Múdrosť je prirodzenou slobodou slova

Žijeme v časoch, kde pravidlá pravdy múdrosti sa vytrácajú, pre následné násilie zotročovania človeka človekom. Nezodpovedný človek má svoj úmysel, alebo je paralyzovaný úmyslom svojich blížnych, zabalí ohavnosť pre zotročovanie človeka, pri tom použije malú časť pravdy ako celok. Napríklad: prídeš do obchodu a počuješ, ako na teba zreve personál: ,,Dajte si rúško“! Zabalené slovo, ktoré má jasný smer pomalého zavádzania otrokárskeho systému, kde nám mocipáni pomaly strihajú dosiahnutý vrchol luxusu a berú nám naše návyky, skracujú inteligenciu národa, národov, na planéte Zem. Áno, v dnešných časoch už len pomaly spomíname na luxus života, chceme svoj luxus za každú cenu udržať, ale mocipáni nám ponúkajú len strach a biedu cez dobrovoľnú opakovanú včielku, ktorá následne človeku likviduje zdravie. Majú pripravený svoj ohavný plán a svoje páky už užívajú v obchodoch, na pracoviskách…, chcú nám ukradnúť naše slobodné Slovensko, ktoré je dedičstvom zdravých inteligentných bytostí, s čistým Slovenským srdcom.

Spracujme preto emócie, aby sme dosiahli múdrosť života, lebo hlúpy ďuro truľo je zradcom národa, zneucťuje ústavu slobodného práva, pýta si za zradu človeka veľkú daň a tou je sloboda, ktorú nám vybojovali naši predkovia krvavým spôsobom. Uvedomme si, že slovo nás paralyzuje ako dobré víno workoholika, sami rozhodneme, či budeme opojení láskou, ktorú si podmaníme cez svoju vytrvalosť, spracovaním nekalých emócií pre inteligenciu pokroku múdreho človeka. Múdry človek hľadá slovo: používa myseľ, hovorí slovo: použitý jazyk zdravej mysle, realizuje slovo: roztancuje telo a žije podľa slova koordinovaného pohybu, lebo počuje a vidí slovo, keď je to aktuálne, postaví sa k činnosti, aby odovzdal skúsenosti. Hlúpy človek nepoužíva: ,,myseľ“, nepreveruje dopad ,,slov“ je paralyzovaným svojimi blížnymi, plne im dôveruje, vôbec si neuvedomuje, že príkazové slovo je zabalený hnus, berie mu právo slobodného života, každý deň tancuje do úmoru podľa hnusu: ,,skutok“ a nemôže prestať tancovať, tanec hnusu: ,,zanedbaná, alebo zneužívaná odbornosť“. Čo je to hnus? Hnus sú nespracované emócie: strachu, závisti, žiarlivosti, krivdy… nekonečná hriešna trestná lavica nespracovaných emócií, ktoré následne vyvolávajú v tele človeka diagnózy – šach a následný mat – smrť, pokazené otrávené víno života. Za krásu svetla života Ďakujme, je to židovská žltá hviezda z druhej svetovej vojny, vykúpená krvou človeka pre zdravú, pokrokovú myseľ, aby sme si udržali zelený pas – našu zelenú planétu Zem, pre Božie slobodné deti nasýtené Božou pravdou Univerzum.

Dávajme na seba pozor, akou emóciou sa paralyzujeme, každý nový cieľ sa začína hnusom, poukazuje človeku, že má čierny závoj temnosti, uvedomme si, že sme deťmi, ktoré hľadajú svetlo v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti, preto si uvedomujeme svoju inteligenciu so štrnástimi bodmi, totožnými, overenými cez remeslo, prírodu, krížovú cestu:

 1. som esom môjho života: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 2. stíšim sa: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 3. dávam sebe, blížnemu a systému čas: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 4. pre plodnosť môjho života: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 5. pre prijatie môjho blížneho: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 6. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 8. pre moju zákazku života: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 9. pre moju múdrosť života: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 10. pre moju vytrvalosť života: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 11. pre zvládnutie v praxi nového pokrokového učiva: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 12. pre vyššie Ja v rutine života: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 13. pre kraľovanie mysle, slov, skutku, odbornosti: ,,som Božím dieťaťom, ktoré vykúpené hľadá svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.
 14. pre zdravú psychiku a fyziku: ,,som Božím dieťaťom, ktoré hľadá vykúpené svetlo života mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou“.

Stíšme sa, emócie NIE nám oznamujú, že niečo nepodstatné zomiera, nechajme zomrieť neplodné, aby sa nové, pokrokové mohlo zrodiť, dovoľme otvoriť dvere novej Diamantovej dobe. Pripomenieme si vetu z Biblie: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú“! Buďme silní a pokojní v dnešných časoch, aby nás Boh Univerzum sýtil svojou silou, tak ako funguje vesmír, takouto silou disponujú skrotené emócie pokroku, len s pokorou fungujú zdravé bunky pre večný mier v človeku, má to jeden háčik pre spravodlivosť, hľadáš prirodzenú Božiu pravdu svetla života? Odpoveď vykupiteľa, každý v sebe nosí sám.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 31.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť