Materiál múdrosti

Všetko negatívne je recyklačným materiálom múdrosti.

Dnešný dátum 23.01.2024 nám pripomína recykláciu: ,,osmičku“ v stojacej a ležiacej polohe /nekonečno/

  1. 2 x 0. = pevný základ pre čistotu: A – pyramídu ,,múdrosti“, v nej sa zrkadlí pyramída slnka ,,vyššie Ja“, B – v pyramíde mesiaca ,,zákazka života“ sa zrkadlí v pyramíde ,,zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života“, C – v pyramíde draka ,,kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami“ sa zrkadlí pyramída ,,vytrvalosť“
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pomalým tichým dýchaním a záujmom o múdrosť dokonalosti v Božej pravde presypávam/š/ v sebe /v tebe/ recyklačný materiál: A – pyramída múdrosti s pyramídou vyššieho Ja, B – pyramída zákazky života s pyramídou zvládnutého nového pokrokového učiva v praxi života, C – pyramída kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou s pyramídou vytrvalosťou
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, pri precíznej recyklácii materiálov posilňujem/š/ vitálnu stavbu chrámu Božieho – tela
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, prosím/š/ a ďakujem/š/ recyklujem/š/ a udržujem/š/ v modernizácii svoje telo – chrám Boží
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, spracovaná recyklácia je túžba po múdrosti, dokonalej Božej pravde, prináša človeku plodné charizmatické chvíle, roztáča kolobeh ležiacich osmičiek ,,nekonečno“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 23.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť