Matka

Žena sa stane, stala sa, a bude matkou. Poďme sa pozrieť na opačný pohon každého človeka v kolobehu života pri zodpovednosti matky, ktorá sa opiera o lásku otca dieťaťa. Je to stále tajomstvo – obrovská vlna života pre človeka, vždy to bude kruh – koláč – stále 360 stupňov, ktorý krája každý sám svojou originalitou na štyri častí: odbornosť, skutok, slovo, myseľ:

  1. Prvýkrát sa dieťa odpojí od svojej Matky akonáhle porodí dieťa, prestrihnutím pupočnej šnúry: ,,Mesiáš na kríži zomiera“ – ukončenie Božieho zázraku. Matka dostáva do rúk dokonalý Boží plod života, hľadaj a maj taký dokonalý tvorivý výsledok, ako náš Stvoriteľ, voláme to jeseň života: podvečer dňa – človek hodnotí deň, drží svoje výsledky dňa, vie čo mu chýba, prišiel nápad, robí si plány vylepšiť to zajtra, stáva sa odborníkom v prítomnej chvíli – prišiel si na planétu Zem, máš pevnú zem pod nohami
  2. Druhýkrát sa dieťa odpája od svojej Matky v troch – štyroch rokoch: ,,Ježiša na kríž pribíjajú“, dieťa pozorovalo matku dvadsaťštyri hodín denne, dostalo prvú výchovu koordinovaného pohybu pre vnútorný život Mojžiša v dieťati, voláme to leto života: deň polárnych dní – hľadaj a maj vytrvalosť pri svojej praxi života pre koordinovaný pohyb, je to pravidelný tréning pre tvoj aktuálny skutok tvojich originálnych svadobných šiat v prítomnej chvíli, v prítomnej minúte, v prítomnej hodine, v prítomnom dni, v prítomných rokoch – plávaš vo vodách morí a oceánov, udržiavaš, overuješ dobro skutkom, sú to zdravé spevnené minerály v tvojom tele: ďakuješ
  3. Tretíkrát sa dieťa odpája od svojej Matky v puberte: ,,Učenie Ježišovým Slovom“, dieťa pozorovalo okolie, dostalo druhú výchovu koordinovaného pohybu pre vnútorné Mojžišove dieťa života, voláme to jar života: ráno dňa – hľadaj a maj vytrvalosť v hľadaní slova, všetko správne pomenovať, lebo všetko má svoje čisté miesto pre tvoje originálne šaty na bál s možnosťou vidieť princa a tancovať s ním – slovo overovať v praxi v prítomnej chvíli, v prítomnej minúte, v prítomnej hodine, v prítomnom dni, v prítomných rokoch – pravdivým slovom nesieš olympijský, posvätný oheň života, tavíš ohňom v sebe toxické látky na minerálne: prosíš
  4. Štvrtýkrát sa dieťa odpája od svojej Matky keď dovŕši vek 22. rokov, stávaš sa rovnocenným partnerom ľudstva, si obhajca plnej sile laserového lúču svetla: ,,Narodenie Božieho dieťaťa“,- zodpovedné poslanie myslieť. Dieťa vyzrelo, stáva sa vnútorným vodcom koordinovaného pohybu svojho života v myšlienkach, voláme to zima života: noc dňa – hľadaj v sebe vytrvalo pozitívnu myseľ, prebúdzaš v sebe rytiera – vodcu Mojžiša, vedieš seba, svoje okolie cez červenú rieku, ktorá sa nazýva krv, prejdeš plytkými, pomalými vodami, ktoré sa nazývajú dutou žilou – nevedomosť, neznalosť a tak každý príkazom svojho rozumu vojde do svojho srdca, aby našiel tam kyslík, tak následne sa dostal do búrlivých vôd, ktoré sa nazývajú aorta, tepna – vedomosť, bojovnosť rytiera sa prejaví v prítomnej chvíli, v prítomnej minúte, v prítomnej hodine, v prítomnom dni, v prítomných rokoch – otváraš vedomé zázraky Božie, pre reálny život svetla na zemi

Odstráňme chyby života:

  1. Zničíme manipulantov mysle? – cirkev, rozoberme to slovo: ,,cirkev – vek ric“, ric je konečník, zvládať plyny nevedomosti, aby rozum zaznamenal vedomí vek
  2. Zničíme v sebe a v okolí klamstvo? – politika, rozoberme to slovo: ,,politika – poli tika“, každému tikajú hodiny života, dôveruj, ale preveruj, bojuj za pravdu pre zdravý koordinovaný pohyb svojho tela, emóciou nie, si na poli, orieš svoju zem tela, emóciou Áno tvoje srdce žije – cvála – tiká
  3. Zničíme v sebe pohodlnosť? – lekár, rozoberme to slovo: ,,lekár – kár le“, kar – každý vidí tvoje zdravie ako luxusné vozidlo, le – pozeraj na viditeľnú myseľ, slovo, skutok pre svoj, tvoj koordinovaný pohyb tela
  4. Zničíme v sebe závisť? – revízor, rozoberme to slovo: ,,revízor – zor verí“, zor – vidíš ranné zore moderného života, čo praješ iným, dostávaš aj Ty sám pre koordinovaný pohyb tela, verí – brúsiš sa, udržiavaš oheň života na zemi pre seba a svojich blížnych

Poučíme sa z histórie, ktorá napovedá, že ľudstvo sa dostane do určitého bodu vývoja a tak sa následne zničí inteligencia mysle, slova, skutku, odbornosti a začína odznova podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, blížni je pohonná sila obhájiť zdravú inteligenciu mysle, slova, skutku pre dovŕšenie odbornosti: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, v každom slove je informácia, ktorá sa overuje pravdivosťou podľa matky planéty Zem a podľa otca Boha Univerzum. Dokonalé váhy života medzi planétou Zem a Univerzom pre dieťa – človeka slnečnej sústavy. Aká myseľ taký skutok. Aké slovo, taká odbornosť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.07.2022

Konzultanti: Mária Bednárová, Iveta Pavelová

Vytlačiť Vytlačiť