Múdrosť psychiky a fyziky v podsvetí, v nebi a na zemi je guľovým bleskom

Univerzálna Božia múdrosť má stály základ v kolobehu kompasu rovnocennosti pre rovnodennosť 24 hodín dennodenne na planéte Zem, pre prijímanie nových poznatkov, ktoré sa ukotvia v mysli zdravého rozumu. Známkou zdravého rozumu je živý kompas pre spracovanie nálad – temperament k dosiahnutiu celistvosti diania s ohňom kolobehu života, nazývaným guľový blesk.

Dnešný dátum 29.05.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ rovnocennej múdrosti slova otca Univerzum /psychika/, s matkou planétou Zem /fyzika/ pre oheň života guľového blesku – kolobehu života
  2. 3 x 2. = stíš sa, počuješ v sebe meniť nálady /temperament/ EKG: poníženosť – podsvetie – jadro, povýšenosť – nebo – plnú aktivitu, realita – zem – regulovanú aktivitu guľového blesku
  3. 1 x 3. = daj tomu čas, pamäť vody múdrosti prechádza cez DNA podsvetia – koreňa života /vody podzemia/ – jadra, neba – plodnosti života /vody vzduchu/ – plného výkonu, zeme – mať čestnosť k zákazke múdrosti guľového blesku vo vytrvalosti v praxi, pre vyššie Ja, tak sa otvára cesta pre kraľovanie slobody psychiky a fyziky v komunikácii Univerzum s matkou planétou Zem, pre realitu človeka žijúceho na zemi
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, požehnávaním cez blížneho si otváraš nové možnosti napredovania guľového blesku, krešeš posvätný oheň života pre obnovu a pružnosť buniek
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, ktorá žije v podsvetí: základy koreňa kohúta života pre sliepku /kvočku/ vysedieť si múdrosť, v nebi: požehnané posvätené rozmanité možnosti prírody a remesla a na zemi: vymodlené, vysedené zdravo reálne užívanie vody, ktorá je v zemi – v jadre, v povetrí – aure a preteká po Matke zemi – v tele. Múdrosť vody zaznamenáva predkov po celej planéte Zem žijúcich: na kontinentoch, štátoch, obci, rodine, osobnosti, v každom prúdi tekutina vody premenenej alebo meniacej sa na zdravú krv: ,,použitá múdrosť človeka“ guľového blesku

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 29.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť