Múdrosť poznania

Človek v sebe nosí tisíce príbehov, cez ktoré používa sudcu: ,,trest a odmenu“. Ľudským vedomým rozumom pre výrobu a udržanie kyslíka v pyramídach: slnka a múdrosti presýpacích hodín, kde nám vždy ide o hlavu: materiál tavíme na energiu rozumu poznania.

Dnešný dátum 28.01.2024 nám pripomína meč poznania, prekonať svojho sudcu, pre výkon trestu, alebo odmeny, ktorá je štedrou pečaťou múdrosti v šťastnej kocke šiestich pyramíd, kde kraľujú kruhy 20 sfér pre vrchol poznania: ,,rozhovory s Bohom Univerzum“

  1. 2 x 0. = pevný základ kata/kritiky/ pre overenie múdrosti, zvládať vrtochy nálad hlúposti tisícich tvárí
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, vždy mám/š/ položenú hlavu na vrchole pyramídy múdrosti, pre pyramídu vyššieho Ja v rutine života, preliať múdrosť z vyšších sfér do reality života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pri pochybnostiach, niečo staré končí a niečo nové začína pre zvládnutie tisíce nálad, sú to mátohy strachu, zlosti, krivdy … a pýchy /zanedbaný štartovací a brzdný pedál/
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, všetko má svoju plodnosť, kde je obetovaná hlava, ktorá dáva príkaz pre zvládnutie tisíce nálad, zvládnuť mátohy strachu, zlosti, krivdy … a pýchy, funkčný štartovací a brzdný pedál
  5. 1 x 8. = pre zákazku života, viem, že pracujem/š/ s tisícimi náladami, ktoré sú mátohy strachu, zlosti, krivdy … a pýchy, preto prosím na pyramíde múdrosti, používam/š/ ,,štartovací pedál“ a ďakujem pod pyramídou slnka – vyššieho Ja v rutine života, používam/š/ ,,brzdný pedál“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 28.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť