Mária

Slovo ,,Mária“ čítaj – M ÁRIA /v mysli ti hrá ária – opera/, kde ruky, nohy dávajú ramenám krídla a kolenám kolesá, som, si spútaný opaskom Jánošíka:

  • od pása dole – neviem – Kain – hľadám pohyb – som pevným kmeňom pre korunu stromu úspešného vynaliezavého človeka
  • od pása hore – viem – Ábel – som ukotvený koreňom života, mám pevné miesto pod nohami, vo všetkom hľadám/j/ hlavu, tak ti v mysli hrá ,,ária“ pre pevnú pätu pod nohami – ukotvenie dokonalej energie tvorivosti /ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu/ – zrealizovaný skutok, po ktorom vychytávam/š/ vždy nové.

Dnešný dátum 12.09.2023 nás posilňuje: ,,Mária – ária mysle pre riadený výkon človeka človekom /telepatická energia vnímaná pre činnosť mysľou: zla – nový začiatok pre vynálezcu a dobra – odovzdaná receptúra pre rýchly proces človeka – takzvaný vývoj človeka z opice, dobro sa automaticky uplatní a udržiava. Opice (človek odpojený od duše) sa spoliehajú a tak zanedbávajú svoje Ja a nechávajú spať na vavrínoch svojho blížneho a tým vyprodukujú zanedbanie svojho Ja, že nájdu človeka v každom čase s veľkým ,,Č“, ktorý má česť vytrvalosti, zvládnuť v sebe kojota a tak následne ponúkne pokrok životného štýlu pre ľudí spojených s informáciami s Bohom Univerzum.

  1. 2 x 0. = pevný základ pre ÁRIE mysle života
  2. 1 x 1. = som, si stromom poznania, viem, že všetko vo mne spí, viem, že všetko môžem prebudiť svojou vytrvalosťou pre pohyb tvorivej dokonalosti s možnosťami – práca s energiou dychu od pása dole. Viem, že po výkone skutku, všetko prebudené potrebujem uspať – práca s energiou od pása hore, sú to BIO – ohne: v dlaniach, v črievičkách, v ramenách, kolenách, drieku riadené mysľou človeka k človeku
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, s detskou zvedavosťou zakrešem/š/, alebo uspíš posvätný BIO oheň, som, si stromom poznania v štyroch ročných obdobiach pre hormonálny systém
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, v sebe nosíme kojota …./urobil Adamovi a jeho žene kožený odev … poznal zlo – Kaina – štart a dobro – Ábela – cieľ/ pre proces diania, že nestaviam len vzdušné zámky – slová /nikto ti viac nedá, ako Ja ti sľúbim/, ale viem všetko použiť v harmónii, používam dušu – dokonalý internet – konečnú všetkého
  5. 1 x 9. = pre múdrosť života, čas mňa/ťa/ odhalí, ako som, si v sebe, alebo v blížnom spracoval/a/ kojota, tak následne ti v mysli zdravom tele znejú Árie pre zhmotnený skutok: ,,Poriadna robota sa chváli sama“. – ,,V zdravom tele, zdravý duch“.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť