Mínus a plus

V slovenčine pracujeme s mäkkým ,,i“ a tvrdým ,,y“, v matematike pracujeme so znamienkami mínus a plus, vždy je to práca s emóciami ako:

  • nadýchnuť sa: vyjsť hore kalváriou, práca tvrdosťou znamienka mínus, na vrchol poznania od novu po spln
  • vydýchnuť: utekať pred ohňom síry Sodomy – Gomory, práca s mäkkosťou znamienka plus, k vrcholu rozkvetu poznania od splnu po nov

Dnešný dátum 02.12.2023 sa pýta: viem/š/ pracovať so znamienkami mínus a plus v novej ére doby?

  • stará éra: zlé a dobré – vlk sa bojí ohňa – zneužívanie emócií
  • nová éra: zlo a dobro – vlk vyje na mesiac – človek spoznáva kvalitu Božej spravodlivosti
  1. 2 x 0. = pevný základ: A – pre tvrdosť písmena ,,Y“ – lievik rozumu so znakom mínus /cítiť pohyb hrdla – ľahkosťou pierka prehltnúť – zvedavo hltať novú situáciu/, B – pre mäkkosť písmena ,,i“ – vedieť používať super schopnosti so znakom plus /cítiť pohyb nosa – vôňu čuchu situácie/
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom poučená/ý/ používať bolesť psychiky a fyziky pre základné zmysly – otvárania brán pre super schopností a následne zdravé orgány tela
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa: A – užívam/š/ šťastie nádychu a výdychu, B – spracovávam/š/ psychické a fyzické záťaže/bolesti/ pre otváranie a zatváranie pavúčej siete ku super schopnostiam, pre zdravé orgány tela
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas: A – kontrola slnka meria svoj čas pre užívanie Božieho svetla, B – kontrola mesiaca meria svoj čas pre doprianie si Božieho svetla s chladnou hlavou pre tri a pol času 28+28+28+14= 98 + Ja a Ty = 100 dní poznávame Božiu pravdu dennodenne /24x60x100=144000 minút, čo je to sto dní/ – záučná doba tvrdosti pre mäkkosť dňa

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť