Miluj blížneho

Vo včerajšom článku sme si opísali kruhy: ,,Miluj seba“, tlak na srdcovú čakru. Dnes si opíšeme kruhy: ,,miluj blížneho“, tlak na tretiu čakru – prebúdzania učenia z mapy v päť – cípej hviezde, a tak následne dáva možnosť otvárať, vychytať zákutia Božskej dokonalosti v predlohe mapy šesť – cípej hviezdy, otvorenie novej doby blížencami. Neochvejní ľudia lásky vo všetkom vždy hľadajú prapodstatu Božskej dobroty – tak sa spájajú s charizmatickou chvíľou. Charizmatickú chvíľu produkuje kvantová fyzika a tá sa nachádza v zdravom rozume naslovovzatého odborníka, ktorý všetko prijíma s pokorou, lebo tuší zradné zátišia sedem hlavných hriechov. Aj dnes sa ponúka cesta Božej dobroty s osemnástimi bodmi, magnetickú silu používame k blížnemu v tretej čakre, kde sa v opasku skrýva /v páse človeka/ sila Slovenského Jánošíka.

Zopakujeme si včerajší text: Každá chvíľa je úsekom cesty života pre spojenie s Univerzum, kde sa pokojné vody tlakom koordinovane rozprúdia, tak sa spájam/š/ s Univerzum. Každý z nás má programy karmické a dedičné na ceste života, pracuje s nimi vedome i nevedome. Sú to dve koľajnice, kde požehnávame a vyprosujeme:

  1. všetko, čo nás mrzí, sme nevedomí v neochvejnej láske doby
  2. všetko, čo sa nám podarilo, sme vedomí v neochvejnej láske doby

Hľadajme v sebe požehnaný pokoj – rešpekt pred kolobehom života pre neochvejnú lásku, tak nám koľajnice života slúžia v nachádzaní a udržiavaní rozprávkovej lásky, zvládať žánre života s jasným otrokárskym cieľom – sú to pevné choré stavby, ktoré sú opakovaním doby. Buďme neochvejní, poučme sa z dobových chýb, sme vysloboditelia seba a blížnych.

Dnešný dátum 23.05.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ života stojí na neochvejných Božích koľajniciach pásu človeka: emócia Nie – otvára nové poznanie pre tráviaci trakt – sedem sviatostí, emócia Áno uzatvára zdravý tráviaci trakt – sedem hlavných hriechov /mať mieru – hrá s tlakom/
  2. 3 x 2. = stíš sa, nech sú moje – tvoje boky ohybné, riadi ich kvantová fyzika – samoopravovací proces včelej mriežky – ľudských buniek
  3. 2 x 3. = daj všetkému čas, duch Božej rozprávkovej spravodlivosti je svetlom poznania v kvantovej fyzike
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, je to proces tlaku prvého kruhu na tretiu čakru: ,,možnosti“, ktorá vytvára prvý Boží príkaz: ,,Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal“. Tlak vytvára druhý kruh pre druhý Boží príkaz, má neochvejné koľaje pre učivo v druhej čakre – tvorivosť a v štvrtej čakre – otec džentlmen slova a matka dáma slova skutku: ,,Nevezmeš mená Božieho nadarmo“. Tlak vytvára tretí kruh – tretí Boží príkaz má neochvejné koľajnice pre učivo v prvej čakre – dokonalosť a v piatej čakre – počuť slovo Boha Univerzum: ,,Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil“. Tlak vytvára štvrtý kruh – štvrtý Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo v nultej čakre – základ života a v šiestej čakre – vidieť slovo Boha Univerzum: ,,Cti si otca svojho i matku svoju“. Tlak vytvára piaty kruh – piaty Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo v mínus prvej čakre – kolobeh života a v siedmej čakre – rozumieť slovu Boha Univerzum: ,,Nezabiješ“. Tlak vytvára šiesty kruh – šiesty Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo v mínus druhej čakre – kompas života a v prvej časti aury – blana kvetu života pre slovo Boha Univerzum: ,,Nezosmilníš“. Tlak vytvára siedmy kruh – siedmy Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo v mínus tretej čakre – rovnocennosť psychiky a fyziky života a v druhej časti aury – škrupina plodu života pre slovo Boha Univerzum: ,,Nepokradneš“. Tlak vytvára ôsmy kruh – ôsmy Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo v mínus štvrtej čakre – rovnodennosť psychiky a fyziky života a v tretej časti aury – pre dych voňavej živej zdravej svetlom žiarivej bunky, slova Boha Univerzum: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“. Tlak vytvára deviaty kruh – deviaty Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo v mínus piatej čakre – 24 hodín dennodenne pre zdravú psychiku a fyziku života a slobodu psychiky a fyziky v živej zdravej žiarivej svetelnej bunke pre slovo Boha Univerzum: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“. Tlak vytvára desiaty kruh – desiaty Boží príkaz, má neochvejné koľajnice pre učivo matky planéty Zem v spojitosti slova Boha Univerzum: ,,Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.05.2023

Vytlačiť Vytlačiť