Matice spútali plaziaceho sa hada

Obrázok je pohľadom na mapu rodiaceho sa človeka, obhájiť matice pre inteligenciu z ktorej je stvorený.

Na obrázku vidíme: 2x plaziaceho sa hada

 1. hore – noc a deň
 2. dole: noc – NOV – sýpka, ráno – dorastajúci mesiac, deň – SPLN – pestovať, večer – ubúdajúci mesiac pre zomknutého hada maticou – /kompas života/. Daj svojmu hadovi nažrať k spokojnosti, tak následne si nastavíš automatický pohon/

Na obrázku vidíme: 5x zomknutú auru:

 1. dole v pravom rohu – zomknutú myseľ /pohyb mysle/
 2. dole v ľavom rohu – zomknuté slovo /pohyb jazyka/
 3. hore v ľavom rohu – zomknutý skutok /pohyb tela/
 4. hore v pravom rohu – zomknutá odbornosť /odovzdávanie skúsenosti/
 5. stred – zomknutá prítomná chvíľa v načúvaní Boha Univerzum /BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/

Obrázky delíme na časové etapy matíc. Minulosť: slovo a skutok, Budúcnosť: myseľ a odbornosť, Prítomnosť: plaziaci sa had – hladný po slove, nasýtený skutkom v počutí Boha Univerzum.

Vo všetkom si nastav plodnosť života, tak následne zasýtiš svoj hlad spokojnosťou. Pamätaj, že zle nastavené návyky – systémy je hladomor plaziaceho sa hada – hlad po dokonalom systéme obehu krvi. Každá bunka má spojitosť so srdcom, ktorú riadi rozum – psychika – duša – Adam pod piatimi maticami aury a jednou maticou dňa pre zdravú výživu buniek – fyzika -telo – Eva. Každý človek je Wi-Fi, má päť matíc pre pozorovanie mysle, slov, skutku, odbornosti pre prítomnú chvíľu sýtosti dňa. Blížni sú dokonalou navigáciou pre tvorivé možnosti prebúdzania sa detskou zvedavosťou používania piatich matíc pre sýtosť dňa.

Argumentom máš vypnuté Wi-Fi – spí tvoj systém ďalekohľadu pre mikroskopické chvíle života. Každou skúsenosťou môžeš svoj systém prestaviť na automatický pohon pod podmienkou: nastavuj svoju Wi-Fi cez blížneho: ,,Miluj svojho blížneho/navigácia/, ako seba samého/Wi-Fi/.“ Človek v sebe má zakódovanú Wi-Fi slnečnej sústavy, mnohí ľudia opakujú, že nepatria tu, že sú z inej galaxie a podobne. Zamyslime sa nad tým, čo všetko môžeme načítať cez blížneho, keď je našou navigáciou. Pozorujeme skutočné hviezdy, aby sme sa spojili s hviezdami? Nad nami je maxivesmír, v človeku je mikrovesmír s názvom bunky.

Čítačka Wi-Fi: Duchovným pôrodom matice otvárame – program navigácie

Čítačka navigácie:

1.vojakkozorožecI.sejem semenonové remeslopešiaksom supermansom Božím dieťaťom
2.desiatnikvodnárII.polievam semenozáujem o nové remeslopešiakzvonístíšim sa
3.slobodníkrybyIII.dávam semenu časčakám na majstrapešiaksedím v lavicidávam všetkému čas – pozorovanie chodu ďalekohľadom
4.čatárbýkIV.semeno klíčimajster remesla sa ma ujalpešiakchcem sa vzdelávaťpre plodnosť života
5.rotnýjednorožecV.vytváram priestor pre rast semenarešpekt majstra a učňa k remeslupešiakprišiel pán učiteľpre prijatie blížneho
6.rotmajsterbaranVI.vytvorený priestor pre druh ploduspoznávam teóriu k remeslupešiakpekne rozprávapre prijatie nového nápadu
7.nadrotmajsterblíženciVII.živý rast pre druh plodustály živý pohyb k remeslupešiakrozpráva to istéslovo Božie žije sedem dní v týždni
8.štábny nadrotmajsterrakVIII.úroda mocniezoznamujem sa s praxou remeslapešiakchcem sa to naučiťpre zákazku života
9.podpráporčíklevIX.úroda bujnieskúsenosti s praxou remeslavežapre moju inteligenciupre múdrosť života
10.práporčíkpannaX.úroda rozkvitáúspešná prax remeslakôňpre výdrž formovania láskypre vytrvalosť života
11.nadpráporčíkváhyXI.opelenie úrodyvyslužilý odborník s praxou remeslastrelecpre overené slovo v praxipre zvládnutú prax života
12.štábny práporčíkškorpiónXII.úroda zarodilazručnosť odborníka remesladámaviem remeslo, profesiupre vyššie Ja v rutine života – realizácia pod mikroskopom
13.poručíkhadonosXIII.zber úrodyodovzdávanie skúsenosti remeslakráľsom pripravený do životakraľovanie mysle slov skutkov odbornosť
14.nadporučíkstrelecXIV.uskladnenie úrodyoriginálne umelecké dielošachovnicapre zdravý životpre zdravú psychiku a fyziku
15.kapitánSlnko1. čakračervenádokonalosť1.podstatné menáJa som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal
16.majorMerkúr2.čakraoranžovátvorivosť2.prídavné menáNevezmeš meno Božie nadarmo
17.podplukovníkVenuša3. čakražltámožnosti3.slovesáSpomeň si, aby si deň sviatočný svätil
18.plukovníkZem4. čakrazelenáotec – slovo, matka – skutok4.zámenaCti si otca svojho i matku svoju
19.brigádny generálMars5. čakrasvetlomodrápočuť slovo Univerzum5.číslovkyNezabiješ
20.generál majorJupiter6. čakratmavomodrávidieť dielo Univerzum6.príslovkyNezosmilníš
21.generálporučíkSaturn7. čakrafialováslovu a skutku rozumieť7.predložkyNepokradneš
22.armádny generálUrán1. časť auryzlatáblana kvetu života8.spojkyNepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
23.generál majorNeptún2. časť aurysmaragdováškrupina plodu života9.časticeNepožiadaš manželku blížneho svojho
24.prezidentPluto3. časť aurydiamantováčerstvosť zrelosti života10.citoslovceNepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

Dnešný dátum 07.12.2022 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom/BOH – bohatstvo osobnosti hľadaj/
 3. 4 x 2. = stíš sa nastavuješ si štyrikrát Wi-Fi každým dňom pre automatický pohon, argumentom si odpadlíkom pre nastavovanie Wi-Fi
 4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.12.2022

Konzultanti: Iveta Pavelová, Emília Bražinová, Mária Bednárová, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť