Močiar

Čo Močarská? – je to moja rodinná prezývka, keď moji predkovia prišli z Nemecka, osídľovali územie pri Bardejove, nazvanom Močare. Nikdy som na Močaroch osobne nebola, len raz som sa pozerala z kopca, kde sa moji predkovia usídlili – ukotvili.

Ukotviť sa karmicky, dedične, vedome i nevedome, to mi pripomína krik na lodi z Biblie, keď učeníci prebúdzali Ježiša Krista zo spánku: ,,Ty spíš a my hynieme!“… V rozprávke ,,soľ nad zlato“, močiar kráľovi pohltil všetko zlato.

Aj v dnešných časoch pokračujeme v revolúcii, evolúcii, ktorá mne bola oznámená cez postavenie hviezd 30.06.2015, je tomu viac ako sedem rokov, keď som po prvýkrát po roku napísala prvú verziu šlabikár v človeku 30.06.2016. Zopakovala som učivo veľakrát, tak ako som tomu rozumela v prítomnej chvíli. Dokonalý zákon Univerzum – učivo sa rozdelilo na dve časti: ,,Strom poznania“ a ,,kohút a vajce“, aby bolo, čo s čím porovnať. Sme deti otca – slnečnej sústavy a matky – planéty Zem.

Dnes meditujem, v ruke držím kameň, ktorý som si doniesla z Petrohradu pred tromi rokmi. Vieme, že mesto Petrohrad bolo vybudované na močiari. Aké pevné podpery museli odborníci doby zvoliť, zmeniť pôvodný zámer pre spodné víry: ,,Benátky“, aby postavili toto nádherné mesto. Dnes sa každý človek na planéte Zem púšťa do novej stavby tela, aby nezapadol v močiari: ,,evolúcie, revolúcie“, pochopiť, čím je človek a kam smeruje. Strach a zlosť nám berie svetlo života. Keď sa pozrieme hlbšie, strach je skrytý Abrám v človeku: ,,neplodný/é/ – nepoznaný/é/“ a Abrahám je ,,plodný/é/ – poznaný/é/“, tu jasne vidíme skrytú múdrosť života. Abrám – Abrahám mal najkrajšiu ženu sveta: Sáraj neplodnú, spoliehanie sa na blížneho, zraní ťa, zastane tvoje miesto v živote, odsunie ťa na vedľajšiu koľaj. Zvládaš svoje ego? Si plodnou Sárou. Každý a všetko má svoje miesto života, je to ukotvenie zdravej bunky v človeku. To, čo sa mi nepáči, požehnávam – spracovávam svoje ego, vytvorím krížom statiku kolobehu života: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“. Tak ako naši predkovia ovládli kameň a postavili z mramoru pyramídy – jadrové elektrárne, tak dnešná doba môže byť hrdá na mudrcov doby, ktorí sa ukotvili vo svojej profesii a tak užívame reťazec vymožeností, ktorý zaviedli páni Baťovci ešte pred druhou svetovou vojnou. Baťovci výchovou podporili proroka Mojžiša: ,,Dieťa – zákazka života, splodené z muža – slovo rozličných receptúr a ženy – citlivo zhmotnená vízia v praxi života – starostlivo otvorená pečať vedomých darov dieťaťa. Pri autoritách doby znalcami dieťa rástlo v skúsenostiach a vytrvalosti, aby následne viedlo ľud podľa prísnych Božích pravidiel, dosiahnuť rozkvet výsledku plodnosti života.

Baťovci museli zutekať z Československa a my všetci sme si užívali veľkolepé rozkvitnuté, zarodené projekty mysliteľov doby. Otec nových unikátov, projektov bol vo vyhnanstve, my sme žili z darov umu v socializme. Prišla demokracia a výchova proroka Mojžiša v človeku sa úplne zrútila. Mnohí sa spoľahli iba na peniaze a tak múdrosť napredovania otvárania a zatvárania zvieračov informácií zlyhala: Abrám – otvára zvierač informácií, Abrahám – zatvára zvierač informácií. Ľudské ego prestalo pracovať v brúsení informácií, zanedbané spevňovanie užívania štartovania nových hodnôt života, aby následne vychovávala zdatných ľudí planéty Zem. Láska sa zneužíva, láska je vytrvalosť overenia slova v praxi a tam stojí duchovný prorok Mojžiš od počiatku sveta, aby viedol ľud, naše vnútorné Božie dieťa.

  1. Poďme prekonávať v mysli, pochovať strach – Abráma a prebuďme v sebe plodného Abraháma, len tak ukotvíme v sebe vieru slova múdrosti života, následne prijmeme v sebe novú Jar života, ktorá má pevnú kotvu kolobehu života.
  2. Slovo overíme v praxi, kde naše ego karmické, dedičné, podvedomé i vedomé vidí všetky nepodarky, ale aj dokonalosť Božiu v prorokovi Mojžišovi zvládať zlosť života, aby sme v sebe prijali leto prežitého života, kde zostáva vypestovaná skúsenosť charizmatickej chvíle života.
  3. Život nás vždy odhalí, ako sme v sebe stavali archu života, prebudený Noe v človeku – odborník Božích cností. Každého krkavca uspokojí so svojimi znalosťami, každého túžiaceho učňa vyučí, ozdobí svojou trpezlivosťou a tak výchovou Božích cností, rozdáva sa ďalej v šľapajach svojho majstra, rozvíja sa ďalej v nových skúškach života ako holubica, ktorá sa nevrátila späť, ale kráčala naplnením jesene života.
  4. Po jeseni príde zima života a tá všetko uspí, uloží do Božích sýpok cností, tu nájdeme proroka Lóta, ktorý beží od sírového ohňa, so svojimi dvoma dcérami. Prvá sa volá nádych – ukotvenie novej Jari života v človeku a druhá výdych – uloženie cností do Božích sýpok Jesene života, pre poslanie otvárania programov informačných buniek človeka.

Prosme o skrytú múdrosť Abraháma, ďakujme za vytrvalosť Mojžiša, len tak použijeme Boží zákon života:

  1. V mínus piatej až mínus prvej lekcii sa pri rozobratí dozvedáme o korienkoch, koreňoch a koreni života, alebo o kohútovi života, tu je nám nápomocný had života zo stromu poznania, ktorý znázorňuje 24. hodinový cyklus dňa života
  2. V nultej až tretej lekcii sa dozvedáme o kmeni života, alebo o žĺtku vajíčka života, ako si otvoriť nový program – silu života a neutopiť sa v močiari – klamstiev života
  3. Vo štvrtej až siedmej lekcii sa dozvedáme o korune života, alebo bielku vajíčka života, hovorí sa o otcovi a matke, Božom počutí, automatickom videnom projekte, pochopeným rozumom
  4. V ôsmej lekcii sa nám ponúka kvet života zo stromu poznania, alebo blana z vajíčka života. V deviatej lekcii sa nám ponúka plod života zo stromu života, alebo škrupina z vajíčka života. V desiatej lekcii sa nám ponúka sviežosť zrelosti zo stromu poznania, alebo čerstvosť vajíčka života

Chceme sa prebúdzať ukotvení? Všetko, čo sa nám nepáči je kritika, ktorá ti vytvorí močiar života. Ukotvíme sa stíšením v močiari bunky pochybnosti o viere? Vierou otvárame v sebe skrytosť odborníka. Zvládajme svoje ego: ,,Hľadajme a nájdeme! Prosme a dostaneme!“ Bunka vylúčila nepotrebné splodiny, ktoré potrebujeme spracovať cez dutú žilu. Všetko, čo sa nám páči – sme v srdci, s pokorou za skúsenosť ďakujme, tak energia krvi zo srdca sa vracia späť do bunky pre uloženie zážitku v zdravej bunke, len tak krv prejde svoju obežnú dráhu cez srdce odborníka použitím zdravého rozumu. Každá bunka má presne určené miesto, ako hviezdy na oblohe. Všetky spoločne tancujú podľa Božej hudby života, preto informácia sa otvára v srdci, aby informovala rozumové bunky. Otvoríme novú dobu múdrej plodnosti so cťou Božou? Podarí sa nám manipuláciu cirkvi odstrániť, ktorá pravdu zabaľovala do manipulácie na celé tisícročia do pozlátka a používala: čerta miesto Abráma, satana miesto Abraháma a Lucifer zatváral dvere pred Mojžišom. V minulosti vyhrali cirkvou podsunutí strašiaci doby, zamyslime sa v prítomnosti, sme dostatočne ukotvení pre poznávanie kvality blahobytu doby?

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.09.2022, dnešný dátum ponúka informácie čísel: 3x 0. – základ života, 1x 4. – plodnosť života, 1x 9. – múdrosť života a 3x 2. stíš sa

Konzultanti: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová, Iveta Pavelová

Vytlačiť Vytlačiť