Matička Zem

Matička Zem prosperuje s čistými prameňmi vôd a tie sa v človeku zrkadlia v zdravej psychike. Stíšme svoju psychiku, hľadajme čistý prameň vody – nápad, vtedy sme našli gejzír čistej pramenitej vody, po ktorom následne kráčame s matičkou Zem. Je jedno, kde si sa narodil, na ktorom kontinente bývaš, všade potrebuješ mať čistú myseľ a tou je psychika, svieža, čistá pramenitá voda, ktorá rozžiari oči a dáva človeku chuť žiť, lebo sa našlo riešenie s receptúrou života pre koordinovaný pohyb tela. V prítomných časoch sa po sto rokoch prebudila zo spánku šípková Ruženka ,,div co 19″, ktorý nám ponúka pichnutie čarovným kolovrátkom, všetko hore nohami – odzadu. Trinásťkrát previerka, pre skutočne ,,zdravú psychiku a fyziku.“

Zoberme tieto slová osobne: ,,Človek stvorený zo zeme,“ tak následne mi prišla odpoveď, matička Zem sa skladá z kontinentov, ktoré obhospodarujú orgány tela, tabuľka siedmych častí pre racionálne vysvetlenie informuje: ,,O piatej dimenzii na psychickej a fyzickej úrovni pre zdravú aktualizáciu sily orgánov, vďaka slobode všetkých kontinentov použitím zdravého rozumu pre ľudské plemeno.“

 1. prvok kov: kontinent Ázia, pre človeka pľúca, hrubé črevo
 2. prvok voda: kontinent Amerika, pre človeka obličky, močový mechúr
 3. prvok strom (drevo): kontinent Európa, pre človeka pečeň, žlčník
 4. prvok oheň: kontinent Afrika, pre človeka srdce, tenké črevo
 5. prvok zem: kontinent Austrália, pre človeka žalúdok, pankreas, slezina
 6. prvok svetlo 1: kontinent severný pól, pre človeka rozum
 7. prvok svetlo 2: kontinent južný pól, pre človeka plodnosť života

Buďme vďační za matičku Zem, slnko života je severným pólom pre funkčný rozum, ktorý orie brázdu života pre prebúdzajúcu sa plodnú zodpovednosť plemenného býka v človeku (južný pól), ktorá zrkadlí prvky a orgány dokonalým, prirodzeným spôsobom Stvoriteľa, človek nie je iba jednou časťou tela, ale jedným plodným celkom ako planéta Zem. Už v roku 2000 – 2001 som videla – mala víziu, že človek má cestovať po matičke Zemi, ukotviť sa určitý čas na konkrétnu časť kontinentu zeme, kde zodpovedne odovzdáva odborné skúsenosti a následne sa učí, prijíma nové poznatky pre vyššie ciele Univerzum, tým posilňuje bunky pre funkčnosť orgánov svojho tela a upevňuje pevnosť zdravých prvkov tela. Zdravé, koordinované, slobodné vládnutie pre funkčné orgány pohybov tela, je prvoradou plodnou osou človeka, aby človek kvalitne spracoval nevedomosť, naštartoval funkčnosť buniek pre výživu orgánov, zvýšil vedomosť, posilnil funkčnosť orgánov, odblokoval sa a tak následne vyhral boj proti škodcom pre dôstojnosť života. Zamyslime sa nad vetou: ,,Poď chlieb, zjem ťa, ústa sú hotové,“ to čo myslíš, hovoríš, konáš, ukazuješ je jedlom tvojím a hostina pre tvojich blížnych na planéte Zem, preto buďme zodpovední, čo jeme, lebo tým sa stávame. Utíšme v sebe médiá, politiku slova, ľudí, ktorí poslušne spoliehajú na chytré prášky (lieky, vakcíny), že to oni nám vyriešia problém, pretože sme robotickým nastavením spoločnosti, berme zodpovednosť sami za seba – poriadna robota sa chváli sama, tabuľka štyroch smerov základu kolobehu života informuje: zvládať svoje emócie s pluhom slnka života s lietajúcim Budhom

 1. zima, myseľ, duchovný vodca, sýpka, Spasiteľ človeka
 2. jar, slovo, politický vodca, osivo, Ježiš človeka
 3. leto, skutok, lekár špecialista, pestovateľ, Kristus človeka
 4. jeseň, odbornosť, prevencia – revízna kontrola, žatva, Mesiáš života človeka, zdravý rovnocenný súper pokroku, rešpekt pred výkonom blížneho s kvalitou poznania lásky

Meditácia, cvičenie:

 1. Stíš svoju myseľ, orieš pluhom slnka novú brázdu pre riešenie pokroku života
 2. Stíš svoje slovo, orieš pluhom slnka novú brázdu pre riešenie pokroku života
 3. Stíš svoj skutok, orieš pluhom slnka novú brázdu pre riešenie pokroku života
 4. Stíš svoju odbornosť, žneš pluhom slnka novú úrodu vyriešenej záhady pokroku života

Veľkú brázdu vo mne zanechala rozprávka: ,,Tri citróny“, prvý obor pre zvládnutie mysle, získavaš kovové halušky, druhý obor pre zvládnutie slova, získavaš strieborné halušky, tretí obor pre zvládnutie skutku, získavaš zlaté halušky, pre haluškový výstup na sklenený vrch, je to zvládnutie odbornosti pre tri citróny, ktoré sami zo stromu padnú, prvý citrón padá pre vždy pozitívnu myseľ pokroku, druhý citrón pre informačné slovo a tretí citrón je nevestou koordinovaného pohybu tela.

Tabuľky základu kolobehu života rozprávajú jasnou rečou pre zodpovedného, prebudeného človeka, aby sa sám zdravo vyvíjal a tým následne brúsiš svojich blížnych, čistíš seba, blížnych a planétu Zem, svojho ducha, dušu – telo, ktoré sú osou slnečnej sústavy, pre celé Univerzum a to sú naše bunky tela. Tabuľka desiatich častí informuje: ,,Posilňuj v sebe ducha hadej sily, je to os pre ducha, dušu – telo.“

 1. prvá čakra: dokonalosť, Slnko
 2. druhá čakra: tvorivosť, Merkúr
 3. tretia čakra: možnosti, Venuša
 4. štvrtá čakra: otec – slovo, matka – skutok, Zem
 5. piata čakra: počuješ, Mars
 6. šiesta čakra: vidíš, Jupiter
 7. siedma čakra: rozum ti funguje, Saturn
 8. prvá časť aury: blana, kvet života, Urán
 9. druhá časť aury: škrupina, plod života, Neptún
 10. tretia časť aury: čerstvosť, nové zdravé semeno, Pluto

Tabuľky ducha spojeného so slnečnou sústavou, ktorého uctievali a nazvali naši predkovia Budhom, ukazujú nové informácie pohľadu človeka, druhými novými informáciami pohľadu človeka uctievania našich predkov je Spasiteľ, Ježiš, Kristus, Mesiáš. Nový pohľad človeka pre rutinu života je čistým dychom a koordinovaným pohybom tela, ktorý ponúka tŕňovú korunu, ktorá je päťcípou hviezdou čakajúcou pre spracovanie myšlienok, slov, realizovať skutok, hlásať odbornosť, preto sa stíšme, pracujme na svojej nevedomosti poctivým bojom, posilnime čakry od pása dole, kde sa ponúka učenie pre koordinovaný pohyb tela, od pása hore je rutina života pre vedomú tvorbu poznania v koordinovanom pohybe, dosiahnutá kráľovská koruna – učenie v šesťcípej hviezde pre zrelosť života. Poctivá blana – kvet života ponúka statiku, kde sa skrývali takzvané Ježišove rany na nohách, majú tenkú škrupinu pre tvorivosť, takzvané Kristove rany na rukách, ktoré vytvárajú plod života, vidieť čerstvosť človeka, ako zvláda nový kolobeh pre semeno života, ktoré nazývame: remeslo – profesia.

Tabuľky pre štrnásť informácií, v štrnástich častiach pre inteligenciu človeka informujú: ,,Udržuj v sebe zákon pre inteligenciu.“

 1. som Božím dieťaťom
 2. stíšim sa
 3. sebe, blížnemu, systému dávam čas
 4. pre plodnosť života
 5. pre prijatie blížneho, svetla života pre poznanie jeho DNA – vidieť a počuť jeho telefónne číslo
 6. pre prijatie nového pokrokového slova
 7. slovo božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku života
 9. pre múdrosť života
 10. pre vytrvalosť života
 11. pre zvládnutie nového pokrokového učiva v praxi
 12. pre vyššie Ja v rutine života
 13. pre kraľovanie: mysle, slova, skutku, odbornosti
 14. pre zdravú psychiku a fyziku

V tabuľkách máme farebné rozlíšenie: 1 – 7 svetlomodrá je Bohom dané učenie, 8 – 14 farebné rozlíšenie pre poslanie človeka získať Boží certifikát pre zdravú myseľ, slovo, skutok, odbornosť

Tabuľky pre štrnásť informácií, v štrnástich častiach pre prirodzený pohyb v remesle ukazujú cestu pre inteligenciu človeka: ,,Udržuj zákon remesla.“

 1. nové remeslo
 2. záujem o nové remeslo
 3. čakám na majstra remesla
 4. majster remesla sa ma ujal
 5. rešpekt majstra a učňa k remeslu
 6. spoznávam teóriu remesla
 7. stály živý pohyb v praxi remesla
 8. zoznamujem sa s praxou remesla
 9. skúsenosti v praxi remesla
 10. úspešná prax remesla
 11. vyučený odborník s praxou remesla
 12. zručnosť odborníka remesla
 13. odovzdávanie skúsenosti remesla
 14. originálne umelecké dielo remesla

Tabuľky prírody pre štrnásť informácií, kde sa človek formuje podľa kolobehu prírody: ,,Večný zákon prírody.“

 1. seješ
 2. polievaš
 3. dávaš semenu čas
 4. semeno klíči
 5. vytváraš priestor pre rast
 6. vytvorený priestor pre druh plodu
 7. živý rast pre druh plodu
 8. úroda schádza
 9. úroda rastie, naberá na sile
 10. úroda kvitne
 11. opelenie úrody
 12. úroda zarodila
 13. zber úrody
 14. uskladnenie úrody pre osivo a úžitok semena

Pochopme odkaz našich predkov, hľadajme len čistú, nepoškvrnenú dokonalosť: ,,Pod lampou býva najväčšia tma.“ Tabuľky krížovej cesty pre štrnásť informácií: ,,Vyriešená kriminálka – skryté tajomstvo pre inteligenciu, remeslo a prírodu.“

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
 3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom
 4. Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
 5. Šimon Cyrénejsky pomáha Pánu Ježišovi kríž niesť
 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku, z vďačnosti jej na ňu odtlačil podobu svojej svätej tváre
 7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy
 9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
 10. Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty
 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž
 12. Pán Ježiš na kríži zomiera
 13. Pána Ježiša skladajú z kríža
 14. Pána Ježiša pochovávajú

Pozor na šachovnicu života: ,,Život človeka na šachovnici.“

 1. pešiak
 2. pešiak
 3. pešiak
 4. pešiak
 5. pešiak
 6. pešiak
 7. pešiak
 8. pešiak
 9. veže
 10. jazdci
 11. strelci
 12. dáma
 13. kráľ
 14. šachovnica

Hore uvedené informácie nám ponúkajú inteligenciu pre každý druh poznávania, nepoznané – psychika a poznané fyzika. Zvládneš: psychiku – čierne figúrky a fyziku biele figúrky na šachovnici. Čierne figúrky predstavujú nový začiatok, inak zhnijú, robia v tele človeka smetisko. Biele figúrky predstavujú koniec, udržiavať oheň tlaku, ináč človeka energia spáli, roztrhá. Každá figúrka na šachovnici má presne určené ťahy, pod tlakom okolia oznamuje, že sme všetci a všetko na jednom šachovom poli. Na hru máme jednu šachovnicu – jeden život, preto si chráňme každú figúrku – zodpovednú pozíciu života, prestaňme navzájom súperiť, začnime medzi sebou spolupracovať. Slávime Advent, štyri rohy života, sú to štyri baterky ohňa života. Pozrite si video lekcia mínus 1, korienky, korene a koreň života: video z 30.10. 2020.

Slnečná sústava je pluhom Budhom, ktorý orie plemennú brázdu cesty života. Staňme sa vedomými, prebudenými obyvateľmi planéty Zem, aby sila kontinentov Zeme, zrkadlila silu bunkám našich orgánov cez kolobeh života pre vyššie ciele Univerzum.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www. immanuel.eu

V Bardejove: 09.12.2021

Vytlačiť Vytlačiť