Mor ho!

Dnes som vstávala so slovom MOR, otočila som slovo zprava doľava a vidím slovo ROM, už jasne vidíme a počujeme našich premenovaných spolublížnych, kde vládne život v kastách: nevedomosť, neprispôsobilosť, kultúra návykov na štvorprúdovej ceste človeka, neospravedlňuje. Použijeme rozum ako hovorí ROM, aby sme si vydobyli to, čo nám z Božieho aj svetského zákona patrí. Slovo ROM je nemeniteľné! – Permanentná pamäť. Živý odkaz MOR HO! – aj pre dnešné dni od Sama Chalúpku so živými mečmi, zbaviť sa kasty života. Každý človek je vybavený Božou dokonalosťou, podotýkam človek: „miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ pozri učivo a obrázky v ôsmej a deviatej lekcii. Úmysel tvorivého človeka je rozhodujúci, vybrať sa na cestu tak, ako každá bunka má svoj kolobeh v tele človeka do srdiečka, pre dar kyslíka, tak sa duch človeka spája s Bohom s Božou silou, mečom človeka. Boh každého spravodlivého človeka obdaril mečom slobody, ktorý s úmyslom otvára pošvu života, je to cesta od bunky do srdca: myslí, počúvaj slovo, trénuj podľa slova a tak ťa Boh požehná za odborníka doby, získaš víťazný meč slobody štvorprúdovej cesty: máš sviežu pokojnú myseľ, rozhodné slovo, pri práci používaš tanec pohybu, držíš vo svojich rukách zasnúbenú zem, svoju odbornosť spojenú s Bohom Univerza.

Čo hovorí Samo Chalúpka? prečítajte si báseň Mor ho! Píše živú báseň pre dnešné dni. Dvihnime svoju blanu – kvet života, ktorá je mečom odbornosti s presným významom tvorivého človeka, pre pochopenie rozumu v dnešnej modernej dobe.

  1. prvá štvrť (zima) za slnkom života kráča myseľ, rúbe mečom cestu do srdca človeka, je to energia živlu vzduchu, ktorá sa skladá zo slov, troch autosugescií: si Božie dieťa, stíš sa, daj tomu čas v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  2. druhá štvrť (jar) za slnkom života kráča slovo, rúbe mečom cestu do srdca človeka, je to energia živlu ohňa, ktorá sa skladá zo slov, štyroch autosugescií: pre plodnosť života, pre prijatie blížneho, pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, Božie slovo žije sedem dni v týždni v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  3. tretia štvrť (leto) za slnkom života kráča skutok, rúbe mečom cestu do srdca človeka, je to energia živlu vody, ktorá sa skladá z troch autosugescií: pre zákazku života, pre múdrosť života, pre vytrvalosť života v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  4. štvrtá časť (jeseň) slnko života nachádza energiu živlu zeme, je v chráme srdca odbornosti človeka, získal si víťazný meč cesty života, ktorá sa skladá zo štyroch autosugescií: pre zvládnuté nové pokrokové slovo – prax, pre vyššie Ja v rutine života, pre kraľovanie v zdravej psychike, pre zdravú fyziku, zvládol si cestu živlov (odbornosť) za slnkom pre všetkých blížnych, pre prijatie posvätného dychu života v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  5. prvá štvrť meča cesty zo srdca človeka, Nov mesiac sa v kosáku rozžiari, ukazuje plné, sýte, pevné brucho – evolúcia človeka, energia prvku plodnej zeme, ktorá sa skladá zo štyroch autosugescií: zdravá psychika a fyzika odovzdáva kraľovanie pre vyššie Ja v rutine života, pre zvládnuté nové pokrokové slovo v praxi v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  6. druhá štvrť meča cesty zo srdca človeka, mesiac v rozžiarenom splne nachádza, energiu prvku živej vody, ktorá sa skladá z troch autosugescií: pre vytrvalosť, pre múdrosť a pre zákazky života v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  7. tretia štvrť meča cesty zo srdca človeka, mesiacu ubúda žiara, tu je energia prvku živého ohňa, ktorá sa skladá zo štyroch autosugescií: Božie slovo žije sedem dni v týždni, pre prijatie nového pokrokového slova – nápad, pre prijatie blížneho, pre plodnosť života v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti
  8. štvrtá štvrť meča cesty zo srdca človeka prichádza energia domov do bunky, pod zohnutým chrbtom – mesiac v kosáku odovzdáva silu bunke, energia prvku živého vzduchu sa mení na výdych človeka – zbavuje sa plynov života, ktorá sa skladá z troch autosugescií: všetkému daj čas, stíš sa, si Božie dieťa v myšlienkach, v slovách, v skutkoch a v odbornosti

Meče života nás chránia dňom i nocou, nový príklad pre učivo v ôsmej lekcii prsteň, alebo svätožiara života pre chránenú fyziku, ktorú Samo Chalúpka opísal už pred 200 rokmi. Spolu obhájme v sebe permanentnú pamäť – ROM, zbavíme sa slova „mor“, biedy a pánov = kasty života vytvárajú zvieraciu ríšu, pre ľud patogén. U Boha Univerza, patogén neexistuje, (pozri tabuľky a obrázky 13.01.2021 úvod) Boh nás čaká na rozhovory pre radostné dni života, prijať v sebe Novú jar života, novej rozkvitajúcej sa doby.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 01.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť