe víťazom, aby si vytváral cestu pokroku pre seba
  a pre svojich blížnych
  Myšlienky 64
 • nauč sa milovať, aby všetky krásy si mohla ľućom odovzdať,
  zoznámiť sa s nimi
 • ukľudni svoje Ja, aby duch spravodlivosti, mohol kráčať
  po tvojom boku
 • staň sa sama sebou, tak naplno používaš programy duše
  preberáš kráľovanie Nebeského otca, ako dieťa Božie
 • staň sa autoritou sama sebe, len tak užívaš poslušnosť svojej
  duše
 • staň sa sama sebou, utíš svoje emócie, aby svetlo duše zasiahlo tvoju
  múdrosť
 • ukľudni svoje vedomie, aby duch spravodlivosti, mohol odovzdať ti dar
  radosti pre krásu a pohyb tvojho tela
 • staň sa sama sebou, len tak zožneš úspech spravodlivosti
 • nauč sa milovať, aby svetlo lásky rozžiarilo svoju krásu v tebe
 • ukľudni svoje Ja, aby Nebeský otec prebýval s tebou
 • uč sa tíšiť, aby nebeský otec, mal stále otvorené dvere k tebe
 • pamätaj, Boh ťa nikdy neopustí, ale spolieha na teba, ako na syna
  že veľakrát je na druhej strane a spolieha na teba
 • všetko je posvätné a spravodlivé, od teba Boh chce, aby si si držal stranu:
  “ Prosím a Ćakujem „
 • uč sa tíšiť, Nebeský otec je dokonalosť, spravodlivosť, ale či si Ty dokonale zvedavý,
  aby ti mohol Boh dar odovzdať
 • prestaň sa starať, lebo sa odvracaš od Nebeského otca
 • staň sa pre seba víťazom, pros a ćakuj
 • nauč sa milovať, potom ťa Boh nikdy neopustí, stále budeš vidieť, kde je
 • staň sa sebe víťazom, utíšuj svoje Ja, aby podvedomie mohlo používať
  svoju silu
 • nauč sa milovať, každý dotyk svojich zmyslov, len tak aktivuješ energiu :
  “ Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo „
 • prestaň sa trápiť nad nezmyslami, vypínaš životnú silu
 • nauč sa milovať všetko, vtedy ti pomáha duch spásy, ktorý má na starosti
  výživu tela
 • staň sa sebe víťazom, nezáleží, kto čo rozpráva, záleží na tom, aký Ty
  máš prístup k tomu a v akej kvalite chceš to dosiahnúť
  Myšlienky 65
 • nemodlí sa len tak, vytváraš energiu,
  kde hladní ju zneužijú na týranie iných
 • nauč sa myslieť srdcom, čo je to hmatateľné
 • všetko je tak, ako má byť, uč sa zvládať adrenalín
 • bez adrenalínu zastavuješ svoju originalitu
 • nechaj všetkých ísť, len tak budeš vidieť,
  aké bohatsvo ti prinášajú,
  a aké bohatstvo Ty sám ponúkaš
 • ukáž, čo vieš, a Ja Ti poviem, či budem tvojim žiakom
 • na všetko človek potrebuje vyzrieť
 • nenúť ma, aby som sa nezlomila, daj mi čas na vyzretie
 • pochopiť treba toľko vecí, ale najviac to,
  že si božie dieťa, a čas odhalí, či si sa stal Božím dieťaťom
 • neprehováraj ma, nechaj ma, aby som si vybrala, som originálne Božie dieťa
 • stíš svoje emócie, aby si mohla prijať do svojho príbytku nebeského otca
 • utíš sa, aby duch podsvetia, mohol ti odovzdať všetky možnosti napredovania
 • nestaraj sa, aby Božia milosť, mohla liečiť teba aj blížnych
 • stíš svoje emócie, aby sa darilo tebe aj okoliu
 • stíš sa, aby energia duše nezranila teba
 • stíš sa, lebo spravodlivosť sa vždy ukáže
 • stíš sa, aby si neupadla do beznádeje
 • na každého človeka sa bič nájde, buď bičuješ ty, alebo bičujú teba
 • nauč sa tíšiť, aby si zahnal všetky pochybnosti
 • stíš sa, každú energiu treba vypracovať,
  nesádame ku prestretému stolu
 • stíš sa, len tak ti nebesia budú na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby si krásu a dôstojnosť ukázal sebe aj iným
 • stíš sa, len tak budeš kráčať s nebeským otcom
  a jedávať vybrané jedlá
 • stíš sa, aby ti duša mohla poskytnúť mannu
 • utíš svoje vedomie, len tak prijímaš spásu duše
 • utíš svoje vedomie, len tak prijímaš potravu duše
 • stíš svoje emócie, aby duch spravodlivosti, ti mohol odovzdať odmenu
 • nauč sa tíšiť, lebo duch spravodlivosti chodí len v tichosti
 • nekrič, že sa nedá, lebo opúšťaš nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, aby duch skromnosti, prijal svoje možnosti
 • utíš svoje vedomie, uvedom si, že píšeš s lúčom svetla projekty pokroku
 • nauč sa meditovať, aby si našla bič na každý problém
 • uč sa tichosti, aby si mala v pohotovosti dokonalý internet – svoju dušu
 • všetko odpúšťaj, je to špinavé prádlo, ale materiál pokroku
 • všetko je, dávaj pozor, chodí stále revízor a kontroluje ťa
 • prestaň sa trápiť a závidieť, lebo je to energia zatratenia
 • stíš svoje Ja, aby si odovzdával svoju kvalitu, aby si sa zapísal do
  dejín ako veľký človek
 • nauč sa tíšiť, len tak duch spravodlivosti bude stáť na tvojej strane a bude
  kráčať s tebou, v opačnom prípade Ty opúšťaš ducha spravodlivosti
 • nespoliehaj na Boha, že všetko tam, až raz urobí za teba existuje,
  len tu a teraz kráčaš s Bohom
 • stíš sa, Boh ti odovzdal všetko, nauč sa to používať
 • dotýkaj sa božej múdrosti svojou prosbou, zvedavosťou,
  dotykom a ukazovaním
  Myšlienky 66
 • ukľudni sa, len tak prijmeš sviatosť oltárnu – svetlo života
 • ukáž druhým vzor, a nechaj im čas, uvidíš samých úspešných ľudí okolo seba
 • nekrič, že sa nedá, vystúpila si z Božieho radu
 • všetko má svoj čas istoty, svetla aj zatratenia,
  každý raz predvedie, kde jeho myseľ prebývala
 • stíš sa, aby si videla pravého Boha, a vyzdvihla si zaslúženú odmenu
 • nauč sa tíšiť, len tak sa stretneš s pravou láskou Boha
 • nauč sa tíšiť, len tak sa vráti investovaná energia
 • všetko je, ale spásu si treba vydvihnúť
 • stíš sa, aby si používal dušu
 • stíš sa, dôveruj, ale preveruj
 • stíš sa a odpúšťaj zlé informácie,
  aby prišli nové informácie pokroku
 • stíš sa, aby v tebe prúdila správne energia
 • upokoj svoje vedomie, aby ti podvedomie mohlo vydať tajomstvá
 • stíš sa, len vtedy kráčaš za svetlom zvanom Boh
 • nauč sa meditovať za druhých, aby si im odovzdávala večné svetlo
 • utíš svoje emócie, aby duch spravodlivosti ti neuletel
 • stíš sa, len v tichosti nájdeš svoje šťastie
 • ukľudni svoje vedomie, aby podvedomie nebránilo ti vzlietnúť
 • stíš sa, len v tichosti máme silu ako vták
 • stíš svoje emócie, aby tvoja duša mohla naplno fungovať ako najtichší
  motor v tebe
 • nauč sa tíšiť, len tak spoznáš všetky svoje možnosti
 • stíš sa, aby si kráčal svetlom, len tak máš po ruke dokonalý internet
 • nepresviedčaj, robíš s lúčom lásky, páliš seba, páliš iných
 • stíš sa, aby energia duše, ti hojila, vyživovala,
  chránila, posilňovala, omladzovala telo
 • stíšením a pokorou, sme na porade Bohov v rajskej záhrade
 • všetko je, ale potrebuješ chcieť prijať, pochopiť,
  naučiť sa a ukázať
 • „nie “ u pána Boha znamená – začína nové…
 • utíš sa, len vtedy spúšťaš prameň vykúpenia
 • utíš svoje vedomie, aby si hojil svoje telo zvedavosťou a zručnosťou
 • stíš sa, len vtedy prameň spásy, hojí všetko na čo, len pomyslíš
 • nauč sa, že pokora je sieň raja,
  kde sa každý môže zúčastniť porady
 • už nepochybuj a pros
 • staň sa sebe víťazom, rozpoznaj Áno, “ Nie „
 • všetko je, bolo a bude, lebo všetko je Božie
 • nauč sa tíšiť, aby si kráčal v šľapajách božích
 • stíš svoje emócie, aby energia pokroku, bola tvojim priateľom
 • nauč sa tíšiť, len tak zvládneš riadenie svetla
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si prijala rozkvet svojho napredovania
 • nauč sa tíšiť, len v tichosti cítiš božiu ruku ako ťa sprevádza
 • stíš svoje emócie svojho ega, aby si počul boží hlas
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti obdaril ťa nehou prírody
 • všetko je, bolo aj bude, ale všetko si potrebuješ u Boha vydvihnúť
  slovom “ Prosím a slovom „Ďakujem „
 • všetko je, bolo aj bude, požehnávaj druhým, aby si vytváral svoj životný priestor
  Myšlienky 67
 • stíš sa, len tak zapojíš energiu duše,
  aby hojila telo, aby si pochopila informáciu a mohla sa hýbať
 • stíš sa, len cez tichosť, sa pomaly napojíš na energiu raja,
  a zúčastňuješ sa porady napredovania
 • nauč sa meditovať, navštevuješ raj, a krásy raja chápeš
 • nauč sa používať jadro, svoju dušu, postavíš sa na nohy ako dieťa
  a začneš pomaly tancovať – chápať systém.
 • stíš sa, bohatstvo má len vtedy význam, keď to chápeš, čo s tým treba robiť
 • stíš sa, aby duch spravodlivostií, zasiahol každú bunku v tvojom tele
 • stíš sa, len tak prekročíš prach Bohov, dom projektov, receptov
 • stíš sa, len vtedy bude tvoj život plnohodnotný.
 • stíš svoje emócie, aby energia duše zasiahla správny smer
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti, mohol ti byť na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, aby ťa Boh mohol sprevádzať za ruku
 • stíš sa, len vtedy pochopíš nádherné zátišia nebeského otca
 • len cez pokoj dosiahneš svoje vykúpenie
 • stíš sa, len vtedy prekonáš prekážky,
  ktoré prekonávajú Bohovia a trénujú to ľudia
 • stíš sa, len vtedy pochopíš milosť úspechu
 • nauč sa tíšiť, aby duch pokoja, ti mohol odovzdať tvoju odmenu
 • všetko je, len človek si to potrebuje vydvihnúť,
  nové informácie, sú informácie Bohov
 • stíš sa, aby ťa Božia ruka viedla cez zátišie neprestrelných múrov
 • stíš sa, len vtedy objavíš veci neviditeľné
 • utíš svoje emócie, len vtedy si dopraješ kráčať Božími záhradami
 • všetko je, potrebuje sa to cez milosť Božiu vydvihnúť
 • nauč sa, že všetko chce svoj čas, čas rastu,
  aby si odhalila závoj nevedomosti
 • stíš sa, aby svetlo žiarenia zasiahlo každú bytosť
 • nauč sa, že človek je nevedomý, zvedavosť dáva človeku silu Bohov
  odhaliť nové informácie pokroku
 • všetko je, veľa veci zostali zabudnuté
 • všetko na čo pomyslíš, je na duchovnej úrovni v ponuke “ pros a ďakuj „
 • nauč sa tíšiť, aby tvoje objednávky zasiahli energiu pokroku,
  je to energia Bohov
 • stíš sa, zúčastňuješ sa porady Bohov
 • stíš sa, aby duch slobody mohol priplávať k brehu nebeského otca
 • stíš sa, len vtedy pri sústredení pochopíš dar nebeského otca,
  je to recept, projekt, návod na použitie
 • stíš sa, stíšením prebúdzame svoju dušu,
  aby nás priviedla k domu nebeského otca
 • nauč sa tíšiť a požehnávať druhým,
  tým prebúdzaš im dušu, božie dieťatko nebeského otca
 • stíš sa, aby tvoj duch pokoja ťa mohol sprevádzať ku večnému životu k duchu
  pravdy človeka, kde sa dáva liek života
 • stíš sa, aby duch pravdy ťa učil novému
 • stíš sa, len vtedy podávaš ruku nebeskému otcovi,
  aby ťa sprevádzal na tvojej životnej ceste
 • nauč sa modliť za druhých, tak prijímaš novodobého Ježiša Krista
 • stíš sa, aby duch slobody mohol pristupovať ku tebe a odovzdať ti liek života
 • nauč sa tíšiť, len tak ješ a piješ z kráľovských mís a pohárov
 • všetko je božie, nauč sa prosiť a ďakovať, staň sa Božie dieťa
 • na všetko treba čas, aby správne prebiehal cyklus, na to máme štyri obdobia
  Myšlienky 68
 • stíš svoje emócie, aby energia duše, vyživovala tvoje telo
 • stíš sa, len tak ti môže byť podaný liek duše, pre výživu tela
 • nauč sa tíšiť, všetko je, ale potrebuje to prejsť svojimi cyklami
 • ďakuj, že si, len tak dostaneš anjelské krídla – ľahkosť mysle
 • stíš svoje vedomie, aby ti mohol vesmír – Boh pomáhať v každej chvíli
 • stíš sa, len vtedy ti bude prúdiť liek duše do tvojho tela
 • stíš sa, aby si vyrovnala tlak ducha pre funkciu mozgu tvojho tela
 • stíš sa, nájdeš pokoj duše, ktorá ťa dovedie do zátišia spokojnosti
 • stíš sa, len tak pochopíš energiu Boha, a môžeš sa kúpať v úplnej múdrosti
 • všetko má svoj čas, čas cyklu, stíš sa,
  aby si správne zadal cyklus a pochopil ho
 • nikoho nepresviedčaj, pravda si potrebuje sadnúť ako oblečenie
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš svoju veľkosť, svoj regál
 • stíš sa, aby si dostala dostatočnú odmenu
 • stíš sa, nerob hluk, prehľadaj, človeka za jednu noc nezmeníš,
  človek sa potrebuje zmeniť sám, hľadanie slnka, aby reč nestála
 • stíš sa, aby si sa nazamotala, každý má slabú chvíľku
 • stíš sa, nič nie je náhoda, vedieť sa podeliť, je to Boží dar – bonton
 • uč sa predychávať, aby ťa nebeský otec viedol za ruku vpred
 • nauč sa tíšiť, aby sa všetko ukladalo ako puzzle
 • všetko je, aby mohlo byť lepšie,
  potrebujeme sa s tým detsky vyhrať
 • stíš sa, nech tvoja ruka tvorí osobnosti života
 • stíš sa, aby si mohol pristúpiť k nebeskému otcovi
 • nauč sa požehnávať si, aby si spoznal diely svojho života
 • stíš sa, len tak sa pripojíš na dielo nebeského otca,
  aby si používal hybnosť svojho tela
 • všetko je, ale treba nám na to učiteľov diela
 • stíš sa, len zapnutá energia duše ťa bude poháňať vpred
 • stíš sa, aby duch pokoja, mohol riadiť tvoj rozum
 • stíš sa, aby si mohol objavovať nové zátišia tvojho ducha, užíval
  všetky rezervy, ktoré má človek k dosiahnutiu
 • nauč sa tíšiť a požehnávať, rozdávaš pokoj pokroku
 • nič nie je náhoda, všetko je, ale potrebuje ti to niekto priať
 • nauč sa stíšovať, aby duch pokroku, ťa vedel sprevádzať na ceste životom
 • stíšením si presný diel, ktorý berie z univerza liek
 • stíš svoje emócie, aby energia duše posiľňovala tvoje väzy
 • stíš sa, len tak prejdeš cestou spásy, pre pokrok k napredovaniu
 • stíš sa, aby ťa ruka nebeského otca, viedla
 • stíš sa, aby si našiel pokoj duše: “ Nebeskú hru spásy „
 • stíš svoje emócie, aby energia duše, ti chránila tvoje posvätné telo
 • stíš sa, len vtedy duch pokoja môže hojiť tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len vtedy posvätná energia duša, hojí tvoje rany tela
 • stíš sa, aby tvoj organizmus zvládol boj zatratenia,
  pomaly kľudne dýchaj, sám Boh ti podáva nektár spásy
 • stíš sa, pozeraj do svojho srdca, aby si počula hlas nebeského otca,
  potom začneš veciam rozumieť
 • stíš sa, len vtedy príde láska, zo srdca
 • nauč sa tíšiť, aby si počula svoje láskavé srdiečko
 • prestaň hovoriť prečo, pozeraj a sama časom uvidíš prečo
  Myšlienky 69
 • stíš svoju emóciu, aby si rešpektoval červenú
 • stíš sa, len cez stíšenie, roztočíš energiu duše
 • stíš sa, aby duch svätosti, večnej lásky, mohol rozhorieť plamienok v tebe
 • stíš sa, aby duch posvätného ducha, mohol ťa sprevádzať zátišiami dokonalosti
 • nauč sa tíšiť, len tak dvihneš most, po ktorom máš prejsť
 • stíš sa, aby duch svätosti, mohol ťa dvihnúť na ruky,
  a ukázal ti zátišia tvojho poslania
 • stíš sa, aby duch svätosti, ťa naučil kráčať vytrvalo do krajiny zázrakov
 • stíš sa, len vtedy pochopíš a príjmeš od seba svoju vlastnú spásu
 • stíš sa, aby sa zaplo nebeské svetlo spásy
 • stíš sa, aby sa duchovná hudba rozvonila do každého príbytku
 • stíš sa, aby ti nebeskí poslovia, mohli byť na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby si telepaticky učila národ, národnosti
 • nauč sa tíšiť, len tak ti bude prichádzať liek z tvojej duše
 • stíš sa, aby energia pokroku liečila tvoje telo
 • nauč sa meditovať, aby ti vesmírne bytosti, boli na dobrej pomoci
 • stíš sa, len tak nájdeš ľahkosť svojho tela
 • stíš svoje vedomie, aby si pre svojich blížnych,
  vytvorila milosť požehnania
 • stíš sa, len tak prejdeš slzavým údolím,
  aby si otvorila brány nebeského otca
 • už mĺč, už neplač, len tak sa všetko vyrieší a nájde svoj cieľ
 • všetko je, len tak sa otvorí nový cieľ života v každej oblasti
 • stíš sa, a dovoľ kráčať deťom svojím poslaním
 • pamätaj pomáhaš slovom svojej mysle,
  minútou ticha pre požehnanie svojim deťom
 • stíš sa, aby ti energia duše prúdila telom
 • stíš sa, len tak pochopíš dokonalý systém nebeského otca
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať svoje tajomstvá
 • staň sa sebe víťazom, požehnávaj aj druhým, praj im,
  znásobuješ v sebe silu
 • utíš sa, aby múdrosť sa ti nevyparovala
 • nauč sa tíšiť, aby si kráčal s pokrokovou energiou
 • stíš sa, len cez tichosť prejdeš, cez nesmrteľné múry
 • nauč sa tíšiť, potom ťa budú ľudia registrovať ako človeka s veľkým „č“.
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať tajomstvá lieku
 • stíš sa, len cez svoju tichosť odľahčíš srdcu, aby duchovno mohlo pokrokovo
  napredovať
 • nauč sa tíšiť, je to liek pre tvoje vystresované telo
 • stíš sa, aby energia duše ťa mohla navigovať do zátišia dokonalosti
 • nauč sa stíšovať, aby ti nebeské kvapky rosy, padali ako perly do taniera
 • stíš sa, len tak sa budeš na duchovnej úrovni,
  prechádzať rajskými záhradami s nebeským učiteľom
 • stíš sa, len tak sa dostaneš do dimenzie pokroku
 • nauč sa tíšiť, aby si pre druhých bola slnkom života
 • stíš sa, len vtedy duch posvätnosti príde k tebe,
  aby ťa sprevádzal k nebeskému otcovi
 • utíš sa a žehnaj, aby všetko malo svoje miesto
 • nauč sa tíšiť, len tak prijmeš vzkriesenie – výživu svojho tela
 • nauč sa tíšiť, len tak uvidíš kráľovstvo božie, lebo si prijala zákony Božie
  Myšlienky 70
 • stíš sa, aby ti energia duše riadila tvoj mozog
 • nauč sa tíšiť, aby si na duchovnej úrovni,
  sedávala s najlepšími učiteľmi pokroku
 • stíš sa, len tak ti bude telo robiť ako švajčiarske hodiny
 • nauč sa požehnávať, aby lúče milosrdenstva odhalili každý zámer pokroku
 • nauč sa tíšiť, len vtedy príde pravda života
 • stíš svoje emócie, aby si sa napill, najedol duchovne
 • uč sa tíšiť, aby ti zmäkli stvrdnuté dlane, a mohol naplno žiť
 • stíš sa, požehnávaj druhým, aby im zmäkli srdcia,
  a mohli sa volať Božie deti
 • uč sa tíšiť, aby nebeské svetlo tvojej duše, prešlo všetkými farbami
 • uč sa tíšiť, aby duch pokoja, ťa voviedol do večnej slávy
 • nauč sa milovať svoj dotyk, len tak prídeš do nebeského kráľovstva
 • všetko je, ale ktosi ti musí priať – vymodliť
 • stíš svoje vedomie, aby ti podvedomie, mohlo vydať liek slobody
 • stíš sa, len vtedy prijímaš liek pána Boha
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo zredukovať silu napredovania
 • utíš sa, aby si dary Nebeského otca, mohla naplno využívať
 • utíš svoje myslenie, požehnávaj druhým,
  aby energia duše mohla tvoj zdravý poriadok užívať
 • utíš sa, len vtedy s duchom slobody kráčaš v prvej línii
 • stíš sa, aby ti dary ducha, boli na dobrej pomoci
 • utíš sa, aby duchovný mier tvojho ducha, mohol učiť národ, národnosti
 • nekrič, že sa nedá, zatracuješ ducha, dušu
 • stíš sa, aby tvoja duša, sa mohla slobodne prejavovať v tebe
 • nauč sa tíšiť, len tak ťa duch pokroku,
  bude sprevádzať na tvojej duchovnej ceste
 • stíš sa, aby duch mieru, ťa mohol odmeňovať za tvoju vytrvalosť
 • stíš sa, len vtedy duch slobody zavládne pokojom v tebe
 • stíš sa, aby si ducha slobody neväznila svojimi návykmi
 • nauč sa tíšiť, len tak duch slobody, ti bude na dobrej pomoci
 • uč sa požehnávať druhým, len tak vznikne slobodná duša človeka
 • stíš sa, aby duch pokoja lásky, mohol byť stálym hosťom u teba
 • stíš sa, len vtedy zapínaš zdroj energie, ktorá sa volá duša
 • nauč sa tíšiť, len vtedy spoznáš skutočnú pravdu krásy ľudstva
 • stíš sa, aby nebeská ruka, ťa mohla viesť po všetky dni tvojho života
 • uč sa tíšiť, aby duch slobody, ti mohol vymyť tvoje boľavé rany
 • stíš sa, len vtedy prichádza k tebe anjel,
  aby ti ukázal postupnosť napredovania
 • stíš sa, aby ťa duch pravdy sprevádzal tvojim životom
 • utíš sa, aby si tvoje telo obdarila vitalitou
 • stíš sa, aby energia duša zbadala víťazný cieľ
 • stíš sa, len vtedy pôjdeš po zlatej ceste ku spáse
 • stíš sa, aby duch pokoja, ťa mohol sprevádzať na tvojej ceste
 • nauč sa meditovať, aby oheň lásky hojil tvoje boľavé rany
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo prejaviť svoju silu
 • stíš sa, aby ti energia duše, mohla pomáhať v plnom rozsahu
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prejaví tvoja originalita
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, mohol zasiahnúť každú dušu
  Myšlienky 71
 • stíš svoje emócie, aby energia duše, mohla ti ukázať správny smer
 • stíš sa, len vtedy pochopíš zátišia nebeského otca
 • stíš sa, aby duchovná pohoda mohla kráčať s tebou
 • stíš sa, aby duch svätostí obdaril ťa milotou lásky
 • stíš sa, len tak duch spravodlivosti, ti bude na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby energia frekvencii, ti vyrobila mier, ktorý prichádza z duše
 • nauč sa tíšiť, len tak zhmotníš duchovných pomocníkov, aby si vyrazil vpred
 • nauč sa tíšiť, aby milosrdenstvo využilo silu, ktorá človeku má byť na dobrej pomoci
 • stíš sa, len tak sa prejaví originalita života
 • stíš sa, aby si sa nebrzdil bludom dospelých
 • stíš sa, len tak neskáčeš na hlúpostiach druhých
 • nauč sa tíšiť, len tak sa naučíš pevne kráčať na svojich nohách
 • stíš svoje emócie, aby pokora hojila tvoje telo
 • stíš sa, aby duch svätostí, mohol prebývať s tebou
 • uč sa tíšiť, aby dokonalá Božia sila, sprevádzala ťa na ceste životom
 • stíš sa, aby si sa niesla na krídlach Božích – pokojný šťstný tvoj dych života
 • stíš sa, len vtedy prejdeš cestou spravodlivých
 • stíš sa, aby si dostala nebeské požehnanie
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti mohol kráčať s tebou
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie si oslobodila, a mohlo ti byť na dobrej pomoci
 • stíš svoje emócie, aby energia duše vyživovala tvoje telo
 • stíš sa, len vtedy budeš kráčať v šľapajách nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, len vtedy príde čas odplaty, požehnanie nebeského otca
 • tíš sa, aby vykúpenie zasiahlo tvoj organizmus,
  a vedel si sa tešiť zo života
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie,
  mohlo vyčistiť všetky zátišia krivdy spáchané na tebe, a na tvojej rodine
 • stíš sa, len tak privoláš k sebe ducha spásy, aby hojil tvoje telo
 • stíš sa, aby duch svätosti mohol obdariť tvoju nežnú dušu
 • stíš sa, aby svetlo večného života, si mohla naplniť pokojom spásy
 • nauč sa tíšiť, aby duch pokoja prebýval v tvojej spoločnosti
 • stíš sa, aby ťa duch večnej pravdy, sprevádzal zátišiami Nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch pokoja, držal za ruku
 • stíš sa, len vtedy rozpoznáš večnú múdrosť života
 • stíš sa, len vtedy ťa duch svätý pokoja,
  môže zobrať za ruku a priviesť k stolu Nebeského otca
 • stíš sa, aby si duch pokoja našiel miesto v tvojom srdci
 • stíš sa, aby milosrdenstvo Božie,
  malo hojivú silu pre tvoj organizmus a pre tvojich blížnych
 • stíš sa, len tak pochopíš dokonalý systém Boží
 • stíš svoje emócie, aby ti energia duše, mohla byť na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby ti duch spasiteľa, výživy pre tvoje telo,
  bol k dispozícii v plnom rozsahu
 • stíš sa, aby nekonečný duch Boží, mohol prebývať v tvojom príbytku
 • stíš sa, aby milosrdenstvo Božie mohlo pôsobiť na teba v plnej svojej sile
 • stíš sa, len tak dostaneš dary Nebeského otca
 • utíš svoje vedomie, aby tvoje podvedomie mohlo naplno pracovať
 • utíš sa, aby duch spravodlivosti, mohol kráčať s tebou
 • nauč sa tíšiť, len tak spoznáš zátišia Nebeského otca
 • už nikdy sa neponižuj, lebo ti uteká životná sila pomedzi prsty
  Myšlienky 72
 • stíš sa, aby ťa duch svätosti, mohol obohatiť
 • stíš sa, len tak uvidíš Božie zázraky
 • stíš sa, aby ťa duch svätosti, mohol prijať a obšťastniť
 • uč sa chrániť, aby si sa dostal k stolu nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, aby ti dary ducha svätého, boli na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby si vniesla do života pokoj pokroku
 • stíš sa, len tak nebeské bytosti prekročia prah tvojho príbytku
 • nauč sa tíšiť,
  len vtedy sa prejaví tvoja originalita a milosrdenstvo poznania
 • stíš sa, len tak prejdeš cestou spásy
 • stíš sa, aby si bola hodná poznania
 • stíš sa, len tak sa prejaví dar ducha svätého
 • stíš sa, len vtedy si Bohom chránená, aby si dosiahla úspech
 • stíš sa, aby ti energia duše, mohla ukazovať cestu života
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia
 • stíš sa, aby ťa duch pokoja, mohol obohatiť svojou prítomnosťou
 • nauč sa tíšiť, nech anjelské zvestovanie prinesie tebe aj svetu svetový mier
 • stíš sa, aby energia duše zachvátila tvojich blížnych, a vćaka tebe mohli napredovať
 • stíš sa, nech svetlo spravodlivosti obohatí teba, aj tvojich blížnych
 • staň sa sebe víťazom: “ Pros a ćakuj „, vtedy máš prístup k nebeskému otcovi
 • nič nie je náhoda, všetko je vojna, o svoju hrdosť bojuje každý sám za seba
 • daj všetkému čas, aby všetko mohlo vyzrieť
 • stíš sa, aby duchovný učiteľ mohol kráčať s tebou
 • stíš sa, len vtedy anjeli stoja pri tebe a pomáhajú ti
 • stíš sa, aby ti nebeské kráľostvo, bolo na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby ťa Božia ruka viedla a tvoj ľud – skupinu, kde žiješ
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch pokoja, lásky pohybu, mohol učiť
 • nauč sa v tichosti bezpodmienečnej lásky,
  prinášať pre druhých svetlo učenia
 • nauč sa tíšiť, aby duch lásky kráľoval v tebe
 • nauč sa, že v tichosti ti pomáhajú všetké Božie bytosti
 • stíš sa, len tak sa môže prejaviť milosť Božia
 • stíšením sa pripájaš na internet Boží, aby si videl cestu vpred
 • stíš sa, nech duch spravodlivosti, vládne v tebe
 • stíšením dosiahneš mier Boží zo svojej duše
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti, mohol obohatiť tvoje telo
 • stíš sa, len vtedy budeš počuť a vidieť odkaz nebeského otca
 • stíš sa, aby duch pokoja, mohol posilňovať tvoje citlivé telo
 • nauč sa tíšiť, len tak spatríš v zátiší odkazy Nebeského otca
 • utíš sa, aby duch pokroku, ťa mohol objať
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia
 • nauč sa, že tichosť je najdokonalejšia energia,
  kde začuješ všetky zvuky sveta
 • nauč sa, že duch spravodlivosti kráča tam, kde ho prosia o pomoc
 • stíš sa, maj sa rada, maj rada všetko, je to kľúč poriadku ku všetkému.
 • to čo sa ti nepáči, je to kľúč do dverí nebeského otca: „Pros“
 • to čo sa ti páči si v záhradách nebeského otca: „Ćakuj.“
 • všetko je bolo, aj bude, treba sa mať rada, potom máš právo býť božím dieťaťom.
 • čokoľvek nemáš rada, vyháňaš sa z raja tvoj negatizmus = berie ti energiu,
  si sám sebe upírom, použí kľúč: „Prosím“ nauč ma Bože vstúpiť do božích záhrad.
  Myšlienky 73
 • stíš svoje emócie, aby ťa duch poznania, mohol sprevádzať
 • stíš sa, aby sa všetko dostalo do víťazného konca
 • stíš sa, aby sa všetko podarilo
 • stíš sa, aby ťa duch sviatostí,
  sprevádzal cez tvoje srdce slovámi: “ Prosím a ďakujem „
 • utíš sa, aby si začal používať skutočné šťastie svojej duše
 • uč sa tíšiť, aby si bol predvídavý, čo a ako
 • uč sa tíšiť, aby ťa nebeský otec, mohol chrániť
 • stíš sa, stíšením budeš vidieť niť života
 • stíš sa, aby viera v spravodlivosť dostala svoje rozmery
 • stíš sa, aby sa všetko dostalo do koľají dokonalosti
 • stíš sa, aby túžba ľúbiť, zasiahla každého človeka
 • stíš sa, aby energia duše mohla naplno fungovať
 • stíš sa, len tak sa prejaví Božia milosť
 • stíš sa, aby ťa duch spravodlivosti, mohol obdariť
 • nauč sa tíšiť, len tak sa obohatíš sám, obohatíš svojich blížnych
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo čerpať silu zo zdroja duše
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť, príde plán napredovania
 • stríš svoje myšlienky, aby si započula odkazy Nebeského otca
 • stíš sa, len tak sa vyhneš krívd zlých jazykov
 • stíš sa, aby duch pokoja zavládol v tebe
 • stíš sa, len vtedy príde spása pokoja
 • stíš sa, aby sa naplnil duch svätý – svedectvo o pravde
 • stíš sa, nech duch svätý pôsobí na teba a na tvoje skutky
 • nauč sa tíšiť, aby ti duch spravodlivosti odovzdal potrebnú lásku
 • nauč sa tíšiť, len tak bude lebediť tvoje telo
 • nauč sa tíško hrať, len tak posilníš svaly svojho tela
 • stíš sa, aby ťa obohatila duša v každej chvíli
 • uč sa tíšiť, aby ti milosť božia, slúžila k večnej spáse
 • stíš sa, len tak ťa duch spravodlivosti, odmení tvojou nápomocnosťou
 • stíš sa, len tak sa prejaví originalita tvojho vnútra
 • stíš sa, aby ťa duch pokroku, mohol niesť na svojich krídlach
 • stíš sa, nech sa prejaví milosť božia
 • stíš sa, aby duch večnej pravdy, mohol pôsobiť v tvojom tele
 • stíš sa, len vtedy čistíš každé zátišie večnej pravdy
 • utíš sa, aby ťa duch svätosti, sprevádzal na tvojich cestách
 • stíš sa, aby ti energia duše vyčistila telo
 • nauč sa pokore, len tak pristúpiš k prahu nebeského otca
 • stíš sa, aby ťa milosť božia, mohla odmeniť
 • ukľudni sa, len v kľude funguje dar duše
 • stíš sa, aby si vedela prosiť, stretnutie s Bohom
 • stíš sa, aby si prijala liek duše
 • nauč sa požehnávať, zberáš Nebeský liek
 • pros a ďakuj príchod a odchod od Nebeského otca
 • stíš sa, aby si mohla pristúpiť k Nebeskému oltáru,
  dielu Nebeského otca
 • stíš sa, aby si videla a počula návod na použitie
 • stíš sa, aby ti v žilách fungovala Božia energia
 • nauč sa tíšiť a požehnávať, otváraj brány nebeského otca
  Myšlienky 74
 • stíš sa, aby si mohla pristúpiť k Nebeskému oltáru,
  dielu Nebeského otca
 • stíš sa, aby si videla a počula návod na použitie
 • stíš sa, aby ti v žilách fungovala Božia energia
 • nauč sa tíšiť a požehnávať, otváraj brány nebeského otca
 • stíš sa, aby duch pokoja jej mohol liečiť telo
 • stíš sa, len tak ti kvapká liek duše, aby ti vyživoval telo
 • nauč sa tíšiť, aby duch spásy, ťa mohol obdariť plnohodnotnejším životom
 • stíš sa, len vtedy pristupuješ k prahu nebeského otca, aby ťa mohol obdariť
 • stíš sa, len vtedy ti je Boh, na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby sa rozžiarila žiara duše nebeského lieku
 • stíš sa, aby duch pokoja, ti mohol liek spásy odovzdať
 • nauč sa tíšiť, aby si sa volal božím dieťaťom
 • stíš sa, aby si mohol užívať pravé Ja
 • nauč sa tíšiť, aby si otvoril zásoby napredovania
 • stíš sa, aby si otvoril kráľovskú energiu a zahodil žobrácku
 • nauč sa tíšiť, aby si sa mohol stáť veľkým človekom
 • všetko má svoj čas, čas pokory: “ Nového učenia „
 • nauč sa tíšiť, aby ti duch pravdy, mohol odovzdávať odmenu
 • ukľudni svoje Ja, aby ťa gény, mohli rešpektovať
 • staň sa sebe víťazom, tak ti duch pravdy, bude stále po ruke
 • už nekrič, že sa nedá, prekonaj sám seba, a život bude krajší
 • nauč sa milovať a život ťa v každej chvíli, odmení láskou
 • staň sa sebe víťazom, prekonaj sám seba, aby si sa vedel
  postarať o rodinu a seba
 • staň sa sebe víťazom, teraz sa nedá,
  ale zajtra, pozajtra na to budeš hľadieť ináč,
  predýchal si, víťazíš, obťažoval si druhých, prehrávaš
 • prestaň ničiť svoje telo nedôverou v seba
 • ukľudni sa, aby duch pravdy, mohol ťa obohatiť
 • všetko má svoj čas, čas vývoja, pokroku človeka, chceš riešiť,
  si na hlavnej trati, kritizuješ, si na vedľajšej koľaji, sám si sa odstavil
 • stíš sa, aby duch svätý, mohol učiniť pravdu pokroku
 • utíš sa, len vtedy uzatvoríš páry svojho Ja
 • stíš sa, aby múdrosť, ktorú rozdávaš, mala začiatok a koniec
 • stíš sa, aby si zložil batoh ľudskosti,
  a obliekol plášť nebeského otca
 • stíš sa, aby duch pohody, mohol kráčať s tebou
 • nauč sa tíšiť, aby si rozdávala svetlo Božie
 • stíš sa, aby ti múdrosť božia, hojila rany a dávala silu do tvojho tela
 • nauč sa tíšiť, aby ľudská zloba bola človekom prekonaná, a našli sme
  v sebe mier
 • stíš sa, aby si mohol používať dušu
 • stíš sa, nepochybuj o sebe, aby ti duša mohla byť na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, aby tvoja energia pomáhala tebe aj drahým
 • stíšením prichádza k nám svetlo nebeského otca, aby mohlo svedčiť
 • nič nie je stratené, pokiaľ sa vieš stíšiť
 • nič druhým nedokazuj, dobre sa chváli samo, ďakuj
 • nauč sa načúvať druhým, tak pomáhaš sebe aj okoliu
 • všetko je, ale treba sa ti naučiť brať to, cez svoju tichosť
  Myšlienky 75
 • nekrič, že sa nedá, stíš sa, vystojíš si svoj rad u nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, aby ti duch slobody večnej spásy,
  mohol odovzdávať silu nebeského otca
 • za všetko ćakuj, udržuj si silu nebeského otca
 • každý dostal obsluhu nebeských síl do vlastných rúk,
  preto pros za seba, za svojich blížnych, prosíš za plameň lásky,
  ćakuj za všetko, za seba, za svojich blížnych,
  ćakuješ za betlehemské svetlo, plamienok lásky v sebe
 • stíš sa, aby ti nebeský otec, bol na dobrej pomoci
 • stíš sa, len tak prejdeš cestou spásy
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti kráčal v tvojich šľapajách
 • všetko je, aj bude, je to poriadok nebeského otca
 • všetko je aj bude, ale naše pravdy sú len kroky napredovania
 • stíš sa, aby si sa pohla z miesta
 • nauč sa tíšiť,
  aby ti duch spravodlivosti mohol odovzdať odmenu zdravia,
  šťastia a psychickej pohody
 • všetko môže byť, ale treba prejsť krokmi spravodlivosti
 • nauč sa tíšiť, aby si vyživovala všetky bunky zo svojej hlavy svojou
  zvedavosťou a usilovnosťou napredovať
 • ničomu sa nečuduj, lebo berieš si dych života
 • ukľudni svoje vedomie, pros o riešenie, čistíš si dych života
 • nauč sa v pokore prosiť a ćakovať,
  aby si mal čističku krvi pod kontrolou
 • všetko je, bolo a bude, robil to Boh, on urobil všetko spravodlivo
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie začalo pracovať
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš svoje šťastie
 • všetko je, ale potrebuješ si to zaslúžiť
 • nauč sa tíšiť, aby sila duše ti mohla pomáhať
 • buć hrdá na seba, ćakuj a požehnávaj druhým, nepočítaj im čas
 • vždy sa nadýchni a vydýchni, aby si vedela, kde je začiatok a koniec
 • všetko má svoje sväté pravidlá, neoklameš, ale môžeš porásť v očiach
  nebeského otca
 • na všetko sa potrebuješ vzorne pripraviť,
  slovom “ Prosím “ – detská zvedavosť,
  a slovom “ Ćakujem “ – vyzretie
 • stíš sa, len vtedy prichádza svetlo spásy k tebe
 • nauč sa tíšiť, aby si prekonal skalu svojho srdca
 • všetko je aj bolo, len ty potrebuješ vedieť,
  že všetko je ako dravá rieka, nedaj sa strhnúť
 • nauč sa tíšiť, aby milosť božia prechádzala z podvedomia do vedomia
 • všetko je aj bolo ako Boh je na nebi, všetko vidí a patrične nás odmení
 • na všetko je liek, ale potrebuješ si lieku dopriať
 • pána Boha sa nedá okabátiť,
  lebo jeho váhy sú presne stále nastavené
  pre všetky časy rovnako
 • na nikoho sa nespoliehaj, ale len na svoje ruky,
  vtedy si aktívna a hráš sa
 • stíš sa, len vtedy sa prejaví milosť božia
 • stíš sa, aby všetko malo svoj viditeľný cieľ
 • stíš sa, aby si našla milosť božiu, lúč lásky,
  ktorá obsahuje receptúru pre život
 • nauč sa tíšiť, aby si bola majiteľom lúča lásky
 • tíš svoje Ja, aby sa naplnila vízia tvojho poslania
  Myšlienky 76
  cestovanie:
 • na sánkach do šachty
 • v šachte v nespokojnosti, hľadanie nových pokrokových udalostí
 • priechod šachtou – zakývanie matke
 • cesta má prestávku pri strýkovi,
  ktorý nám ukáže silu ako rozbiť, ale ako v pokore postaviť
 • cesta pokračuje ďalej po vlne na mori, oceáne, v pare vyparovania mora
 • vidíme krásne domy, kaštiele, my padáme do hĺbín mora, do kolísky starej mamy
 • prečešeme jej vlasy – ubezpečiť sa v sile svojej
 • z hĺbín mora sme vyštartovali po víre mora, zaujíma nás,
  kde sa taká sila berie, je to oheň, oheň života
  božiu dokonalosť neoklameš, ale môžeš kráčať božou dokonalosťou
 • stíš svoje ego, daj tam zvedavosť, dostaneš kľúč ku šťastiu,
  zdraviu, psychickej pohody
 • nauč sa tíšiť, aby si kráčala duchovným priestorom,
  kde sa odovzdávajú receptúry
 • všetko je, bolo aj bude, len všetko treba požiadať, odmeditovať
 • na všetko treba čas,
  začať zvládať emóciu “ Nie “ a skončiť, zvládnuť emóciu “ Áno „
 • už neplač, nerob nad ničím súd, ale pros a ďakuj,
  aby ťa mohol Boh sprevádzať
 • nauč sa mlčať, aby si videla realitu radosti
 • stíš sa, aby boh nebeský kráčal po tvojom boku
 • všetko je, bolo aj bude, ale záleží na každom z nás, kde sa posunieme
 • stíš svoje ego, aby si počula čistotu duše
 • nauč sa tíšiť, len tak sa zasvätíš do božích tajomstiev
 • prestaň sa ľutovať, bičuješ svoje telo, okrádaš sa o silu duše
 • všetko je, bolo aj bude, robil to Boh, aby sme sa nenudili a zoznámili sa
  s Božou dokonalosťou
 • stíš sa, aby si mohol objavovať ducha
 • nauč sa, že tichosť, pokora, vyvažuje energiu zdravia
 • stíš sa, aby lúč lásky, sa mohol rozžiariť v tebe
 • všetko je, bolo, aj bude, boh urobil dokonalý systém,
  tým systémom, potrebuje človek prejsť
 • nauč sa stíšiť, aby sa energia vyrovnala
 • uč sa pokore, načúvaj, tak ti svet bude ležať pri nohách
 • všetko je, aj bude, staň sa sebe víťazom, choď a rob
 • všetko je aj bude, ty rob, čo treba, nevzdávaj sa, ale bojuj
 • nekrič, že sa nedá, všetko má svoj čas, čas vývoja človeka
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch pokroku, mohol obohatiť
 • všetko je, bolo a bude treba sa naučiť v duchovne obracať
 • nauč sa tíšiť, aby duch pokroku, mohol ťa niesť na svojich rukách
 • stíš sa, len tak otvoríš energiu spásy
 • utíš svoje emócie, aby si kráčal pokrokovo
 • nauč sa tíšiť, len tak zvládneš sebarealizáciu
 • všetko je, bolo a bude,
  ale všetko si človek potrebuje vydvihnúť,
  slovom prosím a slovom ďakujem – párovanie
 • stíš svoje emócie, aby energia zdroja sa mohla aktivovať
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, mohol svorne kráčať s vami
 • všetko je, bolo a bude, ale chce od teba záujem
 • všetko je v božích rukách, kde človek cíti svoju originalitu
  Myšlienky 77
 • stíš svoje emócie, aby sa energia duše rozžiarila na liečivé svetlo
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti mohol sedieť za svojim trónom
 • uč sa mĺčať v myšlienkach ako hrob, len tak počuješ program duše
 • všetko je, bolo aj bude, ale o všetko potrebujeme požiadať slovom „Prosím a Ćakujem „
 • uč sa meditovať, zúčastňovať sa porady nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, len tak spatríš svetlo nebeského otca – cestu napredovania
 • všetko je, bolo aj bude, všetko si treba vyprosiť u pána Boha,
  všetko sa treba naučiť a ćakovať u ľudí, že smieš, aby ťa prijali
 • všetko má svoj poriadok spravodlivosť nebeského otca
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo hovoriť jasnou rečou
 • utíš sa, len vtedy budeš mať silu poznania
 • všetko je, bolo aj bude, ale potrebuješ si to vydvihnúť u nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, aby si si vytvorila priestor napredovania
 • stíš sa, dovoľ svojej duše pracovať, aby sýtila telo
 • všetko je, bolo aj bude, ale všetko si treba vyprosiť
 • nestaraj sa, vypínaš hlavný zdroj energie duše
 • nauč sa tíšiť, pomáhaš sebe aj okoliu
 • stíš svoje ego, aby prúd energie hojil tvoje telo
 • stíš sa, len vtedy príde liek duše
 • nauč sa tíšiť, tak prijímaš najväčší dar, svetlo
 • nauč sa mať rada, a nechaj aj druhých dotrénovať na tvoju úroveň
 • všetko je, bolo aj bude, utíš sa, len vtedy navštevuješ krajinu bohov
 • nauč sa tíšiť, aby si spoznal možnosti napredovania
 • všetko je, bolo aj bude,
  ale každý s pokorou si potrebuje vzdvihnúť a uložiť do svojej ľudskej schránky
 • nepýtaj sa prečo?, Boh vie prečo, volá ťa na stretnutie, poradu
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo naplno fungovať
 • nauč sa tíšiť, len tak duch spravodlivosti sa prebudí,
  a bude ťa sprevádzať na tvojej ceste
 • všetko je, bolo a bude, ale všetko si potrebuješ vydvihnúť
 • nauč sa tíšiť, aby si kráčal po stopách nebeského otca
 • stíš svoje Ja, aby ti energia duše, bola na dobrej pomoci
 • utíš sa, len vtedy rozžiaríš svetlo duše, aby si kráčala žiarou slnka
 • všetko je, bolo aj bude, ale všetko si potrebuješ nakúpiť – odmeditovať,
  urobiť – vyhrať sa
 • stíš sa, aby energia duša, bola ti pre život úľavou
 • stíš svoje emócie, aby energia duše mohla hojiť tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, uč sa zvedavosti čokoľvek sa ti nepáči, tak rozžiaríš energiu duše,
  aby hojila tvoje telo
 • všetko je, bolo aj bude, ty sa potrebuješ stíšiť, len tak si vydvihneš dar Boží,
  liek pre tvoje telo
 • pros a ćakuj, aby si dostávala a udržiavala liek duše
 • nauč sa tichosti, pokore, otváraš brány pre novú civilizáciu
 • všetko je, bolo aj bude, požehnávaj, aby všetko mohlo rozkvitať
 • stíš sa, nepochybuj, pomaly kľudne dýchaš, otváraš brány,
  ktoré roky boli roky zavreté, nik od nich nemal kľúč
 • všetko je aj bude, požehnávaj úprimne, telepatia učí, ale aj kosí
 • stíš sa, aby ťa duch pokoja, mohol naplniť svojou láskou.
 • stíš sa, len tak duch pokroku bude kráčať s tebou.
 • uč sa stíšiť, aby si objala svoje šťastie, zdravie, psychickú pohodu.
 • nič nie je náhoda, všetko je tvoja originálna zlatá cesta – zrno na svadobné koláče,
  tvoja vyšľapaná cesta – zberáš múku otrúbe = majster činu.
  Myšlienky 78
 • nauč sa tíšiť, aby svetlo života hojilo teba aj tvoje okolie
 • všetko je, bolo aj bude,
  cez svoju tichosť vydvihneš si dar, ktorý pomáha tebe aj okoliu
 • nauč sa tíšiť, aby si prijala milosť božiu, lúč lásky,
  ktorý vrýva do našich sŕdc boží poriadok
 • všetko je, bolo aj bude, pros a ďakuj,
  aby si zvládala božiu aj ľudskú ríšu
 • stíš svoje ego, aby zodpovednosť za dar života,
  mala pre tvoje telo liek, silu napredovania
 • stíš sa, len tak ťa liek duše odmení za tvoju vytrvalosť
 • nauč sa tíšiť, že všetko chce svoj čas,
  rastieš ako dub, ktorý má silné letokruhy
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  svoj dar si potrebuješ u pána Boha vydvihnúť,
  odmeditovať, byť zvedavý, využiť všetky možnosti napredovania, odtŕňovať,
  získať zručnosť, odovzdať druhým, uzatvoriť kruh svojej sily,
  ktorý chráni tvoje zdravie, šťastie a psychickú pohodu
 • nauč sa tíšiť, aby si energiu brala zo zdroja duše
 • všetko je, aj bude,
  všetko si potrebujeme vydvihnúť a udržať zdravú energiu
 • nauč sa tíšiť, aby si prešla cez čistotu srdca
 • medituj pri veciach, dianiach, ktoré sa ti nepáčia,
  čistíš toxické látky v sebe
 • uč sa tichosti, pokore, aby si emóciu “ nie, „hravo prekonávala
 • nauč sa, že tichosť a zvedavosť je cesta k receptu
 • všetko je, bolo aj bude,
  ale potrebuješ prekonať emóciu nie, a udržať emóciu áno
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš poklady zeme i neba
 • stíš svoje Ja, aby ti energia duše, robila úžitok
 • nauč sa tíšiť, aby si sa rozžiarila ako ruža svetla
 • všetko je, bolo aj bude, prichádza čas odpustenia,
  aby si mohla rásť ty aj okolie
 • prestaň pochybovať o sebe,
  lebo strácaš silu života, skrať to, pros a ďakuj
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch spravodlivosti slobody, mohol obdariť
 • stíš sa, aby všetko časom vyrástlo ako topoľ a mocnelo ako dub
 • všetko je, bolo aj bude, ale ty si potrebuješ dopriať
 • nechaj všetko časom zrieť, aby ti ukázalo svoju vzácnu tvár,
  ktorým smerom si šiel, čas ťa odhalí
 • všetko je, bolo aj bude,
  to čo sa ti nepáči je toxické popros nebeského otca,
  aby ťa požehnal a zmenil to na tvoj hlas,
  ktorý je hlas svetla a všetko mení na minerálne
 • nauč sa tíšiť, nech hlas srdca tvojho rozozvučí pokoj po okolí
 • stíš sa, aby svetlo srdca mohlo rozžiariť ako najkrajšia ruža
 • všetko je, bolo aj bude, žehnaj podávaš ruku stvoriteľovi
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo vydať tajomstvá
 • všetko je, bolo aj bude,
  cez pokoru pristupujeme k bohu, aby nám odhalil tajomstvá
 • nauč sa tíšiť, cez tichosť prichádza svetlo,
  kde do tvojho srdca vpíše, a hlas tvojho srdca číta
 • všetko je aj bude, chce od nás vytrvalosť a vďaku
  Myšlienky 79
 • stíš svoje emócie svojho ega, aby si počul boží hlas
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch spravodlivosti obdaril nehou prírody
 • všetko je, bolo aj bude,
  ale všetko si potrebuješ u Boha vydvihnúť:
  Slovom “ Prosím a slovom „Ćakujem „
 • všetko je, bolo aj bude, požehnávaj druhým,
  aby si vytváral svoj životný priestor
 • staň sa sebe víťazom, “ pros a ćakuj „
 • stíš sa, len vtedy ti duch slobody, pomôže napredovať
 • všetko je, bolo aj bude, nauč sa prosiť a ćakovať
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia
 • stíš svoje ego, aby si k Bohu mohla pristúpiť na poradu
 • nauč sa tíšiť, len tak sa rozžiari svetlo najvyššieho
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby zákazka nebeského otca dorazila k tebe
 • nauč sa tíšiť, aby telepatia chránila teba, aj ľudí na okolí
 • stíš sa, aby energia duše, mohla plynúť z duše do tvojho tela
 • nauč sa tíšiť, aby ti duch spravodlivosti, mohol pomáhať
 • všetko je, bolo aj bude, ale všetko si musíš od pána Boha vydvihnúť
 • všetko je, bolo aj bude, daj sebe čas, aby si kráčal pokrokom
 • nauč sa tíšiť, aby sa ti otvárali dvere z duchovného sveta,
  kde viac snívaš do fyzického sveta, kde tvoríš
 • nauč sa tíšiť, aby si prah z duchovného sveta do sveta ľudí, mohol prekračovať
 • stíš sa, aby ťa duch pokoja mohol sprevádzať nebeskou krásou
 • stíš sa, aby si rozpoznal, kedy sa hrať,
  overuješ receptúry napredovania, či si ich správne pochopil
 • stíš sa, aby si cítil dych života, potom pochopíš, čo je duchovno, a čo je fyzično
 • stíš sa, len vtedy z teba vystriekne energia pravdy a tvojho napredovania
 • stíš sa, aby duch odvahy pokroku mohol v tebe rásť
 • všetko je, bolo aj bude, nič nedrží večne, Boh nechce,
  aby sme sa nudili, ale učili sa nové hry, pravdy a učili sa úspechu
 • utíš svoje vedomie, aby sa ti podvedomie, mohlo naplno venovať
 • stíš svoje Ja, len tak budeš kráľom všetkého
 • nauč sa tíšiť, aby si pokrokovo žil
 • všetko je, bolo aj bude, život je šanca mať rád
 • stíš sa, len vtedy priletí anjel spásy, aby ťa mohol chrániť
 • stíš sa, aby si mohla robiť veľké kroky, ako to robí Boh
 • všetko je, bolo aj bude, stíšuj sa,
  aby si to od Boha prevzala, a s takou istou dôležitosťou odovzdala ľućom
 • prestaň sa trápiť, modlí sa,
  aby si skutočne otvorila dvere k Bohu, a on sám ťa mohol vyučovať
 • nauč sa tíšiť, aby sa ti správne odrážala energia
 • stíšuj sa, aby všetko malo svoje miesto
 • nauč sa, že tichosť je priestor, pre tvoj dokonalý rast
 • všetko je, bolo aj bude, stíšuj sa, aby si telu dal liek od Boha,
  ćakovaním a pokorou ho udržal
 • stíšením dostávaš priestor pre svoj kľud a napredovanie
 • všetko je, bolo aj bude, stíšuj sa,
  aby si cez svoju tichosť objavoval energiu pokroku
 • všetko je, bolo aj bude,
  tichosťou aktivuješ svoju dušu, dokonalý internet
 • nauč sa tíšiť, aby si bol dobrým učiteľom
  Myšlienky 80
 • neposudzuj, ale stíšuj sa, aby si sa dopátral pravej energie
 • nauč sa tíšiť, aby si sa dotýkal pravého svetla
 • všetko je, bolo aj bude, všetko si treba zaslúžiť
 • staň sa sebe víťazom, ver, že univerzum má nad tým kontrolu
 • stíš sa, len vtedy duch pokroku bude kráčať s tebou
 • uč sa tíšiť, aby si spustila svoje originálne emócie
 • všetko je, bolo aj bude, ale každá myseľ, si s lúčom lásky,
  vydvihne informácie napredovania, tak sa za všetko ďakuje,
  aby si pokrok vedome mohla užívať
 • prestaň nadávať, zužuješ si svoj priestor
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti viedol tvoje údy
 • stíš sa, aby duch pokoja žiaril z tvojho srdca
 • stíš sa, len tak sa prejaví božia milosť
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prejaví božia milosť
 • stíš svoje ego, aby energia duše, ti mohla slúžiť ako verný sluha
 • stíš sa a pozoruj, aby si sa rozžiarila ako ruža slnka
 • všetko je, bolo aj bude, ale všetko si človek potrebuje vyslúžiť
 • nauč sa tíšiť, aby si kráčala v šľapajách Krista
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo naplno pracovať
 • stíš sa, aby tvoje ego, sa prejavilo vytrvalosťou
 • nauč sa tíšiť, aby si počul Boží hlas, a tak všetko mohol robiť s radosťou
 • nauč sa tíšiť, daj všetkému čas, len tak fyzická zodpovedná sila, sa v tebe prejaví
 • stíš sa, daj tomu čas, trénuj, len tak dosiahneš piedeslál slávy
 • neopakuj, že nevieš, dielo sa skladá po kúskoch, čas ukáže, či si na diele pracoval
 • napájal si sa božou silou, alebo si ignoroval, kritizoval – zostal stáť na jednom mieste
 • požehnávaj, robíš si priestor pre život, aby si mohol vzlietnuť
 • stíš svoje Ja, aby si vznešene ovládal fyziku, pochopil jej krásy,
  lebo ona odovzdáva len to, čo tvoja myseľ slovo a skutok objedná
 • ukloň sa všetkému, čo ti vadí, dávaš život pokroku
 • ďakuj za všetko, čo ťa hreje, udržuješ svetový mier
 • stíš svoje vedomie, poďakuj za všetko, čo bolo, len tak uvoľníš tlak chrbtice
 • nauč sa tíšiť, prestaň šomrať, radšej popros, obnovíš bunku, očisťuješ telo
 • všetko je, bolo aj bude, nauč sa prosiť, púšťať k sebe čistú silu, nauč sa ďakovať, udržať čistú silu
 • prestaň sa trápiť pre druhých, ostávajú ti toxické látky v tele, požehnávaj im, liečiš seba aj ich
 • stíš svoje ego, vtedy pristúpi k tebe duch pravdy, aby hojil tvoje telo
 • stíš sa, aby si rozžiarila svetlo svojej duše, tak chrániš seba aj okolie
 • nauč sa tíšiť, aby si pristúpila k Bohu, on ti odovzdá silu poznania – recept, projekt, receptúru
 • všetko je, bolo aj bude, stíš svoje ego, pros o pomoc, silu času, ako to budú riešiť ľudia za rok,
  desať, sto tisíc rokov, tak spriechodníš svoju lymfu, posilníš telo
 • nesúď, zničíš samu seba
 • požehnávaj, obdaruješ samu seba
 • stíš sa, stíš sa, stíš sa
 • nič nie je náhoda, stíš sa, aby tvoj duch mohol pracovať
 • stíš sa, prestaň myslieť, vidíš preludy
 • stíš sa, stíš sa, aby tvoja duša ti dávala informácie
 • stíš svoje ego, aby energia duše mohla vyživovať tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len cez tichosť, sa dostávaš k božím receptúram,
  aby si sa zahral na božej hre
 • nauč sa tíšiť, nech tvoja originalita tĺmí tvoje poslanie
 • nič nie je náhoda, každý čas použijeme cielene k pokroku,
  alebo sme si zmarili chvíľu s bohom,a tak ostávame dupotať na jednom mieste
  Myšlienky 81
 • som všadiaľ, a nikde, máš cieľ? zadaj si svoj cieľ
 • môžem pomáhať tým, ktorí chcú napredovať, tvoriť
 • môžem ničiť tých, ktorí kritizujú, obviňujú – ničitelia Božích plánov
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si stal v rade tvorivých
 • stíš svoje ego, aby energia duše, sýtila tvoje ego – nauč sa tíšiť,
  aby si videl i počul tvorivú silu najvyššieho
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, lebo ty si si to prial sebe
 • stíš sa, aby si videl i počul svojich anjelov, ktorí ti pomáhajú v tvojej obrode,
  obrode napredovania
 • stíš svoje ego, aby sa energia duše, rozžiarila a vydala silu pre tvoje telo
 • stíš sa, aby energia duše žiarila ti v aure, tak pomáhaš sebe aj druhým
 • nauč sa tíšiť, aby ti duch pokroku, stál pri tvojich nohách a nabádal ťa k cieľu
 • všetko je, bolo aj bude, ty sa rozhodneš, kde sa pohneš, a ktorým smerom
 • stíš svoje ego, aby tvoja úspešnosť sa znásobila
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si žil pokrokovo
 • nauč sa tíšiť, aby tvoja osoba, bola úspešná
 • všetko je, bolo aj bude, netráp seba ani druhých, dovoľ si žiť pokrokovo
 • nauč sa tíšiť, len tak duch pokoja, bude kráčať s tebou
 • uč sa trpezlivosti, aby si dovolila dokonalému svetlu, s tebou kráčať
 • nauč sa tíšiť, len tak duch pokory a spravodlivosti, ťa môže odmeniť
 • nič nie je nemožné, chce to tvoju vytrvalosť,
  aby si sa stala pre seba kráľovnou – tá, ktorá vie, princeznou, tá ktorá sa učí
 • nič nie je náhoda, ale všetko je, bolo aj bude, buď trpezlivá, aby tvoj život
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, mohol ti pomáhať
 • všetko je, bolo aj bude, aby ti Boh mohol pomôcť napredovať
 • nauč sa tíšiť, aby si našla svetlo života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby ti nebeská sila bola liekom
 • nauč sa tíšiť, aby ti svetlo božie stále svietilo na ceste
 • všetko je, bolo aj bude, nauč sa tíšiť, aby si bral energiu zo zdroja Nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, naučme sa božiu múdrosť používať
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo prijať svetlo nebeského otca
 • stíš sa, aby duch sviatosti, ti mohol každú chvíľu pomáhať,
  sprevádzať ťa na tvojej životnej ceste
 • nauč sa tíšiť, nech ti Božia spravodlivosť žiarí zo srdca
 • všetko je, bolo aj bude, využí šancu pros a ďakuj, obslúž sa u nebeského otca
 • stíš svoju energiu, aby si bola v stálom vedomí, pros a ďakuj
 • stíš sa, aby si rozžiarila svetlo duše
 • nauč sa tíšiť, len tak spoznáš zátišia krás Nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, čaká na človeka, kedy si to vydvihne
 • stíš svoje emócie, aby energia duše zažiarila svetlom spásy
 • nauč sa tíšiť, aby ti svetlo pokroku, dodávalo silu pohybu
 • všetko je, bolo aj bude, včas si energiu vydvihni,
  aby emócie, boli Tebe na spásu, ľuďom na radosť,
  tak nájdeš boží cieľ úžitku človeka
 • prestaň sa trápiť, ponáhľaj sa pomaly, aby si využíval hybnú silu
 • Stíš sa, len tak ti energia duše, pomôže zvládnuť každý problém.
 • Nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti sídlil v tvojej rodine, a každý zaujal svoje miesto.
 • Všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví Božia milosť,
  aby ťa sýtila svetlom spravodlivých..
 • Nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti mohol ťa viesť za ruky,
  viesť ťa záhradami nebeského otca.
  Myšlienky 82
 • stíš svoje emócie, pomaly dýchaj, daj všetkému úctu, zvedavosť,
  aby sa mohla rozžiariť tvoja duša, slnko tvojho života,
  aby mohla hojiť, vyživovať tvoje telo
 • stíš sa, len vtedy zachytíš žiaru svojej duše, aby písala nové pokrokové receptúry
  / v opačnom prípade, je to jed pre tvoje telo /
 • stíš sa, len vtedy sa stávaš slnkom radosti pre seba aj okolie
 • neopakuj čo bolo, lebo si v tráviacom trakte, a všetko si ničíš,
  pozeraj, čo smieš, vtedy je pri tebe Boh, liek pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, tankuješ energiu duše, dokonalého internetu
 • všetko je, bolo aj bude, potrebuješ si to cez svoju tichosť vydvihnúť – odmeditovať
 • nauč sa tíšiť, aby si rozžiaril svetlo radosti, volá sa to duša – dokonalý internet
  pohon pre telo
 • všetko je, bolo aj bude, utíš svoje Ja, aby tvoja originalita,
  mohla si vyberať zo žánru pokrokového mieru
  Máte štyri sedmičky, otvorené jadro spravodlivosti,
  potrebujete byť ku všetkému férovi:
  “ Pros a Ćakuj „, ako v aute plyn a brzda. Naučiť sa to !!!. Je to ako štartér v aute.
  Dve šestky sú kameň celku rozumu – stíšujte sa, pokiaľ veci porozumiete
  a tomu môžte povedať: “ AHA „. Vtedy prichádza sila svetla duše.
  Dvojky – vás prosia o zamyslenie, jednotky o účasť originality vrchola slávy.
  Trojka – Rešpekt. Všetko má svoju receptúru, si synom nevieš, uč sa,
  si otcom vieš, odovzdávaj informácie. Deväť – spravodlivosť: “ Sudoku “ = Možnosti.
 • všetko je, bolo aj bude, neporovnávaj sa, lebo ničíš, spaľuješ
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby mohlo vzniknúť nové
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch spravodlivosti, mohol obdariť vaše
  rozhodnutie
 • stíš sa, len vtedy prichádza Boh, aby nás požehnal
 • za každým “ Nie „, hľadaj úsilie človeka, nájsť “ Áno „
 • každé “ Nie „, je preto, lebo Boh nás volá na poradu, aby vzniklo Áno
 • Boh urobil dokonalý systém, riać sa emóciou “ Nie “ – “ Pros „- plynový
  pedál, riać sa emóciou “ Áno “ – ćakuj – brzdný pedál
 • využí svoju šancu pre šťastný život pokroku
 • stíš svoje ego, aby mohli s tebou ľudia žiť
 • stíš svoje chtíče, všetko si potrebujeme zaslúžiť, vymodliť
 • stíš sa, len vtedy sa hojí tvoje telo, tvoje emócie, aby si mohla byť pre život
  užitočná
 • stíš sa, len vtedy dosiahneš požehnanie nebeského otca,
  aby sa ti darilo, keć sa rozčuľuješ,
  berieš si zázemie svojho zdravia, šťastia, psychickej pohody
 • stíš svoje emócie, aby si riešila veci svetlom duše
 • nauč sa tíšiť, aby si vyhrala svoj duchovný boj
 • všetko je, bolo aj bude, utíš sa, aby si z toho odrezala svoj kus
 • nauč sa stíšiť, aby ťa chránil Boh, previedol ťa božou sýpkou, aby si si mohla vyberať
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie dostalo kyslík, silu inteligencie
 • stíš sa, len vtedy si božie dieťa chránené bohom
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, ťa viedol po božích záhradach
 • všetko je, bolo aj bude, o všetko sa človek potrebuje uchádzať, zaslúžiť si to
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, sa mohlo oslobodiť, a ty cítiť svoju životnú silu
 • nauč sa tíšiť, len tak pristúpi k tebe Boh, aby ti mohol pomáhať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si mohla pobehovať po sýpkach nebeského otca
 • otec nebeský je ku každému milostivý, nauč sa používať Božie milosrdenstvo
  Myšlienky 83
 • nauč sa používať zdroj energie, stíš sa, aby si na svoje otázky dostal odpovede
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si navštívil nebeského otca, priniesol dar pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, svoju nespokojnosť kroť, aby si otvoril dvere k nebeskému otcovi
 • nauč sa tíšiť, rozžiar svoju dušu menom Ježiš,
  aby si svetu odovzdával Krista – pokrokové napredovanie
 • už na nikoho nepozeraj s nevôľou, ubližuješ predovšetkým sebe
 • hľadaj ružu pokroku
 • ver si, aby si rozžiaril si energiu – nová jar, nepochybuj o sebe, lebo si uspíš energiu
 • každé dianie má svoj vrchol, požehnávaj sebe, aby si ho dosiahol, požehnávaj druhým,
  aby si cítil lásku, stíšuj sa, aby ťa tvoja sekundárna lopta, správne viedla
 • stíš svoje ego, aby sa energia duša, transformovala do tvojho tela a hojila telo
 • stíš sa, aby duch pokroku ťa mohol odmeniť svojou múdrosťou pohybu tvojho tela
 • stíš sa, len tak sa prejaví tvoj duch čistoty
 • nauč sa tíšiť a požehnávať, aby si plnila svoje poslanie
 • stíš svoje ego, aby energia duše mohla spásiť – správne vyživovať tvoje telo
 • stíš sa, len vtedy ťa nabudí pokroková energia, aby si správne reagoval
 • stíš sa, aby ťa energia duša, mohla prijať
 • stíš sa, len vtedy, sa prejaví Božia milosť v tvojom živote
 • Stíš svoje vedomie, aby sa podvedomie mohlo krištalovo vyčistiť.
 • Nauč sa stíšiť, nech žiara tvojho srdca, rozžiari v človeku nádej.
 • Stíš sa, len vtedy príde sila nebeského otca.
 • Nauč sa stíšiť, nech sa prechádzaš po sýpkach nebeského otca – čítaš receptúry.
 • Všetko je, bolo, aj bude, všetko má svoj poriadok aj spätnú väzbu.
 • Nauč sa stíšiť,aby v zrkadle života si videl kam kráčaš.
 • Všetko je, bolo, aj bude, duchovné veci sú stále, ľudské sa míňajú.
 • Nauč sa stíšiť, len tak dosiahneš úctu nebeského otca – prijatie do cechu – radu.
 • Stíš svoje vedomie, aby podvedomie dostalo kyslík.
 • Nauč sa stíšiť, pusť boha k sebe.
 • Všetko je, bolo, aj bude, skús prekonávať prekážky, príjmy svoje poslanie.
 • Nauč sa tíšiť, čistiť, robiš čisté rieky v sebe.
 • Utíš svoje vedomie, aby si mohla byť Bohom chránená.
 • Utíš sa, aby si plnila svoje poslanie, prechádzala sa po záhradách Nebeského otca.
 • Utíš sa, každý má skúšku, aby si sa nenudila, ale v plnej sile napredovala.
 • Stíš svoje vedomie, len podvedomie môže vydať ochraný materiál.
 • Nič nie je náhoda, všetko sú veci medzi nebom a zemou,
  ktoré až časom pochopíme.
 • Všetko je, bolo, aj bude, treba vydržať,
  až objednávka dosiahne cieľ spravodlivosti.
 • Nič nie je náhoda, všetko je, bolo, aj bude, treba vydržať,
  všetko sa porieši,
  aby si dosiahla tu najvýššiu odmenu od boha – ľudské priateľstvo.
 • Všetko je, bolo, aj bude, čakaj, všetko má svoj čas,
  odmena pre spravodlivých príde.
 • Stíš svoje vedomie, aby krásu z podvedomia mohol vydvíhnuť, stáť sa vzácny človek.
 • Utíš sa, aj na teba Boh myslí, stíš sa, aby mohol viesť tvoje kroky.
 • Utíš sa, len vtedy rozžiaríš svetlo svojej duše, aby ťa zasiahol prúd milosrdenstva.
 • Nauč sa tíšiť, len tak náješ pokoj, nehu, vznešenosť Božiu,
  ale treba sa vedieť zaprieť.
  Myšlienky 84
 • stíš sa, aby si našla ducha pokoja tvorivosti a nádeje.
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti otvoril k tebe dvere, a mohol ťa sprevádzať.
 • stíš sa, aby si jadro duše aktivovala, ktoré vyživuje tvoje fyzické telo.
 • nič nie je náhoda, Boh chce, aby si duchovne rástla.
 • stráž si svoju originalitu: „Pros a ďakuj.“
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie dostalo kyslík – dar života.
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš počuť boha a učiť sa z jeho dokonalých váh, slovom prosí a ďakujem.
 • všetko je, bolo, aj bude, ale treba vedieť do božích brán vchádzať myšlienkami, slovami, skutkami.
 • nič nie je náhoda, máme do činenia s božím dokonalým dielom, preto pros a ďakuj.
 • stíš svoje ego, aby energia duše mohla hojiť rany tvojho tela: „Pros a ďakuj.“
 • stíš sa, aby sa rozžiarilo svetlo tvojej duše a mohol si užívať Božiu slobodu – radosť zo života.
 • nauč sa tíšiť, aby liek duše hojil rany tebe, aj tvoje gény.
 • všetko si treba vyprosiť, objednať, spriechodníť Božiu dokonalosť.
 • stíš sa, aby energia duše prekonala tvoje nedostatky – pochybnosti o druhých.
 • stíš sa, aby prichádzala blesková energia duše.
 • ďakuj, že smieš, aby si vytvoril si obal energií ohňa.
 • stíš sa, aby ti nebeský otec bol na dobrej pomoci.
 • stíš svoje emócie, aby sa rozhorel plameň lásky tvojho srdca.
 • stíš svoje ego,
  aby tvoje Ja rešpektovalo štyri pochody nášho života: kľud, pochopenie, tréning, a učenie.
 • stíš svoje Ja,len tak sa pretransformuje energia duše do schránky tvojho tela.
 • všetko je bolo aj bude stíš sa,
  aby si dosiahol najvyššiu kvalitu vesmírnej úrovne.
 • v kľude a rozvahe rastiem ako z vody.
 • pri tichosti my všetci anjeli spievajú a hrajú my.
 • s anjelmi sa krásne hrá, majú všetky farby a všetky odpovede.
 • v tichosti ich každý počuje, pomaháju každému človeku,
  ktorý sa vie stíšiť, voláme to nápad.
 • stíš sa, aby duchovná energia bola ti úžitkom, pre pokrok tvoj a celej tvojej rodine.
 • stíš sa, aby duch pokory večného poriadku sídlil v tvojej rodine.
 • stíš sa, aby si pila y nápoja večného poriadku a tak posilňovala svoje telo.
 • utíš sa, aby si rešpektovala transformáciu božích zámerov, božieho poriadku.
 • stíš svoje vedome, aby tvoje podvedomie rozžiarila sa na okolie a prebúdzalo spiace duše.
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia v dokonalom poriadku.
 • stíš sa všetko je bolo aj bude, daj všetkému čas, aby všetko mohlo vyzrieť.
 • nauč sa tíšiť, aby duch posätneho života prehovoril jasným hlasom.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si išla po strune lúča dokonalosti.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si cítila ruku božiu, ako ťa sprevádza.
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prejaví dokonalosť božia v tvojich myšlienkách, slovách i skutkov.
 • všetko je bolo aj bude, stíš sa,
  aby sa upokojila morská hladina a mohli sme pozerať jasné ciele dokonalosti božej milosti.
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo dostať kyslík.
 • stíš sa, aby duša pokoja mohla odovzdávať tvojmu telu výživu.
 • nauč sa tíšiť, len tak splníš poslanie na zemi, tichosťou sme navštívili nabeského otca.
 • všetko je , bolo, aj bude, stíš sa, len tak sa posäcuješ, púšťaš k sebe spásonosnú energiu Nebeského
  Otca.
 • nauč sa stíšiť, počúvaj svoje telo,aby si v ňom zacítila teplý vánok.
 • uč sa tíšiť, aby si rozžiarila svetlo svojej duše.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, len tak sa prechádzaš po záhradách Nebeského otca.
 • všetko je, bolo, aj bude, požehnávaj, vytváraš novú zem – raj, podľa svojich predstáv.
  Myšlienky 85
 • stíš svoje emócie, aby energia duše mala blahodárny vplyv na tvoje telo.
 • stíš sa, neporovnávaj sa, len tak sa otvorí energia lieku.
 • všetko je, bolo, aj bude, všetko si treba vyprosiť – nakúpiť.
 • nauč sa tíšiť, aby si chodila chodníčkom, spásy, kde ťa sprevádza Boh.
 • stíš sa, len tak sa prejaví tvoja sila napredovania.
 • nauč sa stíšiť, keď prichádza nová zákazka.
 • uč sa stíšovať druhých, aby ti neublížili.
 • všetko je, bolo, aj bude, treba si vyprosiť, vypísať objednávku.
 • stíš sa, aby ťa energia duše, mohla sprevádzať, na tvojich cestách.
 • nauč sa tíšiť, len tak ti duch spravodlivosti prinesie tvoju odmenu pokoja, túžby a lásky.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby tvoja odmena vyzrela a našla ťa ako majiteľku pokroku.
 • nauč sa tíšiť, len vtedy budeš mať úsmev na prerách, keď druhým vymodliš,
  aby kráčali moderne – pokrokovo.
 • stíš svoje emócie, aby ti energia duše bola na dobrej pomoci.
 • nauč sa tíšiť, len tak ťa duch spravodlivosti povedie cestami k adekvátnym výsledkom.
 • stíš sa, len tak ti duch pravdy, odhali tvoje tajomstvá.
 • nauč sa tíšiť, aby srdce zvona bolo najväčšej kvality.
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti, bol pripravený ti pomôcť.
 • stíš sa, len tak, sa prejaví milosť božia.
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si svoje šťastie vedela si vážiť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech ťa duch spravodlivosti vedie po tvojich cestách.
 • nič nie je náhoda, odpustiť znamená priať si, aby nebeský otec vstúpil do tvojho života.
 • nič, nie je náhoda, odpusť, dopraj si žitia.
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak nájdeš hodnoty pokroku.
 • načo ti smútok – potopa, ked Boh chce,
  aby sme sa učili radovať – tešiť sa z pravých hodnôt.
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie malo kladný výsledok.
 • stíš sa len tak sa prejaví milosť božia.
 • nauč sa stíšiť, nech ťa lúč lásky odmení svojou prítomnosťou.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si sa v božích sýpkach vyznala.
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia.
 • nauč sa stíšiť, aby ti anjeli pomáhali.
 • všetko je bolo aj bude, stíš sa, len tak ťa nebeský otec sprevádza, po svojich záhradách.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby si mal vyplnené objednávky
 • stíš sa, len vtedy sa prejaví milosť božia, ktorá ťa vyživuje a chráni tvoje fyzické telo.
 • všetko je bolo, aj bude, stíš sa, aby si v relaxe cítila Božie záhrady v sebe.
 • nauč sa stíšiť, aby si sa dotýkala Boha, jeho spásonostnej výžívy.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, nechaj priblížiť sa Boha k sebe,
  aby ťa odmenil zdravým, šťastím a psychickou pohodou, cez tvoje myšlienky slová a skutky.
 • stíš svoje emócie,
  aby energia duše, bola pomocníkom na tvojej ceste.
 • nauč sa stíšiť, aby si pustil opravdovú silu.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa objednávaš pokrok.
 • nauč sa stíšiť, aby si kráčal v šľapajách nebeského otca.
 • nič nie je náhoda boh ťa chce celú.
 • nauč sa stíšiť, aby si bola majiteľkou spásonosných myšlienok.
 • všetko je bolo aj bude, stíš sa, aby si mala lístok do božej sýpky.
 • nauč sa stíšiť, tak tičlovek porozumie.
 • stíš sa len vtedy príde tvoj čas svetla napredovania.
 • nauč sa tíšiť, nech vidíš kroky nebeského otca, ktorý ťa vedie k víťazstvu.
 • všetko je bolo aj bude, stíš sa, aby si videla a počula kroky v záhradách nebeského otca.
 • nauč sa tíšiť, aby si rozdávala svetlo nebeského otca.
  Myšlienky 86
 • tíš sa, len tak sa v tebe prejaví sila nebeského otca.
 • tíš sa, aby si v sebe cítila božiu dokonalosť.
 • nauč sa tíšiť, aby si mala silné srdce zvona.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  len tak nebeský otec bude s tebou.
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia v tvojej sile.
 • nauč sa stíšiť, len tak ťa môže Boh niesť na svojich rukách.
 • stíš sa, aby ťa duch sviatosti, mohol požehnať – dodať ti silu.
 • všetko je, bolo, aj bude stíš sa, aby si mohla jesť zo stolu božieho.
 • stíš sa, len vtedy príde Nebeský otec k tebe.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby Nebeský otec ťa mohol vziať na svoje ruky.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, aby duch spravodlivosti ti bol na dobrej pomoci.
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti ťa mohol odmeniť.
 • stíš sa, aby oheň duše, bol ti na dobrej pomoci.
 • ukľudni svoje emócie, aby nebeský zvuk, bolo dobre počuť.
 • nauč sa stíšiť, aby si každú chvíľu vyhrala – robila si spokojnosť.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  aby si sa premiestnila duchom na správne miesto pokroku.
 • stíš svoje emócie, aby duch pokoja večnej lásky,
  mohol kráčať s tebou.
 • nauč sa stíšiť, len tak prejdeš cestou spásy,
  lebo ťa bude sprevádzať Boh – hľadáš Bohatstvo osobnosti.
 • stíš sa, aby duch pokoja večnosti, ťa mohol obdariť svojou energiou.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  aby ti duch pokoja mohol odovzdať odmenu.
 • emócia “ nie, “ je základom všetkého, pros,
  aby si našiel pocit áno, slovo ďakujem.
 • stíš svoje ego, aby energia duše, ti bola najlepším priateľom,
  liekom pre teba, uč sa pomaly kľudne dýchať, príjmaš liek.
 • nauč sa stíšiť, len tak ťa duch lásky,
  môže odmeniť pevnými nervami, ktoré vytvárajú silu pre teba.
 • nauč sa tíšiť, nech ti duch pravdy večného pokoja,
  môže dodávať odvahu, nazerať do božích kníh.
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví múdrosť,
  oddanosť pokroku pre teba a celú tvoju rodinu.
 • nauč sa stíšiť, len tak ťa duch spravodlivosti,
  odmení svojou prítomnosťou, aby ťa chránil.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  len tak ťa zástupy božie budú sprevádzať,
  a kráčať s tebou cestami neznámymi..
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  aby ťa duch tvorivej lásky mohol obdariť.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  aby duch pokoja kráčal s tebou,
  a chránil ťa neviditeľným plášťom pokroku.
 • stíš sa, len tak sa udeje božia spása,
  aby zasiahla ruka božia.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  aby ťa sila večného pokoja,
  mohla obdariť pokrokom večnej lásky.
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví večná Božia láska,
  duch pokoja pre večný mier človeka.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  len tak ťa obdarí samotný Boh, večná spása.

Myšlienky 87

 • všetko je, bolo, aj bude, nauč sa stíšiť, toto je vrchol hory,
  kde každý tam na chvíľu postojí, keď ho sprevádza šťastie.
 • nauč sa stíšiť, len tak ťa duch slobody obdarí svojou nahotou
 • cieľavedomým správaním, pochopiť a užívať receptúru.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  všetko je len holá pravda, ako sa k sebe správame.
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví duch slobody,
  aby prišlo k tebe šťastie – zásluhy – zhmotnené sny.
 • nič nie je náhoda, utíš sa, len tak príde duch vykúpenia,
  tvojej spásy – sen, ktorý sa naplní.
 • všetko je, bolo, aj bude, utíš sa,
  aby nekonečná milosť božia, ti bola na dobrej pomoci.
 • všetko je, bolo, aj bude, utíš sa,
  len tak budeš kráčať v šľapajách Ježiša krista – rešpekt pred dokonalou technologiou.
 • stíš sa, aby sa na teba usmialo šťastie, v podobe činnosti,
  daj do toho vôľu, premôžeš nevôľu.
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia,
  aby ti dodala silu lásky žitia – tankuješ energiu.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  len cez tichosť vidíš a počuješ, kam stúpiš, čo s čím súvisí.
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví milosť Božia,
  čítanie z posvätných kníh, kde sú vpísané všetky receptúry pokroku.
 • nauč sa stíšiť, len tak vidíš a počuješ pokrokové videnie, dokonalých vecí.
 • stíš sa, aby energia duše, nasýtila každý jeden zárodok.
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prejaví Božia milosť,
  keď budeš vytrvala v slove „prosím „a v slove „ďakujem „.
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prejaví Božia spása – výživa tvojho tela.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, len tak múdrosť Božia zasiahne každého človeka.
 • stíš svoje vedomie,
  aby podvedomie mohlo vidieť svoju moc, potešiť silu tela a rozumu.
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása,
  večného vykúpenia – vedieť používať dušu.
 • všetko je, bolo, aj bude,
  stíš sa, aby ti duch pokoja, mohol odovzdať silu poznania.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  len tak dosiahneš prehľad, zrovnáš fyzické s duchovným- otvorené dvere k spáse.
 • stíš svoje emócie, aby energia duše mohla naplno pracovať.
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia, chodník k večnosti.
 • stíš sa, aby duch pokoja mohol sídliť v tvojej rodine.
 • nauč sa tíšiť, spúšťaš spravodlivosť, čistú energiu k sebe.
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia, aby si svoj život mohla žiť naplno.
 • utíš svoje gény, aby duch slobody, mohol jasne vymerať kroky spásy.
 • stíš sa, aby si učinila správne rozhodnutia.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa,
  len tak sa duch milosrdennstva zapíše sa v tebe zlatými písmenami.
 • stíš svoje ego, aby energia duše mola naplno fungovať.
 • všetko je, bolo, aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, žiariaca energia duše.
 • nauč sa stíšiť, aby ti duch spravodlivosti slobody, bol stále po ruke.
 • nauč sa stíšiť, aby ťa duch slobody, viedol svojimi cestami.
 • stíš sa, len tak duch pokroku, bude stáť s tebou, aby ťa viedol novými technológiami.
 • stíš sa, aby ťa duch pokroku, mohol obdariť, potrebuješ k tomu na revanč svoju vytrvalosť.
 • stíš sa, aby duch pokroku, mohol v tvojej rodine plne zasiahnúť a mohli ste, božsky žiť.
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, vyberáš život sebe, svojim deťom a svojmu okoliu.
  Myšlienky 88
 • stíš sa, aby sa energia duše, mohla prejaviť ako manna pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš počuť hlas svojej duše – nápady pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si dorástla na božie dieťa
 • nauč sa tíšiť, aby Boh ťa mohol viesť za ruku, len v tichosti v šľapajách nebeského otca
 • stíš sa, len tak príde boh najväčšia pomoc
 • nauč sa tíšiť, len tak príde Ježiš – plnohodnotný život
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si sprítomnila Božiu milosť
 • nauč sa tíšiť, len tak prichádza boh, tvoja prítomná realita
 • stíš sa, len tak, príde boh, liečiteľ sveta
 • nauč sa tíšiť, prinášaš sebe aj druhým oporu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch spravodlivosti tvoril v tvojom živote
 • prestaň sa trápiť, lebo emócia „nie“, je novým začiatkom pre nový zrod človeka
  jeho napredovanie
 • stíš sa, len tak príde Ježiš, vykúpiteľ tvojho tela
 • nauč sa stíšiť, len tak príde energia duše, aby hojila telo
 • všetko je, bolo aj bude, vždy tam bude energia lieku, ktorá hojí tvoje telo
 • pros a ďakuj, aby si liečivú silu od boha naplno používala
 • stíš sa, len tak bude energia duše vyživovať tvoje telo
 • nauč sa požehnávať, nech prietok energie pomôže tebe, aj tvojim blížnym
 • uč sa prosiť, aby mohol pristúpiť k tebe boh
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  tak nebeský otec plní tvoje prianie
 • stíš sa, len tak ti energia duše, bude posväcovať tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len tak boh bude stáť pri tebe,
  aby si kráčala v jeho šľapajách- funkčná receptúra,
  projekt, návod na použitie
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch spravodlivosti,
  ťa mohol odmeniť svojou prítomnosťou
 • prestaň sa trápiť, aby si neranila svoju dušu, svoje bunky
 • nespoliehaj na druhých, lebo tvoj kompas energií sa krúti,
  akoby si bola na severnom alebo južnom póle
 • stíšuj svoju neistotu, myšlienkami klop na neisté,
  nemožné povinnosti, ktoré vyplývajú z tvojho dospievania,
  energia sa naplní, cez tvoju chcelosť, túžbu poznávať nové veci
 • netráp sa s tým, že ťa porovnávajú, ukazujú ti len ciele,
  kde a čo všetko môžeš dosiahnúť, keď budeš po tom túžiť
 • túžba je magnet, pre dokonalé veci, chce od nás pokoru,
  dakuj, že smieš trénovať
 • nikomu, nič nedokazuj, lebo cieľ cesty podminuješ,
 • ďakuj že smieš trénovať – staviať sa na vlastné nohy
 • na nikoho nespoliehaj, ničíš si kompas dokonalosti,
  všetko premysli – stretneš sa s Bohom
 • všetko prever, trénuj – stretneš sa s duchovným majstrom
 • všetko ukáž, stretneš sa s ľuďmi, ktorí si ťa cenia, lebo si kapacita
 • ver, že boh urobil dokonalé dielo, a ty máš ako božie dieťa povinnosti,
  myslieť, trénovať a ukazovať
 • stíš sa, na všetko čo ti vytvára energiu “ nie „,
  aby si uzrela dokonalosť božej veľkosti
 • uč sa vidieť vo všetkom cestu spásy
  najprv myslí – nápad
  tvoriť- trénovať- overovať slovo v praxi
  tak ukazovať – hlásať božie slovo
  Myšlienky 89
 • stíš svoje ego, aby aura mohla vydať svedectvo o pravde pokroku
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, aby si zbadal tvár nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby ti duch spravodlivosti, vydal svedectvo o pravde
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde láska nebeského otca
 • stíš svoj Jas, aby ti energia duše, bola na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása: zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • všetko je aj bude, ale všetko potrebuješ vyprosiť – získať semeno spásy
  vymeditovať – zasiať semeno spásy, požehnávať iným – udržať si semeno spásy
 • nauč sa tíšiť, aby si si zaslúžil rajský život
 • všetko je, bolo aj bude, daj si šancu na pokrokový život
 • nauč sa tíšiť, len tak zbadáš šancu nádeje, nedaj sa utýrať, ale odpúšťaj,
  aby si otvorila pokrok nádeje milosrdenstva
 • nauč sa tíšiť, len tak prichádza spása – smiech tvojho života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak vpustíš do svojho života slnko
 • stíš sa, len tak ti príde liek tvojej duše
 • nauč sa, že tichosť a zvedavosť je liek, ktorý vytvoríš svojou trpezlivosťou
 • prestaň sa trápiť, lebo ti liek, padá do priepasti
 • prestaň ukazovať prstom, všetko sa ti vráti, aj dobro aj zlo ale zlo bude oveľa silnejšie..
 • stíš sa, len tak príde sila tvojho života, z tvojej duše do tvojho tela
 • nauč sa tíšiť, v tichosti rozpráva Boh a učí svoje deti
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech počuješ Boží hlas,
  ktorý chce, aby sme tvorili ako on tvoril
 • prestaň sa trápiť, lebo nepočuješ Boží zvuk
 • stíš sa, aby sa energia duše mohla naplno otvoriť
 • stíšuj sa, len tak príde božia milosť – uvedomenie
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti pokroku, mohol stáť pri tebe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby ti energia pravého ducha otovrila brány vzkriesenia
 • prestaň sa trápiť, aby život mohol byť o tebe
 • nauč sa tíšiť, len tak príde Ježiš – tvoja životná sila
 • už mĺč, už neplač, pusť svojho spasiteľa k sebe
 • prestaň sa trápiť, aby si do rúk chytil umenie žiť
 • stíš sa, aby ťa duch svätý, mohol odmeňovať
 • stíš sa, len tak príde Boh, ktorý ťa odmení
 • prestaň sa trápiť, len tak príde spása
 • prestaň ukazovať na druhých, maríš svoje výsledky
 • uč sa tíšiť, tak dosiahneš úctu k sebe
 • prestaň sa naparovať, lebo pravda je niekde inde
 • stíš sa, len tak oslobodíš rodinu a seba
 • zničiš seba, zničíš svoje šťastie
 • nauč sa znášať, lebo prichádzaš o svoje šťastie
 • pros a ďakuj, nech zmyješ zo seba špinu
 • nauč sa tvoriť, a pravda príde sama od seba
 • snívaj, snívaj, možno ti niečo spadne
 • prestaň sa spoliehať, lebo život ti utečie pomedzi prsty
 • uč sa tíšiť, len tak príde spravodlivosť, odmena tvojho správania
 • všetko je len skúška, zvládneš alebo spadneš
 • život je spravodlivý, žijeme to, čo sme si objednali
 • budúcnosť si vytvárame prítomnosťou
 • minulosť sú skúsenosti- realita,
  kde sa energia nachádza, desať bodov
  Myšlienky 90
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, tak príde cieľ novej cesty napredovania
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie vydalo svedectvo o slobode rozhodovania
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia,
  aby si bola víťazom svojho života
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch slobody, mohol odmeniť
 • stíš sa, len tak uvidíš zátišia svojho života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby ti neušiel vlak
 • nauč sa tíšiť, len tak príde duch tvojho života
 • všetko je, bolo aj bude, všetko je sloboda úžitku
 • nauč sa tíšiť, aby si si nepremárnil svoju šancu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak ti sloboda ducha môže v tvojom živote pomôcť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech tvoja dobrota sa neotočí proti tebe
 • nauč sa tíšiť, buď zdržanlivý, aby si si nezastavil svoju premávku
 • stíš sa, len tak príde sila pokoja a napredovania
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby ťa duch spravodlivosti, odmenil svojou láskou
 • nauč sa tíšiť, aby sa prejavila múdrosť Božia
 • všetko je, bolo aj bude, ukľudni svoje ego, aby sa prerazila vnútorná sila
 • stíš sa, len tak príde vykúpenie Ježiša Krista
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si svoj výstup na kalváriu mohla slávne
  zvládnuť, podstúpiť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak príde vykúpenie a napredovanie
 • prestaň sa starať prichádzaš o vykúpenie
 • stíš sa, len tak sa prejaví múdrosť Božia, obdarí ťa energiou
 • nauč sa, že tichosť je frekvencia, kde rozpráva tvoja duša
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby všetko našlo svetlo Božie
 • nauč sa tíšiť, len tak príde odplata za tvoju trpezlivosť
 • stíš sa, len tak príde deň nebeského otca
 • stíš sa, aby ti duch svätosti mohol priniesť odplatu
 • nauč sa tíšiť, aby duch svätosti navždy prehovoril v tebe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak prekonáš zátišia a nájdeš pravé Ja
 • stíš sa, aby energia duše mohla začať pracovať
 • nauč sa tíšiť, len tak duch pravdy príde k tebe, aby ťa odmenil
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech pokoj tvojej duše vydá liek
 • nauč sa tíšiť, len tak sa prezrádza božia sila v tvojom tele
 • stíš sa, aby ti energia duše, bola liekom
 • nauč sa tíšiť, len tak prerazíš silu duchovna
 • všetko je bolo aj bude,stíš sa, aby ťa pán umenia mohol viesť
 • nauč sa tíšiť, len tak prekonáš hranicu smrti – nevedomosti a nájdeš hranicu
  raja večnej radosti
 • nauč sa tíšiť, len tak zvládneš milosť Božiu
 • všetko je, bolo aj bude, Ty si sudca i obhajca
 • nauč sa tíšiť, aby si našiel brány nebeského otca
 • stíš sa, aby ti energia duše zoradila ponuky
  zoradí ti tvoje šťastie, zdravie, psychiku
 • stíš sa, len tak energia duše bude vyživovať tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, aby sila duše, napájala tvoje telo
 • mĺč neplač, aby ťa našiel závan ducha pravdy, a mohol ťa odmeniť

– všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde spása – nové životné ponuky

Myšlienky 91

 • stíš sa , aby ti energia duše, bola na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, len tak zvládneš vytýčený cieľ
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby ťa duch pokory, viedol za ruku
  po chodníčkoch známych i neznámych
 • prestaň sa trápiť, stojíš na mieste, kŕpateješ
 • stíš sa, len tak prerazí energia duše, ktorú vyživuje tvoje telo pramou
 • nauč sa tíšiť, len tak sa ponoríš na dno svojej duše,
  aby si jedla z plného stola plnej nádeje
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak prekonáš pekelné muky,
  aby si pristúpila k bohu, ktorý ťa sprevádza svojou milosťou stíš sa,
  aby ťa viedla ruka Božia
 • stíš sa, aby obloha začala aj pre teba svietiť
 • uč sa tíšiť, len tak príde vytúžený zázrak pokroku
 • uč sa tichosti, aby vychcaní bezcitní ľudia, boli prebúdení k láske
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak božia ruka zasiahne
 • stíš sa, len tak príde zázrak, na ktorý čakáš
 • všetko je, bolo aj bude, príde tvoje šťastie
 • stíš sa, aby si mohol prísť do svojho cieľa
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš cieľ
 • stíš svoje emócie, aby energia duše očistila tvoje telo
 • nauč sa stíšiť, len tak môže duša vydať svoje tajomstvá
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby pokora dobroty vyslúžila ti večnú spásu: „
  zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • nauč sa, že všetko je po tvojej ruke, kde človeka čaká večná spása
 • stíš sa, len tak si vytvoríš priestor pre večnú spásu
 • ukľudni sa, len tak príde, čo má prísť
 • stíš sa, aby dielo nebeského otca bolo dokonalé
 • nauč sa tíšiť, len tak príde milosť nebeského otca
 • stíš sa, aby si dovolila pretekať eneergii cez seba
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak, príde spasiteľ – pomoc svetla
 • nauč sa tíšiť, aby si našla cieľ spásy
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby energia mohla kráčať pred tebou
 • stíš svoje ego, aby si sa mohla sama seba obdariť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si mohla druhých obdariť
 • nauč sa tíšiť, aby duch spásy večnej slobody, mohol s tebou spoločne kráčať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak si prestrieš červený koberec – zdravú krv.
 • stíš sa, len tak príde zázrak napredovania
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby šťastie mohlo k tebe vkročiť
 • nauč sa tíšiť, len tak spasenie pokroku môže byť tvojim priateľom
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde milosť napredovania
 • prestaň sa starať, aby si mohla žiť dokonalý život
 • stíš sa, aby ti energia duše, bola k spáse
 • nekrič prečo, to sa miska vyprázdnila, treba ju naplniť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si prerazil silu napredovania
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása, zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • stíš sa, len tak ti prenikne, svetlo do tvojho života
 • nauč sa tíšiť, len tak príde požehnanie tvojho života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby sa ti otvorili nebeské brány
 • nauč sa tíšiť, len tak do tvojho života vkročí Boh, na tvoju vrúcnu žiadosť
  Myšlienky 92
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása, tvoja životná šanca,
  mať plnohodnotnú rodinu
 • nauč sa tíšiť, len tak príde k tebe Boh,
  ktorý ťa bude viesť za ruku, aby si už nikdy neblúdila
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby sa rozžiarila tvoja spása vykúpením
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si svoje životné skúšky splnila
 • stíš sa, len tak príde tvoja osobná sila z tvojej duše
 • nauč sa tíšiť, len tak prekonáš nepriaznivé obdobie v tvojom pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak príde energia nebeského otca, aby ťa posilnila
 • nauč sa tíšiť, len tak príde zázrak, sila ducha
 • stíš sa, len tak príde láska a požehnanie
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby sa ti otvorila kniha života
 • nauč sa pokore, len tak sa obráti karta
 • stačí poukázať, len tak divokosť skrotíš
 • prestaň sa tarať, aby si vyčistil energiu tela
 • nauč sa tíšiť, aby zasiahla pracovať čistota duše
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak vôľou prerazíš život do svojho tela
 • nauč sa tíšiť, aby si dal prednosť beznádeje, prázdnoty,
  len tak sa bude o čo starať
 • stíš sa, len tak sa prerazí duchovná sila v tebe, tvojou vitalitou
 • nauč sa tíšiť, len tak príde milosť nebeského otca
 • uč sa všetkých a všetko požehnávať,
  len tak objednávaš svoje zdravie, šťastie a psychickú pohodu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak spatríš vykúpenie sily vo svojom tele
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie začalo pracovať
 • nauč sa tíšiť, len tak prekonáš hrubé múry nenávisti, zlosti
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch spravodlivosti kráčal s tebou
 • nauč sa tíšiť, nech pokrok, rozvoj, máš na pamäti každého dňa
 • stíš sa, len tak príde enegia Krista
 • stíš sa, len tak príde Ježiš – istota tvojho žitia
 • stíš sa, len tak ťa objaví energia pokroku, cez ktorú ty budeš napredovať
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivosti, ťa mohol viesť cestami spravodlivosti
 • uč sa tichosti, nech skutočný chalan, tvoja duša, sa postará o večné hladné telo
 • preč z nedôvery, chýba tam Nebeský otec, dôveruj tak kráčaš v šľapajách
  nebeského otca, každý zádrhel, je nová pokroková technológia
 • stíš sa, len tak sa prezradí milosť Božia, vykúpenie, výživa našich buniek
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde odmena za slovo “ prosím „
  a za slovo “ ďakujem „
 • nauč sa tíšiť, aby si mala rozhľad čistoty hygieny svojho tela
 • prestaň sa starať, tak strácaš kľúč od božích záhrad
 • stíš sa, len tak, príde k tebe boh, energia pána pokroku
 • stíšením dostávaš to, čo žiadaš – kupuješ zdravie šťastie, psychickú pohodu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak ťa prezradí energia božia – oheň v tvojich očiach
 • prestaň sa trápiť, rešpektuj pozvánky nebeského otca, kde pri emócii “ nie “ ,
  beseduješ s duchom pravdy, slovo “ prosím „, je mechanický zapínač
  slovo ďakujem „, je automatický prepínač
 • stíš sa, len tak príde Ježiš, životná sila tvoja
 • nauč sa tíšiť, len tak zdoláš každý problém, aby si našla lásku
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde duch pravdy, aby ti
  odovzdal umenie pokroku
 • nauč sa tíšiť, len tak dosiahneš odmenu, po ktorej túžiš
  Myšlienky 93
 • stíš sa, len tak príde pravý poklad pre tebe, a pre tvoju rodinu
 • nauč sa tíšiť, len tak kráčaš s Bohom po zážitku pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si mala istotu,
  držala Boha za ruku
 • nauč sa tíšiť, v tom spočíva zázrak života
 • stíš sa, len tak príde spása, pokoj z tvojej duše
 • nauč sa tíšiť, len tak otvoríš bránu slnka, výživu pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása, náuka o živote
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby slnko spásy našlo v tebe
  kolísku života, tvoju živú zdravú bunku
 • stíš sa, upokoj svoju dušu, aby sa energia zoradila,
  a išla ako vojak pochodovať do cieľa
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš spásu, pomocnú ruku božiu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  tak sa pohnú pripravené božie vozy, aby ťa odmenili
 • nauč sa tíšiť, aby duch večnej slobody spásy, mohol kráčať popri tebe
 • stíš sa, Boh ťa volá neváhaj a choď
 • stíš sa, peniaze sa stále nájdu
 • všetko je, bolo aj bude,
  netlač na pílu, rodičia ťa maximálne podporia, je to ich hrdosť
 • nauč sa tíšiť, povedz im to s chladnou hlavou a srdcom na tacke,
  tak sim ich kúpiš
 • stíš sa, aby ti žiara duše odhalila, nové napredovanie
 • stíš sa, aby si telepatiou, našla veľmajstra doby, tá ti rozžiarí energiu
 • nauč sa tíšiť, nech ti dar mysle, vytvorí hmatateľné výsledky
 • nech dar oko, ti podáva ruku, aby si mohla vstať,
  keď si padla, aby ucho bolo ako ker,
  kde sa môžeš honbať v kolíske úspechu v zrelosti božej
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  tak ti Boh posiela z detí stretnutie, v časoch doby
 • buď hrdá na seba, ďakuj a požehnávaj druhým, nepočítaj im čas
 • vždy sa nadýchni a vydýchni, aby si vedela,
  kde je začiatok a koniec
 • všetko má svoje sväté pravidlá, neoklameš,
  ale môžeš porásť v očiach nebeského otca
 • na všetko sa potrebuješ vzorne pripraviť,
  slovom “ prosím “ – detská zvedavosť, a slovom
  “ Dakujem „- vyzretie
 • stíš sa, len vtedy prichádza svetlo spásy k tebe
 • nauč sa tíšiť, aby si prekonal skalu svojho srdca
 • všetko je, bolo aj bude, len ty potrebuješ vedieť,
  že všetko je ako dravá rieka, nedaj sa strhnúť
 • nauč sa tíšiť, aby milosť božia prechádzala z podvedomia do vedomia
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie – energia duše mohla hojiť tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len tak príde dokonalosť,
  sila milosrdenstva, úžitok pre tvoje telo
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak sa vytvorí prietok milosrdenstva, čo tvorí tvoju dušu
 • stíš sa, len tak bude to, čo sa má stáť
 • stíš sa, nech sa otvoria brány nebeské pre každého jedinca
 • všetko bolo, je aj bude, stíš sa,
  len tak sa podpíše zmluva immanuel novovekosti
 • nekrič, že sa nedá, ten čas je tu, tak sa obracaj, nemárni čas hlúposťami

Myšlienky 94

 • stíš sa, len tak príde zázrak sebarealizácie
 • uč sa tíšiť, len tak prehovorí duch spravodlivosti,
  aby ťa odmenil svojou spokojnosťou
 • nauč sa tíšiť, len tak príde zázrak, prekonanie seba samého
 • všetko je, bolo aj bude, prezri svoje vnímanie,
  aby si našla cieľ cesty, spokojnosť pre seba a druhých
 • nauč sa tíšiť, aby ti energia, ktorá prichádza z vonku,
  vyhojila tvoje telo – impulz reakcie duše hojivá sila
 • nauč sa tíšiť, len tak príde cnosť, úžitok tvojej práce,
  aby tvoja loď, priplávala do tvojho prístavu – splnenie poslania
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti hojil tvoje telo, tvojou prítomnosťou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak prerazí vykúpenie duše, ďakuj, že smieš
 • stíš sa nech hudba života, navždy znie, v pokore ducha
 • nauč sa tíšiť, aby si rozpoznala plevel od zrna
 • všetko je, bolo aj bude, chráň si svoje šťastie, srdce nemožno roztŕhnúť
 • všetko je, bolo aj bude, nikto nám nemôže dať istotu, že budeme spokojní
 • stíš sa, aby energia duše mohla zásobovať tvoje náročné telo
 • všetko je, bolo aj bude,
  svojou tichosťou prechádzaš po záhradach nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, aby ťa Boh mohol sprevádzať
 • učiň slovo ďakujem „, je to hodnosť majstra,
  ktorý sprevádza svoj ľad
 • stíš sa, aby energia duše urobila v tvojom tele to, čo má
 • utíš svoje ego, aby si sa vedel rozdať vo svojej šikovnosti
 • nauč sa tíšiť, len tak spoznáš cestu pokroku
 • uč sa mĺčať ako hrob, aby duša chcela prehovoriť,
  posúnuť ťa do vyššieho levelu
 • stíš svoje ego, aby ťa ten najvyšší mohol previesť po Božích záhradach
 • stíš sa, aby Boh mohol zavŕšiť svoje božské umenie
 • stíš sa, len tak sa prejaví božia dokonalosť
 • stíš sa, nech sa vody múdrosti utíšia,
  a tak morská hladina poslúži ako televízna obrazovka
 • stíš sa, aby si našla ducha pokoja tvorivosti a nádeje
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti otvoril k tebe dvere, a mohol ťa sprevádzať
 • stíš sa, aby si jadro duše aktivovala, ktoré vyživuje tvoje fyzické telo
 • nič nie je náhoda, boh chce, aby si duchovne rástla
 • stráž si svoju originalitu: “ pros a ďakuj. „
 • nauč sa tíšiť, počúvaj svoje telo, aby si v ňom zacítila teplý jarný vánok
 • uč sa tíšiť, aby si rozžiarila svetlo – svoju dušu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak prechádzaš v záhradach nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, požehnávaj vytváraš novú zem zvanú raj,
  podľa vlastných predstáv
 • stíš svoje emócie, aby svetlo duše hojilo tvoje telo
 • nauč sa mĺčať ako hrob,
  len tak roztvoríš dvere k nebeskému otcovi, aby sila Ježiša,
  ti bola na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, nech duch spravodlivosti, ťa odmení modlitbou buniek
  a orgánov, aby medzi sebou, 5 párov orgánov mohli spolupracovať,
  ako naše kontinenty na našej planéte
 • stíš sa, aby sila kvadratúr, mala zdravý chod v tvojom organizme
  Myšlienky 95
 • stíš sa, len tak sa prejaví tvoja sila napredovania
 • nauč sa tíšiť, keć prichádza nová zákazka
 • uč sa stíšovať druhých, aby ti neubližovali
 • všetko je, bolo aj bude, treba si vyprosiť, vypísať objednávku
 • stíš svoje vedomie, aby sa podvedomie, mohlo krištáľovo vyčistiť
 • nauč sa tíšiť, nech žiara tvojho srdca rozžiarí v človeku nádej
 • stíš sa, len vtedy príde sila nebeského otca – kráľovský koč
 • nauč sa tíšiť, nech sa prechádzaš po sýpkach nebeského otca a čítaš
  receptúry
 • všetko je, bolo aj bude, všetko má svoj poriadok aj spätnú väzbu
 • nauč sa tíšiť, aby si v zrkadle života, videl kam kráčaš
 • všetko je, bolo aj bude, duchovné veci sú stále, ľudské sa míňajú
 • nauč sa tíšiť, len tak dosiahneš úctu nebeského otca,
  prijatie do cechu – radu
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie dostalo kyslík života
 • nauč sa tíšiť, pusť boha k sebe
 • všetko je, bolo aj bude, skús prekonávať prekážky,
  prijmi svoje poslanie
 • nauč sa tíšiť, čistiť, robiť čisté rieky v sebe
 • utíš svoje vedomie, aby si mohla byť bohom chránená
 • utíš sa, aby si plnila svoje poslanie,
  prechádzala sa po záhradách nebeského otca
 • utíš sa, každý má skúšku, aby sa nenudil, ale v plnej sile napredoval
 • stíš svoje vedomie, len podvedomie môže vydať ochranný materiál
 • nič nie je náhoda, všetko sú veci medzi nebom a zemou,
  ktoré až časom pochopíme
 • všetko je, bolo aj bude, treba vydržať,
  až objednávka dosiahne cieľ spravodlivých- nič nie je náhoda,
  všetko je, bolo aj bude, treba vydržať, všetko sa porieši,
  aby si dosiahla tú najvyššiu odmenu od Boha – ľudské priateľstvo
 • všetko je, bolo aj bude, čakaj všetko má svoj čas, odmena pre spravodlivých príde
 • stíš svoje vedomie, aby si si krásu z podvedomia vydvihnul,
  a mohol si byť sebe vzácny človek
 • utíš sa, aj na teba Boh myslí, stíš sa, aby mohol viesť tvoje kroky
 • utíš sa, len vtedy rozžiarí svetlo duše, aby ti zasiahol prúd milosrdnenstva
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš pokoj, nehu, vznešenosť božiu,
  ale treba sa vedieť zapierať
 • stíš sa, aby si nebola nikomu dlžníkom
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, aby si dostala žltú od nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, sloboda slova sa nikdy nevytratí,
  ale hlúposť možno ostane navždy
 • všetko je, bolo aj bude, múdrosť slova sa vyplatí,
  hlupák zostáva hlupákom
 • stíš sa, nech duch skromnosti obdarí tvoje srdce: “ Pros a „Ćakuj „
 • nauč sa stíšovať, nech všemohúci boh otvorí ti srdce, a podá ti ruku „
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech sloboda božia pristúpi k tvojmu stolu
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví múdrosť Božia, aby každý jedinec mohol napredovať
 • stíš sa, len tak sa splní zázrak tvojho napredovania
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia tvojho súcitu s druhými – nauč sa starať sama o seba
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, aby si zamierila k svetlu – k sebevýchove
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak moc najvyššieho ťa chráni,
  a uvidíš božiu spásu, zisk z pozitívneho myslenia
  Myšlienky 96
 • všetko je, vrahovia sa dôverne navzájom poznajú,
  nájdu si obeť, aby sa jej vysmiali do očí
 • všetko je Boh, stíš sa, len tak zasiahne horná húkačka, odstaví každého,
  kto sa so svojou pravdou pýši
 • nauč sa tíšíť, nech vrahovia zabíju svoje zlé myšlienky
  a nechajú k sebe pristúpiť nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech všetko nájde vrchol svojej spásy
 • stíš sa, len tak sa objaví liečivá sila tvojej duše
 • nauč sa tíšiť, cez tichosť prichádza pán, pán remesla pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si vybral z duchovna
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia – písanie nových receptúr
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia – načítavanie receptúr
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby ťa spasiteľ mohol sprevádzať
  tvoje zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • nauč sa tíšiť, aby ti duch spravodlivosti večnej spásy
  bol na dobrej pomoci – talentovaní ľudia
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len vtedy príde spása – porozumenie okolia
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, nasýtiť sa silou nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde spása – zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • nauč sa tíšiť, len tak príde cnosť, uspokokojenie sa
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, berieš len to, čo je bohom pripravené,
  slobodná vôľa rozhoduje o kvalite života
 • stíš sa, len tak v tebe prehovorí Boh – receptúra pokroku – chlieb pre každého
 • stíš sa, len tak prejdeš božími bránami,
  zbavíš sa kysličníka uhličitého a dostaneš kyslík
 • stíš sa, len tak cez teba prehovorí sám Boh,
  úcta ku všetkým a ku všetkému
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia,
  aby ťa zasiahla božia spása – pozitívne myslenie
 • stíš sa, len tak príde sila nebeského otca, aby si napredovala
 • stíš sa, len vtedy vyjde slnko tvojho života – rozžiarí sa tvoja duša
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejaví Boh v plnej svojej kráse,
  odmení ťa pokojom- funkčné zdravé telo
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo fungovať v plnej sile
 • stíš sa, len tak sa prejaví energia Božia, aby si napredovala
 • nauč sa tíšiť,
  aby duch spravodlivosti. ti mohol doniesť energiu z univerza
 • nauč sa tíšiť, len tak prekonáš zábrany nedosiahnuteľných vecí
 • stíš sa, aby si pustila k sebe kyslík
 • stíš sa, nech duch pokoja zasiahne tvoje srdce,
  a obdarí ťa svojou milosťou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak sa prejaví milosť Božia, funkčné telo
 • nauč sa tíšiť, len tak zvládneš zábrany života,
  aby si prekonal smrť
 • stíš sa, aby si bola sama sebou,
  a mohla si naprogramovať dokonalý život
 • nauč sa tíšiť, len tak pri tebe stojí pán, pán pokroku – znalosť stať sa machrom
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak správne vyplníš objednávky,
  stávaš sa dirigentom v každej oblasti
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia – naplníš,
  obhájiš si zdravie, šťastie, psychickú pohodu
  Myšlienky 97
 • stíš sa, aby ti život neušiel pomedzi prsty : “ Pros a ďakuj „
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia – dodržané
  receptúry, projekty, návody na použitie
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia – súžitie blížnych
  hľadaj návody – kráčaš s Bohom, dôvod – kráčaš do záhuby
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, rodinu si treba chrániť,
  len tak prichádza úsmev na perách
 • stíš sa, len tak prijmeš energiu ducha napredovania
 • stíš sa, aby duch spravodlivej sily, ti bol na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, len tak prijmeš milosť božiu
 • utíš sa, aby telo dostalo výživu
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, čistiaca energia ducha
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby duch večnej spásy, stál stále pri tebe
 • nauč sa tíšiť, aby ti srdiečko mohlo ticho kráčať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví božia prítomnosť
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie, mohlo vydať silu,
  ktorá ti obohatí tvoje telo
 • stíš sa, len vtedy ide sila, rastie, ďakuj, aby sa ti sila udržala
 • nauč sa tíšiť, aby spätný chod energie,
  ti mohol pohybovať tvojim telom
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  umývaš sa v posvätnej vode, ktorá hojí tvoje telo
 • stíš sa, používaj vesmírnu nabíjačku
 • nauč sa, že tichosť, je semeno, aby telo – zem mohlo plodiť silu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa vytvorí prietok sily
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, zem po každej búrke pookraje
  a zbujnie do krajšieho rozkvetu
 • stíš sa, len tak energia duše, nádej každého, ti dodá liek spásy
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, čerpáš z božích zásob
 • nauč sa tíšiť, len tak pomáhaš sebe, a majú úžitok aj ostatní
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak budeš kráčať ulicou mieru
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, aby ťa niesla na svojich vodách
 • stíš sa, len tak sa osvečí každé dielo
 • stíš sa, len tak príde božia energia spásy – všetko ide božím zákonom
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, načúvaj, božie sýpky vezú tovar pre ľud
 • stíš sa, len tak príde milosť nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch sviatosti,
  večenej lásky, mohol kráčať tvojimi cestami
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch večnej lásky, ťa viedol
 • uč sa tichosti, tak budeš vidieť posla, ktorý ťa sprevádza
 • stíš sa, len tak odhalíš tajomstvá Božích prikázaní
 • stíš sa, aby duch sviatostí,
  ti mohol diktovať z posvätných kníh recepty, projekty, návody na použitie
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa otvára kniha života, lebo má prečo
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch dokonalosti večnej pravdy prebýval v tebe
 • stíš svoje emócie svojho ega, tak ťa zasiahne Boží lúč lásky, prinesie ti odmenu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len vtedy si chránená svojimi anjelmi,
  ktoré ťa posúvajú vpred
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby magnetická sila sa zjemnila v tvoj prospech
 • nič nie je náhoda, všetko prichádza v pravý čas, buď stále pripravená svojou
  tichosťou
  Myšlienky 98
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak sa prezradí Božia energia spásy
 • nauč sa tíšiť, aby si mal pevnú zem pod nohami
 • nič druhým nedokazuj, práca odborníka žiarí na ďaleko,
  ďakuj, je to oheň, stráž si ho
 • nauč sa tíšiť, používaš strážcu, ktorý ťa chráni
 • nauč sa tíšiť, aby si plnila nádobu tela s božou silou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len vtedy prichádza k tebe posol ,
  aby ťa poučil božími zázrakmi
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, prichádza k tebe posol,
  kotrý ti dodáva silu k učeniu, alebo overuje silu učenia
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech Boží posol prichádza k tebe tvojim pochopením
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia, aby ti dodala silu života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde cnosť, láska k všetkému
 • nauč sa tíšiť, len tak príde všetko, čo si si objednala
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak príde utíšenie tela: “ Šťastie, psychická pohoda
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, aby ti bola na dobrej pomoci
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa ti pán odmení
 • nauč sa tíšiť, aby si sa oslobodila od démona
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak sa oslobodí tvoja slobodná vôľa
 • ďakujem za oslobodenie, za cnosť, ktorou si ma obdarila
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa oslobodíš
 • nauč sa tíšiť, aby duch spravodlivých, kráčal s tebou
 • ďakujem, že smiem slúžiť, slúžiť na oddych
 • stíš sa, len tak sa prejaví duch znovuzrodenia
 • nauč sa tíšiť, aby si cítil, kedy magneticky sa prisať , a kedy magneticky
  sa odsať – ďakovať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak prichádza požehnanie od ľudí
  žijúcich i mŕtvych, ale aj od tých, čo majú prísť čiže budúcich
 • nauč sa tíšiť, nech milosť božia vládne na každom našom kroku
 • stíš sa, len tak príde energia spásy
 • stíš sa, len tak príde náprava, spokojnosť do života
 • všetko je, bolo aj bude, všetko si treba priať, aby si mohla rásť,
  aby si naplnila život
 • nauč sa tíšiť, so zlosťou prichádzaš o všetko,
  s pokorou učíš a zdokonaľuješ všetko
 • nauč sa tíšiť, aby stál pri tebe pán, pán zázrakov radosti pre teba
 • stíš sa, sám sebe daj šancu, aby sa ti dalo žiť
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, porozumenie človeka
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa otvoria dvere,
  za ktorými je šťastie, zdravie, psychická pohoda
 • staň sa sám sebe víťazom, aby si bol úspešný otec,
  milenec, manžel, aj profesionál vo svojom obore
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia,
  aby si mohla kráčať zlatou cestou života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak prichádza k tebe boh, aby ťa odmenil
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak prídek tebe učiteľ,
  ktorý ťa dovedie k zlatej ceste a k víťazstvu
 • všetko má večnú spásu, stíš sa, aby si ju vedela v živote používať

Myšlienky 99

 • stíš sa, aby energia duše prekonala v tebe strachy, a tak si našla potôčik
  ku božím zázrakom – projekt, recept, návod na použitie
 • nauč sa tíšiť, aby obraz nebeského otca,
  ťa mohol sprevádzať na tvojich cestách
 • prestaň sa trápiť, lebo čistota duše, nevydá svoje tajomstvá
 • staň sa sebe víťazom, kráčaj hrdo v každom čase,
  máš všetko, Boh ťa vystrojil svojou dokonalosťou
 • stíš sa, aby energia svetla mohla prúdiť tvojou originalitou
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš žiť s Ježišom v meditácii a v rozhovore
 • nauč sa, že všetko je, ale chce to tvoju originalitu
 • prestaň sa trápiť, tak púšťaš božie svetlo na slobodu
 • stíš sa, len tak ťa zastane sila tvojho srdca
 • nauč sa tíšiť, aby si hojila svoje telo
 • prestaň sa trápiť, porušuješ boží zákon
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si si naklonila božskú energiu
 • už stíš sa, už neplač, načúvaj božej láske
 • prestaň sa trápiť, dopraj si božej lásky: “ Požehnávaj sebe aj druhým „
 • nauč sa tíšiť, len tak boží chod bude fungovať v tebe
 • staň sa sebe víťazom, dopraj si božej lásky
 • moja láska má opustila, čakám už len na smrť
 • prestal ma každý ľúbiť, zostal som sám, sám
 • chcel by som prežiť, lásku, lásku môjho srdca
 • prestaň sa trápiť, nedaj si uchmatnúť svoj život
 • stíš sa, len tak príde pokoj tvojho srdca
 • nauč sa tíšiť, len cez pokoj príde deň šťastia
 • prestaň sa trápiť, pusť mrak, aby vyšlo slnko
 • stíš sa, aby láska v tebe prekvitala
 • stíš sa, nech láska ľudu ťa odmení tvojou spokojnosťou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, lásku božiu si treba zaslúžiť
 • prestaň sa trápiť, len tak sa ti otvoria dvere k nebeskému otcovi
 • stíš sa, len tak Boh je s tebou, a s láskou ťa objíma
 • stíš sa, aby si vyžmýkala mrak múdrosti a ostalo ti slnko napredovania
 • prestaň sa trápiť, len tak začneš svoj mrak ako mešec peňazí používať
 • staň sa sebe víťazom, pros a Ćakuj, pracuješ s dychom života
 • stíš sa, len tak máš boží doprovod
 • stíš sa, len tak príde Kristus k tebe
 • nauč sa stíšiť, len tak sa prejde na druhý breh
 • nauč sa tíšiť, stále je to štartér pre aktivitu človeka
 • staň sa sebe víťazom, predýchavaj, prechádzaš z očisca do raja
 • stíš sa, len tak príde k tebe Ježiš, veľká láska
 • nauč sa, že večná láska, je to, čo vieš, je to slnko života: Ćakuj „
 • prestaň sa trápiť, ale stíš sa, aby si použila Boží materiál – cestu k Bohu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak božia prozreteľnosť, ťa vedie za ruku
 • stíš sa, aby posvätní anjeli, mali prácu cez tvoje žiadosti
 • nauč sa stíšiť, cez tichosť stolujeme s nebeským otcom, ktorý nás
  vyučuje pokrokovým veciam
 • prestaň sa trápiť, stíš sa,
  sedíš na svojej kráľovskej stoličke u nebeského otca
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa otvára raj pre všetkých,
  ktorí v tichosti prosia a ćakujú

Myšlienky 100

 • stíš sa, len tak príde k tebe Ježiš, ktorý ťa vedie po cestách
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš mať pevnú chrbtovú kosť – čistý hlboký dych
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si nazrel pod pokrievku – overuješ
  presnosť nebeského otca
 • nauč sa tíšiť, len tak sa zrkadlí v tebe láska, milosť nášho stvoriteľa
 • stíš sa, aby energia duše bola výživou pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len tak spoznáš dokonalosť v božej tvorbe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby sa ti otvorili brány večnosti, priechod do raja
 • prestaň sa trápiť, zakrývaš si slnko svojou nespokojnosťou
 • staň sa sebe víťazom. “ Pros a ďakuj „
 • ukľudni svoje vedomie,
  aby podvedomie vydalo tajomstvá pre tvoju krajšiu budúcnosť
 • nauč sa tíšiť,
  len tak príde k tebe svetlo pre tvoju nekonečnú spásu, pohodlie domova
 • prestaň kričať, že sa nedá krpateješ,
  zastavuješ svoj rast, stíš sa, aby si pokrokovo žil
 • netlač na pílu, všetko má svoj čas.
 • stíš sa, aby energia svetla mohla prúdiť tvojou originalitou
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš žiť s Ježišom v meditácii a v rozhovore
 • nauč sa, že všetko je, ale chce to tvoju originalitu
 • prestaň sa trápiť, tak púšťaš božie svetlo na slobodu
 • stíš svoje vedomie, sú to staré príkazy, ktoré ti bránia napredovať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len cez malé krôčiky, budeš robiť veľké veci
 • pros a ďakuj, aby si použila materiál na svoje bohaté napredovanie
 • stíš sa, len tak uvidíš malé krôčiky naplnené tvojou láskou
 • stíš sa, len tak nájdeš miesto, ktoré ti pripravil Pán
 • prestaň obviňovať, kopeš si jamu, z ktorej sa budeš musieť ťahať sama
 • nauč sa tíšiť, len tak nájdeš bohatstvo, po ktorom máš veľký hlad
 • prestaň na druhých ukazovať prstom,
  tak si odlievaš zo svojho zdravia, pokladov, ktoré ti pripravil Pán
 • stíš sa, nech božia milosť preteká tvojim kanálom
 • prestaň sa trápiť, aby božia milosť – prúd energie, vyčistila každé trápenie
 • stíš sa, len tak cez čistotu mysle príde dobrý anjel, ktorý naše srdcia poteší
 • stíš sa, len cez dobrého anjela dostávame krídla, aby prileteli ku božej spáse
 • stíš sa, len tak príde pokoj v harmónii
 • nauč sa tíšiť, nech ti anjeli môžu pomáhať na tvojej ceste
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, požehnaj , aby sa emócia “ Nie -nevedomosť, mohla
  pretvárať na emóciu Áno “ – vedomosť
 • stíš sa, aby Vám duch spravodlivosti, vyčistil srdcia,
  a mohli ste sa spoločne objať
 • stíš sa, len tak budeš druhým na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš kráľovna vekov
 • staň sa sebe víťazom, aby ti druhí mohli pomáhať – svetelné bytosti
 • stíš sa, len tak príde moc vykúpenia: “ tvoje „Áno „,
  nech je Áno, tvoje „Nie „, nech je Nie.
 • stíš sa, len tak transformuješ energiu duše do tela
 • nauč sa tíšiť, aby si spracovala každý čierny mráčik, tak oslobodíš svoje slnko
 • prestaň sa ľutovať, ľútosťou odmietaš pokrok, vitamíny pre tvoje telo
 • staň sa sebe víťazom: “ Pros a ďakuj:
  stávaš sa strážcom svojho zdravia, šťastia a psychickej pohody
  Myšlienky 101
 • stíš sa, len tak bude energia prúdiť z tvojho vnútra
 • nauč sa tíšiť, nech počuješ a vidíš možnosti svojho života
 • prestaň sa trápiť, len tak príde energia svetla cez tvoj kľud
 • prestaň sa trápiť, aby ti nebeské sily, mohli pomáhať
 • nauč sa stíšiť, aby si kráčal božími cestami
 • už mĺč, už neplač, aby ťa anjeli mohli niesť na svojich krídlach
 • prestaň sa ľutovať, stíš sa, aby vnútorná sila mohla prehovoriť
 • nauč sa tíšiť, len tak si dopraješ milosrdenstvo božie
 • uč sa vzdelávať, aby si druhým nebola na obtiaž
 • nauč sa tíšiť, aby si informácie mohla spracovať
 • všetko je, bolo aj bude, potrebuje tvoju lásku napredovania
 • stačí sa stíšiť, rozžiaríš svoje svetlo pokroku
 • stíš sa, len tak dosiahneš výživu svojho tela
 • nauč sa tíšiť, aby si liečivú silu dostal z duše do tela
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si napredoval – používaj duše“ tichosť a zvedavosť vpred „
 • stíš sa, aby si prekonal toxíny, a premenil ich na minerály
 • stíš sa, len tak príde milosť božia
 • nauč sa tíšiť, len tak príde odmena
 • prestaň sa trápiť, berieš jed miesto vitamínu
 • nauč sa tíšiť, tichosť je odmena božieho dieťaťa
 • stíš sa, len tak príde božie dieťa – projekt, návod na použitie
 • stíš sa, aby si mal božiu pomoc
 • všetko je, bolo aj bude, prejdeš múrom spásy
 • stíš sa, aby ti odmena nebeského otca,
  odovzdala odmenu s návodom
 • stíš sa, len tak príde spása, návod na použitie
 • prestaň sa trápiť, zamoruješ si priestor na život
 • stíš sa, aby si chodil chodníčkom spásy
 • stíš sa, len tak prichádza energia svetla, a za svetlo odmena
 • nauč sa tíšiť, aby si božiu odmenu mohla vidieť
 • prestaň sa trápiť, zašľapuješ si dych života
 • nauč sa tíšiť, tichosť je odmena aj spása
 • stíš sa, len tak sa využije čistota srdca
 • stíš sa, aby sa prejavila milosť božia – písanie receptúr
 • nauč sa tíšiť, aby si vedela držať duchovné pero
 • všeto je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby ťa duch večnej lásky, mohol obdariť za pochopenie
 • stíš sa, aby sa prejavil duch večnej spásy,
  otvorená kniha poznania
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby duch náklonnosti, sa mohol priblížiť k tebe
 • nauč sa tíšiť, aby tvoje bunky alfa – začiatok,
  sa mohli nabíjať vesmírom – omega koniec
 • stíš sa, nech sa uskutoční božia pravda – pochopíme receptúru napredovania
 • stíš sa, aby sila pokoja mohla hojiť tvoje rany
 • stíš sa, len tak sa priblíži k tebe spasiteľ, energia čistoty pre tvoje telo
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby duch pokoja večnej spásy odhalil zátišia spasiteľa
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech ti zátišia božej energie budú k spravodlivosti
  MYšlienky 102
 • stíš sa, len tak príde spasiteľ – tvoje zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • nauč sa tíšiť, len tak zapneš motor duše, aby vykonal to, čo treba
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby ti nabíjačka energií, bola na dobrej
 • nauč sa tíšiť, len tak prekonáš gény,
  aby ti čistota duše, vyčistila každý priestor
 • stíš sa, len tak prídek tebe vykúpenie: zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • nauč sa tíšiť, len tak užiješ boží zákon, ktorý posiľňuje telo
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby ťa duch pokroku, mohol odmeniť za tvoju vytrvalosť
 • každá emócia “ Nie “ vytvorená tebou, alebo tvojim blížnym,
  je pre teba nabíjanie energii tela,
  každá emócia “ Áno “ je pozvánka pobytu v raji, ďakuj,
  živíš svoje telo s božou sýpkou
 • stíš sa, len tak ti energia duše, dodá vitamíny z univerza
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia, aby si ty napredovala
 • utíš sa, všetko je pre tvoju spásu: “ Pros a „Dakuj „
 • všetklo je, bolo aj bude, stíš sa, tak prijmeš liek pre svoje telo – chrám Boží
 • stíš svoje múky, aby si vyrástol, a mohol si byť užitočný pre seba aj druhých
 • prestaň sa trápiť, zamoruješ si priestor, po ktorom kráčaš
 • staň sa sebe víťazom: “ Pros a Ďakuj “ – rozhyb svoju loď
 • staň sa sebe víťazom cez trpezlivosť do raja
 • stíš sa, len tak ti energia duše, dodá vitamíny z univerza
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia, aby si ty napredovala
 • utíš sa, všetko je pre tvoju spásu : “ Pros a ďakuj „
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, tak prijmeš liek,
  pre svoje telo – chrám boží
 • stíš sa, aby ti energia duše, bola na dobrej pomoci – kormidlo
 • stíš sa, len tak sa prejaví nádej, aby prišla viera, a mohla si žiť v láske
 • nauč sa požehnávať, potom čítaš nové recepty, receptúry
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa ,
  nech energia duše zájde ku každej bunke
 • všetko je bolo aj bude, stíš sa,
  len tak sa prejaví milosť božia – dostáva sa ti liek duše, balzam pre tvoje telo
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak zhmotníš to, čo potrebuješ
 • nauč sa tíšiť, pusť k sebe spásu, liek duše
 • všetko je, bolo aj bude,
  máš správne vyplnené objednávky receptúr. Pros a ďakuj „
 • stíš sa, len tak sa prejaví božia energia, podá ti ruku, ktorá ťa povedie
 • stíš sa, buď sama sebou. len tak privoláš ducha slobody,
  ktorý ťa obdarí svojou čistotou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech duch slobody,
  ti môže odovzdávať tvoje dary
 • nauč sa tíšiť, staň sa božie dieťa
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia,
  aby si ty a tvoje okolie mohlo napredovať
 • nauč sa tíšíť, len tak sa prejaví milosť Božia, aby si videla zázraky,
  spokojnosť svojej maločkosti
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prestrie červený koberec,
  vytvorí ti koridor k tvojmu víťazstvu
  Myšlienky 103
 • stíš sa, aby energia duše, ti bola na dobrej pomoci
 • stíš sa, dávaj pozor na kritiku, je to had,
  ktorý ti všetko skryje v svojom bruchu, svojich útrobách
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si prešla cestou lásky –
  štafetou napredovania
 • nauč sa tíšiť, všetko je, žiadaj cez svoju tichosť,
  aby architektúra pokroku sa mohla realizovať
 • stíš sa, len tak vydáš tajomstvá svojej duše
 • nauč sa tíšiť, tichosť prináša spásu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby sa ti božie dvere otvorili dokorán
 • nauč sa tíšiť, aby si mohol prijať odmenu
 • stíš svoje emócie, aby si neodohnala božích anjelov
 • stíš sa, len tak príde učiteľ všetkých vekov
 • prestaň sa trápiť, lebo trápenie je plynová komora
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, užívaj boží zázrak
 • stíš sa, aby ťa duch spravodlivých večnej viery, mohol životom sprevádzať
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak si vo večnej spáse svojho dychu
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, aby si sa dotkla materiálu na napredovanie
 • nauč sa tíšiť, aby majster mal čas rozložiť svoje výkresy plánov,
  a mohol ti ukázať, ako sa z bodu A dostaneš do bodu B,
  z bodu B, do bodu C, a z bodu D zostať večným svetlom pre druhých
 • prestaň sa trápiť, zastavuješ si dych života
 • nauč sa tíšiť, len tak príde vykúpenie – kyslík, pre tvoje telo-
  informácia Wau …
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby si pracovala s božím darom – dychom života
 • stíš sa, aby si sa stala božím dieťaťom: “ Prosíš a Ďakuješ „
 • stíš sa, len tak príde pohľad tvojho života – sebarealizácie
 • nauč sa tíšiť, aby posvätní anjeli, kráčali s tebou
 • nekrič, že sa nedá, ale pros, aby prišla tvoja odmena
 • nauč sa tíšiť, aby nebeský otec, bol tvojou oporou
 • uč sa vzdelávať, aby si druhým nebola na obtiaž
 • nauč sa stíšiť, aby si informácie mohla spracovať
 • všetko je, aj bolo, aj bude, potrebuje tvoju lásku napredovania
 • stačí sa stíšiť, rozžiaríš svoje svetlo pokroku
 • požehnávaj všetkým a všetko, príde čas, kde ty budeš žať
 • nechaj ho štartuj v sebe spásu
 • stíš sa, štartuješ v sebe vykúpenie,
 • nechaj ho nech ti opeľuje tvoj pokrok
 • ukloň sa, aby si sa obdarila milosťou, ohňom lásky
 • prestaň sa trápiť, život ide dalej
 • teš sa , aby si ľuďom priniesla spásu
 • stíš sa, len tak sa prezradí milosť Božia,
  ktorá ťa zavedie do raja
 • nauč sa tíšiť, len tak príde Ježiš, vykupiteľ sveta –
  život, ktorý žiješ za seba
 • stíš sa, aby sa dokonalosť otvorila
 • prestaň sa trápiť, len tak uvidíš Boha
 • snaž sa dýchať, dýchať, dýchať, dýchať,
  čistiť pre videnie božej spásy
  Myšlienky 104
 • stíš sa, aby si našla pravý uhol pohľadu
 • nedaj sa ovplyvniť hrdopýchami,
  oni ťa podmaňujú, ty učíš spravodlivosť
 • stíš sa, obeta slova je najväčším liekom
 • prestaň sa trápiť, len tak príde liek slobody
 • za slobodu treba bojovať, nie o nej hovoriť
 • všetko je tak, ako má byť,
  len svätý vie, čo všetko má byť
 • staň sa ochrancom pre všetko
 • stíš sa, aby duchovno ti mohlo vytvoriť priestor na sebarealizáciu
 • nauč sa tíšiť, nech všetko je tak ako má byť
 • stíš sa, nech sa ti otvorí kanál pravdy, odkiaľ prichádzajú majstri svetla
 • nauč sa tíšiť, len tak posvätnosť kráča s tebou
 • nič nie je náhoda, je to odmena za vykonané služby,
  alebo matriál pre nový život
 • stíš sa, aby si kráčal chodníčkom spásy – vieš prosiť a ďakovať
 • stíš sa, nech po veľkej búrke sa začnú stavať mosty
 • nauč sa tíšiť, nech božia dúha vyhojí spôsobené rany
 • stíš sa, v každej domácnosti príde ku hádke, prichádza veľká búrka,
  po búrke pozeráme vzniknuté škody, darmo slniečko už svieti
 • nauč sa tíšiť, nech lavička nádeje vráti sa na svoje miesto,
  po ktorej kráčame k blížnemu
 • stíš sa, len tak príde energia k svetlu poznania
 • nauč sa tíšiť, aby si bol hoden sa stretnúť so svetlom – majstrom činu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak budeš ľahký a vážený cez svetlo naplnený milosťou
 • prestaň sa trápiť, daj dole kameň srdca,
  cez kameň počuješ a vidíš cestu ďalej
 • stíš sa, len tak príde svetlo, ktoré ťa naplní milosťou a šťastím
 • prestaň sa trápiť, lebo kameň života nesieš na svojom chrbte, neubúda
  z neho, ale pribúda
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak príde spása – odpoveď na tvoju nespokojnosť
 • nauč sa, že tichosťou otváraš dvere k svojmu osvieteniu
 • stíš sa, len tak príde k tebe boh, aby ťa dvíhal na svoj obraz
 • nauč sa tíšiť, abyn prietok energií, bol bezchybný
 • nauč sa tíšiť, len cez tichosť, počuješ božích pomocníkov
 • pros a ďakuj za dar života, v tom je všetká múdrosť
 • stíš sa, len tak príde spása – liečivá energia duše
 • prestaň sa trápiť, len tak ťa zasiahne prúd obživy
 • staň sa sebe víťazom, otvoríš brány svojej duše
 • prestaň sa trápiť, ale stíš sa nech topíš kameň, z ktorého máš
  vykresať svoju originalitu
 • stíš sa, nech tvoja duša ti môže byť užitočná na tvojich cestách
 • nauč sa tíšiť, len tak spatríš výhody pre vyvolených
 • staň sa sebe víťazom, len tak príde všetko,
  aby si bol šťastný, zdravý a v psychickej pohode
 • prestaň sa trápiť, trápenie je kameň múdrcov, s ktorým treba
  vedieť narábať
  Myšlienky 105
 • stíš sa, nedaj, sa vytočiť, len tak príde kráľovská energia
 • nauč sa tíšiť, nikto nemá právo zneužívať druhých,
  všetko sa časom vráti
 • prestaň nadávať, ale požehnávaj, len tak budeš žať svoju úrodu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  obsaď obidva polia, tak sa stávaš Ježiš Kristus
 • stíš sa, len tak sa prezradí milosť božia k napredovaniu človeka
 • nauč sa stíšiť, aby prišiel ježiš, pokoj do tvojho života
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prerazí sila božia pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby sa uskutočnil pokrok tvojho žitia
 • stíš sa, aby sa aktuálne zmeny, mohli uskutočniť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby energia pokroku odmenila teba aj ostatných
 • dvihni hlavu hore a choď, myslí, rozprávaj,
  realizuj sa, aby sa z teba stal motýľ, veľmajster
 • prestaň sa trápiť, a choď, nechaj druhých ľudí naplno žiť
 • stíš sa, ľudia majú právo vybrať si, požehnávaj sebe aj im
 • stíš sa, len tak príde spása – odmena za tvoju statočnosť
 • stíš sa, nech sa premení energia z dobra na energiu dobroty
 • vieš to, čo chceš, a to je tvoja výhra
 • stíš sa, len tak sa prezradí milosť Božia,
  ktorá ti prinesie pracovný prínos
 • snaž sa stíšiť, len tak príde boh, najvyššia odplata
 • prestaň sa trápiť, aby si dosiahla skriesenie života
 • maj úctu k svojej chvíli,
  dosiahneš všetko pre druhých, nemožné
 • stíš sa, a život bude len tvoj
 • prestaň sa trápiť, aby si dosiahla dokonalosť
 • stíš sa, len tak príde Ježiš, program najvyššieho
 • nesúď, lebo zatratíš seba
 • prestaň ukazovať prstom, lebo mieriš na seba
 • staň sa sebe víťazom, osloboď sa od ostatných
 • prestaň na druhých útočiť, zabijú ti tvoj márnotratný život
 • osloboď sa od zúfalstva, aby si nezničila seba
 • stíš sa, len tak príde Boh, prehovorí jasným hlasom pokroku
 • stíš sa, aby ťa duch viery, mohol objať
 • nauč sa tíšiť, len tak príde pokrok a realizovanie sa
 • prestaň sa trápiť, ver, tak koberček nádeje ťa privedie
  k dokonalému učeniu
 • prestaň sa trápiť, nech dielo nádeje prináša človeku
  oživenie dňa v prítomnej chvíli
 • stíš svoje emócie, aby sa energia ducha,
  mohla spravodlivo premávať po tvojich cestách, necestách
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prezradí duch viery, spravodlivosti,
  aby ti dal dar pokoja, túžby zrealizovať dielo napredovania
 • stíš sa, aby sa dielo podarilo a našla si svojich organizátorov
 • nauč sa tíšiť, len tak príde pravda novoveku
 • prestaň sa trápiť,
  len tak prichádza milosť z utrpenia
 • nauč sa tíšiť,
  aby duch slobody mohol prejsť tvojou autoritou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak príde Boh, obnova všetkého
 • prestaň sa trápiť, aby si našla posla spravodlivosti,
  ktorý ťa dovedie do brán večnej slobody
  Myšlienky 106
 • stíš sa, len tak rozprúdiš energiu duše
 • nauč sa tíšiť, aby sa svetelné bytosti,
  mohli hýbať, a byť na dobrej pomoci
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech duch spravodlivých, zasadne na tvoj trón
 • prestaň sa trápiť, nech sa kameň začína meniť na výživné látky
 • stíš sa, len tak sa ti podarí narábať s milosťou božou
 • nauč sa tíšiť, aby spasiteľ sveta, stál pri tebe
 • nauč sa tíšiť, aby duch tvojej lásky prebúdzal blízkych srdcia
 • prestaň sa trápiť, aby duch slobody mohol kráčať s tebou –
  pokrokové myslenie
 • stíš sa, len tak príde energia spásy
 • nauč sa tíšiť, len tak sa všetko utrasie, a uvidíš čo si nevidela
 • prestaň sa trápiť, moríš svoj priestor
 • nauč sa tíšiť – prijať liek spásy
 • stíš sa, len tak príde energia výdrže
 • prestaň sa trápiť, tak si väzeň svojej neschopnosti
 • stíš sa, len tak nájdeš sám seba
 • prestaň sa trápiť, vymýšľaním, buď sám sebou
 • nauč sa tíšiť, nech učíš druhých poriadku
 • prestaň sa trápiť, lebo brzdíš seba aj druhých
 • stíš sa, len tak príde spása
 • nauč sa tíšiť, len tak dokonalosť božia rozprúdi sa v tebe
 • stíš sa, aby energia duše ti bola pre tvoju spásu
 • nauč sa tíšiť, len tak urobíš veľký krok vpred
 • buď sebe víťazom, život je o tvojej originalite,
  nie čo druhí hovoria, povedali
 • staň sa sebe víťazom, buď originálny, pros a ďakuj
 • som, kto som, pomáham preto, lebo chcem, chceš,
  chcejú, v časoch prítomných, minulých i budúcich
 • stíš sa, aby som ti mohol pomáhať
 • pros a ďakuj, aby som bol tvojou cestou pokroku
 • stíš sa, aby som bol tvojim pomocníkom
 • pros a ďakuj, si v náručí Božej
 • nekrič, že sa nedá odpájaš sa od Boha
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, túliš sa k bohu
 • nekrič, že to robíš, Božia sila sa vytratí / ďakuj, že smieš /
 • prestaň sa trápiť, sedíš na svojom gejzíru zdravia, šťastia a psychickej pohody
 • nebuď na seba zlá, dvíhaš kapotu, nechrániš si telo – pokožku
 • stíš sa, len tak príde dokonalosť Božia
 • prestaň sa trápiť, stávaš sa náhrobným kameňom
 • stíš sa, aby majstra si pustila k sebe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech ťa boh odmení, a ty zanecháš za sebou
  božie odpovede: recept, projekt, návod na použitie
 • stíš sa, božie mlyny majú svoje presné názvy
 • nauč sa tíšiť, poctivosť je dar úcty
 • všetko je, bolo aj bude,
  za smotanu sa draho platí – máš ju zadarmo,
  keď si majster činu
 • všetko je, bolo aj bude, každé slovo má svojho majstra – odmeny
  alebo skazy
  Myšlienky 107
 • stíš sa, len tak cez svoj kríž zaznamenáš božiu milosť
 • všetko je, stíš sa, nech ti je platná božia odmena
 • nauč sa tíšiť, len tak príde boh v svojej plnej veľkosti – tvoja
  spokojnosť, zdravie, šťastie
 • prestaň sa trápiť,
  ukazovať na základný kameň svojho napredovania
 • stíš sa, len tak príde energia z duše, z dokonalého internetu
 • prestaň sa trápiť, ale stíš sa, používaš materiál pre svoje
  napredovanie
 • staň sa sebe víťazom, len tak budeš kráľovať vo svojom okolí,
  vyžaduje to: meditovať, rozprávať, sebarealizovať, učiť
 • snaž sa stíšiť, tak dosiahneš všetky dary
 • stíš sa, len tak príde Ježiš – tvoj výdych – materiál napredovania
 • staň sa sebe víťazom , pros a ďakuj, pracuješ s energiou života
 • stíš sa, len tak sa vyčistí priestor, z ktorého si vzišiel
 • prestaň sa trápiť, trápenie je kameň, ktorý ty roztápaš na živiny
 • stíš sa, pomoc božia prichádza, lebo Ty osobne sama chceš
 • veríš, že nebeský otec, je stále s tebou, aby teba a dcéru uzdravoval
 • nekričíš, neplačeš, ale prosíš a ďakuješ, udržiavaš systém boží
 • stíšením si privoláš liek zo svojej duše, aby hojila teba, dcéru a okolie
 • stíš sa, len tak sa vyčistí tvoje telo od nepotrebných splodín
 • nauč sa tíšiť, aby tvoje telo mohlo zaznamenať dokonalý internet
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, udržiavaj si boží poklad v sebe
 • nenechaj sa vytočiť, stíš sa, aby si si poradil so špinou v tele
 • ukoriguj svoju energiu, stíš svoje roztrasené ruky, až sa prestanú
  triasť, tak spevníš, ovládneš svoj cit a energetické koryto je vyrobené,
  začne ti slúžiť po všetky pokorné dni,
  ďakuj, aby ti koryto energií slúžilo
 • stíš sa, zavolaj, poraď sa, ukážu ti všetko čo treba, máš všetko
 • prestaň sa trápiť, urob, čo treba, nechaj …. na pokoji,
  tratíš svoj drahocenný čas
 • choď a volaj, nech si vyslyšaná
 • stíš sa a žehnaj
 • stíš sa, neobviňuj seba ani nikoho, len tak sa objaví svetelná bytosť,
  aby ti pomohla prejsť chodníčkom spásy
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, pomáhaš sebe, tebe aj iným
 • všetko je, bolo aj bude, netráp sa,
  to čo sa ti nepáči, je základ – základný materiál pre svoju spásu
 • prestaň sa trápiť, a obviňovať – začínaš – začíname mierové spolužitie
 • boží poriadok nemá výhybky – vedľajšiu koľaj má len dokonalosť jednej
  koľaje zhora a zdola
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorá ťa posunie ďalej
 • stíš sa, aby duch spravodlivých, ťa mohol chrániť a sprevádzať ťa svetlom
  milosti: projekty , návody na použitie, recepty
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia a čistí ti telo od voľnýchm radikálov:
  kde si sa staral, trápil niekomu vyčítal
 • stíš sa, božia milosť je dokonalá, pros a ďakuj, stávaš sa božím dieťaťom
 • nič nie je len tak, za tým je spása – pokrok ľudí – túžba po dokonalosti
 • všetko, čo sa ti páči , ďakuj aby nebeská objednávka mohla zotrvať v tvojom tele
 • úprimná zvedavosť je liek tela
 • prestaň, sa báť, obviňovať, aby vesmír, univerzum, mohol ti byť na dobrej pomoci.
 • vševediaca sieň, je sieň zvedavosti, pre zvedavých, dokonalý internet,
 • aby mohli prejsť do predsiení slávy = rozprávať o tom, a tak sa dostať do siení Bohov = žiť to.
  Myšlienky 108
 • stíš sa, nech ruka božia ťa môže viesť cez neprijaté územie
 • nauč sa tíšiť, tak svetelné bytosti svetla, budú ti na blízku, aby ťa sprevádzali
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech nežná ruka stvoriteľa,
  ťa môže sprevádzať, aby si precitla doboru vôľou pokroku
 • stíš sa, je tu Boh , treba ho načúvať, tak uzdravuješ svoje telo
 • stíš sa, aby duch sviatostí mohol kráčať s tebou
 • nauč sa tíšiť, len tak prejdeš s pásou tela
 • prestaň sa trápiť, len tak použiješ boží materiál ako liek
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, stávaš sa božím dieťaťom
 • stíš sa, len tak príde k tebe pravý zázrak – originalita tvojho života
 • nauč sa tíšiť, len tak prenikne svetlo cez tvoj mrak a navštívi ťa nebeský otec
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, kráčaš cestou slobody za svojim svetlom
 • prestaň sa trápiť, ale ufaj za krajší zajtrajší deň
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, pre tvoje zdravie, šťastie a psychickú pohodu
 • nauč s stíšiť, aby vykupiteľ svetla stal pri tvojom slove
 • nauč sa tíšiť, len tak sa zázraky dejú, vtedy je tam pán sám nebeský otec
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, príde vykúpenie z neba – duchovný kyslík – ľudskej slobody
 • stíš sa, len tak sa vytratia čierne mraky, aby prišlo božie zvestovanie
 • nauč sa stíšiť, len tak príde príval nového, aby utíšil tvoj hlad po holých skutkoch
 • staň sa sebe víťazom, len tak príde svetlo, aby potešilo tvoje srdce
 • na uč sa tíšiť, aby duch energie spásy mohol robiť v tvojom živote zázraky
 • stíš sa, aby život ťa mohol odmeniť pre tvoju originalitu
 • nauč sa stíšiť, používať dar duše, aby odmena bola sladká
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si prijala dary pokroku od Boha
 • nauč sa tíšiť, aby pri tebe stáli duchovní radcovia, pre tvoj vývoj, pokrok, rozvoj
 • stíš sa, aby energia živého ducha, ti mohla pomáhať
 • nauč sa tíšiť, len tak prejde sila úžitku
 • nauč sa tíšiť, aby ti energia ducha, bola na dobrej pomoci
 • stíš sa, len tak prídu výsledky tvojej práce
 • stíš sa, len cez pokoru ducha sa ti bude dariť
 • nauč sa, že tichosť je naučiť sa kráčať po veľmi tenkých nitiach,
  z ktorých máš svoj úžitok
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak nájdeš svoje šťastie
 • stíš sa, len tak telo vydá liečivú silu z duše do tela
 • nauč sa stíšiť, trpezlivosť ruže prináša a Boh spravodlivú odmenu
 • prestaň sa trápiť, lebo si kopeš hrob, požehnávaj, aby si našiel milosť Božiu-
  liek pre telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, vtedy je pri tebe Boh, liek na všetko
 • stíš sa, len tak príde vykúpenie a spása
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj
 • nič nie je náhoda, ale spevnenie na krajší život
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj cez pokoru, prichádza svetlo nádeje
 • stíš sa, ži naplno svoj život, nenechaj sa obmedzovať nikým a ničím,
  len tak prinášaš kvet a plod svojho života
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, prichádzajú nové veci ,
  ktoré ti naplnia tvoj život
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby prítomnosť najvyššieho,
  si mohla uvítať vo svojom srdci
 • prestaň sa trápiť, len tak prichádza nové,
  aby odmenilo tvoje ubolené srdce
  Myšlienky 109
 • stíš sa, len tak rozkvitneš ako ruža, aby si priniesla svetu a sebe odmenu
 • nauč sa tíšiť, len tak sa stáva zázrak, odmena za dobrú prácu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  vtedy ti svetelné bytosti, doprajú odmenu
 • stíš sa, aby ťa svetlo nádeje, odmenilo v každý čas
 • stíš sa, nech duch spravodlivých prehovorí v tvojom vnútri,
  aby posilňoval tvoje telo
 • nauč sa tíšíť, len vtedy prichádza božia bytosť,
  aby ťa viedla cez tvoje trápenie vpred
 • prestaň sa trápiť,
  každý problém je nový materiál, pre tvoj pokrok
 • staň sa sebe víťazom pros a ďakuj, kráčaš svetlom pokoja
 • stíš sa, len tak urobíš krok dopredu, aby tvoj duch rástol
 • nauč sa stíšiť, len tak príde čas na realizáciu
 • prestaň sa trápiť, aby sa zázraky, mohli udiať
 • stíš sa, šťastie kráča okolo teba v tvojej tichosti
 • prestaň sa trápiť, aby si svoje šťastie mohla držať vo svojich rukách
 • stíš sa, aby duch sviatosti mohol spolu s tebou kráčať
 • nauč sa stíšiť, aby si svoje šťastie, ku sebe pritiahla ako magnet
 • prestaň sa trápiť, aby ti svetelné bytosti, mohli slúžiť
 • stíš sa, nech oheň svetla naplní tvoje srdce
 • nauč sa stíšiť, nech sa ti darí v každej sfére
 • prestaň sa trápiť, aby si uctieval svoje srdce
 • stíš sa, nech pokrok činu naplní teba,
  tvoju rodinu, blízkych a všetky bytosti
 • stíš sa, nech oheň lásky pokroku, pretaví energiu do tvojho tela
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nech oheň svetla prejde ohňom lásky
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby duch spravodlivých prešiel bytostne na tvoje kroky
 • stíš sa, len tak príde pokrok napredovania
 • stíš sa, len tak príde chvíľa, aby čeľaď človeka, bola prijatá vesmírom
 • všetko je, bolo aj bude, môžeme to prijať aj utratiť
 • staň sa sebe víťazom, nech duch spravodlivých, ťa môže prijať do nebeského
  kráľovstva stať sa vladárom pre svoje telo
 • stíš sa, aby ťa duch spravodlivých, mohol odmeňovať v každej chvíli
 • stíš sa, aby ti energia duše mohla hojiť tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, aby si boží materiál, mohla používať
 • staň sa sebe víťazom pros a ďakuj,
  tak prekonáš každý problém
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, tak sa stávaš božím dieťaťom,
  aby ti boh – svetelné bytosti boli na dobrej pomoci
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti a vernosti,
  mohol s tebou kráčať ďalej
 • nauč sa stíšiť, len tak budeš víťaz vo svojeje sláve
 • nič nie je náhoda, všetko je tak, ako má byť,
  stíš sa, aby si mala božie požehnanie
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása liek na tvoju bolesť
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj
 • stíš sa, len tak príde pokoj a následne zdravie pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, aby sa uskutočnilo božie dielo na tebe, pros a ďakuj
 • stíš sa, len tak príde energia spásy, pokoja a nádeje
 • uč sa, že tichosťa pokora prekoná každý problém,
  aby si ty a tvoje okolie napredovala
  Myšlienky 110
 • stíš sa, aby anjel strážny, mohol kráčať s tebou,
  vytváral ti pomoc a ochranu
 • stíš sa, len tak príde kráľ kráľov, moc najvyššieho
 • nauč sa tíšiť, aby si prekonal každú prekážku v tvojej ceste
  zvládnuté prekážky sú dvere k najvyššiemu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  len tak uvidíš, nebeské kráľovstvo – svoju spokojnosť
 • stíš sa, len tak príde božia pravda
 • nauč sa stíšiť, aby božia milosť prichádzala k tebe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak prichádza Boh, aby ťa poučil a prijal ťa
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  udržiavaš svetlo poznania
 • stíš sa, len tak prichádza energia z duše, aby si svoje telo spasil
 • nauč sa tíšiť, len tak príde Ježiš, aby uskutočnil svoje slovo
 • nauč sa, že tichosť je dar bohov,
  kde stoluješ so svetlom – Božími pomocníkmi
 • staň sa sebe víťazom pros a ďakuj
 • stíš sa, nekrič, že sa nedá, len tak príde čas tvojho rozkvetu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, tvoj čas je teraz a tu
 • nauč sa tíšiť, aby k tebe prišla nebeská energia
 • prestaň sa trápiť, lebo ideš alebo stojíš na vedľajšej koľaji
 • stíš sa, len tak príde spása pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, cez tichosť komunikuješ božou milosťou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak príde pokrok a sebarealizácia
 • nekrič, že sa nedá, stíš sa, aby sa objavil majster pokroku
 • stíš sa, len tak príde spása tvojej duše
 • nauč sa stíšiť, aby si komunikovala s Bohom
 • prestaň sa trápiť, opúšťaš pána Boha – kopeš ho do riti
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  rozkvitáš ako ľalia vo svojej čistote
 • stíš sa, aby oheň duše prenikal do tela
 • prestaň sa trápiť, hasíš oheň tela
 • nauč sa tíšiť, využívaš oheň tela
 • stíš sa, tak cez oheň duše, prichádzajú svetelné bytosti,
  aby napomáhali tvojej bytosti
 • stíš sa,
  len tak prichádza Ježiš – šťastie do tvojho tela, do tvojho domu
 • nauč sa tíšiť, aby duch sviatosti, mohol žiť v tebe
 • prestaň sa trápiť, len tak hojíš svoje údy
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, pomaly ďalej zájdeš
 • stíš sa, aby si oheň duše, mohla úspešne použiť
 • prestaň sa trápiť, len tak príde duch tichosti,
  ktorý ti hladí tvoje ubolené telo
 • stíš sa, len tak sa preleje energia z duše do tela
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak obdaríš svoje telo
 • stíš sa, len tak príde energia duše, aby vyhojila tvoje telo
 • nauč sa stíšiť, len tak ti liek duše pomôže
 • prestaň sa trápiť, aby duch sviatosti,
  mohol žiť v tebe
  Myšlienky 111
 • stíš sa, aby duch slobody večnej spásy mohol stáť pri tebe
 • prestaň sa trápiť, stíš sa,
  aby toxická energia sa premieňala na minerálnu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, stávaš sa božie dieťa
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása najvyššieho
 • stíš sa, len tak príde záblesk dokonalej sily k tebe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby záblesk sily,
  ťa sprevádzal tvojim životom
 • prestaň sa trápiť, len tak príde energia z tvojej duše,
  aby si všetko jasne chápal
 • nič nie je náhoda, pros a ďakuj,
  tak sa dostaneš do víťazneho cieľa
 • stíš sa, aby duch pokory, mohol byť ti na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, aby si viedla rozhovory so svetlom
 • prestaň sa trápiť, ničíš svoju energiu
 • stíš sa, len tak prietok energie z duše, vyčistí tvoje telo
 • stíš sa, len tak sa prejaví energia duše, pre tvoju spásu
 • nauč sa tíšiť, aby svetlo božie ti umožnilo podieľať sa na
  božej pravde
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš pokoj vo svojom srdci
 • stíš sa, aby liek duše uživil tvoje telo
 • nestaraj sa, lebo blokuješ nové veci
 • nauč sa tíšiť, aby si videla a počula pokrok svojho života
 • prestaň sa trápiť, lebo prichádzaš o svoju originalitu
 • nauč sa tíšiť, vtedy kráčaš so svetelnými bytosťami, tak
  všetko ide ľahšie
 • stíš sa, aby obeta tvojej mysle mala požehnanie pre druhých
 • ver, že boh ťa miluje, ale potrebuješ úprimne prosiť a ďakovať
 • nehľadaj vinníkov, ale božie požehnanie
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, tak kráčaš vo svetle
 • stíš sa, aby duch slobody rástol v tvoj prospech
 • nauč sa tíšiť, aby svetlo slobody rozžiarovalo tvoje srdce
 • prestaň sa trápiť, aby si bol svetlom pre druhých
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš vnímať nové učenie pokroku
 • stíš sa, aby ti svetelné bytosti, boli na dobrej pomoci
 • nauč sa stíšiť, len tak príde energia spásy pre tvoje telo
 • nauč sa stíšiť, aby ti energia duše išla do tela
 • prestaň sa trápiť, aby sa energia premenila na tvoju silu
 • stíš sa, aby ti prameň duše, mohol slúžiť
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása – výsledok tvojej práce
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si bola všetkého súčasťou
 • prestaň sa trápiť, stojíš na vedľajšej koľaji,
  sila pramy preteká okolo teba
 • stíš sa, aby si videla kroky nebeského otca
 • stíš sa, aby si cítila ruku nebeského otca
 • požehnávaj, aby si dala každému nik nebeského otca
 • stíš sa, aby si sedela za stolom nebeského otca
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie vydalo silu života
 • nenič si život svoj, ani život syna, daj si čas na novuzrodenie
 • prestaň sa trápiť, vymýšľať, stíš sa, aby si chytila niť života
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, prijmi božích poslov,
  aby si napredovala Ty, a tvoj syn a tvoje okolie
  Myšlienky 112
 • stíš sa, len tak, prichádza duch spásy večného pokroku
 • nauč sa tíšiť, aby anjeli mohli s tebou stolovať
 • prestaň sa trápiť, trápenie sú múry, ktoré ťa nepustia k Bohu
 • stíš sa, len tak príde spása, liek pre tvoje telo
 • stíš sa, tichosťou tvojou čistíš svoj dvor,
  okolie, stávaš si panstvo pre blahobyt duše
 • nauč sa tíšiť, a požehnávaj, chrániš svojich blížnych,
  aby šli cestou spásy
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  len tak príde spása božieho požehnania za tvoje úmysly
 • prestaň sa trápiť, trápenie je hrob, smetisko neporobenej roboty
 • stíš svoju maličkosť, aby duch večnej čistoty kráčal s tebou
 • nauč sa tíšiť, len tak zacítiš pramu, liečivú silu zo svojej duše
 • prestaň sa trápiť, lebo zastavíš pramu zo svojej duše
 • stíš sa, aby nebeský otec, ti mohol pomáhať
 • stíš sa, aby ti energia duše, bola na dobrej pomoci
 • nauč sa tíšiť, len tak prenikneš do tajov života
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby si vždy mala, plné srdce lásky
 • nič nie je náhoda, všetko sa deje pre tvoj pokrok
 • stíš sa, aby ti energia duše, mohla sýtiť tvoje boľavé telo
 • nauč sa tíšiť, len tak príjmeš spásu – informácie z duše
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech pokrok – zdravá výživa, je tvojim stálym hosťom
 • prestaň sa trápiť, blokuješ energiu
 • stíš sa, aby anjeli poletovali a obsluhovali tvoju náročnú prítomnosť
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš anjela,
  ktorý ťa sprevádza a vedie ťa k víťazstvu
 • prestaň sa trápiť, lebo vydávaš zákon, aby anjeli spravodlivosti spali
 • prestaň niečo obviňovať, všetko je anjel, s ktorým si môžeš pomôcť
 • stíš sa, len tak prichádza spasiteľ, pre tvoju originalitu
 • nauč sa tíšiť, len tak príde učenie pre tvoje napredovanie
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nech svetlo preniká tvojim srdcom
 • stíš sa, cez tichosť spoznávaš učenie od Boha
 • stíš sa, aby energia duše hojila tvoje oči
 • nauč sa tíšiť, len tak telo prijme liek z tvojej duše
 • prestaň sa trápiť a obviňovať, ničíš svoje telo
 • nauč sa prosiť a ďakovať,
  tak prijímaš a udržuješ svoje telo v zdraví,
  v šťastí a psychickej pohode
 • prestaň sa trápiť, aby energia duše neprešla popri tebe preč
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  je to cesta dúhy, ktorou kráča každý človek
 • staň sa sebe víťazom, nepodliehaj panike,
  všetko chce svoj čas, pokoj, trpezlivosť, až nájdeš cieľ lásky
 • stíš sa, neobviňuj sa, len tak prúd liečivej sily, ti bude prúdiť telom
 • nauč sa tíšiť, pomáhaš sebe aj svojmu okoliu
 • neobviňuj, ale pros, otváraš dvere nebeskému otcovi,
  aby ti pretekal srdcom svetla
 • stíš sa, len tak pohojíš rany tela
  Myšlienky 113
 • stíš sa, aby ťa anjeli, mohli niesť na svojich krídlach
 • tíško mĺč, až príde zrod – pochopenie
 • nauč sa tíšiť,
  len tak ti duch spravodlivosti, prinesie spravodlivú odmenu
 • nauč sa tíšiť, len tak príde spása, vykúpenie
 • stíš sa, aby duch liečivej sily, hojil tvoje unavené telo
 • prestaň sa trápiť, len tak príde svetlo života, pomoc zhora
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch večnej čistoty,
  mohol niesť na svojich rukách
 • prestaň sa trápiť, zastavuješ si energiu znovuzrodenia
 • stíš sa, len tak, ti božia ruka, môže byť na dobrej pomoci
 • nauč sa, že tichosť je svet bohov,
  ktorý zvládnu každú vec, lebo im je veda,
  technika, rozvoj, vývoj človeka na prvom mieste
 • prestaň sa trápiť, padať do bezodnej diery
 • stíš svoje vedomie, aby podvedomie ti mohlo slúžiť
 • stíš sa, len tak príde zázrak pokroku
 • všetko je, bolo aj bude, snívaj,
  tým si dávaš nové ciele,
  novú výživu pre tvoje hladné telo
 • staň sa sebe víťazom,
  pros a ďakuj, len tak sa stávajú zázraky
 • stíš sa, aby prietok energie sa otvoril
 • nauč sa, že tichosť je hudba tela,
  s ktorou sa človek potrebuje naučiť pracovať
 • nič nie je náhoda, pros a ďakuj,
  len tak príde božia ruka, ktorá ťa bude sprevádzať
 • prestaň sa trápiť, nech otvoríš si prúd života
 • pouč sa z amokov druhých
 • prestaň sa mučiť niekým, niečim, buď sama sebou, len tak otvoríš svoju energiu spásy
 • prestaň sa porovnávať, buď originalna, tak používaš liek – svojej duše
 • prestaň poukazovať prstom na čokoľvek na kohokoľvek – ničíš svoje zdravie
 • nauč sa prosiť, keď sa ti niečo nepáči – bože verím,
  že ma voláš na stretnutie, vďaka tomu, že mám odpor
  Ďakujem, že smiem sa modliť otčenáš, aby som sa približila k tebe
 • nauč ma ďakovať, keď sa mi niečo páči,
  ďakuješ za ruku božiu, ktorá ťa sprevádza životom
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak nájdeš božiu milosť najvyššieho
 • staň sa sebe víťazom, stíš sa, aby si počul boží šepot cez mikrofón tvojej duše
 • nauč sa tíšiť, len tak spatríš božiu milosť, aby si si naplnil svoje poslanie
 • prestaň sa trápiť, trápenie ťa dáva na vedľajšiu koľaj, z ktorej niet návratu
 • stíš sa, len tak príde pokoj do tvojho tela
 • staň sa sebe víťazom pros a ďakuj, aby si využívala liek svojej duše
 • prestaň sa trápiť, lebo odpájaš energiu duše, motor pre telo
 • stíš sa, liečíš svoje telo, nešomri, ale modlí sa otčenáš
 • prestaň šomrať, sústreď sa na seba , na okolie,
  len tak upraceš si priestor pod nohami
 • nauč sa tíšiť, len tak ti priestor života, bude plesať tvojou originalitou
 • stíš sa, len tak ti vyjde mesiac, aby ti odovzdal slnko života
 • nauč sa prosiť – štartovať energiu duše, a ďakovať, udržiavať si energiu duše
  Myšlienky 114
 • stíš svoje ego, aby ti energia duše, mohla fungovať
 • nauč sa tíšiť, len tak sa vyhoja rany a Ty budeš napredovať
 • prestaň sa trápiť, strácaš sa v božom učení
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, tak budeš plniť svoje poslanie
 • stíš sa, len tak príde energia spásy po zatmení slnka
 • prestaň sa trápiť, lebo padáš do bezodnej diery, z ktorej niet návratu
  pros, aby ti svetelné bytosti, mohli byť na dobrej pomoci
 • prestaň sa ľutovať – trháš svoje šťastie,
  je to tvoja skúška, aby si urobil veľký krok
 • nekrič, že sa nedá, čistota je vtedy, keď získaš pochopenie
 • prestaň kričať, pomstiť sa, všetko ťa počká
 • stíš sa, len tak príde odpoveď šťastia
 • prestaň sa trápiť, strácaš svetlo napredovania
 • nekrič, že ti bolo ublížené, nauč sa odpúšťať,
  tým otváraš dvere spásy
 • stíš sa, aby sa prúd energie valil z tvojho srdca do celého tela
 • nekrič, že sa nedá, požehnaj, popros a anjeli ti pomáhajú
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, užívaš Božie požehnanie
 • stíš sa, aby si anjelom urobila priestor, aby ti pomáhali
 • stíš sa, aby duch spravodlivých, ti mohol odovzdať odmenu spásy
 • prestaň sa trápiť, len tak príde odmena za tvoju vytrvalosť
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, približuješ sa na cestu k pánovi
 • prestaň sa obviňovať, obviňovanie je vedľajšia koľaj,
  na ktorej padneš do zabudnutia
 • prestaň sa trápiť, trápenie je výluka z trate
 • stíš sa, len tak príde pomocná ruka nebeského otca,
  aby ti naplnili tvoje životné potreby
 • stíš sa, len tak príde prameň energie, ktorý ťa z tvojich rán vylieči
 • stíš sa, aby ťa duch sviatosti, mohol odmeniť svojou prítomnosťou
 • stíš sa, aby požehnanie nebeského otca bolo účinné
 • prestaň sa trápiť, aby ťa duch spravodlivosti, mohol niesť na svojich rukách
 • utíš svoje vedomie, aby podvedomie mohlo užiť liečivú silu pre telo
 • stíš sa, len tak používaš liek duše pre tvoje stále hladné telo
 • stíš sa, aby si sa naučila používať energiu duše
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby ti nebeské sily, boli na dobrej pomoci
 • stíš sa, pri stíšení prichádza liek z duše
 • nauč sa tíšiť, udržiavať si liek víťazov
 • prestaň sa trápiť, uvažovať nad nezmyslami, požehnaj a choď ďalej
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš najvyššiu pomoc
 • prestaň obviňovať, nechávaš pripravené poklady na ceste
 • staň sa sebe víťazom, odmeňuješ sa sám,
  keď prosíš a ďakuješ, prosíš – seješ, ďakuješ – žneš
 • prestaň sa trápiť, stojíš na vedľajšej koľaji
 • stíš sa, aby si sa dal do obehu tvorby
 • prestaň sa mučiť, nepoužívaš manu – silu človeka
 • stíš sa, všetko leží pri nohách
 • prestaň sa trápiť, trápenie je energia zla
 • stíš sa, aby ťa svetlo mohlo obohatiť
 • nauč sa tíšiť, tíšením sa dostávame k Bohu
 • prestaň kričať, že sa to nedá, pohľadni do svojho srdca,
  a nájdeš pánov svetla, ako sa to dá, ukáže ti možnosti
  Myšlienky 115
 • stíš sa, len tak sa spriechodni energia zdravia,
  šťastia a psychickej pohody
 • nauč sa tíšiť, aby si sa spájal s dušou,
  odovzdá ti tajomstvá života
 • stíš sa, len tak prichádza zázrak života
 • nekrič, že sa nedá, stojíš na vedľajšej koľaji
 • stíš sa, aby energia duše spracovala energiu tela
 • stíš sa, len tak sa obalí telo vitalitou
 • nauč sa tíšiť, tichosť je liek tela
 • prestaň sa trápiť, trápenie je choroba pre telo
 • stíš sa, len tak príde sila Ježiša Krista,
  ktorý ťa odmení zdravím, šťastím, psychickou pohodou
 • prestaň sa trápiť, trápenie je neznalosť,
  že stíšením ťa čaká Boh, ktorý ťa odmení informáciou
 • stíš sa, tak sa dostávaš do záhrad nebeského otca
 • prestaň sa trápiť, trápenie je dobrovoľná výhovorka zo života
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak príde spása – božia sila
 • stíš sa, aby energia ducha, mohla plným prieduškom naplniť tvoje telo
 • uč sa tíšiť, tichosťou liečiš svoje telo
 • nehľadaj vyníkov, vypínaš si energiu duše
 • stíš sa, len tak príde láska tvojho života
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby si sa stala matkou – zodpovednosť na túto chvíľu,
  na tento deň
 • stíš sa, nešťastie nechodí po horách,
  ale prichádza k človeku, ako nová skúška, aby sme kráčali vpred
 • prestaň sa trápiť nezmyslami, ukracuješ si život blahobytu
 • stíš sa, len tak príde pravda,
  aby ťa očistila, dodala silu napredovania
 • nauč sa tíšiť, aby si ako dobrý človek uspel v živote
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  len tak príde k tebe šťastie, ktoré úprimne žiadaš
 • prestaň sa trápiť hlúposťami, brániš svojmu šťastiu, naplno žiť
 • stíš sa, aby energia dobra, mohla fungovať
 • prestaň sa trápiť, zastavuješ šťastie, ktoré potrebuje prísť k tebe
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, stíšením vyhojíš všetky rany
 • nepresviedčaj, praská nádoba šťastia
 • stíš sa, len tak príde krása najvyššia
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, dotyk dokonalosti
 • stíš sa, aby vykúpenie sveta nastalo – tvoje telo je svet,
  ktorý potrebuješ držať pri živote
 • stíš sa, aby nastalo obrátenie, nabranie energie duše
 • stíš sa, aby energia duše, správne vyživovala telo
 • prestaň sa trápiť, pros a ďakuj,
  požehnávaj druhých, aby energia nepálila telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  narábaš s najväčším ohňom milosrdenstva, ohňom duše
 • stíš sa, aby energia svetla tvojej duše,otvárala dušiam zámky,
  pre ľudské, ubolené, chudobou poznamenané telo
  Myšlienky 116
 • stíš sa, len tak príde energia šťastia, ktorá ťa ochráni od nástrah nečistoty
 • prestaň sa trápiť, trápenie je vedľajšia koľaj,
  ktorá bráni človeku užívať šťastie, psychickú pohodu
 • stíš sa, aby sa ti božie brány, otvorili dokorán,
  a chránila ťa božia ruka
 • nauč sa tíšiť, len tak príde energia požehnania
 • stíš sa, aby ti duch sviatosti, mohol odovzdávať energie
 • prestaň sa trápiť, trápenie je diagnóza
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, vtedy máš požehnanie
 • stíš sa, len tak prichádzaš k šťastiu
 • stíš sa, len tak použiješ energiu duše, aby si liečila svoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý ničí telo
 • stíš sa, len tak použiješ energiu duše, ktorá zasýti telo
 • prestaň sa trápiť, obviňovať, blokuješ energiu,
  blokuješ rast na svoje napredovanie
 • stíš sa, len tak príde energia duše do tela
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš pokoj života
 • stíš sa, stíšenie je rozplynutie hmly, aby sme spoznali realitu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  udržiavaj si pramu – životnú silu v sebe
 • stíš sa, len tak sa prezradí božia sila v tebe
 • stíš sa, aby ťa mohol boh odmeňovať
 • prestaň sa trápiť,
  len tak príde vykúpenie nebeského otca – zdravé telo
 • stíš sa, aby si nachádzala boží pokoj
 • stíš sa, aby ti energia duše mohla hojiť telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je diagnóza, ktorá ničí telo
 • stíš sa, aby nebeský otec, ti mohol podať ruku a odovzdal liek
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, aby si užila pokoj boží
 • stíš sa, aby energia duše, mohla hojiť tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je diagnóza, ktorá ničí tvoje telo
 • stíš sa, a požehnávaj, len tak príde energia spásy, aby hojila tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, len tak v tichosti príde energia, ktorá hojí tvoje telo
 • stíš sa, nech tvoja pokora otvorí dvere k dokonalosti
 • prestaň sa trápiť, trápenie je skriňa zla
 • stíš sa, stíšením si otváraš dvere k dokonalosti, aby ťa učil sám Boh
 • prestaň sa trápiť, trápenie je nezvládanie učiva dobra
 • stíš sa, nech dobro v tebe zvíťazí
 • prestaň nedôverovať, lebo zakrývaš plody svojich výsledkov
 • nauč sa tíšiť, tíšenie je liek dokonalosti
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, užívaš božiu pomoc
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby sa ti splnili všetky tvoje sny
 • stíš sa, len tak príde nápad, a Ty budeš napredovať
 • nauč sa tíšiť, aby si si zo všetkého naliala kvalitného vína
 • prestaň sa trápiť, trápenie je vedľajšia koľaj, kde sa štartujú diagnózy
 • stíš sa, len tak príde pomoc svetelného bytia: návod na použitie
 • stíš sa,
  nech duch spravodlivých sa prebúdi a môže ti pomáhať v tvojom posvätnom živote
 • stíš sa, len tak príde duch, ktorý ťa vedie do cieľa, aby si mohla užívať svoje šťastie
 • pretaň sa trápiť, trápenie je zlo, ktoré berie človeku zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • stíš sa, aby si sa preniesla do priestoru spravodlivých,
  ktorí používajú recepty, návody na použitie
  Myšlienky 117
 • nauč sa tíšiť, tíšenie je energia rastu, pre tvoj rozvoj
 • prestaň sa trápiť, trápenie je brzda k tvojmu vývoju
 • stíš sa, pros a ďakuj, len tak máš nárok používať dušu
 • nepresviedčaj druhých, lebo blokuješ sám seba
 • stíš sa, len tak sa prezradí Božia sila na úžitok tela
 • nauč sa tíšiť, tichosť je boží tok energie, ktorý hojí telo
 • staň sa sebe víťazom pros a ďakuj,
  len tak príde Božia sila, aby posilnila telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je ľudská pľiaga – diagnóza
 • stíš sa, aby ti energia duše nasýtila tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je energia zla, ktorá tuneluje telo
 • stíš sa, stíšením preberáš nové matriály pre potreby tela
 • nauč sa tíšiť, tíšenie je božia ruka, ktorá ťa chráni,
  ukazuje nové veci, aby sa telo, ladne pohybovalo
 • stíš sa, stíšením prechádzaš do dokonalosti,
  kde ti učiteľ dobra, vysvetlí látku
 • prestaň sa trápiť, trápenie je postávanie pred štartovacoi dráhou
 • stíš sa, stíšením prichádzaš pred učiteľa, ktorý ťa učí, aby si napredovala
 • stíš sa, len tak sa staneš sebe víťazom,
  prekonáš múr náreku, aby sa ti otvorila skala, za ktorou je oáza pokoja
 • stíš sa, stíšením preniká energia k tebe, aby si na tvári vykúzlila úsmev
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlo, ktoré človeka oberá o česť,
  zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • stíš sa, staň sa učňom božím
 • stíš sa, vtedy si kamarátka s učiteľmi,
  keď prosíš a kamarátka s učeníkmi, keď ďakuješ
 • stíš sa, stíšením prichádza energia šťastia, ktorá vyživuje tvoje telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  len tak prijmeš a udržíš si energiu zdravia, šťastia, psychickej pohody
 • prestaň sa trápiť, trápenie je trestná lavička, kde si premárnil svoju šancu
 • stíš sa, len tak príde Boh, ktorý ti ošetrí tvoje rany
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlo, ktoré berie človeku energiu
 • stíš sa, stíšením dobíjame telo s nabíjačkou menom duša
 • prestaň sa trápiť, keď nevieš, stíš sa,
  a vedomosti si opakovaním osvojíš
 • nehľadaj vinu, hľadáš chorobu
 • stíš sa, stíšením sa otvára energia duše, aby nasýtila telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlo,
  ktoré odoberá energiu a ponúka diagnózu
 • prestaň opakovať Ja, Ja, vypáliš rany do svojho tela
 • nauč sa tíšiť, tíšenie je manna, zdroj posvätného ohňa pre telo
 • stíš sa, stíšením prichádza láska pre teba,
  ktorá sa volá zdravie, šťastie, psychická pohoda
 • prestaň sa trápiť, trápenie je sila zla, ktorá človeku berie kvalitu života
 • nenič samu seba výčitkou, ale hľadaj možnosti,
  aby si si otvorila nové obzory
 • stíš sa, stíšenie je liek na všetko
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorá odmení tvoje telo
 • stíš sa, nech duch pokroku večnej božej sily, kráča s tebou
 • nauč sa tíšiť, tichosť je miera spravodlivosti tvojho pokroku
 • nauč sa tíšiť, len tak príde dobro, tvoj rozkvet radosti, živá energia duše
  Myšlienky 118
 • stíš sa, pri stíšení dostávaš lásku svojho srdca
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý ťa otrávi
 • nauč sa stíšiť, učíš sa milovať
 • stíš sa, aby si priestor dala ostatným
 • stíšuj sa, aby si sa dotýkala dokonalosti
 • prestaň sa trápiť, len tak príde k tebe Ježiš
 • nauč sa tíšiť, stíšenie je posvätnosť pre teba
 • prestaň sa trápiť, prichádzaš o božiu ochranu
 • stíš sa, nech energia duše hojí tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed pre tvoje telo
 • stíš sa, len tak príde energia lieku
 • staň sa sebe víťazom,
  aby si užívala Božie kráľovstvo – boží liek duše
 • stíš sa, obrad sa robí sám
 • nenechaj po sebe skákať, všetko chce svoju úctu
 • stíš sa, len tak sa presadíš, aby si bol víťazom
 • nauč sa tíšiť, aby si vedel kráčať
 • stíš sa, len tak prídeš k víťazstvu
 • stíš sa, len tak príde moc najvyššieho,
  aby ti dala odmenu, večné pomazanie božie
 • stíš sa, len tak príde energia spásy, aby ti pohladila tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, cez tichosť sa odmeňuješ sám
 • prestaň sa trápiť, trápenie je skaza,
  ktorá berie šťastie, zdravie, psychickú pohodu
 • stíš sa, len tak pomáhaš sebe aj ostatným
 • prestaň sa trápiť, brániš božiemu pomazaniu prísť k tebe
 • stíš sa, stíšením prichádza šťastie, zdravie, psychická pohoda
 • nauč sa tíšiť, aby moc najvyššieho, ti odovzdala milosrdenstvo
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, aby si nasýtila telo
 • prestaň sa trápiť, aby si mohla vyživovať telo
 • stíš sa, stíšením prichádza energia svetla, aby uzdravovala telo
 • stíš sa, stíšením ničíš diagnózy, uzdravuješ telo
 • prestaň sa trápiť, odháňaš od seba šťastie
 • stíš sa, aby ťa šťastie mohlo objímať
 • stíš sa, len tak príde Ježiš, výživa tvojho tela
 • stíš sa, stíšením prichádza energia lieku
 • stíš sa, pri stíšení Boh kráča s tebou
 • nauč sa tíšiť, len v tichosti sa počíta s tebou
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý užívaš
 • stíš sa, len tak príde spása pre tvoje telo
 • stíš sa, nech energia duše, môže hojiť tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je sila zlá, ktorá ničí tvoje telo
 • stíš sa, pros a ďakuj, aby si našiel pokoj silu duše
 • stíš sa, stíšenie je sila, ktorá napomáha človeku v jeho napredovaní
 • stíš sa, nech sa duch sviatostí rozžiarí v tebe, a prijmeš život v sebe
 • nauč sa tíšiť, aby život bol o tebe s tebou a so všetkým
 • prestaň sa trápiť, nech ti duch spravodlivých, rozžiarí srdce a daruješ život
 • staň sa sebe víťazom, len tak príde tieň spravodlivých,
  aby ti pomohol naplniť tvoj život
  Myšlienky 119
 • stíš sa, len tak príde boží posol, ktorý ti donesie odmenu: „zdravie „
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, aby si prešiel uličkou šťastia
 • nič nie je náhoda, stíš sa, aby anjeli zacítili tvoju frekvenciu,
  a mohli ti prísť na pomoc
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si začal ťažiť zo seba zlato – dokonalosť božiu
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, božej ruky, aby ťa mohla sprevádzať
 • nauč sa tíšiť, tíšenie je vchod do božích komnát, kde ťa učia poriadku
 • nastal čas konať, načúvaj rozumu, nie potrebám tela
 • stíš sa, hojíš svojou tichosťou
 • stíš sa, tak uvidíš obraz pokroku, výživu tela
 • prestaň sa trápiť, trápenie je odbočka, pre fyzickú odmenu
 • stíš sa, lebo energia sa dáva pomimo
 • stíš sa, stíšenie je najvyššia odmena pre blaho človeka
 • stíš sa, len tak príde energia dobra, ktorá ti bude na dobrej pomoci
 • stíš sa, nech ťa duch sviatosti odmení, za tvoju trpezlivosť
 • netráp sa, trápenie je smrť napredovania
 • stíš sa, len tak príde posol spásy,
  aby ti priniesol šťastie, zdravie, psychickú pohodu
 • stíš sa, len tak príde energia svetla,
  aby ťa odmenila za tvoju vytrvalosť
 • snaž sa stíšiť, aby si božiu odmenu prijal
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlodej,
  ktorý berie šťastie, zdravie, psychickú pohodu
 • nauč sa predýchavať, zastaň,
  aby si mohol z prítomnej chvíle nabrať energie pokroku
 • stíš sa, stíšením hojíš svoje telo, psychiku
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý otravuje organizmus
 • stíš sa, len tak príde odvaha ako žiť, ako sa patrí
 • prestaň sa trápiť, trápenie je strata slnka života
 • stíš sa, len tak rozdáš každému slnko, ako sväté prijímanie
 • prestaň sa trápiť, trápenie je ostnatý drôt, ktorý ťa delí od pána Ježiša
 • stíš sa, stíšením napomáhaš svojej sile rásť
 • nauč sa tíšiť, len cez tichosť zvládneš každý problém,
  ktorý ti prinesie odmenu v podaní zdravia, šťastia a psychickej pohody
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, pre tvoju spásu
 • prestaň sa trápiť, vyčítať, ničíš si pohyb tela
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, príde kľud: “ božia manna „
 • stíš sa, aby si božiu mannu, rozdávala okolo seba
 • stíš sa, len tak spadne tvoj kameň, aby si bola sama sebou
 • nauč sa stíšiť, len tak sa uzavrie kruh, kde kráľuješ sama sebe
 • neľutuj sa, ale stíš sa, božie milosti oslobodzujú každého
 • staň sa sebe víťazom
 • stíš sa, len tak sa prejaví láska, milosť milosrdenstva
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech sa ľudská bytosť stretne so svetlom
 • všetko je, bolo aj bude
 • nauč sa tíšiť, nech si svetelné bytosti, môžu robiť svoju prácu
 • prestaň sa trápiť, len tak božské prenikne do ľudských osídlí
  Myšlienky 120
 • stíš sa, len tak príde božia energia napredovania
 • stíš sa, aby duch verných kráčal s tebou
 • prestaň sa trápiť, aby energia začala fungovať
 • stíš sa, len tak boh svojím verným pomáha
 • stíš sa, aby ťa začalo telo počúvať,
  aby nerobilo, čo samo chce
 • nauč sa tíšiť, v tichosti nájdeš svetlo spásy
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak príde Ježiš vo všetkej svojej sláve
 • snaž sa tíšiť, aby si vnútorný hlas svojho ducha počul
 • stíš sa, tichosťou si spúšťaš energiu šťastia, zdravia, psychiky
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý poškodzuje telo
 • stíš sa, stíšením sa stávaš motorom pre svoje zdravie, šťastie, psychiku
 • nepoukazuj prstom, ideš stále do kúta Ty, brániš si rozkvetu
 • stíš sa, aby oheň duše vyživoval tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je pre padlých anjelov
 • nauč sa stíšiť, aby ti tvoj anjel, mohol slúžiť
 • prestaň sa trápiť, spoliehať na druhých, sú to tvoje pomôcky
  pre krajší tvoj život
 • stíš sa, nech ťa boží posol, môže viesť
 • nauč sa tíšiť cez tichosť púšťaš, udržiavaš si kyslík
 • stíš sa, tichosťou používaš anjela, ktorý ťa sprevádza
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlo, ktoré ti ničí telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlo, ktoré tvorí diagnózy
 • stíš sa, stíšením prichádza anjel, ktorý je svetlom pre tvoje Ja
 • stíš sa, len tak príde úroda tvojho života
 • prestaň sa trápiť, tvoj anjel je na elektrickom kresle
 • stíš sa, stíšením privolávaš energiu svetla,
  aby si bola chránená svetlom
 • nauč sa tíšiť, tichosť je miestnosť víl,
  ktoré jasne vidia, ako sa pohybovať
 • stíš sa, keď zachytíš nadávky, zachytila si darček aj pre seba
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj
 • stíš sa, len tak príde Ježiš, aby ťa sprevádzal životom
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý ti ničí telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, dôjdeš k výsledku
 • stíš sa, len tak príde realizácia
 • dať problému, alebo šťastiu ruky a povedať, aj toto má otca,
  matku, súrodencov, verím, že ma Pán sprevádza
 • stíš sa, len tak príde sila na tvorbu
 • nauč sa tíšiť, tíšenie je znak tvorivosti
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý užívaš
 • stíš sa, len tak príde energia šťastia a sláva
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, aby si prijal silu
 • nauč sa tíšiť, aby si prijal silu, ktorá živí tvoje telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš liek duše
 • stíš sa, aby si bol účastníkom božej hostiny
 • stíš sa, stíšením prichádza šťastie, zdravie, psychika
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý ničí telo,
  stíš sa, čistíš telo
 • nauč sa tíšiť, tichosť je liek pre všetky bytosti
 • stíš sa, aby si vnímal pohyb okolo seba: “ pozoruj, aby si vedel tancovať
  Myšlienky 121
 • stíš svoje emócie, aby ti energia svetla, mohla slúžiť
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, stratené slnko života
 • nauč sa tíšiť, aby si užívala milosť božiu, výživu tela
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak vyhojíš svoje rany,
  ktoré ti stále krvácajú
 • stíš sa, tichosť je energia svetla, ktorá hojí naše rany
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, pre nezodpovedných
 • stíš sa, aby ťa anjel svetla, mohol doprevádzať
 • prestaň sa trápiť, trápenie je karma, forma neistoty,
  sebazničenie: Pros a ďakuj „
 • stíš sa, tichosť je liek na všetko, spúšťaš energie
 • nauč sa, stíšiť, aby si našiel spúšťač energie
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, užívaj pupok sveta
 • nauč sa tíšiť, aby sa svetlo stalo tvojim otrokom, Ty si jeho pánom
 • stíš sa, stíšením sa spája dokonalosť
 • prestaň sa trápiť, nevyživuješ svoj poklad – svoje telo
 • stíš sa, stíšením prichádza energia svetla, tvoj večný otrok
 • nauč sa stíšiť v každej situácii, ide o tvoju mladosť
 • stíš sa, stíšením prichádza otrok svetla, aby ťa chránil
 • nekrič, že sa nedá, ukloň sa, hľadaj tatu, mamu
 • prestaň sa trápiť, lebo stojíš pri studničke a zomieraš od smädu
 • nauč sa stíšiť, aby si mohla flámovať
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlo,
  ktoré ti kradne zdravie, šťastie, psychiku
 • stíš sa, stíšením prichádzaš k Bohu po odmenu božieho dieťaťa
 • nauč sa stíšiť, len tak prichádza pomocná ruka,
  ktorá ťa privedie do cieľa
 • stíš sa, tichosť je otvorená cesta do božieho lona
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, aby Vás posilnila
 • nauč sa tíšiť, brať liek prítomnosti
 • prestaň ukazovať prstom, meníš sa na skalu Ty
 • modli sa, aby si neklesala na duchu
 • stíš sa, tichosť je liek na všetko, spúšťaš energie
 • nauč sa stíšiť, aby si našiel spúšťač energie
 • staň sa sebe víťazom pros a ďakuj, užívaj pupok sveta
 • nauč sa tíšiť, aby sa svetlo stalo tvojim otrokom,
  Ty si jeho pánom
 • stíš sa, stíšením prichádzaš k víťazstvu,
  prebieha hojenie rán tvojho emočného tela
 • stíš sa, len tak príde vykúpenie, láska, daj všetkému čas,
  aby si vyzdravel psychicky i fyzicky, je to mocné,
  len keď používaš dušu
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš kľud,
  nájdeš výhru svojho života
 • stíš svoju osobnosť, aby telo, ktoré vybuchuje emóciami,
  mohlo brať výživu z duše
 • nauč sa stíšiť, tichosť je spôsob naberania síl
 • nauč sa tíšiť, len tak budeš víťaziť
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý raní tvoje telo
  Myšlienky 122
 • šťastie je to, že môžeš dýchať – že môžeš vidieť a počuť svoj dych
 • zdravie je to, že môžeš prekonávať emócie
 • psychika je o tom, že môžeš vidieť dokonalosť:
  “ Vidíš recept, projekt, návod na použitie
 • stíš sa, len tak prichádza energia svetla k tebe
 • nauč sa tíšiť, aby si objala ducha činnosti
 • prestaň sa trápiť, trápenie ukazuje dvere k prameňu života
 • stíš sa, a ukáže sa ti cesta zdravia, šťastia, a psychickej pohody
 • stíš sa, len tak príde sila vykúpenia
 • stíš sa, aby ťa duch poznania, odmenil svojou láskou
 • očisť sa od všetkého svojou prosbou a ďakovaním,
  čistíš sa ohňom, aby si sa stal zlatom – odborníkom na dielo,
  keď sa staneš odborníkom na dielo, stávaš sa diamantom
 • stíš sa, a čakaj na svoje vykúpenie
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed, ktorý ťa umára
 • stíš sa, len tak príde energia zdravia, šťastia, psychickej pohody
 • stíš sa, len tak príde energia leta, ktorá sa stebou podelí
 • všetko je, bolo aj bude, maj sa na pozore, pros a ďakuj
 • nehovor nie, ale hľadaj áno, aby som mohla byť zdravá
 • už neplač, ale sa stíšuj,
  prijmeš ducha pravdy, aby vyhojil telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj
 • stíš sa, len tak nájdeš božiu ruku pre seba aj druhých
 • stíš sa, stíšením príchádza energia svetla, ktorá pomáha zveľadovať telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je plynová komora, kde sa nemôže dnu dostať kyslík
 • stíš sa, len cez tíšenie príde energia lásky, kotrá obdarí tvoje telo
 • nauč sa stíšiť, tichosť je dar, ako používať dušu, aby fungovalo telo
 • stíšením prichádzaš ku sile, aby vyživovala telo
 • stíš sa, aby si pustila energiu z duše a vyživovala telo
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, len tak prídeš k večnej pravde
 • stíš sa, aby duch pokroku našiel pre seba prístrešok
 • stíš sa, len tak príde závan slobody, ktorý hojí tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, aby materiál boží ti bol na úžitok
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, stavaš sa učiteľom svetla
 • prestaň druhých obviňovať, ale žehnaj im,
  boh ťa za tvoju aktivitu odmení
 • stíš sa, aby ti energia ducha, mohla slúžiť
 • nekrič, že sa nedá, stavaš sa padlým anjelom,
  pros a ďakuj, aby si sa stala božím dieťaťom
 • prestaň sa trápiť, lebo si poškodzuješ materiál napredovania
 • stíš sa, aby duch spravodlivých, mohol ťa chrániť
 • stíš sa, len tak prúdi energia spásy
 • uč sa tíšiť, v tichosti dosiahneme cieľ
 • prestaň sa trápiť, obviňovať, modlí sa, požehnávaj
 • stíš sa, rozžiaríš v sebe slnko života
 • stíš sa, len tak nájdeš opravdivú milosť – liek duše
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby prišla energia blaha, čistý pohľad na vec
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby si sa stál božím dieťaťom
 • nauč sa tíšiť, tichosť je liek spravodlivých
  Myšlienky 123
 • stíš sa, len tak príde vykupiteľ k tebe v podobe zdravia,
  šťastia, psychickej pohody
 • nauč sa tíšiť, nech zdravie, šťastie, psychika, prebýva v tebe
 • stíš sa, aby duch sviatosti zostával v tebe,
  aby si sa s láskou mohol hýbať
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, klopeš na zázračné dvere k nebeskému
  otcovi
 • stíš sa, aby si našla svetlo slávy
 • prestaň sa trápiť, trápenie ti ukazuje dvere, kde ťa čaká Boh
 • nauč sa tíšiť, tichosť je cieľ cesty, kde sa stretávaš s Bohom
 • nauč sa tíšiť, aby si uzrela svetlo Božie
 • stíš sa, len tak príde pomoc z hora
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, nech ti pomáha všetko čo je, bolo aj bude
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj, nájdeš vzkriesenie, život v sebe
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, stojíš na prahu nebeského otca
 • stíš sa, duch svätý je s tebou, povznes sa nad sĺzy, aby si ľudskosť nestratila
 • prestaň sa trápiť, len tak príde anjel, aby ťa vyviedol do raja
 • stíš sa, len tak príde anjel z neba, aby ťa odmenil svojou láskou
 • čin dobro, nebo sa otvára pre spásu tvoju a celého vesmíru
 • stíš sa, len tak bude tiecť energia z duše do tela
 • nauč sa, že keď sa stíšiš, kráča s tebou Boh, ktorý ťa vedie cestou života
 • prestaň sa trápiť, trápenie je jed,
  ktorý ničí tvoju osobnosť, stíš sa, aby si posilnila svoju osobnosť
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby ti mohli slúžiť veky prítomné, minulé, budúce
 • prestaň sa trápiť, trápenie sú dvere k nebeskému otcovi,
  ktoré sa otvárajú tichým normálnym dychom
 • stíš sa, aby si počula hlas nebeského otca
 • stíš sa, aby anjeli ťa sprevádzali cestou nádeje – otváraš pokrok
 • stíš sa, len tak príde svetlo, lúče života, ktoré ťa povedú cestami milosrdenstva
 • ver v božiu prozreteľnosť, aby si našla kľúče dňa od slávy Božej
 • stíš sa, len cez tichosť prichádza svetlo, ktoré čistí každú špinu v tvojom tele
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, je to tvoja nová záležitosť, posunúť sa dopredu
 • prestaň na niekoho ukazovať prstom, lebo nachádzaš samotu
 • stíš sa, stíšením prichádzašš do svetla spásy
 • nauč sa tíšiť, aby si brala energiu zo zdroja
 • prestaň sa trápiť, trápenie je materiál, ktorý treba vedieť používať
 • stíš sa, a svet ti bude ležať pri nohách
 • stíš sa, len tak príde Ježiš na tvoje rany
 • stíš sa, nech duch svätosti ťa zasiahne víťazným mečom
 • stíš sa, aby duch spravodlivých, ťa odmenil večnou slávou
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, večný živý oheň, ťa ochráni svojim ohňom
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorá ťa povedie vpred
 • stíš svoju pravdu, nezatváraj pokrok
 • nauč sa tíšiť, len tak príde pravda – osvietenie
 • stíš sa, aby tata, mama vždy boli pri tebe
 • stíš sa,
  nech duch spravodlivých sa prebúdi a môže ti pomáhať v tvojom posvätnom živote
 • stíš sa, len tak príde duch,
  ktorý ťa vedie do cieľa, aby si mohla užívať svoje šťastie
 • pretaň sa trápiť, trápenie je zlo,
  ktoré berie človeku zdravie, šťastie, psychickú pohodu
 • stíš sa, aby si sa preniesla do priestoru spravodlivých,
  ktorí používajú recepty, návody na použitie
  Myšlienky 124
 • stíš sa, len tak príde svetlo ohňa, aby tešilo tvoju myseľ
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, vytvor pohyb tanca,
  nech sa slnko na teba začne usmievať
 • utíš sa, aby tvoje telo žilo ruka v ruke s tvojou dušou
 • prestaň sa trápiť, užívaj si nech si šťastná
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, pre tvoje úspechy
 • nauč sa tíšiť, aby si dar duše, naplno užíval
 • prestaň sa trápiť, trápenie je materiál pre tvoj osoh
 • stíš sa, len tak prerúbeš cestu k víťaznému cieľu
 • stíš sa, len tak príde anjel,
  aby ťa vyviedol z hrobu hrôzy do paláca radosti
 • nauč sa tíšiť tichosť a pokora je nájsť radosť hodnoty
 • prestaň sa trápiť, trápenie je čakanie na tvoju ruku,
  prejsť záhradami raja
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si všetko z čias minulých
  budúcich, prítomných, mohla v hojnosti užívať
 • stíš sa, len tak sa naplníš láskou
 • prestaň vymýšľať, ujde ti vlak
 • stíš sa, aby si rástol v milosrdenstve božom
 • nauč sa tíšiť, nájdeš milosť, nájdeš spokojnosť
 • stíš sa, aby ti žiarilo svetlo spásy
 • nauč sa tíšiť, používaš dušu
 • stíš sa, aby ti fungovalo telo
 • prestaň sa trápiť, vraždiť telo,
  stíš sa, aby ti zažiarilo svetlo pokoja
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, aby hojila tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, tichosťou používaš liek duše
 • prestaň sa trápiť, aby si využila materiál ohňa pre silu tvojho tela
 • stíš sa, aby plameň urobil to, čo má
 • stíš sa, aby si energiu svetla mohla používať
 • nauč sa tichosti, aby ťa anjeli spravádzali tvojimi cestami
 • prestaň sa trápiť, zanedbávaš materiál napredovania
 • nauč sa tíšiť, aby si počula hlas svojej duše
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorá hojí tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, trápenie je materiál, kde ťa volá Boh,
  aby ťa sprevádzal na novej pokrokovej ceste
 • stíš sa, aby si sa stala Božou matkou – vedela milo ukázať
 • nauč sa tíšiť, používať dušu
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, aby hojila tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, stíš sa, aby energia čistej manny, sa zrodila v tebe
 • prestaň sa trápiť, aby si užila liek duše ako prijímanie
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  aby si sa naučila narábať s božou silou duše
 • stíš sa, aby ťa duch sviatosti, odmenil láskou
 • nauč sa tíšiť, tichosť je liek duše
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si vedel dobré veci užívať
 • nauč sa tíšiť, aby s tebou mohol kráčať boží posol
 • stíš sa, nech ti liek duše, prináša dobré nápady do života
 • prestaň sa trápiť, zlo je jedná časť z celku dobra
 • nauč sa tíšiť, aby tvoje kroky, viedli k víťaznému bodu umenia
 • stíš sa, len tak príde nový nápad, aby si sa vedela realizovať
  Myšlienky 125
 • neboj sa, ukľudni sa, nedaj sa využívať ale snovaj poriadok
 • všetkeho čoho sa bojíš – modlí sa otčenáš
 • všetko čo vieš odprezentuj to, nedaj sa uraziť,
  odbiť, ale stavaj, kuj nové plány
 • manželovi si splnila sen má dom,
  syna nenechaj ho zaspať na vavrínoch
  pre neho je to, akoby zašiel na kraj sveta, a ďalej cesty už niet.
  Potrebuje snívať, snívať, tvoriť nové plány
 • večer za všetko poďakovať, upratať za sebou a začať plánovať,
  pripraviť čo treba, čo vyžaduje činnosť,
  na, ktorú sa prizeráte, aby sa dostala do svetla napredovania.
 • nespoliehaj na druhých, ale pozeraj do svojich rúk,
  aby si to s prehľadom zvládla
  -nič nie je náhoda, všetko je len pozvánka k nebeskému otcovi.
 • nekrič, že sa nedá, uväzňuješ v sebe dušu
 • ukľudni svoje Ja, aby si bola šťastná sama za seba,
  čo všetko vieš dokázať:“ Dôveruj, ale preveruj. „
 • nauč sa mĺčať, aby si videla i počula svoje poslanie
 • ukľudni svoje Ja, aby si zvíťazila sama nad sebou
 • nekrič, že sa nedá, zastavíš si prietok energie z duše
 • ukľudni svoju hrdosť, nech aj iní majú zodpovednosť za seba
 • už neplač, ale žehnaj nech duch slobody zobudí našu energiu duše
 • všetko má svoj čas, čas očisty a spásy
 • po všetké dni života máme prosiť a ďakovať, aby sme
  vždy cítili prítomnosť boha
 • už mĺč, už neplač, berieš si energiu dychu
 • na počiatku bolo slovo, ty rozhodneš,
  či slovo spásy alebo zatratenia
 • prepáč, že som, život je jeden veľký stres,
  buď stres zvládneš a profituješ,
  alebo nezvládneš a odchádzaš duševne aj fyzicky
 • prepáč, že som, maj život rád, len tak zvládneš prekážky,
  ktoré máš a prelezieš laťku, ktorú si si postavila
 • už nekrič, že sa nedá, robíš zo seba odpadkový kôš
 • na ľudí kašlí, oni ťa ocenia, zaradia akú laťku si si sama dala
 • prepáč, že som, potrebujem tvoje požehnanie, aby som mal svetlo na cestu
 • ukľudni svoje Ja, aby mi energia duše, mohla predviesť možnosti napredovania
 • všetko má svoj čas východu – začiatok, čas západu – koniec.
 • už nekrič, že sa nedá otravuješ, oslabuješ si telo.
 • ukľudni svoje vnútro, aby nebeský otec mohol zasiahnúť tvoj vývoj
 • od nikoho nič nečakaj, potom si nahý kráľ
 • prestaň sa ľutovať, krpateješ, stojíš na mieste
 • ostaň stáť, keď druhí hovoria,
  aby si pochopil, či si v cieli, alebo na štartovacej čiare
 • všetko chce svoj čas, aby sme zvládli vývoj
 • nikdy nehovor nikdy, lebo odvrácaš sa od Boha
 • ukľudni svoje Ja, aby ťa sila ducha, mohla niesť v náručí
 • všetko je tak, ako má byť, chce to našu tichosť a pokoru
 • nauč sa meditovať, aby duch sily zostúpil na teba
 • prestaň sa trápiť, lebo blokuješ ducha sily
 • všetko je na to, aby sme milovali,
  tak človek bojuje za dokonalý pohyb: bezbolestný.
  Myšlienky126
 • stíš sa, nech ti liek duše, prináša dobré nápady do života
 • prestaň sa trápiť, zlo je jedna časť z celku dobra
 • nauč sa tíšiť, aby tvoje kroky viedli k víťaznému bodu umenia
 • stíš sa, len tak príde nový nápad, aby si sa vedela realizovať
 • stíš sa, nech sa situácia upokojí, a ty velíš svetu
 • nauč sa tíšiť, tichosť je duchovná škola pokroku
 • prestaň sa báť, vždy budeme dobré kamarátky,
  barličky pre teba i verejnosť
 • stíš sa, aby si kráčala svetovým mierom
 • stíš sa, tichosť je mier v tvojom tele, kde sa využíva duša pre radosť tela
 • nauč sa tíšiť, nech mier v duši, uprace tvoje boľavé telo
 • stíš sa, len tak sa vyhojíš, a budeš ako ticíctýždňová dievčina
 • nepoukazuj na druhých, sila duše, sa stráca
 • stíš sa, aby ti energia duše, mohla vyživovať tvoje telo
 • neplač nad rozliatym mliekom, neobzeraj sa dozadu, zničí ťa to
 • prestaň hľadať, čo sa stalo, hľadaj, čo sa môže stať
 • stíš sa, aby si objavila svet a jeho pravé zákony
 • stíš sa, len tak príde energia ducha, aby hojila telo
 • stíš sa, nech prerazí vedomie dokonalosti
 • nauč sa tíšiť, a všetko sa vyhojí
 • uč sa trpezlivosti,
  aby si sa mohol tešiť zo života
 • stíš sa, aby všetky fóbie odišli od teba, ako hmla
 • nauč sa tíšiť, aby si počula reč duše
 • neukazuj na nikoho prstom, uteká ti energia do neznáma,
 • stíš sa, zapni zvedavosť,
  aby si skladala písmenká ako prvák,
  z nich budú slová, vety, celé receptúry
 • nekrič, že sa nedá, ale pomaly dýchaj,
  výdychom sa zbavuješ škodlivín, nádychom si obnovuješ energiu
 • stíš sa, cez tichosť prebúdzaš svojich anjelov, aby ťa sprevádzali
 • nekrič, že sa nedá, lebo tvoji anjeli strážcovia spia spánkom pokoja
 • stíš sa, aby ti mohlo vyjsť opravdivé slnko
 • nauč sa tíšiť, používaš dušu, dokonalý internet,
  sprievodcu na tvojej pozemskej ceste
 • netráp sa, nepoužívaš dušu
 • stíš sa, otváraš dušu, aby jedlo zvaná mana, dostali bunky
 • prestaň sa trápiť, rozum blokuje dušu
 • stíš sa, nech tvoje bunky, sú na hostine pána: “ tvojho rozumu „
 • stíš svoju naivitu, pros a ďakuj, aby si kráčala s pánom
 • prestaň sa trápiť, pros, podávaš pánovi ruku,
  aby hodovali tvoje bunky
 • stíš sa, stíšenie je voľná kartička ku bohu
 • prestaň sa trápiť, čo druhí, kartička ti v ruke zhorí,
  preto ich požehnávaj, aby ti kartička ku Bohu zostala
 • stíš sa, len tak príde energia svetla
 • nauč sa stíšiť, len tak príde energia svetla,
  aby ťa posúvala ďalej
 • staň sa sebe víťazom, pros a ďakuj,
  nekradni si budúcnosť úvahami
 • nauč sa stíšiť, aby si si pustila šťastie k sebe
  Myšlienky 127
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, kde ti bude všetko jasné
 • nauč sa tíšiť, kráčať vo svetle pravdy – recepty, projekty, návody na použitie
 • stíš sa, aby tvoje telo, mohla tvoja krv roztancovať
 • netráp sa druhými, požehnaj im, daruj im energiu svetla
 • prestaň sa trápiť, trápenie brzdí vývoj človeka
 • stíš sa, aby duch činnosti kráčal s tebou
 • prestaň si namýšľať,
  že druhí to majú ľahšie, ďakuj za seba
 • stíš sa, aby sa prejavovala tvoja originalita
 • stíš sa, len tak príde spása i napredovanie
 • stíš sa, len tak vyhráš boj s kritikou
 • nauč sa stíšiť, aby každý svoj boj mohol vyhrať
 • stíš sa, a všetko bude klapať ako hodiny
 • stíš sa, len tak príde spása pokroku
 • prestaň sa trápiť, len tak príde energia spásy
 • stíš sa, len tak príde sila pre tvoje telo
 • nauč sa tíšiť, aby prišla spása tvojho tela
 • nauč sa stíšovať, aby si sa mohol opojiť svojou energiou živej vody
 • už mĺč, neplač, blokuješ si svoje sny
 • rob to, čo treba, ono sa všetko poukladá,
  duch duše pozná každú receptúru
 • už mĺč, neplač, aby ťa duch tvojej duše,
  mohol niesť na svojich krídlach
 • stíš sa, stíšenie je energia zdravia, šťastia a psychickej pohody
 • prestaň sa trápiť, zamykáš si dvere do obchodu s mannou
 • nauč sa tíšiť, tichosť je oáza luxusného výberu
 • stíš sa, cez tichosť prekonávaš hranice nesmrteľnosti,
  aby si obšťastnila svoje emočné telo
 • stíš svoju originalitu, aby ti energia svetla mohla rozžiariť tvoje srdce
 • prestaň sa trápiť, trápenie je výluka z hry života – za tým nasleduje utrpenie
 • stíš sa, len tak príde energia svetla,
  aby naplnila tvoje telo liekom čistoty
 • prestaň pozerať na druhých,
  uberajú ti cez tvoj pohľad šťastie, zdravie, psychickú pohodu
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorám ťa poteší
 • stíš sa, len tak bude sila na realizáciu
 • stíš sa, aby všetko sa utriaslo
 • nauč sa tíšiť, choď preč, hľadaj
 • stíš sa, nech ťa prežiarí žiara lásky
 • nauč sa tíšiť, len tak príde liek pre tvoje telo z tvojej duše
 • nauč sa tíšiť, a všetko príde, čo si zažiadaš
 • prestaň sa trápiť, nezanedbávaj vôňu chute v prítomnej chvíli
 • stíš sa, aby sa k tebe prebrodila sila vykúpenia
 • nauč sa stíšiť, aby oheň lásky, mohol vystúpiť v tebe
 • nauč sa tíšiť, aby sa ti zjavila hviezda tvojho vykúpenia
 • stíš sa, nech kráčaš chodníčkom lásky pre svoje vykúpenie
 • stíš sa, aby sa ti otvorilo nebo, sila pokroku
 • prestaň zdôrazňovať nefunkčné veci,
  stíš sa a uvidíš rozkvet svojho Ja
 • nauč sa tíšiť, aby si pila a jedla zo stola vyvolených – energie z duše – mannu
 • nauč sa tíšiť pred všetkým, aby si počula, voňala, chutnala zdroj sily večnej spásy
  Myšlienky 128
 • stíš sa, len tak príde energia svetla,
  pre zdravú výživu tvojho tela
 • nauč sa tíšiť,
  aby ťa duch večnej pravdy, mohol obdariť
 • prestaň sa trápiť,
  trápenie je pozvánkak Bohu do nového učenia
 • stíš sa, aby ťa učil Boh
 • stíš sa, aby tvoja obeta chleba,
  bola opojným vínom pre druhých
 • stíš sa, nech sa prejaví tvoja sila tela
 • nauč sa tíšiť, aby zdroj energie, bol vždy na blízku
 • prestaň sa trápiť, trápenie je list od Boha,
  stíš sa, aby si mohla s ním komunikovať
 • stíš sa, daj prednosť živej energie v sebe
 • nauč sa tíšiť, tankovať energiu zo zdroja
 • prestaň sa trápiť, trápenie je pozvánka k väčšej sile
 • stíš sa, za stíšením, stojí Boh, večná sila lásky pre zdravé telo
 • stíš svoje emócie, aby pokoj tvojej duše,
  zasiahol vytýčený cieľ
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia,
  do pohybu sa dá, to, čo treba, postupne ako treba
 • stíš sa, len vtedy prichádza Spasiteľ – receptúra,
  keď si to ty vyslovene žiadáš – vítaš recept
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby duch svätosti,
  ti umožnil pád zrúcaním, a podporil majestát
 • stíš sa, len tak sa prezradí živá energia,
  ktorá ťa hojí a posúva vpred
 • nauč sa tíšiť, len tak prejdeš vývojom,
  nabíjačkou univerza
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  len tak sa prejaví milosť Božia – čítanie
  posvätných kníh – funkčné receptúry
 • nauč sa tíšiť, len tak príde skúsený pastier slov,
  kde slovo sa skutkom stáva
 • stíš sa, aby ti energia duše, bola na dobrej pomoci
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví
  milosť Božia, zažiaríš úspechom
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia,
  cez svoju trpezlivosť, nájdeš spásu
 • nauč nás stíšiť,
  len vtedy dosiahnen plnú milosť,
  rozkvet svojej slobody
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia,
  nasýtenie sa energiíé
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia
  pre teba aj druhých
 • stíš sa, aby duch spravodlivosti, kráčal s tebou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví
  milosť Božia, šťastie, zdravie, psychická pohoda
 • stíš sa, len tak pustíš tlak energie, aby ťa vyživoval
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak pôjdeš vpred
 • nauč sa tíšiť, aby milosť Božia, plnila svoju funkciu
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví
 • milosť Božia v plnom rozsahu

Myšlienky 130

 • už neplač, ale hľadaj radosť života svojho
 • stíš sa, aby gény, ktoré neplnia funkciu napredovania,
  sa rozpadli, stratili na význame,
  a energia tvojho Ja – tvojej duše,
  začala fungovať – ujala sa vlády Božej
 • už mĺč, už neplač,
  aby ti neušiel duchovný vlak tvojho napredovania
 • nič nie je nemožné, ale treba myslieť,
  naplniť misy sýpky prvýkrát, aby sa voda premenila na víno,
  treba trénovať, aby sme zamiešali, zamiesili chleba
 • nič nie je jednoduchšie,
  ako niekoho na smrť vystrašiť, aby si mal z toho zisk
 • všetko je, bolo aj bude,
  dura truľa nájdeš na každom kroku, ktorý sa o teba postará
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech všetko nájde svoju spásu – čistotu génov
 • nauč sa tíšiť, len tak s aprejaví milosť božia a uvidíš zázraky,
  lebo každý je zázrak – dielo božie
 • nekonečná milosť je pre tých,
  ktorí z emócie „Nie “ = začiatok cesty,
  vytvoria “ Áno“ = rozvinutý cieľ cesty
 • cieľ cesty je pokrok ľudstva
 • na začiatku je len slovo, nič len slovo, tým slovom mieša každý sám
 • niekto stavia, niekto rúca, niekto má mier lebo stavia,
  niekto žije celý život vo vojne, lebo kritizuje
 • niekomu sa nezavďačíš, lebo každý robí pre seba jak vie,
  ťažko chodiť v cudzích topánkach
 • pozeraj na seba, potom tvoje topánky ťa dovedú do víťazneho cieľa.
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, aby si mala ľahký život
 • stíš sa, nech duch Svätosti, kráča s tebou
 • nauč sa tíšiť, nech energia svetla, rozžiarí silu pokoja v tebe
 • nauč sa tíšiť, aby si aktivovala pokoj, tvorivosť v sebe
 • stíš sa, aby ti anjeli pomáhali
 • nauč sa tíšiť, aktivuješ si energiu
 • prestaň sa trápiť, trápenie je materiál,
  začiatok pre znovuzrodenie
 • stíš sa, aby si zvládla svoje aktivity
 • stíš sa, aby milosť Božia ťa mohla liečiť
 • nauč sa tíšiť, papať mannu
 • stíš sa, aby koryto sily mohlo prúdiť celým telom
 • stíš sa, nech kráčaš po boku anjelov
 • nauč sa tíšiť, aby si dodržala božie zákony,
  ktoré dodávajú a udržujú silu – pokorné “ Prosím a “ ďakujem „
 • stíš sa, len tak sa prejaví múdrosť božia, aby si ty napredoval
 • nauč sa tíšiť, nech užívaš všetky dary božie,
  nech je život pre teba hrou
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  nech duch lásky sa prejaví – milosrdenstvo cit človeka, pre seba a okolie
 • nauč sa tíšiť, len tak prejdeš ako slnko po oblohe
  Myšlienky 131
 • stíš sa, len tak sa prezradí Božia milosť – recept,
  projekt napredovania
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch sviatosti, mohoô sprevádzať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si bola hodná
  božej sýpky
 • nauč sa tíšiť, aby duch sviatosti, mal voľnú kartu k tebe
 • nestačí prosiť, ale ďakovať, že smieš
 • ďakuj, že si ho mohla vypočuť
 • nekrič, že sa nedá, odvracaš sa od Nebeského otca
 • utíš sa, tak otváraš brány k Nebeskému otcovi
 • poslanie človek si vyberá, a ty si si vybral takýto úkol
 • nevyhováraj sa na nikoho, každý potrebuje niečo prijať a niečo odovzdať
 • na všetko je čas, čas Zimy – nevedomosti
  čas Jari – poznávania, získavať informácie
  čas Leta – získať pohyb svojej originality
  čas Jesene – odovzdať a preveriť – rozvoj,
  pokrok, vývoj človeka vo vede a technike
 • pre dudračku zabíjaš seba
 • v pokore pros, vyjdeš z každej temnosti
 • nenaruš ticho, v tichosti rozpráva pán,
  tvojim bunkám rozdáva manu života
 • ďakuj, aby si sa mohla vykakať
 • pros, aby sa nová energia naštartovala z tvojej duše
 • stíš sa, aby frekvencia začala pracovať
 • snívaj a nečakaj, aby sa dokonalosť prebúdzala v tebe
 • počúvaj druhých, pomáhaš im svojou prítomnosťou
 • nikdy nehovor prečo, ale ako
 • ver, že boh urobil dokonalé dielo
 • už mĺč, už neplač,
  aby ti neušiel duchovný vlak tvojho napredovania
 • nič nie je nemožné, ale treba myslieť,
  naplniť misy sýpky prvýkrát, aby sa voda premenila na víno,
  treba trénovať, aby sme zamiešali,zamiesili chleba
 • stíš sa, len tak sa prejaví milosť Božia,
  otvorí ti šťastie, zdravie, psychickú pohodu.
 • stíš sa, nepresviečaj,
  každé “ nie “ má presne zmapovanú činnosť: „pros a ďakuj.“
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, len tak sa prejaví milosť božia,
  požehnanie pre tvoj dom.
 • nauč sa stíšiť, len tak prejdeš cestou spásy
 • božie pravidlá – ľudské technológie, projekty receptúry.
 • stíš svoje emócie, aby duša mala blahodárny vplyv na tvoje telo
 • stíš sa, neporovnávaj sa, len tak sa otvorí energia lieku
 • všetko je, bolo aj bude, všetko si treba vyprosiť – nakúpiť
 • nauč sa tíšiť, aby si chodila chodníčkom spásy, kde ťa sprevádza boh
 • stíš sa, len tak sa prezradí Božia milosť – recept,
  projekt napredovania
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch sviatosti, mohol sprevádzať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si bola hodná božej sýpky
 • nauč sa tíšiť, aby duch sviatosti, mal voľnú kartu k tebe
  Myšlienky132
 • pros, aby sa nová energia naštartovala z tvojej duše
 • stíš sa, aby frekvencia začala pracovať
 • snívaj a nečakaj, aby sa dokonalosť prebúdzala v tebe
 • počúvaj druhých, pomáhaš im svojou prítomnosťou
 • nikdy nehovor prečo, ale ako
 • ver, že boh urobil dokonalé dielo
 • stíš sa, len tak sa prezradí Božia milosť – recept,
  projekt napredovania
 • nauč sa tíšiť, aby ťa duch sviatosti, mohoô sprevádzať
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si bola hodná
  božej sýpky
 • nauč sa tíšiť, aby duch sviatosti, mal voľnú kartu k tebe
 • neplač, nepresviedčaj, lebo krpateješ ty aj tvoje okolie
 • dvihni hlavu hore a požehnávaj,
  aby si ďalej kráčala ako kráľovná
 • stíš sa a uvidíš, čo máš vidieť, požehnávaj,
  osedlávaš si Nebeského koňa
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorá odmení tvoje telo
 • stíš sa, aby si rozžiaril život okolo seba
 • nauč sa tíšiť, nech príde k tebe skutočná láska
 • netráp sa, lebo odháňaš svoje šťastie
 • stíš sa, aby energia svetla, pracovala v tvoj prospech
 • netráp sa, za nedokonalosť iných,
  stíš sa, aby si pila z prameňa života
 • stíš sa, nech ťa môže objať tvoje šťastie
 • prestaň sa trápiť, trápenie je zlodej,
  ktorý Ti berie tvoju osobnosť
 • stíš sa, nech duch vône, Ťa sprevádza po všetky dni života
 • prestaň sa hrať na obetného baránka, ďakuj,
  že smieš, každý má rovnakú šancu
 • stíš sa, stíšením prichádza k tebe pán,
  aby ťa učil, odovzdal Ti liek tela
 • stíš sa, aby prameň duše, rozohrial tvoje telo
 • nauč sa stíšiť, len tak príde svetlo,
  ktoré Ti odovzdá liek
 • prestaň sa trápiť, trápenie je ako nová práca,
  ktorú sa treba naučiť
 • nekrič, že sa nedá, pomaly kľudne dýchaj,
  aby si použila dar duše
 • stíš sa, len tak prichádza energia svetla, ktorá ti prehreje telo
 • nauč sa tíšiť, vtedy podávaš ruku Bohu, on je tvoja opora
 • prestaň sa báť, stíš sa, aby si si pustila zdroj energie z duše
 • stíš sa, nech sa tvoje telo roztancuje
 • stíš sa, len tak príde sila vykúpenia
 • nekrič, že sa nedá, urážaš Spasiteľa – energiu pre výživu
  tela
 • požehnávaj, otváraš si brány spásy dokorán
 • stíš sa, aby sa Ti svet stal gombičkou
 • stíš sa, nech Vás energia svetla, prevedie cez údolie spásy
 • nekrič, že sa nedá, prosa a ďakuj,
  aby si vo svojom tele udržala silu života
 • nauč sa tíšiť, aby si sústavne bola pri zdroji energií
 • stíš sa, a život sa Ti odmení svojou fantáziou
  Myšlienky 133
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, aby ťa odmenila
 • prestaň sa trápiť, trápenie je toxická tekutina, stíš sa,
  dostaneš do tela minerály
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa, aby si si vyberala
  z pokladov života
 • nekrič, že sa nedá, lebo ťa rozleptá ako chemikálie
 • stíš sa, aby duch v tebe silnel
 • prestaň sa porovnávať, berieš si životný priestor, lomí ťa
 • nauč sa, stíš, len tak nájdeš svoju originálnu krásu života
 • nepresviedčaj druhých, dobré sa chváli samo
 • stíš sa, aby duch pokroku, rástol v tebe
 • nekrič, že sa nedá, tvoja sila ide bokom
 • stíš sa, ukľudni sa, osedláš si silu ako koňa
 • prestaň sa porovnávať, aby si svoju energiu nerozbil na totálku
  nie je čisto, kde sa upratuje, ale tam kde sa nešpiní
 • stíš sa, len tak príde energia svetla, ktorá ti zohreje,
  vyčistí tvoje telo
 • prestaň sa trápiť, špiníš sa, aby si kráčala s čistotou
 • stíš sa, len tak uvidíš bod poznania, jadro energie
 • nauč sa tíšiť, používať Jadro
 • stíš sa, prichádza k tebe svetlo, aby ťa liečilo
 • stíš sa, aby mláka vyschla, budeš ako čistý chodník
 • prestaň mudrovať, berieš zem pre rast semena,
  rastie len na chémii
 • stíš sa, aby ťa život mohol odmeniť
 • stíš sa, aby si pustil energiu svetla,
  po svojich žilách
 • nauč sa tíšiť, používaš, napájaš sa jadrom
 • vesmír, Boh, nepozná len “ Nie“,
  dáva nám “ Nie ,“aby sme mali pár:
  “ Áno“
 • stíš sa, vesmír dáva odmenu len spravodlivým
 • stíš sa, len tak príde energia svetla,
  aby sa Ti hojilo telo
 • prestaň sa trápiť, aby sa Ti otvorili dvere k spáse
 • stíš sa, len tak príde Boh k Tebe, aby Ťa potešil
 • staň sa sebe víťazom, „pros a ďakuj.“
  -stíš sa, len tak príde spása, sila do tvojho tela
 • nauč sa stíšiť, cez tichosť je každá chvíľa zvládnuteľná
 • prestaň sa báť, ničíš božiu snahu
 • stíš sa, len tak príde sila kľudu, aby vyživovala telo
 • stíš sa, len tak príde odmena spásy
 • prestaň sa báť, strach je pozvánka, aby si išiel ďalej
 • nauč sa tíšiť na každú vec, len tak sa stávaš vynálezca
 • prestaň sa báť, len tak sa ti ukáže cesta
 • stíš sa, len tak príde sila svetla, ktorá hojí tvoje telo
 • nekrič, že sa nedá, vyraďuješ sa z kruhu poznania
 • nauč sa stíšiť, tichosť je učebňa pokroku
 • stíš sa, aby si svoje tuhé telo roztancovala
  Myšlienky 134
 • stíš sa, len tak príde energia svetla,
  ktorá prúdi z prameňa duše
 • všetko je, bolo aj bude, stíš sa,
  aby si prameň svetla mala po ruke
 • stíš sa, uzdravuj zranené telo,
  omladzuj ho v prítomnej chvíli
 • stíš sa, a všetko sa vyrieši, naberáš kľud,
  používaš zdroj
 • stíš sa, len tak príde oheň pravdy,
  ktorý ťa povedie k víťazstvu
 • nauč sa tíšiť, aby Ti stačila kvapka rosy
  na pozvánku k Bohu
 • stíš sa, nehľadaj vinníka, ale Božieho posla
 • prestaň sa podceňovať,
  ale veľ situácii – dôveruj, ale preveruj
 • stíš sa, aby sa Ti zapálil oheň duše a vyživoval telo
 • prestaň sa obviňovať, máš všetko,
  ruky, hlavu, nohy pozitívne myslenie,
  aby Ťa duša mohla niesť na svojom koči –
  nespadni z neho
 • stíš sa, nech máš stály oheň – pozitívnu myseľ
 • všetko je, bolo aj bude pre každého,
  akú kvalitu požiadaš, takú dostaneš
 • stíš sa, nech oheň lásky vydá tvoja duša,
  pre rást tela
 • nauč sa stíšiť, aby si sa rýchle upevnila
  pre napredovanie – použi tichosť – Bezpečno
 • stíš sa, všetko má svoje miesto, svoj čas napredovania
 • uč sa prijímať, všetko v pokore a zvedavosti,
  pre rýchly tvoj rast vývoja
 • stíš sa, aby energia sily ducha, Ťa viedla po celý život,
  a naplnila ťa milosťou
 • stíš sa, aby oheň duše, rozpálil srdcia tvojich blížnych,
  aby videli božie kraľovstvo
 • stíš sa, nech oheň duše pôsobí na rany tvojho tela
 • stíš sa, nech svetlo tvojej duše, hladí tvoje okolie
  Zozbierané myšlienky na každý deň od 30.06.2015 do 19.12.2016
Vytlačiť Vytlačiť