Múdrosť v šťastnej kocke

Múdrosť v šťastnej kocke spočíva v uvedomení si: ,,Čo je hore – v Univerzum, je i dole v mikroorganizme“. Poučenie spočíva v tom, že s úctou k blížnemu hľadáme múdrosť – svoju pristávaciu plochu. Pripomínam rozloženie v šťastnej kocke rozdelenej na pyramídy:

 1. pravá pyramída šťastnej kocky – zákazka života /čuch – pľúca, hrubé črevo/
 2. spodná pyramída šťastnej kocky – múdrosť života /sluch – obličky, močový mechúr/
 3. zadná pyramída šťastnej kocky – vytrvalosť života /chuť – žalúdok, pankreas, slezina/
 4. ľavá pyramída šťastnej kocky – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života /zrak – pečeň, žlčník/
 5. vrchná pyramída šťastnej kocky – vyššie Ja v rutine života /rozum, um/
 6. predná pyramída šťastnej kocky – kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami /hmat – srdce, tenké črevo/
 7. jadro – sloboda psychiky a fyziky /svoje jadro spájať s jadrom Univerzum/

Dnešný dátum 19.01.2024 nám pripomína štartovaciu a pristávaciu pyramídu: múdrosť života /sluch – obličky, močový mechúr/

 1. 2 x 0. = pevný základ rozloženia chrámu Božieho v šťastnej kocke pyramíd
 2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, používam/š/ ukotvenie v šťastnej kocke – múdrosť života, kde sa presypáva vyššie Ja v rutine života, tak zvládam/š/ kolotoč v kolobehu života so slobodnou zodpovednou psychikou a fyzikou vnímania: čo je hore, je i dole
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, štartujem/š/, alebo pristávam/š/ na šťastnej kocke pre informácie, vedieť načítavať z informačného poľa z dokonalého plánu Božieho
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, kľúčom k úspechu je úcta ku všetkému a ku každému, tak všetko je výkonnou dekoráciou
 5. 1 x 9. = pre múdrosť života, vo všetkom hľadám/š/ a nachádzam/š/ kontrolu: štart a cieľ, čo je dnu v mojom/tvojom/ tele, je i von – v prítomnom nastavení hviezd Univerzum, staňme sa poslušnými, kým nadobudneme istotu múdrosti spojitosti s Univerzum – aktivujme si všetky hviezdy – nespokojnosť v sebe vo svojom vnútri, tým si sprítomníme aktívnu účasť na dokonalom pochode Božom – práca ide od ruky /myseľ je prepojená s telom/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 19.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť